Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Das Avtar - Motto

Author: 
Sayyad Imam Shah
secondary_title: 
Longer Das Avtaar
verses: 
541

MOTTO DAS AVTAAR
Allaah to Haar
Rachnaar: Sayyad Imaamshaah

Shri Satgur Sayyad Imaamshaah Vaachaa

Sayyad Imaam Shaahaa das avtaar bhaankhiyaa chhe ho Saamiji, aad ahunkaar Nirinjan Naaraayann taare tame parvartante, tyaan tame anant karodd jiv nistaarante ho Saamiji, pachhi chhatris joog ne choraasi chokaddi ek dhyaan dharine betthaa ho Saami, taare putthe tame chaar kalap tenaa sorr joog sirjante ho Saamiji,

pelaa jaaelaa kalap maanhe jakh navaannu karodd sidhaa ho Saami (1)

Bijaa faaelaa kalap maanhe chhapan karodd meg sidhaa ho Saami; (2)

Trijaa arjaa kalap maanhe kinar batris karodd sidhaa ho Saami; (3)

Trijo kalap sampurann samaapt bhavsanto ho Saami; chothaa khalifaa kalap madhe joog chaar partante ho Saamiji, pachhi Shri Machh roop avtaar dhaarajante ho Saamiji, pragatt das avtaar dhaarajante ho Saamiji, joog chaar maanhe tetris karodd devtaa sidhaa ho Saamiji, anant bhagat ne kaaranne das avtaar dhaarajante ho Saamiji (4)

Shri Satgur Brahmaa Sayyad Imaam Shaahaa Ho Vaachaa
Shri Satgur Sayyad Imaam Shaahaa vaachaa saachire saach,
evi Gurji e boli chhe vaanch 1

Pratham jyaare hotaa dhandhukaar,
jyaare aad Vishnu aadhaar 2

Tyaare aad unniaad thaki hotaa dev,
tenun koi na jaanne bhev 3

Tyaare aad unniaad thi khalkiaa Noor,
tenaa Brahmaa Satgur Noor 4

Te Noor Satgur Imaam thaki sarve manddaann,
te lakh choraasi sarjyaa chaarehi khaann 5

Pratham aatth laakh karann-j kariaa,
temaan anat karoddiyun jiv udhariyaa 6

Kalap chaar nu maanddyun manddaann,
temaa jakh meg kinar tetris karodd dev sidhaa nirvaann 7

Tyaare roop Hari naa agam avtaaraj vartiyaa jaann,
pachhe joog chaar nu maanddyun manddaann 8

Tyaare seshtt sanjog Hari e aarambh-j kariyo,
tyaare Brahmaaji ne pett-e sankho avtariyo 9

Tyaare vartiyaa jotak Brahmaaji kare vichaar,
bhaai enne putra thi vinnaas hove nirdhaar 10

Tyaare ek din Brahmaaji chintaa maanhe bhayo,
tyaare ved chaar sankho lai gayo 11

Tyaare Gur Brahmaaji evo man maa dhariyo,
je putra hoi evo koi na kariyo 12

Tyaare gayaa ved Brahmaaji kare pukaar,
tyaare Hari paase doddi gayaa tatkaarr 13

Ved viniaa huaa andhkaar,
Saamiji sankho lai gayo vedaj chaar 14

Jyaare ved chaar sankho lai gayo,
tyaare Gur Brahmaaji chintaa maanhe bhayo 15

Tyaare sunni vachan Hari e karyo vichaar,
ved kaaranne Hari e lidho avtaar 16

Jyaare Dev nu pratham Machh roopaj bhayo,
tyaare Gur Brahmaa naa ved chaar te sankho lai gayo 17

Tyaare Gur Brahmaaji e Hari ne jaai shun kahyo,
Saami ved chaar to sankho lai gayo 18

Tyaare evo vachan sunni putthe thayaa Moraar,
tyaare sankho jai pettho paataal minjaar 19

Tyaare paataal maa sankho gayo,
te rakhi Karnnikasar ni sabhaa maa jaai rahiyo 20

Tyaare gaandrav khel kartaa gayo,
te kaarann Hari putthe thayo 21

Tyaare mardang naad vagaaddio Shri Hari,
tyaare deve trann bhavan maa garjnaa kari 22

Tyaare Hari vachane sankhaasar naasi gayo,
te jaai maataa dharti paase riyo 23

Tame sunno ho dharti maataa hun tamne kahun,
tame kaho to hun tam paase rahun 24

Maataa tam sharanne aavio te raakho laaj,
pann Shri Hari putthe aave chhe maare kaaj 25

Tyaare kahe dharti maataa sunn sankhaasar hun kahun em,
tame Shri Hari naa ved laaviaa kem 26

E maataaji me ditthaa ved sansaar maa prakaash
te hun hari laavio chhun Gur Brahmaaji naa paas 27

Tyaare evo vachan daint dharti maataa sun kahyaa sahi,
jo tamo muj ne raakho to ved aalu nahi 28

Jyaare te daint ne dharti maataa chhupaavi dhare,
tyaare putthe Shri Hari aavi sanchare 29

Tyaare dharti maataa boliaa em,
kahun Shri Hari tame aaviaa chho kem 30

Tu sunn re dharti hun kahun tamne bhed,
ke sankho daannav hari laaviyo chhe Gur Brahmaaji naa ved 31

Jo dharti tame amne aalo bhed,
to hun maaru daint ne vaarun ved 32

Tame sunno ho Naaraayann hun tam sun kahun,
pann aaviyo sharann te kaaddhi kem dau 33

Jo dharti tun daint kaaddhi didho mo-e,
to man vaachitaa fal aalu to-e 34

Tyaare tyaan dharti e kol lidho kar dhari,
je Saamiji amne varo Shri Hari 35

Ho dharti amaare aagal anat-anat karoddiun dev taarvaa sahi,
te bhagatun ne kaarann das avtaar dharshun sahi 36

Tyaare sarve aad unniyaad naa dev ektthaaj thaae,
te kamaai kari milse aae 37

Jyaare anat karoddi aave amaare paas,
tyaare dharti amo taaro kol paarshun ane purshun aash 38

Jyaare chaar joog ne das avtaar puraa thaay,
tyaare dharti hun purish taari icchhaay 39

Jyaare evo vachan Shri Naaraayann Dev e dharti sun kahiyo,
tyaare naattho daint te shesh naag naa paataal maa gayo 40

Jyaare shesh naag naa paataal maa gayo,
tyaare gaandrav khel kartaa bhayo 41

Tyaare te kaarann Shri Hari saame gayo,
tyaare mardang naad vajaaddi ne garjnaa kariyo 42

Tyaare deve trann bhavan maa garjnaa kari,
tyaare Hari ne chachatre sankhaasar naattho firi 43

Tyaare ek maataa putra betthaa hataa jyaan,
tyaare sankhaasar jaai rahyo chhe tyaan 44

Tyaare maataa putra boliyaa chhe sahi,
aa Naaraayann Dev nu choriaa revaae nahi 45

Tyaare sankhaasar man maa chintaa kare,
to putthe Shri Hari aavi sanchare 46

Tyaare Shri Hari boliyaa chhe eh,
sunno raanni putra hun kahun teh 47

Jo tame muj ne aalo daint nu bhed,
to hun maari daint ne vaarun ved 48

Jo Saami tame aalo kol,
to ame daint nu dekhaaddun mol 49

Tyaare Saamiji kahyo je ame saatmun roop dharsun sahi,
taare ame tamaari prit paalsun tahi 50

Tyaare Hari naa chalatre sankhaasar naasi gayo,
te dhamlaa dhaari naa paataal maa jaai rahyo 51

Te dhamlaa raajaa raaj kare chhe jyaan,
daint jaai bettho chhe tyaan 52

Tyaare daint mukh maanhe thi boliyo prakaash,
tame muj ne raakho sharann tamaare paas 53

Hun aaviyo Gur Brahmaa naa ved lai aaj,
putthe Hari aave chhe maare kaaj 54

Tyaare raajaa ni raanni boli chhe aae,
je Gur Brahmaa nu chor raakhiyo kem jaae 55

Tyaare raajaa ni raanni boliyaa chhe aae,
je Shri Hari nu chor raakhiyo kem jaae 56

Jyaare evaa vachan raanni e kahiyaa,
tyaare putthe thi Shri Hari aavi sanchariaa 57

Jo raanni kaho daint nu bhed,
to maari daint ne vaaru ved 58

Jo Saami tame muj ne aalo kol,
to daint nu dekhaaddun mol 59

Tyaare Hari e raanni ne kol didho tahi,
je maataa Kuntaaji tamaari aatthmaa avtaar maa prit paalsun sahi 60

Tyaare tyaan thi daint naasi gayo,
te jaai vaaraa talotal paataal maa rahiyo 61

Tyaare tyaan thi daint mukhe boliyo vaann,
hun to Gur Brahmaa naa ved chaar laaviyo nirvaann 62

Tyaare tyaan raajaa naa pratihaar betthaa jaann,
te kahe Shri Naaraayann nu chor iyaan kem rahe nirvaann 63

Jyo evaa vachan raajaa naa pratihaare kahyaa,
tyaare tyaan Shri Naaraayann Dev aavi ubhaa rahyaa 64

Jo tame daint nu kaho bhed,
to maari daint ne vaaru ved 65

Jo Saamiji tame muj ne aalo kol,
to hun dekhaaddun daint nu mol 66

Jyaare bijo tretaa joog karsun sahi,
tyaare paanchme chhatthe roope Kamlaadhen
Kamlaapati tamaari prit paalsun sahi 67

Tyaare evaa vachan sunni ne daint naasi gayo,
te jaai ne Sankh dev naa paataal maa rahyo 68

Tyaare Sankh naa paanch putra hotaa jeh,
daint sankhaasar taasun vachan boliyo teh 69

Tyaare hun to laaviyo chhun Gur Brahmaa naa vedaj chaar,
mune raakho sharann tamo nirdhaar 70

Tyaare paanch putra mili kahyo vichaar,
je Shri Naaraayann Dev nu chor nav raakhie aanne tthaar 71

Tyaare raajaa naa paanch putra daint sun vichaar kare,
tyaare Shri Naaraayann Dev putthe aavi sanchare 72

Jo tame paanch putra mili ne kaho bhed,
to maari daint ne vaarun ved 73

Jo Saamiji tame amne aalo kol,
to amo daint nu dekhaaddie mol 74

Tyaare Naaraayann Dev e kahyun jyaare amo aatthmun roop dharsun jaai,
tyaare tamaari paanch Paanddav ni prit paalsun sahi 75

Tyaare evaa vachan sunni daint naasi gayo,
te jaai gajandar paataal maa rahiyo 76

Tyaare te gajandar no putra ek hato jeh,
daint sankhaasar taasun maram kidho teh 77

Hun to Gur Brahmaaji naa ved laaviyo chhun sahi,
jo tame muj ne sharann raakho to hun ved aalun nahi 78

Evaa vachan sunni raajaa no kunvar boliyo sahi,
je Gur Brahmaaji no chor amthi rakhaashe nahi 79

Hun to Gur Brahmaaji naa ved hari aaviyo chhun aaj,
pann putthe Shri Hari aave chhe maare kaaj 80

Jyaare evaa vachan daint e raajaa naa putra ne kahiyaa chhe jaann,
tyaare putthe thi Shri Hari aaviyaa nirvaann 81

Tyaare Shri Hari raajaa naa putra ne kahiyo bhed,
jo tame kaho to maari daint ne vaaru ved 82

Jo Saami tame amne aalo kol,
to ame daint nu dekhaaddun mol 83

Jyaare ame saatmun roop dharsun sahi,
tyaare tame Raajaa Harichandra tamaari vaachaa paalsun sahi 84

Tyaare evaa vachan sunni daint naattho sahi,
te Korabh paataal maa pettho jai 85

Tyaare te Korabh niu paanch raanni hatiun jeh,
te ek man Hari ni sevaa kartiun teh 86

Tyaare te sabhaa maanhe daint sankhaasar gayo,
te sarve bhed raajaa ne kahiyo 87

Jo tame raajaa muj ne sarann raakho sahi,
to Gur Brahmaaji naa ved hun aalun nahi 88

Tyaare te raajaa naa putra boliyaa em,
sunno sankhaasar tame Gur Brahmaa naa ved laaviaa kem 89

Tyaare raajaa naa putra hataa chaar,
taasun daint sankhaasar kahyo sarve vichaar 90

Tame Gur Brahmaaji naa ved laaviaa chho kem,
pann have taari kaayaa nu bhang thaashe em 91

Jyaare evaa vachan raajaa naa putra daint ne kahe,
tyaare putthe thi Shri Hari aavi sanchare 92

Tyaare Naaraayann Dev raajaa naa kunvar sun kariyo vichaar,
je sankho Gur Brahmaa naa ved lai aaviyo chhe chaar 93

Jo tame muj ne kaho daint nu bhed,
to maari daint ne vaaru ved 94

Jo Saami tame amne aalo kol,
to ame daint nu dekhaaddie mol 95

Jyaare pelaa kartaa joog maa ame roop dharsun chaar,
tyaare chaar vaar vardaan paarrsun saar 96

Ame Machh Korabh Vaaraa Narsi roop dharsun nirvaann,
taare tame Rookh Mugat (1), Amrikh (2), Dhruv (3), Pelaaj (4), aavsho jaann 97

Tyaare evaa vachan sunni daint naasi gayo,
te machh talotal paataarr maa jai rahyo 98

Tyaare machh raajaa raaj kare chhe jyaan,
daint sankhaasar jaai sanchriyo tyaan 99

Tyaare sarve sabhaa mili betthi chhe jyaan,
daint sankhaasar e chaarei ved vaanchio chhe tyaan 100

Tyaare chaare ved ni vaanni daintaj kare,
tyaan Shri Hari aavi sanchare 101

Tyaare raanni kunvar mili betthaa chhe jyaan,
tyaare daint gayo chhe tyaan 102

Tyaare raanni kunvar mili kare vichaar,
je Shri Hari nu chor nav raakhio jaae enne tthaar 103

Tyaare raanni kunvar mili ne boliaa chhe em,
je tame Gur Brahmaa naa ved laaviaa chho kem 104

Tyaare daint sankhaasar tyaan vimaasann kare,
tyaare Shri Hari tyaan aavi sanchare 105

Tyaare Shri Hari kahe jo daint nu bhed aalo muj,
to man vaachaa fal aalu tuj 106

Jyaare ame dasmun avtaar leshun jyaan,
tyaare jampudip maa Surjaa Raanni Kamlaa Kunvar
tamaari prit paarrshun tyaan 107

Tyaare sakarr sabhaa maa Naaraayann Dev gayaa,
tyaare naattho daint te samuddhra maanhe jaai rayaa 108

Tyaare tenaa putthe Shri Naaraayann Dev nisariaa,
te samuddhra maanhe jai sanchariaa 109

Tyaare Shri Naaraayann Dev Machh roop dhari ne daint naa kedde thaay,
haare tun daint dushtti maaraa ved kiyaan lai jaay 110

Mel melre nahin kaa hun tune maarish kar dhari,
em boliaa Shri Hari 111

Tyaan thi naattho daint nirvaann,
te jai mahaa samuddhra minjaar 112

Te daint sankho thai ne sankhdar bett maa rahyo,
tyaare Shri Naaraayann Dev Machh roop dhari sankhdar bett maa gayo 113

Tyaare sankhaasar daint to jaai sankhdar bett maa tare,
tyaare putthe Hari jaai ne tenun kaanddu grahe 114

Tun bhulo bhulo re sankhaasar tun chaarehi ved maaraa kiyaa kare,
Shri Naaraayann Dev tyaan em aachare 115

Tyaare Naaraayann Dev tyaan daint sankhaasar ne maariaa,
tenun pett faaddi ne ved chaarei kaaddhiaa 116

Jyaare Shri Hari e sankhaasar daint nu pett faaddi ne ved kaaddhiaa chaar,
tyaare sarve devtaa maa thayo jay jaykaar 117

Tyaare Shri Hari Naaraayann Dev daint
sankhaasar ne maariyo samuddhra maanhe kar dhari,
te daint maarvaane Machh roop dhariyo Shri Hari 118

Tyaare paaye laagi sankhaasar e vinati kari,
tyaare kahe Naaraayann Dev tun maang-maang hun truttho kahe Shri Hari 119

Aaj tun maang-maang em Shri Hari e kahiaa,
tyaare evaa vachan Shri Hari tyaan boliaa 120

Tyaare daint sankhaasar kahe Saami hun man maa evo dharun,
je das avtaar sudhi tamshun judhaj karun 121

Jyaare evaa vachan daint sankhaasar e kahiaa,
tyaare Shri Naaraayann Dev chit dai ne rahiaa 122

Jyaare Machh roop maa daint sankhaasar ne maariaa,
tyaare Dev chaarei vaari Gur Brahmaaji ne aaliyaa 123

Machh roop dhariyo Shri Naaraayann jaann,
te ved kaaranne Shri saarang praann 124

Tyaare pesi paiyaare ne laaviyaa ved,
tyaare Gur Brahmaaji ne aaliyo mugat nu bhed 125

Tyaare te Satgurji joog maanhe divo tame,
didho vaachaa paalie ame 126

Tyaare haanni sankhaasar ne kidhaa kaaj,
Shri Machh roop dhariyo Shri Mahaaraaj 127

Tyaare kartaa joog maanhe Hari avtariaa,
pelaa Machh roop parvariaa 128

Jyaare pelaa Machh roope sankhaasar ne maariyo,
tyaare bhagat Rukh Mugat ne savaa karodd sun taario 129

Tyaare pachhe sansaar maa pragatt thayaa Moraar,
tyaare sarve sansaare olkhio nirvaann 130

Tyaare Machh ni maataa to Sankhaavati kahiye,
ane pitaa to Prem Rukh kahie 131

Tyaare Gur to Maandhaataa jaann,
ane shakti to Chandrakaa Devi pramaann 132

Tyaare svasthaan to Hanspur nagari jaann,
khetra to Duaaraa mati pramaann 133

Nare dariyo daannav to Sankhaasar jaann,
tyaare bhagat Rukh Mugat ne ugaario nirvaann 134

Tyaare chaar laakh ne batris shestra Shri Machh roope jaann,
tyaare roog ved hotaa pramaann 135

Iyaan thi Shri Machh roop sampurann sahi,
evi Gur Brahmaa Sayyad Imaam Shaahaa vaanni kahi 136

AVTAAR BIJO

Shri Satgur Brahmaa ho vaachaa saachi saach,
evi Gurji boliaa vaach 1

Jyaare bije Korabh roope Hari avtariyo,
tyaare bhaar pruthvi nu te putthe dhariyo 2

Tyaare prathvi maa bhagat jaap jape Hari nu jeh,
tyaare chhaasatth karodd sun daint vyaapak rahe chhe teh 3

Tyaare daint Madhukittak maahaa baliaa maanhe,
te chhaasatth karodd sun mer parvat par betthaa jaae 4

Tyaare Dev mer parvat samuddhra maanhe dhario jaae,
tyaare daint Madhukittak ne sangaarie tyaae 5

Tyaare Dev mer parvat nu kidho chhe ravaayo jaann,
tyaare vaasang naag nu kidho netaro nirvaann 6

Jyaare vaasang naag ne netare sun maroddiaa,
tyaare anat karoddiun dev miliaa 7

Tyaare mer mathvaa ne ek more Virlochan devaj bhayaa,
bije more te mahaabalaj thayaa 8

Jyaare mathio mer maahaave man maa dhari,
tyaare ratan chatur das te kaaddhiaa Shri Hari 9

Jyaare mathi samuddhra Deve amrut kaaddhiaa jeh,
tyaare chaando suraj be paayaa teh 10

Tyaare chaando suraj boliaa jyaan,
Saamiji tame daint ne amrut paavo chho kiyaan 11

Tyaare betthaa hataa Raaye te ditthaa Jagdish,
tyaare dekhi daint ne Saami chaddaavi chhe ris 12

Tyaare Deve daint ne maari tenun shir lidho utaar,
tyaare daint maarnne kun lidho avtaar 13

Tyaan Korabh roope Hari avtaar,
tyaan mathi samuddhra kaaddhiaa ratan das ne chaar 14

Jyaare Deve Madhukittak ne maariyo jenni vaar,
pachhe sansaar maa pragatt thayaa Moraar 15

Jyaare bije Korabh roope daint Madhukittak ne maariyo,
tyaare savaa karodd sun bhagat Amrikh ne taariyo 16

Tyaare pachhi sansaar maa pragatt thayaa Muraar,
tyaare sarve sansaare orrakhiyo saar 17

Tyaare Shri Korabh ni maataa to Kamlaavati kahie,
pitaa to Trikhat kahie 18

Tyaare Gur to Ekaarakhaj jaann,
shakti to Ajiaa Devi pramaann 19

Tyaare svasthaan to manovar jaann,
khetra to bhesaasar nirvaann 20

Tyaare nare daariyo daannav Madhukittakaj jaann,
Tyaare bhagat Amrikh ne taariyo nirvaann 21

Tyaare chaar laakh ne batris sahestra Shri Korabh roope jaann,
Tyaare roog bhed hotaa pramaann 22

Iyaan thi Shri Korabh roop sampurann sahi,
Evi Gur Brahmaa Sayyad Imaam Shaahaa vaanni kahi 23

AVTAAR TRIJO

Shri Satgur Brahmaaji vaachaa saachi saach,
Evi Gurji e boli vaach 1

Jyaare trijo Vaaraa roop dhariyo sambhaar,
Tyaare prathvi raakhi daaddh vich sambhaar 2

Jyaare Deve prathvi raakhi daaddhe Shri Hari,
Tyaan Dev Vaaraa roopaj dhariyo Shri Hari 3

Jyaare Mor daannav ne Saahebe hanniyo,
te daannav maarvaa ne Shri Vaaraa avtaaraj dhariyo 4

Trijo Vaaraa roop Hari dhariyo,
te daannav maarnne kun Hari avtariyo 5

Jyaare Deve Mor daannav maariyo jenni vaar,
pachhi sansaar maa pragatt thayaa Moraar 6

Jyaare trijaa Vaaraa roope daint Mor daannav ne maariyo,
tyaare savaa karodd sun bhagat Dhruv ne taariyo 7

Tyaare pachhi sansaar maa pragatt thayaa Muraar,
tyaare sarve sansaare orrakhiyo jaann 8

Vaaraa ni maataa to Padmaavati kahie,
ane pitaa to Doelpur kahie 9

Tyaare Gur to Sejaanand jaann,
ane shakti to Bahukaa Devi nirvaann 10

Tyaare svasthaan to bagpur nagari jaann,
khetra to maana sarovar pramaann 11

Nare dariyo daannav Mor daannav jaann,
tyaare bhagat Dhruv ne taariaa nirvaann 12

Tyaare chaar laakh ne batris sahestra Shri Vaaraa roope jaann,
tyaare roog ved hotaa pramaann 13

Tyaare Shri Vaaraa roop sampurann samaapt sahi,
evi Sayyad Imaam Shaahaa vaanni kahi 14

AVTAAR CHOTHO

Shri Satgur Brahmaa vaachaa saachi saach,
evi Gurji e boli vaach 1

Jyaare chotho roop kartaa joog maanhe Hari e dhariyo,
tyaare daint Harnnaakans angushtte bhar tap karvaa gayo 2

Jyaare daint e mahaa van maa tap saadhiyo jeh,
tyaare tene Shankar Deve var aapiyo teh 3

Jyaare var lai ne chaaliyo nagar minjaar,
tyaare daint Gur paase jai ubho tatkaarr 4

Haare jajmaan tame maangiyo chhe shun,
rakhe maangtaa kaa(n)i chukyo tun 5

Je maangi kaayaa das vaar sahi,
to Saami ame maangtaa chukyo nahi 6

Haare bhaai taarun mot chhe taaraa ghar thi bahaar,
te hun kahun tune trisanjaa velaa thi upajshe kaarr 7

Tyaare daint Harnnaakans paachho firi tap karvaa gayo,
tyaare Shri Narsinh roope Shri Hari pragattiyo 8

Tyaare daint Harnnaakans krodh thayo tyaan,
tyaare Farmaani firasto chaas roopi thai ne uddyo chhe tyaan 9

Jyaare Farmaani firasto Dev sabhaa maanhe jaai,
tyaare Gurnar ne bhagat Pelaaj jaai laagaa paae 10

Tyaare daint mahaa tap kari ne girasthaane gayo,
te jaai ann maaneti stri ghare vaaso rahiyo 11

Tyaare bhagat Pelaaj joog maanhe aaviaa bhagtun ne kaaj,
te bhagat daint naa ghare vaaso rahiyo tenni kaaj 12

Tyaare bhagat Pelaaj Shri Gurnar ni vaachaa
Shri Narsinh ni vaachaa paari chheh,
te daint kaaranne maataa naa girabh maa bahu dukh ditthaa teh 13

Tyaare daint Harnnaakans bhagat ne bahu dukhi raakhiaa chhe jeh,
tyaare Shri Hari e bhagat ne dukh feraavi ne sukhi raakhiaa chhe teh 14

Jyaare bhagat Pelaaj naa garbhavaase thi bandhann chhuttaa chhe jeh,
tyaare teni maataa e bahu rudan kariaa chhe teh 15

Haare baai aapnnaa najar aagarr e baarrak hichaa vetthaayese nahin,
e baarrak ne tame melo mahaa van maa jai 16

Tyaare bhagat ne van maanhe Shri Hari e
bhamar palang ddholie poddhaaddiaa chheh,
tyaan chhatra ddharaaviaa kaamdhen dudh paayaa teh 17

Tyaare van maa sarve govaaliaa vimarasaj kare,
tyaan Mahaaraaj kurr ek kunvar avtaaraj dhare 18

Haare bhaai aapnne sarve mili jaaie raajaa ne karie jaann,
e vaanjiyo raajaa chhe te kunvar ne deshe maana 19

Tyaare sarve kunvar nu kariyo chhe jaann,
tyaare Harnnaakans pote hann dal lai aaviyo chhe nirvaann 20

Tyaare te raajaa aaviyaa van minjaar,
tyaan saamaa dal dise chhe apaar 21

Jyaare te dal maa ditthaa rumi habsi jeh,
tyaare Harnnaakans nu dal bhaago teh 22

Tyaare raajaa pote padhaariaa van minjaar,
tyaan ghannik stuti kari ne laaviyaa baal 23

Jyaare te raajaa no kunvar padhaariyo van minjaar,
tyaare sau ne ghare ochhav mangarr vartiaa chaar 24

Tyaare raajaa ne pratihaar mili kare chhe vichaar,
e raajaa tame aa baarrak ne melo ann maaneti stri ne duaar 25

Haare raajaa e ablaa stri nu girbh suko hato jeh,
tris din thi e stri ne mahaa dukh paddio chhe teh 26

Tyaare bhagat Pelaaj paanch varas no te paatti lai ne bhannvaa gayo,
tyaare Shri Narsinh nu jaap japto rahyo 27

Tyaare panddit kahe raajaa e kunvar motto taaro baal,
jenne maari vannshaaddi nishaarr 28

Haare raajaa e kunvar kare chhe evaa kaam,
te sahu nishaarriaa ne bhannaave chhe taaraa dushman nu naam 29

Haare raajaa tame e kunvar ne shun dio chho maana,
pann te sonu shun perie jethi trutte kaan 30

Tyaare daint e kunvar ne samuddhra maanhe ddubaaviyo,
tyaare tyaan thi bhagat Pelaaj ne Hari e ugaariyo 31

Tyaare varri daint bhagat Pelaaj ne chaamddaa
maanhe maddhaavi ne ddungar upar thi nakhaaviyo jaann,
tyaare Deve amar ddholiaa ddharaaviaa chhe nirvaann 32

Tyaare pachhi Pelaaj ni maataa kahe kunvar
paanch daaddaa panth ddhiladdo mel,
pachhi aapnne sambhaar sun Saami ne aapnne vel 33

Tyaare bhagat Pelaaj maataa sun vachan boliaa chhe jyaan,
e maataaji Shri Narsangji betthaa chhe iyaan 34

Tyaare bhagat Pelaaj ne daint hasti aagarr naakhaaviaa chhe jyaan,
tyaare hasti prannaam kari paachhaa valiaa tyaan 35

Jyaare daint e bhagat Pelaaj ne ghanni maanhe pilaavio chhe jeh,
tyaare laatth bhaangi kattkaa nav thayaa chhe teh 36

Tyaare daint Harnnaakans deval Devasthaan puje chhe jyaan,
tyaare ek raat bhagat Pelaaj ne raakhiyo chhe tyaan 37

Tyaare bhagat Pelaaj ne atarikh utariaa chhe jeh,
tyaare deval deraa naa haath pag mo naak chhedaay chhe teh 38

Tyaare daint Harnnaakans man maa kopiyo chhe jeh,
have aa kunvar ne holi maa lagaaddi ne baarrun teh 39

Jyaare daint e horri lagaaddi motti jaann,
tyaare Shri Narsang pragatt braahmann thai ne aaviyo tatkaarr 40

Tyaare Deve anaamat horri ne sutra vittiyo jeh,
e agni te maaraa bhagat ne anaamat raakhjo eh 41

Tyaare Pelaaj ni maataa rudan kare chhe jaai,
tyaare Narsi braahmann roope kahe chhe e baai
taaraa kunvar ne Dev raakhshe sahi 42

Tyaare Pelaaj ni maataa horri vadhaave chhe aap,
tame Dev sahu ne trutthjo saath 43

Tyaare bhagat Pelaaj ne horri maanhe nahi laagi aanch,
evi Narsi braahmann roope boliaa vaanch 44

Tyaare daint loddhaa nu thambh lagaaddiyo tatkaarr,
tyaare kunvar Pelaaj ne laaviyaa tenne tthaar 45

Tyaare daint Harnnaakans boliyo chhe tyaan,
e Pelaaj taaro Narsi chhe kiyaan 46

Tyaare kunvar Pelaaj kahe maaro Narsi chhe thambhaj maanhe,
te have maari vaare thaae 47

Tyaare Pelaaj ne thambh sun baandhvaa laagaa jenni vaar,
kunvar Pelaaj tyaan man maa larjiyo apaar 48

Tyaare bhagat Pelaaj man maa andesho kare,
tyaare thambh upar aavi kiddi sanchare 49

Tyaare bhagat Pelaaj ne aaviyo vishvaas,
tyaare bhagat Pelaaj e Shri Narsang bhanni thambh ne bhari baath 50

Tyaare thambh futto tenni vaar,
tyaare pragatt thayaa Dev Muraar 51

Tyaare bhagat Pelaaj ne kaaranne chotho roop Shri Narsi bhayo,
tyaare thambh foddi Dev pragatt thayo 52

Tyaare thambh foddi pragattiyaa Shri Narsi raae,
tene bhagat Pelaaj jaai laagaa paae 53

Tyaare Shri Narsi trutthaa te bhagat ne kaaj,
tene Deve aaliyo vaikuntth maa avichal raaj 54

Tyaare dekhi daint ne mahaa kopiaa Shri Hari,
tene Deve dhariyo mahaa bal yudhaj kari 55

Haare dushtti te e sun kidhun,
je maaraa bhagat ne shun kaarann dukhaj didhun 56

Tyaare daint kahe divas raat maarun mot nahi,
mune stri purush na maare koi 57

Tyaare daint kahe hun nahi marrun ghar maanhe nahi bahaar,
nahi marrun dharti nahi aakaash minjaar 58

Hun loddhe laakdde lile suke nahi marrun mune chhe aadhaar,
Shri Shankar e kahiyo te amar chhe maaro vichaar 59

Eso var mune Shri Shankar e aaliyo e Shri Hari,
to mune maarsho kemaj kari 60

Jyaare trisanjaa velaaj thaae,
tyaare Shri Hari betthaa maanddi paae 61

Tyaare Shri Hari e roop prakaashiyo eh,
tyaare Deve udar nakhe sun vidaariyo chhe teh 62

Tyaare Shri Narsi e daint Harnnaakans maariyo nevaa hetth,
tene bahu vaankaa nakh vaayaa pett 63

Jyaare Deve maario Harnnaakans nikdhaj kiyo,
tyaare daint maarnne kun Shri Narsi roopaj liyo 64

Tyaan Deve nakhe sun maari ne pettaj faaddiaa,
tyaare karodd paanch sun Pelaaj ne taariaa 65

Tyaare daint ne ramte naahiaa chhe sarve Dev,
tyaare bhagat ne ghare mangarr vartiyaa chhe tatkhev 66
Jyaare chotho roop Hari Narsang roope avtaar,
tyaare Hari e bhagat Pelaaj nu kidho udhaar 67

Jyaare daint Harnnaakans Shaah maariyo jenni vaar,
bhagat ne var aali pachhi sansaar maa pragatt thayaa Moraar 68

Tyaare kartaa joog maanhe Hari e roopaj dhariaa,
tyaare chaar daannav Deve maari enni pere raajaa Pelaaj ne taariaa 69

Tyaare bhagat Pelaaj e satpanthaj dhariyaa chhe jyaan,
ane sarve loke nindaa kidhi chhe tyaan 70

Tyaare bhagat Pelaaj ne lai daint thambh sun baandhiaa jyaan,
to putth na feraavi chhe tyaan 71

Jyaare kartaa joog maa Gur Brahmaa pandar karodd nimiaa sahi,
temaa paanch karodd te sanmukh rahi 72

Jyaare bhagat Pelaaj ne kashtt paddi chhe jyaan,
tyaare paanch karodd ddhunddhi gayaa chhe tyaan 73

Je kartaa joog maanhe Gur Brahmaa naa ghare pandar karodd nimiyaa,
temaa thi paanch karodd saachaa jaann;
paanche vishvaas ochho aannyo, te firi-firi paddiaa chaarei khaannaa 74

Te maanhe thi karodd paanch parle giaa,
jenne Gurnar upar nahi puro raakhiyo neh,
te jaanni kari bhulaa gaafal dojake giaa chhe teh 75

Tyaare bhagat Pelaaj Satgur puraa sireviyaa,
ane Gurnar ni puri pramaanni vaanch;
te paanch karodd sun Dev nipanaa, teni joog maanhe chaali saachi saankh 76

To munivar bhaai aaj esaa satpanth dhiaaie, jesaa dhiaayaa Raajaa Pelaaj;
tenne sagaa saavgaa kidhaa kaarmaa, teni Saami e ek khann maa raakhi laaj.77

To munivar bhaai bhagat Pelaaj e sataj raakhio,
tenne aa Gurnar upar aanniyo neh;
jo jiv ttuk ttuk kariaa, tohe na chhoddiaa Gurnar sun neh 78

Tyaare kartaa joog maa chaar roop Hari e dhari,
tyaare chaar daannav Deve aape sangaariaa 79

Jyaare Narsi roope kidhun chhe kaam,
tyaare maari daint ne firaaviyun tthaam 80

Tyaare Deve Harnnaakans ne maariyo jenni vaar,
tyaare sansaar maa pragatt thayaa Muraar 81

Jyaare sansaar maa pragatt thayaa Muraar,
tyaare sarve sansaar orrakhio jaann 82

Tyaare Shri Narsi ni maataa to Sanchaavati kahie,
pitaa to Haritak kahie 83

Tyaare Gur to Amar Tej jaann,
shakti to Sameaa Devi pramaann 84

Tyaare svasthaan Kaashmir manddhann jaann,
khetra to Multaan nagari pramaann 85

Nare dariyo daannav Harnnaakans jaann,
tyaare bhagat Pelaaj ne taariaa nirvaann 86

Tyaare chaar laakh ne batris sehstra Narsi roope jaann,
tyaare roog ved hotaa pramaann 87

Tyaare satar laakh ne atthaavis sehstra joog kartaa nu pramaann,
tyaare bhagat Pelaaj paamiyaa amraapuri tthaam 88

Tyaare teto gubat panth aaraadhiaa jaann,
tenne amraapuri nu tthaam paamiaa nirvaann 89

Bhaai iyaan thaki chotho Narsi roop sampurann bhavasto saach,
evi Gur Imaam Shaahaa boli vaach 90

AVTAAR PAANCHMO

Shri Satgur Brahmaa vaachaa saachire saach,
evi Gurji e boli chhe vaach 1

Jyaare bijaa tretaa joog ni saachi saankh jeh,
tyaare joog maanhe aaviaa Gur Vijestthann Vyaas-j teh 2

Tyaare e joog maanhe daint Bal Raajaa hoi avtariyo,
te chhaasatth karodd daint saathe parvariyo 3

Je joog maanhe Bal Raajaa ek chhatre raaj kariyo nirvaann,
te daint nu Gur vaanche ved puraann 4

Tyaare Gur ne Bal Raajaa jai puchhyo vichaar,
kaho Gurji Naaraayann Dev sun yudhdh kartaa nahi aavie haar 5

To Gurji amne jotak joi ne kaho bhev,
jem tame kahesho tem karsun Dev 6

Tyaare tenaa Gure kahyo tun vachan saambhal am tanno,
have tame jagan daan maanddo ghanno 7

Tyaare Bal Raajaa e Gur naa evaa vachanaj liaa,
tyaare jagan daan naa vrat-j liaa 8

Tyaare je koi jaachak jaachvaa aave Bal ne taahe,
tene bahu an-n aape ane sovann ni gaahe 9

Tyaare Bal Raajaa naa man maa chintaa bha-i,
je have ame jagan no aarambh maanddyo sahi 10

Tyaare Bal Raajaa vipra teddaaviaa bahu vedvantaa jaann,
tenne bahu hom jagan maanddiyo tenne pramaann 11

Tyaan hom girat ambarat dudh kare jenne tthaar,
tyaan hom pramaanne ponche bahu saadhan saar 12

Tyaan miliaa bahu raajaa braahmann khatri apaar,
tyaan sahu koi aavi betthaa jagan ne tthaar 13

Tyaan bhanne braahmann ved puraann jagan madhe aahe,
te sarve bhanni mantar aankhe jay jaykaar taahe 14

Tyaare teni jaal jai laagi brahmaandd,
tenaa taape kampiaa Inddhr ne nav khandd 15

Tyaare Bal Raajaa enni pere jagan navso navaannu kariaa,
tere des brahmsen raajaa nu ek pratihaar aavi sanchariaa 16

Bhaai amaaro raajaa brahmsen nu amone partthiyo chhe jo-e,
teni ek putri aape chhe to-e 17

Bhaai Raajaa Bal tame parnno e kanyaa chhe roopvanti mahaa nirvaann,
tenu roop jem ugto bhaann 18

Tyaare te mad nu maato daint jagan maanhe thi utthiyo sahi,
te e kanyaa raajaa brahmsen ne ghare parannvaa giyo tahi 19

Tyaare sarve Dev mili ne Shri Hari ne kahyo,
Saamiji Bal Raajaa to mahaa paapi thayo 20

(Verse 21 missing)

Tyaare evo Dev rakhisar boliaa jenni vaar,
tyaare Dev Virad braahmann roop lidho tatkaar 22

Tyaare Saamiji e tenu sat jovaa ne haathe karvati lidhi sambhaar,
te Dev ek khann maa giaa raajaa brahmsen ne duaar 23

Tyaan bahu mili jaan jaachak karoddaa karodd,
tyaan Bal betthaa manddap maa joddaa jodd 24

Tyaan Saamiji aashirvaad lai braahmann roope ubhaa rahiyaa,
tyaare Saami ne namaskaar Raajaa Bal e kariaa 25

Saamiji tame tatkhann aaviaa te konn sneh,
to Saamiji mahi pratihaar tune daanaj deh 26

Tyaare kahe Saami tame saambhrro Bal raae aap,
tame jo daan aapo to lau tamaaro haath 27

Tyaan Bal Raajaa ne Saami e jaachiyo tyaan vipar boliaa tatkhann,
to kaho to hasti ghoddaa sovann aalun ghannaa 28

Tyaare Saamiji boliaa saambhal Bal Raajaa tam sun kahun vaat vichaar,
ke amaare ghare nahi Satvanti naar 29

Teni bahu icchhaa dharun chhun tenun tamne kahu vichaar,
to tamaari parnni kanyaa aalo naar 30

Tyaare pratihaar boliaa Saami nahi mannaa,
varri amaaraa nagar maanhe vipra chhe ghannaa 31

Saamiji ek ni kanyaa chaar tamne parnnaavun sahi,
tyaan esi Bal Raajaa e vaataj kahi 32

Tyaare boliaa Saamiji tame sunno Bal Raay,
have muj thi haath vaaddo bettho nav jaay 33

Tyaare Raajaa kahe Saami varo e vivaa naar,
to mahaaraajaa tame thaavo grahsth aachaar 34

Je tun parnne chhe baali sundari,
te mune aal ek manaj kari 35

Jyaare Bal Raajaa esaa vachan sunniaa tatkaar,
tyaare tenne aali sundari kanyaa naar 36

Tyaare sarve Raajaa naa sagaa saajan Bal naa mukh saamu joy,
bhaai aavi dhiraj te avar koi thi nahi hoy 37

Tyaare Shri Naaraayann Dev hasi kari boliaa tenne tthaae,
bhaai hun to tamaari dhiraj jovaa aaviyo chhun ho e 38

Tyaare hare tun Bal Raajaa mahaa sati mahaa sujaann,
tame bahu daan poon kari kaaddhyo naam 39

Evaa vachan kahi Saamiji utthi jaae,
tyaan Bal Raajaa parnni ne aaviyo jagan ne tthaae 40

Tyaan eso chhal kari Naaraayann braahmann roopaj dhariyo,
tyaare boliaa daint mahaa man motto kariyo 41

Tyaare Shri Naaraayann Deve Bal ne chhalvaa no dhariyo vichaar,
tyaare Deve dharyo paanchmo Vaaemann roop avtaar 42

Jyaare paanchmo Deve dharyo Vaaemann roop avtaar,
tyaare Dev jaai ubhaa rahiyaa Raajaa Bal ne duaar 43

Tyaare Deve chaar ved mukh maanhe thi kahiyaa,
tyaare nagar naa lok sarve achambe thayaa 44

Tyaare Raajaa Bal sun vaat kare chhe pratihaar jaae,
aapnne duaare ek vipra ubho chhe ho raae 45

Te panddit dise chhe ek mahaa supaatre,
te chaar ved ni vaann bhanne chhe mukh paatt 46

Tyaare te dise chhe Vaaemann svaroop avtaar,
te sunno Bal Raajaa eso ek mahaa supaatre aaviyo chhe aapnne duaar 47

Tyaare sunni vaat Bal Raajaa sanmukh chaaliyo jaae,
tyaan ek pratihaar saath teddio jaae 48

Tyaare Saamiji e kari prannaam Bal ubho chhe aahe,
tyaan vipra boliaa chhe sataj bhaae 49

Tyaare sunnore Bal Raajaa taaro jash nav khandd maa ho-e,
te kaarann hun jaachvaa aavyo chhun to-e 50

Tyaare Dev naa vachan sunni Raajaa Bal ubhoj rahe,
haare tun maag-maag ame Bal Raajaa kahe 51

E Saamiji je kaa(n)i icchhaa tamaaraa man maa ho-e,
kaho to an vastra aalun to-e 52

Par tame sunno ho Bal Raajaa an-n vastra ni icchhaa nahi mo-e,
jo Saamiji kaho to sovan daan aalun to-e 53

Haare Raajaa sovan to hun shun karun,
kaho to Saami hasti ghoddaa lai aagarr dharun 54

Haare Raajaa hasti ghoddaa sun maare nahi kaaj,
kaho to Saami aalun prathvi nu raaj 55

Haare Raajaa maare raaj paatt bhogav-vaanu nathi ko-e,
autth karam prathvi aalo mo-e 56

Tyaare Bal Raajaa kahe Saami saambharr mori vaat,
kettlok chhe tamaare saath 57

Haare Raajaa iyaan lok kuttumb maare nathi ko-e,
iyaan hun eklo jaachvaa aaviyo chhun to-e 58

Tyaare kahe Bal Raajaa sunno Saamiji e vaat samaj tanni,
iyaan bahot prathvi chhe maari ghanni 59

Jo Saamiji icchhaa taaraa man maa thaae,
to Saamiji pratihaar paase liyo jaae 60

Tyaare boliaa vipra sunno ho Bal Raae,
amthi vann maapi prathvi kem levaae 61

Haare Raajaa tame udhak melo maare haath,
to ek manddhi baandhi rahu chatur maas 62

Tyaare boliaa shukraachaarya sunno Bal Raajaa vaat,
e vipra tamne dese sahi ghaat 63

Tyaare pratihaar boliaa tame sunno Bal Raae,
e vipra nahi e Shri Hari aae 64

Tyaare shukraachaarya vachane boliyo chhe aae,
vaikuntth naath aaviyo chhe ho raae 65

Eto Vaaemann roop aavo dise chhe iyaan,
pann eto trann bhuvan sudhi vaadhshe tyaan 66

Teni tun sevaa kar manaj mo-e,
e vipra chhal paaddvaa aaviyo chhe to-e 67

Haare Bal Raajaa tun mel udhak maare haath,
evaa chharrvaa naa vachan boliaa Naath 68

Tyaare Bal Raajaa udhak meliyo shukraachaarya aaddo thayo,
tenne tyaan khoi neter ne kaanno bhayo 69

Hun Bal Raajaa me didho chhe bahu daan,
pann muj aagarr Shri Hari maange chhe daan 70

Tyaare Bal boliaa chhe maaraa jodhaa chhe sahi,
aa vipra ne chaampi raakhjo tahi 71

Tyaare Bal Raajaa e meliyo udak vipre haathe liaa,
tyaare Saami Dhruv manddann sudhi vaadhiaa 72

Tyaare Dev ne daint jaai charanne laago chhe jyaan,
tene Satgurji e bhut khaanu sompiyaa 73

Tyaare Deve esaa roop ek khann maa kidho sahi,
te Dev ne trann karam prathvi thai 74

Tyaare ardho karam prathvi vipra ne devi rahi,
tyaare Deve daint naa mustake pag dai ne chaampiyo sahi 75

Tyaare maag-maag Bal ne Deve kahiyo,
Saamiji tun divas raat pironno raho 76

Tyaare esaa vachan Bal bolyo sahi,
tyaare Saamiji chalitra kari tenun jagan rad kidho jaai 77

Tyaare paanchmu roop Hari e dhariyo saar,
tyaan daint kaarann dhariyo Vaaemann avtaar 78

Tyaare Bal daannav Deve maariyo jenni vaar,
pachhi sansaar maa pragatt thayaa Moraar 79

Te Bal Raajaa bahot daan poon aalyo, ane braahmanno ne didho sovann ni gaaye;
pann jyaare tene Hari e chaampiyo, tyaare daan poon sarve erre jaae 80

Tame sunno ho sati lok tamne Satgur kahe,
tame kettlunk daan poon desho braahmanne ne haath;
jo Raajaa Bal sarikho ttarri giyo to tamaari konn chhe vaat 81

Tame sunno sahu lok, tenne Gur Vijeshtthann Vyaas ne nahi olakhiyaa aahe;
te daan poon didho chhe darsan ne jaae 82

Pann aaj tenne thi kaam na nipaje aahe,
jem girodhvaa khetraj khaae 83

Jyaare paanchme Vaaemann svaroop maanhe daint Bal Raajaa ne maariyo,
tyaare bhagat Kamlaadhen ne ugaariyo 84

Tyaare pachhi sansaar maa pragatt thayaa Muraar,
tyaare sarve sansaar orrakhiyo nirvaann 85

Tyaare Shri Vaaemann ni maataa Linnaavanti kahie,
ane pitaa to Kesvarakh kahie 86

Tyaare Gur to Bahu Lochan jaann,
shakti to Koelaa Devi pramaann 87

Tyaare svasthaan to Koelaapur paattann jaann,
khetra to Vannthari jaan gaddh pramaann 88

Tyaare nare dhariyo daannav to daint Bal Raajaa jaann,
tyaare bhagat Kamlaadhen taariaa nirvaann 89

Tyaare chaar laakh ne batris sehstra Shri Vaaemann roope jaann,
tyaare jujar ved hotaa pramaann 90

Tyaare Shri Vaaemann roope sampurann bhavasto saach,
evi Gur Sayyad Imaam Shaahaa boliaa vaach 91

AVTAAR CHHATTHO

Shri Satgur Brahmaa vaachaa saachi saach,
evi Gurji e boli vaach 1

Jyaare chhatthun roop Farsiraam roop avtariyo,
tyaare dhanak baann Deve haathe dhariyo 2

Te joog maanhe bahu vyaapak bharpur,
te sarve Farsiraam e maari kidhaa dur 3

Tyaare Deve kshatri maanni prathvi nakshtri kari,
tyaan Deve mahaa jodhaa hanniaa Shri Hari 4

Sahs (100) Arjann (haath) mahaa baliaa aahe,
tenne thi koe judh kariyo nav jaae 5

Tyaare te daint man maa eso dhariyo,
je Shri Farsiraam kaaranne loho paanjru kariyo 6

Tyaare daint paanjru lai ne Shri Naaraayann Dev ne gotvaa gayo,
tyaare Shri Naaraayann Dev kapatt kari gharddo vipra thayo 7

Haare jajmaan tame maathe paanjru kem lidho jeh,
te aagarr taari paanch peddhi sanghaari chheh 8

Haare Sahstraa Arjann jo tun Raajaa Bal naa vansh nu ho-e,
to Naaraayann Dev sun judh karjo jo-e 9

Tenne taari paanch peddhi sanghaari dhari,
evaa vachan boliaa Shri Hari 10

Tyaare daint kahe Gurji hun to tamne puchhun vaat,
e Naaraayann Dev kem aave maare haath 11

Haare Saamiji meto loh paanjrun kidho tene kaaj,
hun to jivto jaali laavun tene re aaj 12

Tyaare jajmaan jo tun kahyun amaarun maane aaj,
to sahi sarse taaraa kaaj 13

Jo aa pinjro tamne puro ho-e,
to Hari pramaanne chhe tun pesi ne jo-e 14

Tyaare tyaan Deve daint ne maanhe pesaaddi ne didho duaar,
tyaan Deve daint ne sangaarie nirdhaar 15

Tyaare Deve kapatt kari ne daint ne loho paanjre diyo,
tyaan daint maarvaa ne Shri Farsiraam roope avtariyo 16

Tyaan chhattho Hari e avtaar dhariyo saar,
tyaan Hari e dhariyo Farsiraam roope avtaar 17

Jyaare sehstra Arjann daint Deve maariyo jenni vaar,
pachhi sansaar maa pragatt thayaa Muraar 18

Tyaare Farsiraam roope daint Sahstraa Arjann maariyo,
tyaare tyaan bhagat Kamlaa Pati ne taariyo 19

Tyaare pachhi sansaar maa pragatt thathvaa Muraar,
tyaare pachhe sansaare orrakhiyo jaann 20

Tyaare Shri Farsiraam ni maataa to Rannkaavati kahie,
ane pitaa to Javlagann kahie 21

Gur to Aakaash Bumbh jaann,
shakti to Tujalaa Bhavaani pramaann 22

Tyaare svasthaan to Munjpur nagari jaann,
khetra to Koelaapur Paattann nirvaann 23

Tyaan nare dhariyo daannav to Sahstraa Arjann jaann,
tyaare bhagat Kamlaa Pati ne udhaariyo nirvaann 24

Chaar laakh ne batris sehstra Shri Farsiraam roope jaann,
tyaare jujar ved hotaa pramaann 25

Tyaare Shri Farsiraam roop to samaapt bhavasto saach,
evi Gur Brahmaa Sayyad Imaam Shaah boliyaa chhe vaach 26

AVTAAR SAATMO

Shri Satgur Brahmaa ho vaachaa saachire saach,
Evi Gurji boliaa vaach 1

Shri Gur Vijestthann Vyaas vaachaa eh,
Tyaare Shri Saatmo roop avtariaa Shaahe 2

Tyaare tyaan daint Raavann pragatt thayo,
Te naash jaaltaai van maa vannvaai tap karvaa gayo 3

Tyaare tyaan van maa besi ne tap kidho kaaj,
Tenne Dev kane das mustak nu maagi lidho raaj 4

To Saamiji hun sehstra jodhaa thi laddun ne maarun nirvaann,
To Saamiji hun na marun kene re baann 5

To mune evo var aalo sahi,
To mukh maanhe thi kaa(n)i bolun nahi 6

To mune evun kaho maaraa Gur,
Jo koi haar na kahe evun maangi leu(n) var 7

Tyaare daint Dev kane mahaa tap kari ne var lidho sahi,
Tyaan daint e aavi sarve dev sabhaa kavaj kidhaa taanhi 8

Tyaare sarve dev kahe je bhaai vidhaataa lakhiyo hato jeh,
Te daint ne ghare nav grah sevaa kare chhe teh 9

Tyaare daint ne ghare sarve devtaa kudarnnaa bhare chhe jeh,
Te gher pavan aangann bohaare chhe teh 10

Te daint ne ghare baaro megh paanni bhare chhe nir,
Te gher chaando suraj sevaa kare chhe sudhir 11

Te daint ne ghare sarve devtaa udhak lidho nirvaann,
Tyaan ame Satgur aagal paamie maana 12

Tyaare daint ne ghare panoti baarnne baandhi chhe jeh,
Ane dev hutaasann raandhann raandhe chhe teh 13

Te sarve devtaa Satgur vachane kidho kaaj,
Te daint ne tap kartaa deve evo aaliyo raaj 14

Aagal pelaa joog maanhe Mukhi Megh devtaa chhat kidhi chhe tyaan,
Te te Mukhi Vir Lochan tuj gher bhagat jan aaviaa jyaan 15

Te Mukhi sarve joog maanhe aaviyaa bhagtun ne kaaje sahi,
Pann te Mukhi ni duaaie tapasi Satgur ni aanch vinaa koi sidhaa nahi 16

Tyaare Mukhi Vir Lochan te Raajaa Harichandra ne ghar ne ugamanne rahe,
Te Mukhi Vir Lochan ne ghare sabhaa tyaan guptaj mile 17

Tyaare Dev sabhaa maa vaajantra vajaadde ddhol jeh,
Tyaan jugat kari ne kalas thapaave tyaan thi Taaraa Raanni kul upani teh 18

Te sati ni Raajaa Harichandra parkhaa kidhi chhe aahe,
Te sati e peri chir pattori dhoti taanhe 19

Tyaare Raajaa Harichandra teddaaviyo putri no baap,
Bhaai ame tamaari putri var sun aap 20

Haare raajaa tame parakhjo amaaro maram,
Tame miliaa kshatri tamaaro konn chhe dharam 21

Tyaare Raajaa Harichandra boliaa evo vachan,
Bhaai kshatri ukaradde thi lidho ratan 22

Bhaai ame ek naar jaanni tene parnnie jeh,
Tene ame pattraanni karsun teh 23

Te raajaa parnniyaa Taaraade Raanni naar,
Bhaai ene ghar maanhe thi nahi kaaddhun bahaar 24

Tyaare raanni kahe Gurji tam aagal ghannik stuti kari maangu em,
To Saami tame sarve darvaajaa naa taaddaa bhungar bhaangjo tem 25

Te raanni e jyaare hanslo revat palaanniyo jyaan,
Tyaare Satgur vachane thi Hajrat Antariksh utariaa tyaan 26

Tyaan Raajaa Harichandra ni raanni bahu sevaa kare aap,
Pann Satgur ni sevaa karvaa putri jaave gher baap 27

Te raanni tyaan Dev sabhaa maanhe jaataa kartaa thaarr,
Pann te raanni ne daasiun saghrriyun bolti aal 28

Tyaare sarve daasi mili raajaa ne jaann kidho je raanni jaae bije sthaan,
To raajaa tame e raanni ne shun diyo chho maana 29

Te daasi ne vachane Raajaa Harichandra stri chalitra jovaa raanni saathe thayaa,
Tyaan hanslo ghoddaa ne puchhdde valgi raajaa Dev sabhaa maa gayaa 30

Tyaan sabhaa maanhe sarve naanaa mottaa Shri Satgur ni sevaa kare chhe baal,
Te raanni nu hanslo ghoddo vadheri ne gat maanhe kartaa thaarr 31

Tyaare te ghoddaa naa haadd chaam ektthaa meddi ne sarve gat Mukhi venti kare sarve Dev, Tyaan hanslo ghoddo bettho thaay sati ne vachane tatkhev 32

Tyaan raanni ne sarve Dev rakhisar sarve bolaavi ne thayaa abarraa maat,
Te thaal bhaannej ne kaaje baandhi aapiyo saath 33

Tyaare thaarr raanni saathe baandhiyo ane hanslo revat palaanniaa,
Tyaare Raajaa Harichandra paachho fari puchhdde valgiyo chhe tyaan 34

Tyaare raanni thaarr laaviaa apnne gher,
Tyaare Raajaa Harichandra kahe ke aa raanni naa jiv ni shi thaaese per 35

Raajaa Harichandra naa haath maa lohaa khannang
tyaan Raajaa Harichandra boliaa aarr,
E raanni tun saacho kahe je aate senun laavi chhe thaarr 36

Haare daasi jo tun bahaar pag kaaddhe to mustak vaaddhun teh,
Aaj ame sarve dittho je daasi e kahyo jeh 37

Tyaan addhaar varann ektthaa male chhe jeh,
Te mali jiv hatyaa karo chho upgaat teh 38

Saamiji tame daasi naa vachane shun bolo chho aarr pampaal,
Tame khannang melo am abarraa stri upar tame shun karo chho praann 39

Jyaare Raajaa Harichandra mahaa kop kari ne utthiaa,
tyaare raanni e thaarr dekhaaddiyaa aap;
Jyaan sudhi amne juttho kaho chho, te sarve miliyo chhe paap 40

Tyaare raanni e thaarr laaviaa raajaa aap ddhrashtte dekhe jeh,
Te sarve Satgur vachane nipanaa
Raajaa Harichandra mahaa achrat thayaa teh 41

Tyaare Satgur prasaade gugri motiddaa ful nipanaa jaann,
Tyaare laadduddaa Satgure kariaa bijoraa naarangi nirvaann 42

Tyaare puriyun naa thayaa chhe naagar vel naa paan,
Tyaare maans nipanu ddhraakh ni jaat 43

Tyaare Raajaa Harichandra man maa achambe thayaa aap,
Aa to chhe sat ni vaat 44

Tyaare Raajaa Harichandra khannang meli ubhaa rahiaa,
have raanni amne dharam nu parchhaa jo maram;
Kaho to raanni ame aavie jo tame dekhaaddo sat dharam 45

E raajaa tame to raaj karo chho pann aa satpanth chhe khanddaa keri dhaar,
Khari khotti bandh bhaagshe aa satpanth aavo chhe
je shir ne saatte chaalvun nirdhaar 46

Ho raajaaji tamne raaj vaalun ne singaasann vaalun
te sarve andar baandhi chhe aash,
Kaa(n)i tamne vaalo ghoddo hanslo, tamne vaalo kunvar Rohidaas 47

Tyaan Satgurji sarve maangshe jo tamaaro Satgur upar imaan puro ho-e,
To Satgurji tamaaro raajpaatt sarve maangshe
ane tamaaraa kaarrjaa maangshe so-e 48

E raanni ame raajpaatt sarve aalsun jo Satgurji kahe to ame aalsun van,
Ame satpanth pramaanne chaalsun pachhe Gurnar ne desun tan 49

Tyaare Raajaa Harichandra Satgur vachane savaa laakh saajan meliaa
ane chhapan rad meliaa teh,
Tenaa ghare savaa laakh bhatt jaache chhe, te Satgur vachane meliaa chheh 50

Tyaare Raajaa Harichandra naa ghare betaalis laakh raajaa salaame aave
ane potaa ne paase thi chhanu laakh ghoddaa putthe chadde jeh,
Te Raajaa Harichandra sarve chhodiyaa
tenaa dhan kottaddi nu paar na chheh 51

Te bhagat Harichandra Satgur sireviyaa sat sun te jem vrat paarriyaa jeh,
Tyaare Raajaa Harichandra luvaar ne ghare
ghann kutti kari khari kasotti kari kaankann bandhaaviyaa teh 52

Te raajaa Dev sabhaa ghare laaviyaa ane chekni fertaa taaj kari dhiyaan,
Te pann raat divas gat ni sevaa kari ne aaviaa te Satgurji ne farmaan 53

Tyaare bhagat ne kaaranne saatmun roop Hari e dhariyo,
Tyaare daint Dasaasar kaarann Shri Raam avtariyo 54

Tyaare Raam Lakshmann raaj kare chhe jeh,
Te Keikai ne najare na suhaave teh 55

Te Lakshmann naa man maanhe emaj kare,
Te bhagat bahu sevaa Shri Raam ni kare 56

Tyaare Keikai naa man maa eso dhare,
Te Raam Lakshmann be raaj kem kare 57

Keikai naa man maa kapatt-j thaae,
Te vachan chhalvaa Raajaa Dasrath paase jaae 58

Tame sunno Saami vachan maange aaj,
Tame Bharath Shatrudan ne aapo raaj 59

Raam Lakshmann ne diyo vanvaas,
Aaj evi vaachaa maangu tamaare paas 60

Jyaare Raam Lakshmann ne esi rajaa Raajaa Dasrath ni thaae,
Tyaare Raam Lakshmann utthiaa aaedde jaae 61

Tyaare Raam Lakshmann e chhodiyaa raaj Ajodhaa tanni,
Tyaare bandhav bhaai royaa chhe ghannaa 62

Tyaan royaa bhagat sarve Ajodhaa tannaa,
Tyaan pashu pankhi royaa chhe ghannaa 63

Tyaan royaa nafar kuttumb parivaar,
Tyaan royaa hasti ghoddaa turing tukhaar 64

Tyaan royaa mirag pankhi jangalaj tannaa,
Tyaan rakhisar lok royaa chhe ghannaa 65

Tyaare sarve rakhisar mali dukhaj dhariyo,
Haare baai Keikai tame aa shun kariyo 66

Haare baai tame kaanhi na jaanniyo Shri Raam naa prataap naa paar,
E Dev chhe chaud bhavan nu Sirjannhaar 67

Tyaan sarve rakhisare mali kidhi ek vaat,
Aapnne sarve jaaishun Shri Raam ne saath 68

Tyaare sarve rakhisare evo dukhaj dhari,
Tyaare paachhaa firi boliaa Shri Hari 69

Haare bhaai tame sarve varro paachhaa tame sid aavo chho am bhanni,
Amne rajaa thai chhe Raajaa Dasrath tanni 70

Tyaan Shri Raam e sarve rakhisarun ne samjaavi kahiyo maram,
Ame bhogavsun amaaro karam 71

Tyaan tamaare aaviyaa nu kaa(n)i nathi kaaj,
Tame sarve paachhaa jaavo firi Ajodhaa aaj 72

Tyaare Gur Vijeshtthann Vyaas ne Shri Raam jaai betthaa ek tthaam aahe,
Tyaare Shri Raam ni rajaa lai Gur tap karvaa jaahe 73

Tyaan Gur ni rajaa lai Shri Raam nisariaa,
Te Dev panch vatti van maa jaai sanchariaa 74

Jyaan ditthun jangal utam-j tthaam,
Tyaan baandhi maddhi ne betthaa Shri Raam 75

Tyaare Dev baar varas van maa rahiaa sahi,
Teni daint Raavann e sudhaj lahi 76

Tyaare panchvatti van maa Gur Dev padhaariyaa tyaan puchhe Shri Raam aap,
Have daint vyaapak pragatt thayo te kaho Gur e Dev sabhaa konaj vaat 77

Tyaare nagar maa naarad rakhisar aaviaa chhe jeh,
Tene Dev bahu maana didhaa chhe teh 78

Saamiji te sahu satvaadi lok-j chheh,
Tyaare Dev sabhaa maa boliaa teh 79

Tyaare Vishvaamitra mahaa rushi boliaa emaj sahi,
Ame chhatris joog angushtte bhar tap kidho chhe jaai 80

Tethi bhagat aad naa thayaa chhe johe,
Have hun ene chhal paaddish sohe 81

Tyaare Shri Satgur Vijeshttann Vyaas e em kahiyo chhe jaahe,
Taaraa Raanni Harichandra Vishvaamitra maage te kahejo haae 82

Jo amraapuri levaa nu arath-j ho-e,
To mukh maanhe thi naam kahejo ko-e 83

Je Gur Devji tame bhale padhaariyaa, nahin to amaaro jiv narge paddto jeh,
Aaj Saami jo tamne mustak kaapi aapie to-e gunn osigann na thaai-e teh 84

Tyaan Vishvaamitra pote padhaariyaa ane suvar nu roop lidho chhe jeh,
Je raajaa ni vaaddi vaali chhe tenaa ful gatt kalese chadde chhe teh 85

Te vaaddi naa jaai van okhaaddiaa tyaare Raajaa Harichandra kahe
eto Vishvaamitra nu chhe kaam,
E raajaa naa ashva hetthe thi nisariyo bijaa koi nu na lidho naam 86

Tyaare Raajaa Harichandra suvar saathe shikaar e chaaliyaa,
tyaan nadi e Vishvaamitra jeh,
Tyaan Vishvaamitra braahmann roop thai ne ubhaa rahiyaa,
ane raajaa ne ubho raakhiyo teh 87

Tyaare Vishvaamitra baarrak be nipaavi ne laaviyaa e raajaa e
var kanyaa chhe jodd,
Jo Raajaa Harichandra tamo naahaa kahi ne ubhaa raho,
to maaraa purannhaar karodd 88

Tyaare Raajaa Harichandra kanyaa daan dai ne parnnaaviyaa,
ane na di-e Vishvaamitra jeh,
Tyaare Raajaa Harichandra raajpaatt hasti ghoddo sarve aaliyaa,
mangal chaare vartiyaa teh 89

Haare Raajaa Harichandra tame kanyaa daan dehi rahiyaa,
var vau parnnaaviyaa jodd;
Have braahmann em kahe amne kaaink aapo,
ame savaa bhaar sovan maangie jaann 90

Saamiji ame tamne aapshun, nahin to haath joddi aagal dharsun deh;
Ame an-n paanni tyaare aarogshun,
jyaare tamaaro brahm roonn chhuttsun tehe 91

Tyaare Raajaa Harichandra Taaraa Raanni Lochanaa kunvar Rohidaas,
e jann trann vechaavaa chaaliaa sat sun;
To Gur Devji ame tamne ghannik stuti kari ne kahun,
Saami amaare mane aash tamaari ame kiriaa vonnaa sahu 92

Saamiji e bhaar diaa te shir upar liaa, teto levaa amraapuri naa kaaj;
Saamiji ame kott paattann guddh meliaa, Satgurji tamaare vachane raaj 93

Tyaare Raajaa Harichandra kahe Taaraa Raanni saambhrro,
aapnne Saamiji Shri Satgur jine puchhie iyaan;
Avar koi adhki kasanni kapaaviye aapanne ma kahesho tyaan 94

E raajaa Saamiji Satgur naa vachan shir chaddaavie, aapnne vechaavie aap;
To Hajrat Shaahaa sun kabulaj ho-e, sarve joog naa jaave paap 95

Tyaare bhagat Harichandra Taaraa Raanni Lochanaa kunvar Rohidaas e jann trann kaashi khandd maa vechaaviyaa sat sun,
tenne maathe khadd naa pulaa lidhaa jeh;
Te bhagate enni pere aapaj galiaa, tyaare amraapuri lidhaa chhe teh 96

Tyaare kunvar Rohidaas khadd naa pulaa laaviaa mundhra kaa aapi jyaan,
Bhaai baaki vadhe te hun shun karun, saat gaahe niropi tyaan 97

Tenne bhagate pelaa savaa bhaar braahmann ne aaliyaa,
te vesaa braahmann jaampddaa ne ghare vechaannaa jyaan;
Teo ne Vishvaamitra anek kas kasiaa, pann sati sat na chukaa tyaan 98

Tyaare bhagat ne var aapiyaa Saamiji e, tyaare daint man vasiyo jyaan;
Tyaare paheli atthoter budhdhi daint ne sujti, pann ek na suji tyaan 99

Tyaare evo vaad virodh kartaa daint rahiyo, pann jyaare sarve sandh puri thaae;
Tenne Shri Raam Lakshmann saathe khedeyo, te tyaan Sitaa ne harvaa jaae 100

Haare bhaai Raam Lakshmann be aaviyaa, teto aapnnaa van maanhe rahe;
Hunto laavun Sitaa Shri Raam ni, em Raavann kahe 101

Meto laavun Sitaa Shri Raam ni, em Raavann kahe;
meto sarve dev vash kariyaa, ane hun chhun Lankaa no dhanni;
Hun mahaa baliyo tyaare, jo laavun Sitaa Shri Raam-j tanni 102

Tyaare daint Raavann e eso girabh man maa dhariyo,
Tyaan kaarmun mrag sovan shignni kariyo 103

Te giyo mrag van minjaar,
Jyaan hati sati Sitaa naar 104

Saamiji tame maaro mrag Sitaa kahe aae,
Tyaare Raam Lakshmann utthi aaedde jaae 105

Tyaan chorri bhabhut bhekh kari Raavann ubho chhe manddhli ne bahaar,
Te atit nu bhed nahi kariyo Sitaa naar 106

Te sati Sitaa raakshas nu bhed nahi liyo,
Te Sitaa ne upaaddi Raavann lai gayo 107

Tyaare Raam Lakshmann aaviyaa chhe maddhine tthaam,
Tyaan nahi Sitaa em kahe Shri Raam 108

Tyaare suti maddhi dise chhe udaas,
Tyaare Raam Lakshmann thayaa chhe niraash 109

Tyaare kahe Shri Raam bhaai Lakshmann aapnne kesi karsun budh,
Sitaa tanni have kem lai-e shudh 110

Tyaare pankhi e bhed Shri Raam ne kahiyo,
Saami sati Sitaa ne to Raavann lai gayo 111

Tyaare Shri Raam e Haddmat ne honkaari liyo,
Dev-e maram saghrro Haddmat ne kahiyo 112

Tyaare Shri Raam Lakshmann kahe Haddmat Sitaa ne lai gayo Lankaa nu raay,
Have aapnne kevo karshun upaay 113

Tyaare Shri Raam Haddmat ne di-e chhe budh,
Bhaai tame Sitaa tanni lai aavo shudh 114

Tyaare Haddmat ek falaang uddyo te Lankaa chhoddi Parlankaa gayo,
Tyaan Raam samri pavan vege thayo 115

Tyaan Haddmat e puchhiyo je konn chhe tthaam,
Tyaare kahiyo je aa Parlankaa chhe gaam 116

Tyaan thi Haddmat paachho fariyo,
Te Lankaa ni vaaddi maanhe aavi sanchariyo 117

Jyaan betthaa hataa Sitaa maat,
Te vaaddi maanhe jai kidho utpaat 118

Tyaare maataa Sitaa kahe Haddmat je tun vaaddi maanhe jaae,
To paddiyaa farr vinni ne khaae 119

Tyaare maataa kahe Haddmat ne je tun shun kidho bal,
Je te upaaddiaa jaadd ne khaadhaa fal 120

Tyaare tyaan bahu fal khaadhaa mahaavir,
Ek fal sodhi laaviaa Raam hataa jangal ne tir 121

Te velaa-e Shri Raam betthaa hataa naavaa jangal maanhe,
Tene Dev-e tel kattoro didho chhe tyaan-e 122

Haare Haddmat Sitaa tanni shi laaviaa shudh,
Aapnne Raavann sun kevun karsun yudhdh 123

Tyaare sahi Haddmat boliyo-j jejekaar,
Tyaare maliyo sehen annagnniyo apaar 124

Tyaan meliaa rinchh vaanraa annagnneaa apaar,
Tyaan maliyaa jodhaa mahaa junjaar 125

Tyaan chaaliyo seinya saathe mahaa bal vir,
Te jai utariyaa samuddhra ne tir 126

Tyaare Shri Raam nu seinya maliyo teni shun karun vakhaann,
Tyaan Shri Raam e paanni upar taariyaa paakhaann 127

Tyaare Dev-e baandhiyo chhe samuddhra mahaa man dhari,
Tyaan pelaa rinchh vaanraa gayaa Lankaa par utari 128

Tyaare Kumbh Karann suto chhe jyaan,
Tene nindhhraa maanhe thi jagaaddiyo chhe tyaan 129

Tyaare jaagiyo jodho bhukhyo utthiyo jeh,
Tenne chhapan karodd seinya bhirakh kariyo teh 130

Tyaan putthe thi Haddmat khoddo gayo,
Tyaare teno bhirakh puro thayo 131

Tyaare Haddmat-e maanhe thi kariyo vikaas,
Te maari daint ne karyo niraash 132

Haare Haddmat tun mahaa baliyo aaviyo dhaar,
Jo tun kare yudhdh to nishare bahaar 133

Jo Haddmat tun mahaa balvant,
To kaho taaraa maarvaa nu ant 134

Tyaare Raavann-e kahiyo je Haddmat nu mot chhe kaanhi,
Tame ene puchhdde god-ddaa tel naa bhari baandho sahi 135

Ne enu puchhddo lagaaddi diyo tatkaar,
To sahi barri marse nirdhaar 136

Tyaare Haddmat ni lagaaddi puchhddi tthekiyo mindar kott upar jaae,
Tyaare baarri Lankaa parle thaa-e 137

Haare Haddmat tamaare moddhe laanchhann laago chho kaanhe,
Tame maataa Sitaa nu vachan uthaapiyo chhe aahe 138

Jyaare Lankaa baarri Haddmat aaviyaa chhe tthaam,
Jati paachho seinya laaviyo jyaan hataa Shri Raam 139

Vari seinya chaddiyun Shri Raam-j tennun,
Tyaan rakhisar saathe yudhdh thayun chhe ghannun 140

Tyaare daint Inddhrajit mahaa baliyo aahe,
Tene baann-e jati Lakshmann murchhaai jaa-e 141

Tyaare Shri Raam Haddmat ne shikh didhi chhe aahe,
Tame dhronnaagar parbat-e sharamsalaa nu divo jaadd laavo jaaye 142

Tyaare Shri Raam ni sikh lai ne Haddmat gayaa chhe aahe,
Jyaan chhe dhronnaagar parbat giaa chhe tyaa-e 143

Tyaan jati Haddmat-e dhronnaagar parbat laahi ne Dev ne karyo parnnaam,
Tyaare raakshas jaanni Bharath-e khoddo kidho tenne tthaam 144

Tyaare jati Haddmat putthe firi japeaa chhe Shri raam,
Te jati laavia dhronnaagar parbat tenne tthaam 145

Tyaare jati Haddmat salam-salaa nu divo laaviyaa jyaan,
Te divo lai gayaa tyaare jati Lakshmann betthaa thayaa tyaan 146

Tyaare Shri Raam nu seinya chhaasatth karodd daint sun yudhdh-j kare,
Tyaare jati Lakshmann-e baann-e te Inddhrajit-j padde 147

Tyaare Dev-e maariyo Kumbh Karann varri das mustak nu raay ladde,
Tyaare Shri Raam ne baann-e Raavann padde 148

Tyaare Dev-e maariyo daint Raavann parvaar samet,
Te sarve daint yodhdhaa paddaayaa rann khet 149

Tyaare Dev-e chhoddaavi Sitaa sarve devtaa naa kidhaa kaaj,
Tyaan Dev-e Vibhikshann bhagat ne aaliyo raaj 150

Tyaare chhoddaavi Sitaa ne varryaa Shri Raam,
Tyaan fari aaviyaa jyaan chhe aapnne tthaam 151

Tyaare bohot khel yudhdh Shri Raam roope thayaa,
Pann Satgurji kahe ame thoddaa kahyaa 152

Tyaare tretaa joog maanhe sidhaa bhagat Harichandra, jaampddaa ne gher nir-j
bhariyaa, ane Taaraa Raanni har vahis braahmann ne ghare daas,
Tyaare Vishvaamitra sarp thai ne aavi ddansiyo kunvar Rohidaas 153

Tyaare Vishvaamitra kaashi khandd nagar maa gayaa,
ane braahmann bhojan velaa thai chhe jyaan;
Haare baai taaraa kunvar ne sarp-e ddasiyo, pann sati sat na chukaa tyaan 154

Tyaare braahmann bhojan velaa vahi gai,
braahmann agar chandan tilak chodde chhe jyaan;
E bhaai amaaraa kunvar ne sarp-e ddasyo, te amne snaan upnu chhe tyaan 155

Tyaare sati-e kunvar ne poddhaaddiyaa, ane agar chandan lidhaa chhe haath;
Tame deval dere padhaarjo, ame sahi van daag deshun naath 156

Tyaare Vishvaamitra-e baar megh bolaaviyaa, ane van maa varsann kidhaa jyaan,
Tyaan nadi-e puraj aaviyaa, jyaan sati daag deti tyaan 157

Tyaare Raajaa Harichandra masaann khubhi thai ne aaviyo,
e raanni tame daag diyo to amne kaaink aapo iyaan;
Tyaare raanni-e ardho chir faaddi ne aaliyo, pann sati sat na chukaa tyaan 158

Tyaan kaasi khandd maa Vishvaamitra-e raajaa nu kunvar hariyo,
ane vari pote panddit thai ne raaj duaar-e jaa-e;
Haare bhaai taaraa kunvar ne masaann maa,
sikhotari chanddaarr betthi khaae 159

Tyaare raaj duaare thi dal aaviyaa, bhaai aa panddit-e kahyo te sarve saach;
Have chanddaal ne choferathi dandd maar karo, enu moddhun sun juo aaj 160

Tyaare har vais jaampddo bolaaviyo, tenaa saathe Harichandra lidho saath;
Have raanni tamaare samarvun hoy te samarjo,
aapnno Gurnar antkaale pure aash 161

Have Saami samarun Shri Gurnar Dev ne, ane bijo samarun Shri Raam;
Trijo samarun gat gangaa Mukhi ne,
jo samar-e Gurnar aape amraapuri tthaam 162

Tyaare te din Raavann daint ne maari ane Sitaa-e bhojan puriaa,
te velaa-e Taaraa Raanni ni ghannik venati thai fariyaad;
Tyaan thi Shri Naaraayann Dev man vege padhaariyaa,
te bhagat naa karvaa kaaj 163

Tyaare Raajaa Harichandra naa jamnaa haath maanhe khaanddu
ne ddaabaa haath maa chottlo, tyaan sati-e samariyaa Shri Raam;
Tyaare kaanddu Shri Raam haathe saahi ubhaa rahiyaa,
bhagat maang-maang var aapun saarun tamaaraa kaaj 164

Tyaare Raajaa Harichandra kahe raanni aapnne Gurnar puraa sireviaa,
bhagtu ne kaaje aaviaa tatkhev;
Have raajaa tame chatur khaann naa feraa chhoddaavjo,
aapnne Gurnar kahe chhe Dev 165

Tyaare Shri Gurnar kahe je bhagat Gurnar ni gat maanhe nit nit male,
je puro imaan raakhe iyaan;
Te vaikuntth gher labhiante, tenun jiv amraapuri maanhe gayaa 166

Saamiji amaaraa bhaagya je Vishvaamitra am gher aaviyaa,
to Saami tame pote padhaariyaa aap;
Vishvaamitra putthe ame purann pugaaviaa,
Saami ene tame pelaa karjo maaf 167

Jyaare saatmun roop Shri Hari aaviaa, tyaan dhariyo Raam roope avtaar;
tyaare daint Raavann-e maari ne bhagtun ne var aapiyaa,
pachhi sansaar maanhe pragatt thayaa Moraar 168

Tyaare tretaa joog maa Hari trann roop-j liyaa, Shri Raam Dashrath kero nand;
Trann daannav Dev-e enni pere sangaariyaa,
ane taariyaa bhagat Harichandra 169

Raajaa Harichandra tyaan satpanth puro sireviyaa,
te bhagat-e bahu kasnni kari rahyaa sharir;
Te Raajaa Harichandra raajpaatt sarve chhodiyaa,
har vaish jaampddaa ne ghare bharyaa nir 170

Tyaare Raajaa Harichandra Satgur Vijeshtthann Vyaas puraa sireviyaa,
ane tretaa joog maanhe satpanth puraa pramaanne-aa jeh;
Te jannaa trann stri baalak pote har vaish braahmann jaanni jaampddaa
ne ghare vechaavyaa tyaan paachho pag na didho teh 171

Tyaare tretaa joog maanhe Gur Vijeshtthann Vyaas ne ghare
ekvis karoddiun nimiyaa, te maanhe thi saat saachi jaann;
Saate karodd-e vishvaas ochho aanniyo, te fari-fari paddiyaa chaare khaann 172

Te maanhe thi saat karodd parle giyaa, tenne Gurnar upar puro nahi aanniyo neh;
Te jaanni buji bhulaa gaafalaa, bhaai dojak-e paddiaa teh 173

Tyaare te bhagat Harichandra Taaraa Raanni Lochanaa kunvar Rohidaas
satpanth puraa sireviyaa, ane Gurnar ni puri pramaanni vaanche;
Te Dev saat karodd sun nipanaa, teni joog maanhe chaali saankhe 174

To munivar bhaai aaj esaa sat-j kijie,
jesaa satpanth dhyaavyaa Raajaa Harichandra man;
Tenne tan man dhan sarve sompiyaa, te aavyaa Satgur ne vachan 175

Tyaare saatmun roop Hari Dev Muraar,
Tyaan Hari-e dhariyo Shri Raam avtaar 176

Tyaare daint Raavann-e Dev-e maariyo jenni vaar,
Pachhe sansaar maa pragatt thayaa chhe Muraar 177

Dev-e saatme roope daint Raavann ne maariyo,
Tyaare Dev-e bhagat Harichandra ne taariyo 178

Pachhe sansaar maa pragatt thayo Muraar,
Tyaare sarve sansaare orrakhiyo saar 179

Tyaare Shri Raamchandra ni maataa to Kaushalyaa kahie,
Ane pitaa to Raajaa Dashrath kahie 180

Tyaare Gur to Lakshmann kunvar jaann,
Shakti to Sitaa sati pramaann 181

Tyaare svasthaan to Ajodhaa Puri nagari jaann,
Khetra to Lankaa puri nagari pramaann 182

Nare dariyo daannav das maathaa nu Raajaa Raavann,
Tyaare bhagat Harichandra ne ugaariyo nirvaann 183

Tyaare chaar laakh ne batris sehstra Shri Raam roope jaann,
Tyaare jujar ved hotaa pramaann 184

Tyaare baar laakh ne chhanu sehstra joog tretaa nu pramaann,
Tyaare bhagat Harichandra pahonchyaa vaikuntth nirvaann 185

Tenne gupt panth aaraadhiaa jaann,
Tenne amraapuri no vaaso paamiyaa nirvaann 186

Tyaare Raam avtaar sampurann bhavasto saach,
Evi Gur Brahmaa Sayyad Imaam Shaahaa boliyaa vaach 187

AVTAAR AATTHMO

Shri Satgur Brahmaa vaachaa saachi saach,
Evi Gurji boliyaa vaach 1

Shri Satgur Vidur Vyaas vaachaa saachi jaann,
Te Gurji vaanni boliyaa sahi pramaann 2

Jyaare aatthmo avtaar Hari-e dhariyo,
Tyaare maataa Devki ne kukhe Shri Karsanji bhale avtariyo 3

Te Devki ne kukhe avtariyo chhe aahe,
Pann dudh didho te Jashodaa maa-e 4

Tyaare maataa Jashodaa ne ghare mangal varteaa chaar,
Tyaare vaajantra vaajiyaa apaar 5

Tyaare bohot aanand gokal maanhe bhayaa,
Tyaare Kansaasar ne khabar-j thayaa 6

Tyaare jem-jem kalaa Shri Krashnnji ni chadde,
Tem-tem Kansaasar naa man maa senso padde 7

Tyaare Kans vachan be liyaa sahi,
Koi evo chhe je e baalak ne maare jai 8

Tyaare Putnaa Kans ne kahyo chhe aahe,
Bhaai kaho to hun e baalak ne maarun jaae 9

Tyaare daasi-e ttopi kanndar lidho chhe paalanno,
Tenne thaan maanhe vikh lagaaddiyaa chhe ghanno 10

Tyaare man sun kapatt bhaav kari ne gokal maanhe jaaye,
Tyaan ben Jashodaa ne marri chhe aaye 11

Tyaare mukh maanhe thi hirakh boli ane pett maanhe chhe kaarr,
Kaho to baai hir besun teddun taaro baarr 12

Haare baai ghanni het prit chhe maare man,
Kaho to e baarrak ne dhavraavun thaan 13

Tyaare daasi-e hraday thi baalak lidho utthaa-e,
Te maanddi pag ne betthi aahe 14

Tenne thaan maanhe vikh lagaaddiyun ghannun,
Tenne man maa jaanniyun je hun Jashodaa nu baarrak hannun 15

Tyaan Dev-e Putnaa tannaa sonsi lidhaa praann,
Enne deve bahu daannav maariyaa jaann 16

Je Dev ekvis bharmanddann ni shudh li-e ane chaud bhamann nu raay,
Te Dev Putnaa nu chhaliyo kem jaa-e 17

Te Dev jamnaa ne tir-e khele naanaa baal,
Tyaan maliyaa govaaliaa anant apaar 18

Tyaare Dev-e khel maanddiyo mahaa man dhari;
Tyaare kare (haathe) govardhan toriyo Shri Hari 19

Te Dev-e toriyo govardhan ddungar kaarann eh,
Te maatte Dev-e gaaiyun vaachhaddaa raakhiaa teh 20

Tyaare e Dev sorr sehstra gopi-e var sahi,
E Dev savaa laakh dhen ni ddhodde chhe mahi 21

Je gokul maa gaayun chaariyun bahu khel-j kari,
Te Dev ek daddaa kaaranne jal jamnaa maa japlaannaa Shri Hari 22

Tyaare jamnaa japlaavi Shri Krashnnji paataal-e jaa-e,
Tyaan jaai ubho jyaan suto vaasing raay 23

Tyaan betthi pag chaape naagnni,
Te dekhi baalak ne achambe ghanni 24

Haare baalak tun shun bhulo chhe vaatt,
Tun kem aaviyo visme ghaatt 25

Haare baarrak tun varr paachho vachan sunnjo muj,
Nahin kaa maaraa Saami jaagshe to sahi marse tuj 26

To tun sunn naagnni hun kahun ek vaat,
Hun kaain nathi bhulo vismi ghaatt 27

Je Kans raay chhe Mathuraa tanno,
Taasun me khel maanddiyo chhe ghanno 28

Tyaan haariyo taaraa vaasing nu shish-j nirvaann,
Tyaan naagnni naag jagaaddiyo ne kariyo jaann 29

Tyaare Shri Krashnnji saathe machhi dhumsaann,
Tenaa vikh-e saavraa kevaannaa Shri Saarang praann 30

Tyaare kopiaa Shri Krashnnji dhariyo bhuj bal,
Tyaan Shri Krashnnji-e naathiaa naag dehi pag tal 31

Jyaare paiyaar thi naag naathi laaviaa Shri Krashnnji Raay,
Tyaare gokul Mathuraa maanhe tthaatth vartaa-e 32

Tyaare gokul Mathuraa maa vartyo jay jaykaar,
Pann Kans aagal paddi chhe pukaar 33

Haare Kans Shri Krashnnji gayaataa paataal,
Tyaan thi laaviyo ek mahaa vikraal 34

Jyaare aatthmun avtaar Shri Krashnnji sahi,
Tyaare Dev daannav ektthaa huaa tahi 35

Tyaare Arjann divo Paanddvun maanhe sahi,
Ane Mukhi Dharm Putra thaapiyo tahi 36

Jyaare aatthme daint maariyo sahi,
Tyaare Gur Vidur Vyaas-e amar pad vaanchiyaa tahi 37

Tyaare raajaa thayaa raliaat tenni vaar,
Jyaare raajaa mahaadhan ni vaat saambhli
tyaare chintaa man maa thai apaar 38

Saamiji te desh mulak konn chhe, je mahaadhan bhogavshe sahi;
Te amne vaanchi ne sambhrraavjo, pachhi amthi vetthaashe nahi 39

E bhaai Paanddavo mahaadhan to tam paase chhe, ane hun pann chhun eh;
Aakhar velaa aavshe, sahi mahaadhan besashe teh 40

Tyaare Raajaa Dharm royaa jiv sun,
je am Paanddavaa nu purann man maaniyo aaj;
Bhaai Paanddavo tame haath thi hathiaar naakhjo,
jo tamone hove amraapuri nu kaaj 41

Bhaai Paanddavo aapnne raaj kul maanhe avtariyaa,
pann iyaan chhe Shri Sat Dharm;
Tame lokun ne duvi ne jiv hinsaa karo chho, te kem bhogavsho karm 42

Tyaare Satgur vachane Paanddav-e haath thi hathiyaar naakhyaa,
tyaare Korav barr bhaankhyo jeh;
tyaare Korav Paanddav maanhe ver paddiyo, je pelaa ramiyaa aamli pipli teh 43

Tyaan Paanddav Korav sun desh haarjit partthi ne ramat ramiyaa,
te saaras paase jeh;
E ramat ramtaa haarshe, sahi van jaaishe teh 44

Tyaare Bhimsen ne bolaaviyaa, Sahdev, Nakul, Arjun kidho mantra;
Saaras paase khelshun, bhaai vaad vaadiyo ek Dharm Putra 45

Tyaare Paandav-e ashva rath tthaare vadiyaa, ane vadiyaa desh mulak nu raaj;
Nahi kaa baar varas van bhogavie,
tyaan Gurnar naa sevak thai ne kari-e kaaj 46

Evo vaad vadi ne saaras paasaa ddhaaliyaa, Bhimsen boliaa jeh;
Teto paashaa savrraa padde, pann avlaa padde na teh 47

Bhagat Paanddav saaras paasaa kheliaa, ane Hasnaapuri maa tyaan;
Tyaare Paanch Paanddav haariyaa,
jyaare Bhim no musamal hasti chhutto jyaan 48

Tyaare Raajaa Jujeshtthann niche joi rahiyaa, bhaai amne puro vishvaas hato jeh;
Je sabhaa maanhe Shri Krashnnji pote padhaarshe,
amaaraa savrraa paddshe teh 49

Saami bhagtun ne velaa paddi, tame saar kidhi tatkaal;
Te keso vaank amaaro paddiyo, ho Saami din dayaarr 50

Bhaai Paanddavo evo jiv maanhe vimaasann kaanhe karo kahe
Satgur sunn Dharm vachan,
Jo ramat ramtaa haariyaa to dukh ma dharjo man 51

Bhaai Paanddavo tame nirmarr man kari Dev ni srevaa karo,
ane tame nisi jal raakho man;
Jo Dev ni sevaa kartaa jitsho, to Dev aape ashva gaj rath bahu dhan 52

Tyaare dut sabhaa thi utthiyo, te subatt Duryodhan;
Te hasi kari taali dai rahiyo, teto Dushaasann 53

Bhaai aapnne maat pitaa ne paa-e laagi-e, ane Gurnar ne nami-e shish;
Jo aaj aapnno bol upar thayo, to jityaare Jagdish 54

Bhaai Bhishm Dhronn Kirpaachaarya kare vichaar, ane Ashvathaamaa jeh;
Te sahu maanhe thi Vidur algaa rahiyaa,
baaki sarve sabhaa mali kidho teh 55

Tyaare Satgurji kahe e bhagat Paanddav chhe tam tannaa,
aaj Saamiji te tam gher aaviyaa jaann;
Te tame aakhar verraa-e aavsho, tame chho Samarath Saarang praann 56

Tyaare daint Duryodhan em boliyaa je, Dushaasan ni na rahe chhe dhir;
Paanddavo tame marri ne van jaavo,
nahi to naar Panchaali naa kahaadd-shun chir 57

Tyaare daint Dushaasann-e Paanddavaa ne ghare mokaliyaa,
te jaai potaa naar Panchaavli ne ghar bahaar;
Te sati-e par purush dittho aavtaa, tyaare naasi petthi mahol minjaar 58

Te dut daasi-e paachho vaariyo, bhaai aaj raanni chhe Shri Dharm;
Tenun aabhaddvaa nu adhikaar nahi, brahm, kshatri, vaishya e dharm 59

Te dut daasi naa vachane paachho varriyo, te aavtaa dittho Duryodhan raay;
E bhundde maannas thi kaam na nipaje,
tyaan thi Dushaasann te paachho jaay 60

Te daint Dushaasann tyaan thi kopiyo, te man maa kare chhe mat;
Tene hun maarto-maarto laaun sabhaa maa, jem enaa dekhe paanche kanth 61

Te subhatt tyaan thi sanchariyo, te jaai poto naar Panchaavli ne gher;
Te sati-e jam sarikho dittho aavto, bhaai have shi thaayashe per 62

Tyaare daasi-e Dushaasann ne paachho vaariyo,
bhaai em abarraa upar shun karo chho praann;
Te aaj raanni chhe Shri Dharm maa, te tuj mukh thi na bole vaann 63

Te gher ddrushtte naari piaa ne charanne paddi,
Ho Saami aaj hamaaraa kiyaa aachaar hinnaa thaay 64

Te ghar maa abarraa aakhaddi, tenne dhasi ne grahiaa kesh;
Te kesh saanhiaa kaam ni boli, je aaj ame chhun abalaa vesh 65

Je viraa amaare aaviyaa nu avsar nathi, amne sidh lai jaavo chho sabhaa minjaar;
Te naanaa mottaa sabhaa maanhe sahu dekhshe,
viraa evo jaanno to maaro aanne tthaar 66

Te daint kesh saahyaa kaamni bole nahi, tene bale mindar chhoddaaviyaa karm;
Tyaan lok sahu jovaa miliaa, bhaai enu dhanni chhe Raajaa Dharm 67

Tyaan Gurnar ni ghannik stuti kare kaamni, Hari tame chho kirpaar nidaan;
Saami maaraa tame chho aa velaa maanhe sakhaaiaa,
tame bhagat vichhovaa Shri Bhagvaan 68

Saamiji maaraa aaj tame chho maat ne tame chho taat,
tame chho sagaa saajan mosaarr;
Aaj maiyar bandhav tame chho, tame chho saasraa maanhe sansaar 69

Saami aagal sati evaa vilaap kare, ane venati karti chaale sabhaa minjaar;
Tyaan sabhaa maanhe kanth ditthaa an-manaa, ane betthaa te avge tthaar 70

Tyaan saam bhatt sahu ttole maliyaa, ane tyaan jue chhe sati nu roop;
Tyaan sati ang ughaaddo nahi kare, tyaan barr kare mahaa bhup 71

Bhaai sati sabhaa maa aanni ubhi kari, tyaan nirakhi saghrre bhup;
Bhaai kenne amaaro pahelo mukh nirakhiyo nathi,
have par purush dekhshe roop 72

Te sati sabhaa maanhe ubhaa rahyaa, tyaan shir padde bahu traas;
Have hun vaatt joun maaraa Naath ni,
jo kyaare duaare thi chaddshe maari vaar purvaa aash 73

Saamiji Paanddav amne van maanhe thi laaviyaa,
te tamaaraa charann naa prataap;
Jyaan Arjun macchh vedh kariyaa,
tyaan Saami mane sompi tamne maaro baap 74

Aage Shri Krashnnji kahetaa hataa re baai Dhropadi,
tun to bhagat Panchaavli naar;
To tam sarikho maaro vaalo koi nahi, e baai aanne joog sansaar 75

E vaalaaji te vahaal pann kyaan gayo, tame kamlaa karo kanth;
aa Korav kesh grahi rahyaa to vaalaaji tame kem betthaa chho nichint 76

Have Saamiji tame ahi(n)yaa chhoddaavo to chhuttie,
ane jo tame paddaavo brahm gnaan;
Jo evun jaanno maaraa Naathji, to tame saar karo Bhagvaan 77

Saamiji have vinati sunno muj raank ni, tame parachh-jo saghrro maram;
Have dharm aachaar koyaahinn thaay chhe,
have vege padhaaro tame Shri Brahm 78

Saamiji tame joog maanhe bhagtun ne kaaje aaviyaa,
tame pahelaa taariyaa bhagat anant karodd;
Tamaaraa bhagtun ne kashtt padde tame aavi ubhaa raho,
tame bhagtun naa mahaa bandh chhoddo Shri Rannchhodd 79

Have Saami daasi bhagat Paanddavaa kanth naar ne tanni,
teni vaar karvaa pragatt thaao dayaarr;
Tame haddbaa baandhi ne bhagat ugaariyaa,
tame bhagtun ni saar karo ni sambhaarr 80

Tyaare kop kari ne Korav utthyo, tenun mo(n)ho dise mahaa vikraarr;
E abarraa ni laaj ame gamaavie, enun perann leshun taann 81

Haare tun pattkol mel-re kaamni, tamaaro bhaai bandhav nathi koi avsar aaj;
Have Saami tame per padhraamanni karo,
nahin kaa Saami jaashe tamaari laaj 82

Ho maaraa Naathji tame shun nathi laaj-taa,
tame evaddi shun karo chho vilamb;
Tame duvaarkaa nagri sovan ni kari,
tame ramiyaa sorr sehstra gopi-e var Govind 83

Saamiji tame sorr sehstra maanhe range ramiyaa,
Saamiji tamaaro savaa laakh saajan parivaar;
Te kaarann amne visaariyaa, Prabhu tame chho Jagjivan aadhaar 84

Saamiji have bhagat ne vipat padde ma visaarjo, tame muj ne liyo ugaar;
Evun jaanno maaraa Naathji, to thaao vachan-e bali-aa pratipaarr 85

Saamiji daint Dushaasan pattkol grahi rahiyo, te ughaadde ang ne shish;
Evun jaanni verraa padhaaro maaraa Naathji, tame krapaa karo Jagdish 86

Ho Saami pattkol abarraa nu raakhi-e, ame chhun aboj agnaan;
Evun jaanni maaraa Naathji, tamo velaa varro Bhagvaan 87

Tyaare Shri Krashnnji hotaa nindhhraa maanhe,
Vaasudev poddhiyaa upar Kamlaa ddhole chhe vaay;
Te Dev nindhhraa maanhe thi jabki ne jaagiaa, te duvaarkaa kero raay 88

Tyaare Gur Vidur Vyaas ne bolaaviaa, Gurji tame Garudd ne karo taiyaar;
Aaj daasi aapnni daint ne vash paddi, tene rakhe same vilamb thaay vaar 89

Tyaare Dev ne Raanni Rukhmanni laagi puchhvaa,
Saamiji tamaari evi te konn chhe daas;
Te kaarann tame jaagi utthiyaa, tenaa samarath karvaa kaaj 90

Haare tame daasi ne shun orrkho, je bhagat Panchaavli naar;
Jem tretaa joog maanhe Taaraa Raanni Lochanaa,
tem duaapur maanhe sati Dhropadi paanch prativaarr 91

Te naar Panchaavli naa pattkol haariyaa,
tenaa saathe haariyaa arath granth bhanddaar;
Mahaa paapi pattkol grahi rahiyo, te abarraa sundari naar 92

Saamiji Paandav bhagat mottaa chhe tam-tannaa, teni tame saar karo tatkhev;
Je Dev ne parkhi-e, tene pratham saathe lije Dev 93

Saamiji te bhagat ne dukh padde to e na diji-e, pratham teni kiji-e saar;
Te sevak ne Saami nu nathi pattuntaro, teni saar karo tatkaarr 94

Saamiji kharaa bhagat ne chheh-e detaa dukh upaje, tenaa man maa upaje taap;
Jyaare saachaa saajan ne dukh upaje, te dukh upaje Gurnar ne aap 95

Tyaan bhagat sahu ttole marraayaa, tyaan Dev Garudd-e chaddi thayaa asvaar;
Je Paanddavaa ni pattraanni kahie, tene mahaa dukh di-e chhe bhupaal 96

Tun pattkol mel-re kaamni, have taaro koi nathi saar karannhaar;
Je sahi Paanddav haariyaa, baai van jaayshe te taaraa bharthaar 97

Tame aagal kahetaa je andh keraa andh, putra Duryodhan;
Tame hastaa ne sarve dekhtaa, have ame karshun man bhaavan 98

E viraa maaraa velaa padde to aarr na bolie,
tame dushtt vachan na bolo abuj agnaan;
Pann motti bhojaai maataa thaanak chhe, em Dev-e lakhiyo ved puraann 99

Korav kahe vishiar ne chhanchheddi-e, to mukh thi naakhe funkaar;
Have Dushaasann tun senso ma kar, enun vaago perann le kaaddh 100

Te sabhaa maa naari vilaap kari ne val vale, bhaai evaa na thaai-e vir;
Tyaan Dushaasann varri sati ne paase gayo, tyaan sati nu taanniyo chir 101

Tyaare Dharm Putra kahe laajannhaaraa laaj-she,
nahi to pragatt thaay chhe em kahi;
Tyaan panai naakhi Bhim thayaa rav raatddaa,
pann Dharm Putra vaariyaa sahi 102

Tyaan Gurnar Dev man vege aavi ubhaa rahiaa, te sati naa purvaa chir;
Tyaan bhagat sarve venti kari ne em rove chhe, bhaai jem nadi-e aave nir 103

Tyaan Paanddav des mulak sarve haariyaa,
ane haariyaa hasti ghoddaa arath granth bhanddaar;
Tenne Korav taalaa kunchi sarve kavaj kari,
ane chir kaaddhiyaa Panchaavli naar 104

Tyaan Dev-e purannhaar-e puriyaa te bhagat Paanddavaa naa kidhaa kaaj;
Te sansaar sarve dekhtaa, Dev-e aape raakhi laaj 105

Tyaan daint Dushaasann-e chir ek kar saahi-ne arrgo kariyo, te sati kero chir;
Tyaan bijo Dev-e puriyo, trijo puryo Jagdish te sarve hir 106

Tyaan Korav kahe e baai-e kapatt kariyo, je bijo ang na dekhe jaat;
Te varri kaadhi ne joi liyo, to trann varann chhe rangi bhaat 107

Tyaan chotho chaturbhuj-e puriyo, paanchmo puriyo Shri Brahm jaann;
Chhattho dayaarrji-e dayaa kari, saatmo puriyo saarang praann 108

Tene varann safed laal lilaa pilaa paandaddiyaa,
tyaan Shri Krashnnji Shaam puriyaa saar;
tyaan Dev-e puriaa akek pattkol ann-ganniyaa,
tenun varann kanth-taa na aave paar 109

Tyaare Prabhu prathvi maanhe pragatt thayaa,
tyaan sarve Dev daannav jovaa jaay;
Tyaan nav khandd naa bhupaal aavi maliyaa,
te kahe e Dev chaud brahmaandd no Raay 110

Tyaare hir te harji thayaa te jaann-jo, vannkar te Vaasudev-j jann;
Tyaan vastra sarve ek taar-naa roopvantaa,
teni vaat vaagi navkhandd maanhe jaann 111

Tyaan Dev-e navso navaannu chir sati paase kharaa kariyaa, te sati-e periyaa saar;
Aa Satgur Vidur Vyaas em boliyaa, je sati ni sukrit-e utariyaa paar 112

Te Dev-e sati ne taarvaa pattkol puriyaa, te pote puriyaa Gurnar jeh;
Ek traagaddaa naa pattkol puriyaa, te navso navaannu puriyaa chir teh 113

Te pattkol periyaa kaamni, te pote puriyaa Gurnar jaat;
Aa Gur kahe ame thoddaa varann kahiyaa,
pann pattkol naa varann bahu rangi bhaat 114

Jyaan Bhishm Dhronnaachaarya ne Kirpaachaarya Ashvathaamaa jodh;
E Korav ni sabhaa nu undho varryo, jyaare Paanddavo no kidho virodh 115

Bhaai e Paanddavaa nu samarath paase shetth chhe te kenaa gaanjyaa nav jaay;
jenne Dev-e navso navaannu chir gambhir puriaa, puriaa vaikuntth kare raay 116

Te vaikuntth Naath-e chir puriaa, te naar Panchaavli ni raakhi laaj;
Te Dev ante aavi ubhaa rahiyaa, te bhagtun naa karvaa kaaj 117

Tyaare Raajaa Duryodhan em boliyaa, e baai ame chhun andhaa agnaan;
Have sati tame amaaro tal vachan ma sanch-jo, ame maangun e vardaan 118

Haaji tame saasraa ne ame vavaarun chhun, tame evaddi shun karo chho vaat;
E lakhyun thayun amaaraa karm nu, te ame kene na dai-e upgaat 119

E ramat haar-jit khatri vatt paarrvo, ame raajaa ni pattkol daasi naar;
Ame Paanddavaa bhagat ni sevaa karvaa van chaalshun, jyaan thi paamun vaikuntth Dev Moraar 120

Jo ahin navso navaannu chir Dev-e puriaa, te ahin jaanne jag sansaar;
Tyaan Paanddavaa ne van chalaaviaa, Duryodhan jai bettho raaj-par 121

Te Paanddav Satgur ne vachane van chaaliaa,
saachaa satpanth pramaanne thayaa chhe nir;
Te-o pag paachho nahi maanddiyo,
jo daint Dushaasann-e naar Panchaavli naa kaaddhiaa chir 122

Tyaare Paanddav to van chaaliaa, tyaan Korav kahe ame raaj karshun bahu kaaj;
Baar varas lagann van bhogavshe, tyaare pachhe ame aapsun raaj 123

E Paanddav baar varas van maanhe rahiyaa, tyaan sireviyaa Shri Mahaaraaj saar;
Tyaan ek man-e Dev ne aaraadhiyaa, tyaan van paan-naa kidhaa aahaar 124

Tyaare Duryodhan durvaasaa rushi mokaliyaa,
tenaa saathe vidhaarthi shaastri dise das hajaar saath;
Tyaare Paanddav-e kashtt kidhi ektthi,
pann naar Panchaavli venati kidhi joddi haath 125

Tyaare abarraa venati kari ne val vale, Saami tame pote padhaaro aap;
Durvaasaa vidhaarthi shaastri saathe aashirvaad dai gayo,
te aavi deshe shraap 126

Saamiji tame pelaa Gur Brahmaaji naa ved vaariyaa tame shaaher mathiaa jeh;
Tame tyaan chaud ratan kaaddhi ne pragatt thayaa
ane bhagtun ne amrat paayaa teh 127

Saami tam dharnni dhari ne trutthaa Hari,
tame luaa thambh thi pragatt thayaa bhagtun ne kaaj;
Tyaare paanch karodd sun Pelaaj taariyaa, tene Dev-e aaliyo avichal raaj 128

Saamiji tame Bal Raajaa baandhi ne chhaliyo,
tame Inddhr nu iddhraashann raakhiyo jeh;
Tame potaa nu birad paarri raank bettho kariyo,
ane Sehstra Arjun lohaa paanjre didhaa teh 129

Saamiji tame shaaher ni paaj baandhi ne pakhaann taariyaa,
ane das mustak nu Raavann rorryo jeh;
Tame Haddmat ne dhronnaagar parvat-e jaai pragatt thayaa,
ane sati Sitaa ne laavyaa teh 130

Saamiji tame bhagat Harichandra naa lohaa khannang hetthe thi ugaariyaa
sati Taaraa Raanni, ane tyaan jai tatkhann kidhaa tenaa kaaj;
Te saat karodd sun bhagat Harichandra nipanaa,
tene aaliyo vaikuntth maa avichal raaj 131

Saamiji tame duaa dalpi-ne gokul raakhiyo,
tame kare govardhan ddungar toryo jeh;
Tame pyaare thi pesi ne naag naathi ne kamal laaviyaa,
aaj muj abarraa naa puriaa pattkol teh 132

Saamiji tyaan tame tamaaraa bhagat ni venati saambhrri,
tyaan anat bahu marryaa jaat;
Have Paanddav-e te kashtt kidhaa ektthaa,
te durvaasaa bhojan te konn maatra 133

Tyaare sati-e Dev ne evi vinati mokali, jyaare Rukhmanni-e thaarr pirasyaa jyaan;
Tyaan thi Saami man vege pote padhaariyaa,
te durvaasaa naa bhojan kaaje aavyaa tyaan 134

Ame bhukhiaa beni aaj chhun, kaaink bhojan hove to aalo tatkaar;
Tyaan Dev-e paand-ddaa pirasi, sahu ne bhaat bhaat-na aaliyaa aahaar 135

Tyaare tyaan Paanddavo ne baar varas puraa thayaa,
tyaan varri ga-aa chhe bohorre van jyaan;
Te same Gurnar pote padhaariyaa, te same Dharm Raay hotaa tyaan 136

Tyaare tyaan kaayaa kashtti chhe ati ghanni ane van paan naa kidhaa chhe bhog;
Aa Gurnar ne saat divas enni pere raakhyaa,
tyaan thayaa chhe darshan Saanhiyaa jog 137

Tyaan bhagat-e Paanddav-e Dev ne kaaje nishaani kalp vraksh ni laaviyaa,
tyaare tenaa paase kaa(n)i na hatun an-n;
Bhaai jo van farr aavaa aarogiyaa,
to Shri Krashnnji kahe baar varas naa bamnnaa bhogavie van 138

Tyaare Dev Hari kahe bhaai Paanddavo tame dhiraj dharo, ane aape raho aadhin,
Jo ropaa aamb ful puraa farre, to tyaan bhaaje bhin 139

Tyaare saat sevak ne dhiraj aavi, te levaa amraapuri kaaj;
Tenne enni tare Gurnar ne pujiyaa, tenaa khann ek maa raakhi laaj 140

Tyaan Dev ni vinati kari Duryodhan Paanddavaa ne ghare teddi laaviyaa,
tene jai utaaraa didhaa laakh naa mindar maanhe jyaan;
Tyaare Paanddavaa ne vikh bhojan pirasyaa, pann sati sat na chukyaa tyaan 141

Tyaare Duryodhan laakh naa mindar agan lagaaddiyaa,
ane kidhun vishvaas gaath nu karm;
Tyaan Paanddav laagaa dhrujvaa, tyaare joshi Sohodev ne puchhiyo maram 142

Tyaare Paanddav surang-e chaaliyaa, te jaai potaa veraatt nagri minjaar;
Tenne tyaan enni pere aapaj laagiyaa, tyaan sevak thai ne kariyaa kaaj 143

Tyaare bhagat raaj duaare jai ubhaa rahyaa,
e Raajaa Veraatt ame tamsun emaj kahun;
Bhaai amne to verraa vikham aaj chhe,
ame Paanddavaa naa virtaagarraa chhun 144

Enne paapi Korav-e potaa ni kul nikhed kari, ane joog maa khoyo potaa nu naam;
Enne laakh naa mindar maanhe par jaanni ne homiyaa,
ame taasun kartaa kaam 145

Tyaare Raajaa Veraatt ni paase Raajaa Jujeshtthann ne besaaddiyaa,
tyaan sarve bhaai parnnaam kariye Dev-e maana;
tyaan joshi Sohodev shaastra vaanchiyaa,
Bhim madhusudhan raandhe dhaan 146

Tyaare Raajaa Veraatt ne ghare paanche Paanddav-e sevaa kari,
tyaan Nakul ne chhodiyaa darvaaje sahi;
Arjun abhimaan gaali kari, chhaagar lidhi jai 147

Tyaare Raajaa Veraatt Paanddavaa ne puchhe vichaar,
Bhaai tamaari stri ne mokalo mol maa jyaan chhe amaari naar 148

Jyaare Dhropadi aavi mindar avaas,
Teto jai ubhi pattraanni ne paas 149

Tyaare raanni Dhropadi ne dekhi kare vichaar,
Bhaai evi sundari ame koi na ditthi naar 150

Tyaare aavo baai sahu raanni upar dayaa kare apaar,
Have baai tamne ame paheraaviye sorr shanngaar 151

Tyaan kahiyo kachak raanni no bandhav aaviyo tenne tthaar,
Tenne Dhropadi nu roop ditthun tennij vaar 152

Te em bolyo je sati Dhropadi tun ma saamun joy,
Haare daasi tun muj paase aavo joy 153

Hun to tun ne teddaavis deraa maa sunn naar,
Kahiyo kachak bolyo tenne tthaar 154

Tyaare sati-e aavaa katthann vachan sunni gayaa Paanddavaa ne duaar,
Tyaan jaai ubhaa rahiyaa Panchaavli naar 155

Tyaan sati-e daint nu bhaav sarve kahiyo aahe,
Je daint kahiyaa e amne boliyaa chhe deraa maanhe 156

Te Paanddavo tam tamaaraa karjo kaaj,
Nahi to Paanddav kurr ni jaaishe laaj 157

Tyaare Paanch Paanddav mali ne Bhim sun vichaaraj kariyaa,
Tyaare Bhimsen naari nu roop dhari ne deraa maanhe sanchariyaa 158

Tyaan Bhim daint kahiyaa ne lidho bolaay,
Te bahu jannaa chaalyaa deraa maay 159

Tyaan deraa maanhe betthaa jaai beu jannaa,
Tyaare daint khel hasrat maanddiyaa ghannaa 160

Tyaan Bhimsen naa man maa utthi chhe jaarr,
Tyaan Bhim-e kahiyo daint maaryo mahaa vikraarr 161

Te daint ne Bhim-e deraa ni kumbhi tale chaampi dhariyo,
Tyaan lakhi akshar Bhim baaher nisariyo 162

Tyaan vaannu vaayu lok jaagyaa sarve koy,
Tyaan Raajaa Veraatt ni sabhaa maa charchaa hoy 163

Tyaan sarve sabhaa naa man maa upanu krodh,
Je stri saaru muo motto jodh 164

Tyaare je koi Raajaa Veraatt paase ubho rahe,
Te me maariyo me maariyo sahu koi kahe 165

Tyaare agan daag devaa ne yodhdhaa ne kaaddhyo tirath maanhe thi bahaar,
Tyaare Bhimsen ne teddiyo tennij vaar 166

Tyaare daint ne daag devaa saaru Bhim ne lidho tenne-j kaaj,
Tyaare Bhim-e baar van naa laakaddaa laayaa kshann ek maa tyaan-j 167

Te kaashtt lagaaddi utthi motti jaarr,
Tyaare Bhim-e so (100) bhaai samet kahiyo didho agan maanhe ghaal 168

Tyaan sarve ekso bhaai parvaar,
Te sahu nu Bhim-e vaariyo sangaar 169

Tyaare Bhim-e kahiyo kachak maariyo so bhaai samet,
Tyaan jibh kaaddhi anaamat raakhiyo ek achet 170

Tyaare bhagat Paanddav baar varas gupt rahiyaa te daas-pannaa maa hoy;
Tyaare Duryodhan jemat mal mokaliyaa, Bhim tyaare chhataa thayaa soy 171

Tyaare Bhim bhojan maagiyaa, aalu ddhaglaa jeh;
Tyaare sati-e samaryaa Shri Krashnnji ne, tyaan bhojan puriyaa teh 172

Tyaare jemat mal te sarve desh naa raajaa jitiyaa, te veraatt nagar-e aaviyaa jeh;
Tyaare Bhim-e bhojan pirasi ne aakaash-e uddaaddiyaa,
jemat mal jodhaa-ne teh 173

Tyaare jemat varr-taa trann dadde aaviyo, teni khabar dai Duryodhan hato jyaan;
Aapnne fogatt laakh-naa mindar lagaaddiyaa, Paanddav jiv-taa chhe tyaan 174

Tyaare Duryodhan naa aathmann-e thi dal aaviyaa,
tyaare Raajaa Veraatt paase tthaali bombh jeh;
Ek utraa kunvar ghare arrgo rahiyo, baaki sarve darr saathe teh 175

Tyaare samar darr vaariyaa, ane ugamnnaa gayaa jeh;
Tyaare Arjann-e utraa kunvar ne utthaaddi, rathe besaaddiyaa teh 176

Tyaare Arjann boliyaa sat sun, bhaai aapnno kshatri dharm te jaay;
Tyaare utaraa kunvar boliyaa an-manaa, bhaai muj thi te kaanhi nav thaay 177

Tyaare Arjann-e utaraa kunvar ne baandhiyaa chhe ang sun,
ane samari ne jaadde thi hathiyaar lidhaa haath;
Taare Arjann-e vege rath palaanniyaa,
samaryaa Shri Krashnn ne lidhaa saath 178

Tyaare jem din uge ne suraj chadde, tem baann ek naa sahstra laakh-j hoy;
Gaam dhen-e em thai darr vaariyo, te Raajaa Veraatt puriyaa soy 179

Tyaare utaraa kunvar dhann vaari ne laaviyaa, tyaan Duryodhan pattuntaro joy;
Tyaare Paanddav-e Raajaa Veraatt ne ghare baar varas sevaa kari,
tyaare sangh sarve puri hoy 180

Tyaare te sangh-e Paanddav pragatt thayaa,
e Saami am thi bahu apraadh thayaa aahe;
Tyaare Raajaa Veraatt ek pagle ubhaa rahiyaa, te amne maaf karjo raay 181

Bhaai e kshatri-vatt dharm paarrvo, amne Dev-e lakhiyo hato jeh;
Te ame tamaaro an paanni aarogiyo, te pelaa amone maaf karjo teh 182

Tyaare Raajaa Jujeshtthann ne baar varas puraa thayaa,
tyaare gayaa Hasnaapuri hoti jyaan;
Ek raat maa aavi maliaa, bhaai saat kshonn darr jodhaa tyaan 183

Tyaare te saambhrri ne Shri Krashnnji, ane pote padhaariyaa chhe jyaan;
Bhaai e paase rahi ne tame shun aarogsho,
e Paanddav pote bhukhyaa aavyaa chhe iyaan 184

Tyaare Shri Krashnnji boliyaa bhaai Koravo, aa Paanddav bhaai tamaaraa soy;
Te Paanddav-e raajpaatt sarve mukiaa, tame ene paanch gaam aapo joy 185

Jo ame so bhaai jivtaa, to sui-naa naakaa jettlaa na aaliye ame;
Pann ame jaann-taa je tame ddaahyaa chho,
pann bhorraa bharvaadd chho tame 186

Je yudhdh kartaa jitshe, bhaai te tyaan leshe raaj;
Chovis varas sudhi sukh bhogaviyaa, varri te shun lai aavyaa chho aaj 187

Ame addhaar kshonn darr ne so bhaai chhi-e, ane enaa te paanch-i vir;
Teni te shuraatann tyaare parakhyaa, jyaare Panchaavli naa kaaddhyaa chir 188

E bhaai Paanddavo tame barriyaa hotaa aavjo am saamu,
te yudhdh karvaa ne kaaj;
Ame to bhaai addhaar kshonn darr aavatt-shun, tyaare pachhi lejo raaj 189

Tyaare joshi Sohodev shaastra vaanchiyaa, bhaai evaa shaam ved kahe jeh;
Aaj ved naa maanddiyaa te puraa paddyaa, aaj judh karan paase chhe-h 190

Ame tyaan paase paanch praanni chaalshun, tyaan Shri Krashnnji ne leshun saath;
Jenne Dev-e ddaabaa kar-thi govardhan toriyo,
to addhaar kshonn konn-j maatra 191

Tyaan Shri Gur Vidur Vyaas-e murat joi ne aaliyo,
tyaare kul kshetra jovaa gayaa tatkhev;
Tyaan ttittoddi naa inddaa aap ddrushtte paddiyaa, te tame raakhjo ho Dev 192

Bhaai addhaar kshonn darr-i aavattshe, ane anek raajaa gotra,
Tyaan hasti naa to laakho ttorraa padde,
e ttittoddi naa inddaa te konn maatra 193

Tyaan Dev-e lakhyo hashe te thaayashe,
pann ttittoddi naa inddaa upar kevo mett vir;
Te Saamiji inddaa raakhjo, bhaai Paanddavo tame judh karjo dhir 194

Tyaare kul kshetra joi ne ghar aavyaa,
tyaare Gur Vidur Vyaas-e shaastra vaanchyaa jeh;
Je rann thambh aagal thi ropashe, bhaai yudhdh jitshe teh 195

Tyaare Korav-e aagal thi rann thambh ropiyo, ane choki meli jyaan;
Te rann thambh Bhim-e vaanko karyo, te kul kshetra maa tyaan 196

Tyaare kunvar gaddi gattko aaviyo, hun to kul kshetra jovaa ne jaau;
Je yudhdh kartaa haarshe hun tenaa paase thaau 197

Tyaare te kunvar naa haath maa trann tir ne ek kaamttho,
tenaa paase bijo dise na ko;
Ek aalakhi ne bijo maarshe, bhaai sangraam jitshe soy 198

Tyaare Dev-e jaanniyo je kunvar to batris lakshann-e chhe,
te kahe Saami muj ne judh jovaa nu kodd;
To tene Dev-e ardho mustak chhedaaviyo, to tyaan bettho joy hodd 199

Tyaare Raajaa Jujeshtthann kahe Saami tame rath-e bes-jo,
te yudhdh karvaa ne kaaj;
To shun Paanddavo muj saaru jitsho, tame rathe thi nisari jaao aaj 200

Tyaare Gur Vidur Vyaas-e shaastra vaanchiyaa, ane shaastra boliyaa tatkhev;
Te ved naa maanddiyaa shaam-i tame puraa paaddyaa,
have Saami tame pragatt thaavo ni Dev 201

Saamiji tame pahelaa aatth daannav parle karyaa, sarve devo naa saaryaa kaaj;
Have ame praannu jaali ne paase ubhaa raheshun,
Saamiji tame rathe besajo aaj 202

Bhaai hun to have gharaddo yudhdh thayo, have mane mohokam thaajo nirvaann;
Pelaa aatth daint ame maariyaa, tyaare hun hato juvaan 203

Tyaare saamaa darr aavi aathaddiyaa, tyaare Bhim Dushaasann hoy;
Tyaare Bhim-e Dushaasann naa dash sahstra hasti gagan maa uddaaddiyaa,
bhaai pahelaa jagddo jitiyaa soy 204

Tyaare Dev ni rajaa lai ne Arjann-e baann puriyaa,
tenaa ek naa das sahstra laakh-j thaay;
Tyaare addhaar kshonn darr uddi gayaa, tyaare daint Duryodhan naasi jaay 205

Tyaare Bhim-e daint Dushaasann ne maariaa, ane Paanddav jagddo jityaa aay;
Dushaasann-e jenne haathe chir kaaddhiyaa,
te haath Bhim-e chhotti kaaddhiyaa taay 206

Tyaare Duryodhan maana sarovar maa jaai naasiyo,
tyaan Bhim-e jaai kahyo bhaai aa je shun kidho kaaj;
Te so bhaai addhaar kshonn darr maraaviyaa, to-e tu ne na aavi laaj 207

Bhaai Bhim dise chhe eklo have hun bahaar nisarun chhek;
Amaaro ver saghlo to varre, jo Bhim ne maarun ek 208

Tyaare Bhim-e bhuj dhari ne raakhiyo, ane paattun didhi jyaan;
Tyaan Dev-e Shri Budh roop dhari ne bal mukyun,
bhaai tenun mastak lakhyun tyaan 209

Tyaare Gaandhaari-e sugi paaryo, je maari deh karun tyaan-j;
Jo so putra maaraa gayaa, to an-n paanni sun lau aaj 210

Tyaare Dev-e chinagi muki khudayaa tanni,
ane so putra ne chehe-maa sichaavyaa jyaan;
Tyaare Dev-e kaarmun aambo paydaa karyo,
ane bhukh ni chinagi muki tyaan 211

Tyaare Raajaa Jujeshtthann puchhiyaa,
have Saami addhaar kshonn darr nu paap utaar;
Have bhaai jagan maanhe thi Dev utthiyaa, tenne lidho Budh Avtaar 212

Tyaare Paanddav pragatt thayaa, bhaai raajkul bahu gotra;
Je aapnnaa paase Shri Krashnnji aavi bes-taa, te thayaa gupt avtaar 213

Tyaare Raajaa Jujeshtthann vege vakhaanniyaa, tenne maathe lidho karm;
Tyaan Gur kahe Paanddavo tame baar varas van maa rahiyaa,
tyaan senun samariyo dharm 214

Tyaare Gur Vidur Vyaas-e velaa orrakhi, ane khudaar thi be-e jiv mokalyaa jeh;
Tyaare Raajaa Jujeshtthann mahaadhan bhaagaa naas-taa,
have aagal thai chhe eh 215

Bhaai e to kudrati jiv chhe, raajaa tam paase raakhjo teh;
Je velaa-e Shri Naaraayann Dev maangshe, bhaai tyaare hajoor karjo eh 216

Tyaare Raajaa Jujeshtthann chha maas sudhi jiv be raakhiyaa,
tyaare Dev-e lidho iv;
Te mahaa kashtt kas bhogaviyaa, tyaare saar kidhi jiv 217

Tyaare Raajaa Jujeshtthann braahmann ne teddaaviyaa,
Bhaai amaare addhaar kshonn darr maariyaa nu kem utare paap 218

Tyaare poon te paap ne chhed-she, ane ghannik braahmann ni sevaa karjo jeh;
Evaa suvarnn naa thaal braahmann ne pur-jo,
braahmann sahu ne notar-jo teh 219

Tyaare Raajaa Jujeshtthann-e jagan-j maanddiyo, ane sahu santokhiyaa jeh;
Te verraa-e braahmann nu kahyun kariyun,
pann joshi Sohodev ne na puchhiyun teh 220

Haare raajaa tame Bhim ne pirole mokal-jo, koi chanddaal aavshe sidh;
Teni aabhadd chhot jagan maa upaj-she, tethi jagan thaayashe rad 221

Tyaare tyaan Dev aatthmo roop Shri Krashnnji sampurann kidho sudh,
Tyaare pachhi jagan maa pragatt thayaa Shri Budh 222

Tyaare Shri Krashnnji-e dhariyo Budh avtaar,
tyaare pelo Shri Krashnnji-e daint Kansaasar maariyo jeh;
Tyaare pachhi Shri Budh roop dhari gupt, Duryodhan sangaariyo teh 223

Tyaare aatthmun roop Hari Dev Muraar,
Tyaan Shri Hari-e dhariyo Shri Krashnnji roope avtaar 224

Tyaare daint Kansaasar ne maariyo jenni vaar,
Pachhi sansaar maa pragatt thayaa Moraar 225

Tyaare aatthme Shri Krashnnji roope daint Kansaasar ne maaryo,
Tyaare bhagat Sodev ne taaryo 226

Tyaare pachhe sansaar maa pragatt thayaa Muraar,
tyaare sarve sansaare orrakhyo jaann;
Tyaare Shri Krashnnji ni maataa to Devki kahie,
ane pitaa to Vaasudev-j kahie 227

Tyaare Gur to Vidur Vyaas-j jaann,
Ane shakti to Raanni Rukhmanni pramaann 228

Tyaare svasthaan to gokul-pur nagari jaann,
Kshetra to Mathuraa puri nagari pramaann 229

Tyaare nare daariyo daannav to maamo Kansaasar jaann,
Tyaare bhagat Sohodev udhaariyo nirvaann 230

Tyaare chaar laakh ne batris sahstra Shri Krashnnji roope jaann,
Tyaare shaam ved hotaa pramaann 231

Jyaare aatthmun avtaar Shri Krashnnji roop sampurann sahi,
evi Gur Brahmaa Saiyad Imaam Shaahaa vaanni kahi 232

AVTAAR NAVMO

Shri Satgur Brahmaaji vaachaa saachire saach,
evi Gurji boliyaa vaach 1

Jyaare navmo avtaar Hari-e dhariyo sahi,
tyaare Shri Budh roope Dev-e faarsi vaanni kahi 2

Tyaare Shri Budh rope faarsi bolyaa Mir,
te Dev-e kedde baandhi tarvaar ne tir 3

Tyaare mukh chanchaa pag vaankaa jaann,
pag-e kosh pere Divaan 4

Tyaare faarsi mukhe Shri Hari kahe,
tenaa paase koi ubho nav rahe 5

Jyaare mahaa vikatt roop Hari no dittho chhe aay,
te Paanddavaa ne duaare ubhaa chhe jaay 6

Tyaare duaar maa Bhim ubho chhe aagevaan,
te duaar maa bhalo buro koi na paame tthaam 7

Tyaare mahaa vikraarr roop Bhim-e dittho chhe Naaraayann,
tyaare Bhimsen bolyo vaann 8

Tyaare tyaan Bhim-e sat boli ne vaanni kahi,
bhaai kriyaa paale te dharmi sahi 9

Tyaare tuj kaayaa madhe jiv chhe te konn marm,
tamne kiyaa paap nu laagyo chhe karm 10

Bhaai taaraa jagan maa aashaa kari aavyo chhun hun,
mahaa khudaar thi bhukhyo chhun hun 11

Bhaai tamaare haajar koy aapo jeh,
tyaan Shri Hari kahe muj dubrraa ne aapo teh 12

Tyaare Bhim kahe bhaai hun ahinyaa parole chhun,
te sat kahun chhun sahi maanjo tun 13

Bhaai bhojan velaa thai chhe aay,
bhaai sutak karm erre jaay 14

Tyaare Hari kahe maare bhojan sun nahi kaam,
mune jaavaa de jyaan Raajaa Jujeshtthann betthaa tthaam 15

Je aavaa roop ni shankaa aanne chhe tun,
to taari shankaa ttaarravaa aavyo chhun hun 16

Tyaare Bhim kahe chanddaal vachan sunn tun moy,
ane aage jaanne ki rajaa nahi toy 17

Jyaan Raajaa Jujeshtthann hom jagan-j kare,
tyaan betthaa braahmann ved ochare 18

Tyaan hom jagan tanno aarambh-j hoy,
tyaan chanddaal taaro mukh dekhe na koy 19

Tyaare Hari kahe Bhim sarve vachan sunno moy,
to chanddaal ni vaat kahun chhun toy 20

Aahin braahmann sarve chhe ashudh,
te aaj avtaar paatra ki na jaanne sudh 21

Te aaj sarve pett ne kaaranne vaanche tthaalaa ved,
tenne kari aaj te amne kare nished 22

Have braahmann maanhe thi brahm-j gayaa,
te Gur Brahmaaji kaa roop te Nabi Mahamad liyaa 23

Haare bhaai braahmann aagarr esaa hoy,
te mahaa lapatti kapatti soy 24

Te Hari upar hetaj aanne nahi,
te athar ved ne na maane sahi 25

Te gayaa ved ni jaanne vaann,
tene tun sahi chanddaal kari ne jaann 26

Je bahot ved vaanche ne addsatth tirath jaay,
nit nit snaan gangaa nu naay 27

Aaj pathar murti ni pujaa kare jo jaay,
te chanddaal paak kem thaay 28

Tyaare sunnore chanddaal Bhim kahe chhe aay,
jagan ne tthor-e bhalaa braahmann kshatri betthaa chhe aay 29

Te tyaan achrat vaat dise chhe ghannun,
te tyaan ved sunne chhe braahmann tannun 30

Tyaan sarve ved ni rachnaa sunne chhe ek manaj hoy,
tyaan taaro chanddaal mukh na dekhe koy 31

Haare Bhim Hari kahe chhe sunn tun vachan moy,
sarve chanddaal tanni vaat kahun toy 32

Je kshatri maajan braahmann hoi ne dayaa nav dhare,
ane upar aavi brahm gnaan ni nindaa kare 33

Te vaachhaddaa vonni vaare gaay,
te par praann maartaa dayaa nav thaay 34

Je aapnnaa jiv ne kaaranne par jiv ni hinsaa kare,
te aavaa brahm gnaan ne dil maanhe nahi dhare 35

Je lok man maa kudd kapatti krodhi-j hoy,
te tame Bhim chanddaal kari lejo joy 36

Je bahot naay dhoy aachaar vichaar kari addsatth tirath naav-e jai,
aaj Naaraayann Dev dasmo avtaar ne orrkhe nahi 37

Tenun janam-janam erre jaay,
te chanddaal Bhim te paakhandd maa jaay 38

Bijaa satpanth maa hoi ne nahi paare sat dharm,
ane upar chor daint naa karshe karm 39

Dasond na aale ane brahm kurr nu khaay,
te haal nahi gujaare gat maanhe na jaay 40

Amiras na pive na shikhe aavaa brahm gnaan ni vaann,
Bhim tene tun chanddaal te sahi kari jaann 41

Aavaa sat dharm lai ne par hari jaay,
upar Mukhi gat ni nindaa kari ne ghare dasond-j khaay 42

Varri nishaani verraa haajar nahi thaay,
te chanddaal Bhim paak nahi thaay 43

Esaa vachan sunni Bhim achambe thaay,
e to avtaar paatra dise chhe aay 44

Te to kahe chhe sarve agam nigam ni vaat,
eni kaayaa evi dishe chhe pann koik mahaa vikhyaat 45

Tyaare Bhim kahe Saami tame ahi ubhaa raho sahi,
je hun Raajaa Jujeshtthann ne puchhun jai 46

Tyaare gayaa Bhim ne laagi vaar,
parole Dev Shri Budh roope ubhaa chhe bahaar 47

Tyaare Bhim kahe sunno raajaa kahun achrat vaat,
duaare ek chhe purann mahaa vikhyaat 48

E to sarve vaat agam nigam ni kahe chhe ho aaye,
evo mahaa paatra duaare ubhaa chhe ho raaye 49

Tyaare Raajaa Jujeshtthann saathe paanche vir vichaare jyaan,
e konn svaroop chhe kaho ne ho Bhim tyaan 50

Saamiji te paatra naa pag vaankaa mukh chanchaa
garrat kodd sharir-e vahe chhe jyaan,
te paatra vaanni amarat ochare te porre betthaa chhe tyaan 51

Tyaare Raajaa Jujeshtthann bhaaiyun ne puchhe bhev,
e konn paatra chhe ho Sohodev 52

Tyaare vaanchi ved ne Sohodev-j kahyaa,
aaj Shri Budh avtaar te Shri Krashnnji thayaa 53

Tame muki jagan Hari ne marrvaa jaavo,
aavo prasang have fari nahi paavo 54

Tyaare saghrraa braahmann Raajaa Jujeshtthann ne kahe chhe aay,
haare raajaa e chanddaal nu mukh kem jovaay 55

Tyaare braahmann-e jagan maa gali ne padd-daa bandhaavyaa saat,
tenne to maanhe maanhe khaadhi chhe ghaat 56

Jyaare braahmann-e vachan bolyaa chhe jyaan-e,
tyaare Dev-e shraap dai ne uthaapyaa tyaan-e 57

Tyaare Paanddav Dev nu darshan karvaa pote chaalyaa jaay,
tyaare Bhim-e kaanddaa jaali braahmanne ne bahaar kaaddhyaa tyaan-y 58

Tyaare gali naa padd-daa bandhaavi braahmann ne vachane raajaa gayaa,
tyaare Hari ne ddrushtte padd-daa ujarraa thayaa 59

Tyaare bhulaa braahmann utam Dev nu darshan orrakhyo nahi jeh,
have kaljoog maanhe tame bhikh maagi khaajo teh 60

Have sarve bhulaa braahmann joshi Sohodev-j kahe,
aavaa avtaar paatra ni khabar nav lahe 61

Tyaare paanche Paanddav Hari paase darshan karvaa jaay,
te jaai ne laagaa paay 62

Tyaare Raajaa Jujeshtthann Dev sun vinati kare man maa harakhaj dhari,
Aaj am upar bhale krapaa kari Shri Hari 63

Aaj sarve joog kaa paap hamaaraa gayaa,
Jab Jagdish kun nainne dekhiyaa 64

Have Saami hamaaro jagan puro thayo aaj,
Jyaare gher padhaariyaa Shri Mahaaraaj 65

Tyaare Paanche Paanddav kar joddi rahyaa,
Je Saamiji tamaaraa aanni bhom-e charann bhale padhaariyaa 66

E Paanddavo tame jagan manddaavyo kaa(n)y,
Jo hun tamone vaari gayo hato ho raay 67

E Saami ame braahmann ne vane bhulaa jaay,
Ame Dev nu vachan lupyo soy 68

E bhaai jo tame vedho gaay ne raakho imaan,
To vaikuntth maa paamo tthaam 69

Saamiji ame tamaaro kahyo karshun Dev Kirtaar,
Pann e gaay virodhyaa nu konn vichaar 70

Tyaare bhagat Paanddavaa sun Shri Budh bolyaa dhari ne hat,
Sunno ne Paanddavaa tame addhaar kshonn maaryaa rann-kshetra 71

Tyaare tenun paap tam shir rahyo chhe sahi,
Te paap nindaa karaavyaa vinaa kaa(n)i utare nahi 72

Jem-jem lok tamaari nindaa kare,
Tem-tem aavaa mahaa paap utare 73

Tyaan esaa vachan Shri Budh-ji bolyaa bhagat kare vichaar,
Tyaare jagan maa kaamdhen aanni tenni vaar 74

Tyaare Shri Budh-ji nu vikatt roop dekhi ne kaamdhen em ochare,
Bhaai e chanddaal nu vachan te paapi Paanddav kare 75

Bhaai aaj gaay braahmann ne gher puje chhe sab koy,
Pann e chanddaal ne vachane paapi Paanddav maare chhe moy 76

Tyaare Shri Budh-ji no roop joine gaay kaamdhen kari abhimaan,
Tyaare Shri Budh-ji faarsi bolyaa nirvaann 77

Tyaare Shri Budh-ji faarsi bolyaa kaamdhen gaay ne kidho bhaandd,
Have tun kaljoog maa garrun kapaavi ne vishttaa khaajo ho raandd 78

Tyaare Paanddav-e Hari naa vachan shir chaddaavyaa ne virodhi gaay,
Tyaare tenun mustak Raajaa Jujeshtthann-e lidho seer chaddaay 79

Tyaare chaar charann chaar bandhav-e seer chaddaavyaa,
Tyaan chaam Dhropadi-e oddhyaa tyaan 80

Tyaare Shri Budh-ji kahe bhaai Paanddavo jo tame kahyo amaaro karo,
To Hasnaapuri ni bajaar vache thi gaay mustak-e lai ne nisaro 81

Tyaare bhagat Paanddavo ne cho-taraf thi ragat utare,
Sahu koy jaap mukhe thi Shri Budh-ji nu aachare 82

Jyaare Hasnaapuri naa cho-vaatt maathi Paanddav chaalyaa jenni vaar,
Tyaan sarav nagar maanhe paddi pukaar 83

Tyaare sarve nagar naa lok-e Paanddavaa ni nindaa kari jenni vaar,
Tatakshann paap utariyaa tennij vaar 84

Tyaan nagar naa lok sarve jovaa ne jaay,
Bhaai aa chanddaal ne vachane paapi Paanddav-e maari gaay 85

E Paanddav-e kahiyo kachak so bhaai samet maaryaa, mane anaahut kidho aaj;
Addhaar kshonn darr so bhaai sangaaryaa,
have Paanddav kurr nu bhunddo raaj 86

Tyaare sarve lok Paanddavaa ni nindaa karvaa marryaa kaaj,
Bhaai have Paanddavaa nu mukh shun joi-e aaj 87

Jem-jem sarve lok marri ne nindaa ghanni kare,
Tem-tem Paanddavaa nu paap utare 88

Tyaare sarve paap utaari ne doy dis jaay,
Tyaare bhagat Paanddav var paamyaa tenne tthaay 89

Bhagat Paanddav var paamyaa lok nindaa kare sansaar-j tannaa,
Tene mustak-e mugatt sovan hiraa ratan jarr-ke chhe ghannaa 90

Tyaare bhagat varrtaa fari aavyaa Hasnaapuri naa chauttaa chok-j maanhe,
Tyaare bhagat Paanddav-e Shri Budh roope var paamyaa tyaan-e 91

Tyaare bhagat Paanddavaa nu roop feryo chhe Jaadu Raay,
Tyaare sarve lok man maa achambe thaay 92

E bhaai Paanddav jotaa gau mustak chaddaavi lahi ne gayaa,
Tenaa varrtaa suvarnn naa mugatt maathe jadd-taa rahyaa 93

Te bhagtun ne sansaar dekhtaa Shri Budh roope var aapyaa,
Tyaan sarve lok jyaan virodhi gaay tyaan pelaa braahmann gayaa 94

Tyaan paddi gaay ni aantar-ddi ditthi, te braahmann-e aantar-ddi laaviyaa gaam;
Te braahmann-e aantar-ddi ni janoi, garraa maa ghaali tenne tthaam 95

Te kaljoog maanhe braahmann ni janoi aantarddaa ni jaanno sahi,
Have braahmann darshan ni verraa to aaj vahi gai 96

Tyaan sarve jogi doddyaa man ne bhaay,
Tene shingaddaa haathe laagaa tenni tthaay 97

Bhaai aaj kaljoog maanhe jogi ni velaa vahi gai,
Te fokatt singi garraa maa naakhi sahi 98

Tyaan doddyaa abdaal tene laagi vaar,
Tene gau chaam haath laago tenne tthaar 99

Tyaan sarve abdaal ni budhi jo gai,
Te aaj fokatt chaam kedde baandhe sahi 100

Tyaan doddyaa vartyaa man-ke bhaay,
Tene punchhaddi aanchal haath laagaa tenne tthaay 101

Bhaai aaj sarve vartyaa naa vrat ni velaa vahi gai,
Te aaj fokatt gaay nu puchhddun aanchal devraave sahi 102

Tyaan sarve lok braahmann kannbi ni betti doddi jaay,
Tene gaay nu gobar haath laago tenne tthaay 103

Te aaj gotraann ni velaa to vahi gai,
Te nishtte aaj fokatt mukhe mare chhe sahi 104

Tyaan doddyaa vaishya kshatra sahu lok jeh,
Te aaj fokatt gaay ni pujaa kare chhe sansaar-j teh 105

Je aaj gaay ni pujaa kare chhe te aaj paachhlaa ne bharam-e bhule chhe sansaar,
Jo tame athar ved maa khorro to marre Dev Dasmo avtaar 106

Jyaare duaapur utaryo bhagat Paanddavaa ne karodd nav sun var thayaa,
Tyaan bhagat sarve Dev ni vinati kare chhe sahu kar joddi ne rahyaa 107

Tyaare Dev ne kar joddi ne Raajaa Jujeshtthann vinave chhe shev,
Have Saamiji kaa(n)i aagam chalitra amne sambharraavo ho Dev 108

Tyaare tyaan Shri Budh-ji faarsi bolyaa vaann,
Bhaai Paanddavo hun tamone devaa aavyo chhun ek rajaa jaann 109

Have bhaai vityo duaapur ne kaljoog bettho chhe aay,
Have tame hemaachale sijo jaay 110

Tyaare evaa vachan sunni Bhim kaan dai rahyaa,
Ho Saamiji amne tame aagam kem na kahyaa 111

Jyaare ame maariyo Guru Dhronn ne Gangev jeh,
Tenaa barr nu nahi koi chheh 112

Ame maariaa maameraa Dushaasann naa bhaagyaa dant,
Tenaa barr nu nahi aave ant 113

Te sarve (100) so bandhav ne addhaar kshonn dharr maari ne lidho raaj,
To Saamiji tame kaljoog kem aannyo aaj 114

Jo Dev tame am sun aagal kartaa sudh,
To ame kul kshetra nahi kartaa yudhdh 115

Tyaare Raajaa Jujeshtthann kahe tame sunno Bhimsen Raay,
Tamsun Hari saamo utar diyo kem jaay 116

Jo Dev kahe chhe te tame vishvaas-j karo,
Ane vachan Hari naa shir upar dharo 117

Tyaare kahe Shri Naaraayann Dev sunno Jujeshtthann Raay,
Je hun kahun aagal tamne kaljoog naa subhaay 118

Je kaljoog maa saaddi ognnis veshvaa paap varte soy,
Ane ardho visvo sat dharm nu hoy 119

Kaljoog maanhe vraksho ghattse joy,
Shri Gurnar naa dharm dharti paake soy 120

Tyaan kaljoog naa raajaa kapatti hoy,
Tyaan sarve lok raiyat dhutaari soy 121

Temaa koik dhutaaraa nu karm-j kare,
Aavaa brahm gnaan ne man maanhe nav dhare 122

Je Hari naa naam meli ne or maane pathar ne bhut,
Tyaan maa baap ne nahi maane dut 123

Te kaljoog naa bhulaa lok braahmann vaanche tthaalaa ved,
Te athar ved ne kare nished 124

Kaljoog naa braahmann ne laalach ghanni, teni gai chhe budh;
Te aaj Satgur Sohodev ne nahi orrkhe, Dasmaa avtaar ni na jaanne shudh 125

Taa kaljoog maa gaay kaamdhen karafti khaay, teto saadhnaa dhare pujaay;
Te gaay kaamdhen galo kapaavi jaay 126

Te kaljoog naa lok te man maa dayaa nav dhare,
Te jiv hinsaa teto bahu kare 127

Je kaljoog maanhe sahu lok kapatt sun kare kaaj,
To Paanddavo tame tyaan kem karsho raaj 128

Sunno Jujeshtthann hun tamsun kahun,
Ane hun to kaljoog maanhe pragatt nahi rahun 129

Tyaare pachhi Raajaa Jujeshtthann kahe sunno Muraar,
pann Saamiji tam vinyaa kem chaale sansaar 130

Tyaare kahe Shri Naaraayann Dev hun tamsun Raajaa Jujeshtthann kahun,
hun tenne tthaame gupt hoi rahun 131

Tyaare Raajaa Jujeshtthann kahe Saami amne kaho tamaaraa gupt no tthaar,
je sarve dev rakhisar puge tamaaro didaar 132

Tyaare Shri Naaraayann Dev kahe tame sunno Jujeshtthann Raay,
te hun kahun chhun kaljoog maanhe amaaro gupt nu tthaay 133

Jyaan paschim dish maa aarab desh,
tyaan dasmo avtaar dharun maankho vesh 134

Tyaan Naaraayann Dev kahe setar dip maa tthaam amaaro kahe,
te kul amaari-maa Gur Brahmaaji rahe 135

Tyaare Raajaa Jujeshtthann puchhe chhe shir-naam,
e Saamiji kaho amne Gur Brahmaaji ko tthaam 136

Tyaare Shri Naaraayann Dev-e kahyaa kaljoog maa Gur Brahmaaji kaa tthaay,
tame vachan amaaraa sunnjo sat-j bhaay 137

Tyaare jampudip maa Bharat khandd je naam,
ane kuaarkaa kshetra maa utam tthaam 138

Je Imaam-puri nagari maa Gur Brahmaaji rahe,
te kaljoog maanhe Gur Brahmaaji athar ved ni vaanni kahe 139

Te kaljoog maa Gur Brahmaa nu naam Nabi Mahamad hoy,
te Gur ne gaafal duniyaa lok na jaanne koi 140

Tyaare Gur Brahmaa, Vishnu, Mahesh e trann kalaa lai Gur farshe sahi,
te Gurnar ne gaafal duniyaa na jaanne koi 141

Jyaare Hari-e kahyaa Gurnar naa tthaam,
tyaare Paanche Paanddav-e Hari ne karyaa prannaam 142

Tame Raajaa Jujeshtthann vachan sunnjo moy,
to trijo tthaam amaaro kahun chhun toy 143

Jyaan marre gat ekaant-j hoy,
nit nit ami pive sab koy 144

Je ek man jikar kare paarre aavaa brahm gnaan ni vaanni,
te gher vaaso amaaro sahi kari jaann 145

Je munivar paarre brahm gnaan grahsth bandhann maa rahe,
te ghar vaaso Jujeshtthann chheh 146

Tame sunno Jujeshtthann hun tamsun kahun,
enni pere kaljoog maa gupt hoi rahun 147

Tyaare Paanddav vinati kari ne vinave chhe sev,
have Saami amne kesi rajaa diyo chho ho Dev 148

Tyaare Hari-e kahyaa evaa moksh mugat kaa tthaam,
pann Paanddavo hemaajarr sijyaa vinaa nahi thaay tamaarun kaam 149

Jyaare evo vachan Hari-e bolyaa,
tyaare Paanche Paanddav-e shir chaddaavyaa 150

Saamiji aaj tame kaho te nishtte karun,
to tamaaro smarann kem visarun 151

Sunno Jujeshtthann hun tamsun kahun,
tyaan hun tam paase rahun 152

Bhagto man nishtte kari raakhjo vishvaas,
tame jyaan smarann karsho hun tyaan chhun tamaaraa paas 153

Jyaare evaa vachan kahi Hari betthaa aay,
tyaare Paanche Paanddav Hari ne laagaa paay 154

Tyaare Hari aagal vinati kari rahyaa paanche vir,
have Saami tame amaaro sat raakhjo ho dhir 155

Have Saami bolun vinati te sunn-jo ham-j tanni,
amne antkaale ma visaarjo ho dhanni 156

Tyaan ghannik vinati kari bhagat Hari ne pahonchaaddvaa gayaa,
tyaan Paanddav varri aapnne thaanake aavyaa 157

Tyaare bhagat Paanddavaa ne var aapi Hari jaay,
tyaan addsatth tirath Hari ne marryaa chhe aay 158

Jyaare tirath Hari ne aagal aavtaa ditthaa sahi,
tyaare Gangaaji-e bhed sarve tirath ne kahi 159

Tyaare tirath ne bhed sarve Gangaaji-e kahyaa,
je Budh avtaar te Shri Krashnnji thayaa 160

Tab laagi Shri Budh-ji potaa chhe aay,
tyaare addsatth tirath jai laagaa Hari ne paay 161

Tyaan bahot vinati kari ne vinave chhe sev,
have amne rajaa kesi diyo chho ho Dev 162

Tyaare Shri Budh-ji vachane bolyaa em,
kaho Gangaaji tame tamaaraa tthaam chhoddyaa kem 163

Tyaare addsatth tirath Shri Budh-ji ne kahyaa chhe aay,
Saamiji have amthi kaljoog maa rahyo nav jaay 164

Saamiji have vityo duaapur kaljoog betthaa nu sunniyo naam,
tyaare sarve rakhisar-e chhoddyo tthaam 165

Tyaare Gangaaji-e Shri Budh-ji sun eso kahyo,
Saamiji ame to rahiye jo tame kaljoog maa pragatt hoi rahi 166

Jo Dev tame kaljoog maa pragatt thai faro nirvaann,
to Dev ame na chhoddie amaaraa tthaam 167

Jyaare evaa vachan Shri Naaraayann Dev ne sarve tirath-e kahyaa,
tyaare Shri Budh-ji chit dai ne rahyaa 168

Tyaare Shri Naaraayann Dev kahe sunno Gangaaji hun tamsun kahun,
have kaljoog maanhe hun pragatt nahi rahun 169

Saamiji ame tamne puchhie desh mulak tamaaraa gaam,
te tame kaho amone tamaaro tthaam 170

To ame paschim dish eraak khandd kahun,
tyaan ame dasmo avtaar maankho roop gupt hoi rahun 171

Tyaare addsatth tirath Saamiji ne puchhe tyaan-y,
Saami amthi kaljoog maa Gurnar vinaa rahyo nav jaay 172

E kaljoog naa lok jiv hinsaa kari ne kapatt sun kare kaam,
te kudd kapatt sun jodde daam 173

Te daam lai ne pujaa amaari kare,
tenun paap te am shir chadde 174

Te lok mahaa vikram kari ne am maanhe naay,
evaa mahaa paapi nu mukh dekhiyo nav jaay 175

Have Saamiji mahaa paap kaljoog maanhe thaay,
to Saamiji amthi kaljoog maa tam Gurnar vinyaa rahyo nav jaay 176

Tyaare Shri Naaraayann Dev esaa vachan sarve tirath ne kahyaa,
to sunno Gangaaji tame Gur Brahmaaji naa kurr maanhe thi paydaa thayaa 177

Tame Shri Brahmaaji naa thaapiyaa addsatth tirath aay,
have tame Shri Gur Brahmaaji naa kalaa maanhe rahejo jaay 178

Jyaare esaa vachan Shri Naaraayann Dev-j kahyaa,
tyaare sakal tirath naa man maa harakhaj thayaa 179

Tyaare addsatth tirath Naaraayann Dev ne kahyo shir naam,
to Saami kaho amne kaljoog maa Gur Brahmaaji ko tthaam 180

Tyaare Shri Naaraayann Dev kaljoog maanhe Gur Brahmaaji kaa tthaamaj kahyaa,
Tyaare sakal tirath chit dai rahyaa 181

Jyaan jampudip nagari kahie gaam,
Tyaan pragatt betthaa Gur Brahmaaji tenne tthaam 182

Te jampudip nagari maa Gur Hasan Shaahaa rahe,
te Gur nu naam ante Nabi Mahamad kahe 183

Je Gur naa ghar maa tapasi fakiri te Gur ne lejo joy,
te Gur ne kaljoog maa gaafal duniyaa na jaanne koy 184

Jyaare kahyaa Shri Naaraayann Dev Gur Brahmaaji kaa tthaam,
Tyaare sakal tirath te dis ne kare prannaam 185

Tyaare sakarr tirath Hari ne kare prannaam,
Saami kaho amne kaljoog maa tamaaraa tthaam 186

Tyaare Shri Naaraayann Dev-e Gangaaji ne kahyo anant,
te paschim dish sentardip eraak khandd maa avtaar dharun
Ali mahaa varrvant 187

Jyaare esaa vachan Budh-ji-e kahyaa chhe aay,
Tyaare sakarr tirath naa man maa harakh na maay 188

Jyaare Shri Budh-ji e eso bhed kahi addsatth tirath ne diaa partthaay,
Tyaare sarve tirath Nabi Mahamad naa karraa maa betthaa chhe jaay 189

Kaljoog maa Nabi Mahamad paase addsatth tirath utthi gayaa,
te tirath naa ghar sarve tthaalaa thayaa 190

Te trann ved ne addsatth tirath nu mahimaa trann joog maa jeh,
te kaljoog naa bhulaa lok tthaalaa ved bhanne
addsatth tirath maa maathun kutti ne mare teh 191

Te kaljoog naa bhulaa lok tthaalaa ghar sun laave chit,
te bhaai maanhe hove to laave vit 192

Tyaare Shri Gur Brahmaa paase addsatth tirath ne vorraavi Saamiji varryaa,
Tyaan bherav bhut pret aavi Saamiji ne paay paddyaa 193

Tyaare Hari ne paaye laagi sarve bherav bhut-e vinanti kari,
Have amne kesi rajaa diyo chho ho Shri Hari 194

Saamiji jo tame Brahmaa, Vishnu, Mahesh joog maa pragatt nahi raho dayaarr,
To tam vinaa amaari konn karshe pratipaarr 195

Jyaare Dev ne esaa vachan bherav, bhut, pret-e kahyaa,
Tyaare Shri Naaraayann Dev chit dai ne rahyaa 196

Tyaare Shri Naaraayann Dev-e sakarr bherav, bhut, pret ne kahyo vichaar,
Bhaai tame to mat chhoddo aa sansaar 197

Aa kaljoog nu madh maas te aahaar chhe tam tanno,
E kaljoog naa bhulaa lok tamne maanshe ghanno 198

Jyaare tyaan evaa vachan Shri Hari-e kahyaa,
Tyaare sakarr bherav, bhut, pret naa man maa harakhaj thayaa 199

Tyaare bherav, bhut, pret kar joddi ne kahe chhe shir naam,
Saamiji ame kaljoog maa rahie te kenne tthaam 200

Have Saamiji tame jyaan raakho tyaan rahie jaay,
Evo bherav, bhut, pret kahyo chhe tyaan-y 201

Tyaare kaljoog maa tthaam Naaraayann Dev-e bherav,
bhut, pret ne kahyaa chhe aaye,
Aaj addsatth tirath naa ghar tthaalaa chhe temaa rahejo jaaye 202

Te sarve tirath utthi gayaa Gur Brahmaaji ne tthaar,
Te tirath naa ghar maa tame rahejo nirdhaar 203

Tyaan tame jai ne karjo chalitra dekhaaddjo prataap,
To kaljoog naa bhulaa lok tamne maanshe tene thaayashe santaap 204

Jem-jem chalitra ghannaa karsho tem-tem tirath lok ghannaa jaay,
Teni pujaa sarve bherav, bhut, pret lai jaay 205

Tyaan kaljoog naa bhulaa lok sarve tirath jaay,
Te lok dandd munddh devraave tthaalaa ghar maanhe jai aave tyaan-y 206

Tyaare jyaan lagi kaljoog maa pathar murat ni deval deraa maa pujaa thaay,
Te sarve thaane bherav, bhut, pret rahejo jaay 207

Tame tyaan jaai karjo chalitra to kaljoog naa bhulaa loko ne prati-taj padde,
To tamone nit nit pujaa tem ghanneri chadde 208

Je addsatth tirath naa sunaa ghar te Hari-e bherav bhut pret ne aalyo tthaam,
Tyaare sarve bherav bhut pret kariyo chhe prannaam 209

Tyaan Hari kahe mulak chovis nav khandd
tyaan tame vyaapak sarve thaane rahejo bherav, bhut, pret
Tyaan tame sarve gaafal duniyaa ne khaay-jo dhut 210

Kaljoog maanhe je athar ved ni rachnaa vinyaa je pujaa thaay,
Te sarve pujaa bherav, bhut, pret lai khaay 211

Aaj kaljoog maa Gur Nabi Mahamad,
Haajar Imaam ne gaafal duniyaa nav jaanne koy,
Aaj kal maanhe dasmo avtaar ni pujaa nav kare soy 212

Aaj kaljoog maa gupt athar ved ni pujaa soy,
Te pujaa Gur Nabi Mahamad Gur Sohodev naa ghar maanhe hoy 213

Tyaan Hari-e eso kahi ne sarve bherav, bhut, pret ne didhi te tthaay,
Tyaare sakarr prathvi maa deval deraa
pathar ni murat maanhe betthaa chhe jaay 214

Tyaan kaljoog maa sakarr tthaame vyaapak tame rahejo bherav, bhut,
Tyaan tame chhal kari duniyaa ne khaajo dhut 215

Te kaljoog maanhe pathar murat naa ghar tirath maanhe je pujaa thaaye,
Te sarve khel bherav, bhut, pret naa chalitra aaye 216

Aaj sarve gaafal duniyaa nahi jaanne Satgur Dev naa tthaay,
Te sarve lok pathar murat ne jaai laage paay 217

Tyaan jai raachiyaa sarve sansaar,
Te aaj koi na jaanne Satgur naa ghar nu tthaar 218

Tyaare eso bherav, bhut, pret ne kahi Shri Naaraayann Dev chaalyaa jaay,
Tyaare pathar paathriaa Saamiji ne malyaa chhe aay 219

Tenne tyaan Hari ne paay laagi ne vinati kari,
Saami amone kesi rajaa diyo chho Shri Hari 220

Tyaare pathar paathriaa ne Hari puchhe chhe aahe,
Tame aahin aavyaa te kaarann kaahe 221

Saamiji amne vann apraadhe chuntte kuntte puje Shri Hari kari,
Te lok no amaaro nyaay karo Shri Hari 222

E Saamiji tamaaro naam lai pujaa amaari kare,
Tenun paap te am shir chadde 223

Te pujaa chadde te sarve bherav, bhut, pret chharr kari ne khaay,
Te sarve chaddaave paathariyaa ne chokhaa puje amaaraa paay 224

Tame sunno pathar paathariyaa em Hari bolyaa tatakshannaa,
Te tamne sarve kaljoog naa lok chuntti kuntti dukh dese ghannaa 225

Te tamone chuntte kuntte teni rosh ma karsho koi,
Ame puchh-shun jyaare Gurnar takh-te besashe soy 226

Tyaan duniyaa sarve aad ant naa lok ektthaa thaay,
Tyaan paathariyaa pathar ame tamaaro nyaay karshun aahe 227

Tyaan ame adal nyaay kari tene puchh-shun aahe,
Je tamne chuntti kuntti mahaa dukh dai laage chhe tamaare paay 228

Te tamaaro nyaay loddhi amraapuri maa karshun soy sunno,
Tame paathariyaa pathar vachan maano am tanno 229

Tyaare Shri Naaraayann Dev esaa vachan pathar paathariyaa ne kahyaa,
Tyaare Shri Budh-ji naa vachane kaljoog maa aavaa dukh jo sahyaa 230

Bhaai e Dev ni khel ramat savaa por ni jeh,
Tyaan Shri Budh-ji e aagam kanthi sahu ne sambhlaavyaa teh 231

Tame Shri Gurnar naa vachan sahi kari pramaann-jo jeh,
Te Shri Budh-ji naa vachan sahi kari maanjo teh 232

Tyaare joog duaapur maa nav-mu roop dhariyo Muraar,
Tyaan Dev-e dhariyo Shri Budh avtaar 233

Tyaare Dev-e daint Duryodhan ne maariyo jenni vaar,
Pachhi sansaar maa pragatt thayaa Muraar 234

Tyaare lhaav lidho bhagat Paanddav-e jahaan,
Aape gayaa bohorre van-j tyaan 235

Tyaare Shri Naaraayann Dev kevlaas pote padhaaryaa jyaan,
Bhaai Paanddavo ne kusharr puchhiyo chhe tyaan 236

Tyaare Paanddav-e kaayaa kasi ati ghanni, tyaan van paan no lidho bhog;
Shri Gur chha maas lagann enni pere raakhyaa,
tyaan darshan thayaa Saanhiyaa jog 237

Tyaare Paanddav hemaajal sijyaa,
tyaare Raajaa Jujeshtthann ni dehi nahi gali jeh,
Te Raajaa janam madhe juttho bolyo, asat bhaankhyo je naraa kunjaraa teh 238

Te bhagat Paanddav hemaajal maa sijyaa,
te jai potaa sataavis karodd hatiyun jyaan;
Temaa thi nav karodd jiv nipanaa, te amraapuri lidhi tyaan 239

Jyaare nav-mu roop Hari avtaryaa, tenne Dev-e dhariyo Shri Budh avtaar;
Jyaare Dev-e daint Duryodhan ne maari bhagat Paanddavaa ne taaryaa,
pachhi sansaar maa pragatt thayaa Moraar 240

Te duaapur joog maanhe Hari-e doy roop dhariyaa, tyaan anant rachiyo maanddav;
Te joog maanhe Dev-e doy daannav sangaaryaa,
tyaare taaryaa bhagat Paanddav 241

Te bhagat-e Paanddav-e satpanth dhiyaaiyaa, tenne bahu kas kasi ne melyaa an;
Te Paanddav raaj-paatt sarve chhodd-kar, Satgur naa vachane chaalyaa van 242

Te bhagat Paanddav-e Satgur Vidur Vyaas ne puraa sireviyaa,
tenne Gur upar puro aanniyo neh;
Te baar varas van maa rahyaa, tyaan shir upar sahyaa veh 243

Tyaare duaapur joog maa Gur Vidur Vyaas-e sataavis karodd nimyaa,
temaa thi Shri Krashnn Budh Dev nav karodd karyaa pramaann;
Temaa thi nav karoddiyun vishvaas ochho aannyo,
te fari-fari paddyaa chaare-hi khaann 244

Te maanhe thi nav karodd parle gayaa,
jenne aa Gurnar upar puro nahi aannyo neh;
Jaanni kari bhulaa gaafalaa, bhaai dojak-e gayaa teh 245

Te Paanddav-e satpanth puraa sireviyaa, tenne Satgur ni vaachaa paarri saach;
Te nav karodd sun nipanaa, teni joog maa chaali saachi saankh 246

To munivar bhaai aaj esaa sat-j kijie, jesaa sat dhiaavyaa Paanddav tol;
Bhaai tan man dhan tenne sarve sompiyaa, te Satgur Saamiji ne bol 247

Tyaare purann prem sun Paanddav chaalyaa,
ane jo Shri Budh Dev roop pramaann kidho tyaan;
Aahin thi Dev naa nav roop dhiyaavi ne raakhyaa,
bhaai te amraapuri lidhi tyaan 248

Tyaare nav-mu roop Hari Dev Moraar,
Tyaan Dev-e lidho Shri Budh avtaar 249

Tyaare daint Duryodhan ne maaryaa jenni vaar,
Pachhe sansaar maa pragatt thayaa Moraar 250

Jyaare nav-me Shri Budh roope daint Duryodhan ne maaryo,
Tyaare bhagat Paanddav ne udhaaryo 251

Tyaare pachhi sansaar maa pragatt thayaa Moraar,
Tyaare sarve sansaar-e orrakhyo jaann 252

Tyaare Shri Budh ni maataa to Karnnaavati kahie,
Ane pitaa to Vinn Vichhraaj kahie 253

Tyaare Gur to Hansraaj jaann,
Shakti to Hirsaa Devi pramaann 254

Tyaare svasthaan to ujennpoor nagari jaann,
Kshetra to kurukshetra dilli pramaann 255

Tyaare nare dariyo daannav to daint Duryodhan jaann,
Tyaare nave karodd sun bhagat Jujeshtthann udhariyaa nirvaann 256

Tyaare chaar laakh ne batris sahstra Shri Budh roope jaann,
Tyaare shaam ved hotaa pramaann 257

Tyaare aatth laakh ne chosatth sahstra joog duaapur pramaann,
Tyaare bhagat Paanddav potaa vaikuntth maa nirvaann 258

Tenne gupt panth aaraadhyaa jaann,
Teto sahi amraapuri potaa nirvaann 259

Tyaare Shri Budh avtaar sampurann saach,
Evi Gur Brahmaa Saiyad Imaam Shaahaa bolyaa vaach 260

AVTAAR DASMO

Shri Satgur Brahmaa ho vaachaa saachire saach,
Evi Gurji-e boli vaach 1

Shri Satgur Nabi Mahamad ho vaachaa saachire saach,
Evi Gur Hasan Shaah sut bolyaa Saiyad Imaam Shaahaa vaach 2

Jyaare kaljoog bettho ne duaapur utaryo,
Tyaare daint Kaalingo chinn mahaachinn avtariyo 3

Te chinn mahaa chinn bettho aaj,
Te daint Kaalingo kaljoog lang-te bettho raaj 4

Te daint aaj nav khandd maa bharpur vyaapak rahi kare chhe kaam,
Te kaashi vinaashi naath japaave chhe naam 5

To munivar bhaai aaj kaljoog maa tame sahi karo athar ved pramaann,
Aaj Gur Brahmaa te sahi Nabi Mahamad dharaavyaa naam 6

Aaj Ishvar te Aadam kaljoog maanhe saar,
Aaj-j kaljoog maa Hari nu dasmun avtaar 7

Te aaj dasme Hari paatra Nakalanki avtaar,
Te aaj betthaa chhe aarab desh minjaar 8

Te kettlaak chalitra Hari naa kahun,
Te Dev aaj kaljoog maanhe gupt hoi ne rahun 9

Aaj kaljoog maa Gur Brahmaa Pir Shams avtaar,
Te Gur fakiri vesh faryaa mulak chovis minjaar 10

Te chovis mulak Pir Shams prat bodhi rahyaa,
Te fartaa fartaan Pir Shams chinn mahaa chinn aavyaa 11

Te Gur pote daint Kaalingaa ne duaare jai ubhaa rahyaa,
Te popatt roope Pir Shams thayaa 12

Te popatt roope Pir Shams thayaa tyaan,
Surjaa Raanni hati tatakshann jai betthaa chhe tyaan 13

Jyaan Surjaa Raanni betthaa chhe tatakshannaa,
Tyaan popatt roope Pir Shams bhannyaa 14

Tame sunnore Surjaa Raanni aaj athar ve ne Brahm Gnaan,
Jethi aagarr paamo tame amraapuri nu tthaam 15

Aaj tun raanni raaj duaare daint ghar aaye,
Pann have raanni taaro janam avraathe jaay 16

Esaa vachan sunni Surjaa Raanni achambe thaay,
Raanni popatt roope Pir Shams ne jai laagaa paay 17

Tyaare Pir Shams bolyaa vikhyaat,
Tame sunnore Surjaa Raanni aaj athar ved ni vaat 18

E raanni amaaraa kartaa joog maanhe roog ved naa vistaar,
Tyaan paanche karodd sun sidhaa bhagat Pelaaj saar 19

Te joog maanhe chaar roop to Hari-e dharyaa,
Tyaan chaar daannav Dev-e aap sanghaaryaa 20

Raanni tun bijaa tretaa joog nu seinya-j jaann,
Tyaare jujar ved hotaa pramaann 21

Tyaare saat karodd sun bhagat Harichandra udharyaa,
Te joog maanhe trann daannav Dev-e sanghaaryaa 22

E raanni tun trijaa duaapur joog nu seinya-j jaann,
Tyaare shaam ved hotaa pramaann 23

Tyaare nav karodd sun sidhaa Jujeshtthann Raay-e,
Te joog maanhe doy daannav sanghaaryaa thaay-e 24

Tyaare nav karodd sun sidhaa Paanddav Raay,
Teto paamyaa amraapuri naa tthaay 25

Aaj kaljoog maanhe Hari nu athar ved maanhe tthaar,
Aaj kaljoog maanhe Hari nu dasmun avtaar 26

Te varri Nakalanki roop dharyo Moraar,
Te tuj bharthaar ne maarshe ho naar 27

Je athar ved maa Dev nu eso vichaar,
Te tuj aagarr bhaakhanne aavyo chhun ho naar 28

Pann raanni tame to na jaanno amaaraa svabhaav-j saar,
Ame to Gur Brahmaa Pir Shams avtaar 29

E raanni tun ne Satvanti ame jaanni naar,
Tyaare hun popatt roope thai aavyo tamaare duaar 30

Tyaare te Gur ne chhoddaa chhoddi raanni laagaa paay,
Have Saamiji amne mokh mugat naa dekhaaddo tthaay 31

Tam sunnore Surjaa Raanni Pir Shams kahe vichaar,
Je tame aaj joog maanhe sat vadhaavo saar 32

To aagal satpanth vinaa sidhaa nav koy,
Tame aaj Satgur vinaa mokh mugat na hoy 33

E raanni tame aaj joog maanhe sat vadhaavo saar,
To tame Surjaa Raanni utaro pahele paar 34

E raanni tame paarrjo satpanth jem gupt-j hoi,
Jem daint daannav nav jaanne koi 35

Tyaare Surjaa Raanni bolyaa Pir Shams ne hajoor,
Tame vachan amaaraa sunno Satgur 36

Jo ame ek ghar maanhe aatth praanni mali besi-e ek vichaar,
To Saamiji amne satpanth dekhaadd-jo saar 37

Saami ame aatth jann marri-e ekaant,
Tyaan ame sunn-shun satpanth ni vaat 38

Tyaare Surjaa Raanni Kamlaa Kunvar ubhaa kar jodd,
Aval chaval ubhaa teni jodd 39

Tyaare Ajiaa ne Vajiyaa vinati kare chhe ghanni,
Saami tame chho srashtti naa dhanni 40

Tyaare Surjaa Raanni Kamlaa Kunvar aatth jannaa ubhaa kar jodd,
Tyaare Pir Shams boliyaa bol 41

Tame sunno Surjaa Raanni Kamlaa Kunvar nirvaann,
Aagal mahaadan sahi aavshe ho jaann 42

Jyaare aasmaan nav nejaa upar aave sahi,
Tyaare sahstra karraa sun suraj tap-se tahi 43

Tyaare traambaa varnni dharti tap-se tatakshannaa,
Jenne aahin satpanth puraa na sevyaa hashe te tyaan barr-she ghannaa 44

Aaj jenne satpanth dhiaavyaa saach sun; tene mahaadan nahi lupe lagaar,
Pann jutthaa ne shir paddshe, ghann keri maar 45

Bhaai evi mahaadan maa thaay-she tthokaa tthok,
Evo jaanni tame satpanth dhyaavo sati lok 46

Jyaare mahaadan ni vaat Kamlaa Kunvar Surjaa Raanni kun kahi,
Tyaare Surjaa Raanni Kamlaa Kunvar vinati kare sat-j bhaai 47

Tame araj hamaari saambhrro Hari pitaay,
Saami amthi mahaadan maa rahyo nav jaay 48

Saami tame aapo satpanth tame srashtti naa dhanni,
Ame aparaadhi jiv shafaayat karo tam tanni 49

Saamiji ame hotaa naadaan tamaaraa praann,
To tam doddi aavyaa daint ne duaar 50

Jem tame Saami batris daant vacche jibh raakhi saar,
Tem Saami amne lejo ugaar 51

Jo Saami purva janam ni sevaa ham-thi rahi,
To ame daint daannav ghare aavyaa sahi 52

Haare bhaai daint dushtti Kaalingo jaann,
Have ene Hari sahi maarshe nirvaann 53

To Saamiji te gher janam amaaraa bhayaa,
Pann have Satgurji ame amar-j thayaa 54

To Saamiji jo jiv tamaaraa hataa te tame liyaa ugaar,
To tame doddi aavyaa daint daannav ne duaar 55

Eso Surjaa Raanni Kamlaa Kunvar bolyaa tenne tthaay,
Tyaare aatth jannaa Gurnar ne jai laagaa paay 56

Tyaare Pir Shams Gur eso kahyo,
Tyaare aatth jannaa ne niyam dharm prit bol-j diyo 57

Jo Surjaa Raanni tame paarrjo sat dharm chaaljo aanne athar ved,
Jem daint daannav nav jaanne bhed 58

Tyaan Satgur Shams saaddi saat karodd ne niyam dharm par bodh-j diaa,
Te Gurnar Pir Shaah nu jaamp japaavyaa 59

Surjaa Raanni Kamlaa Kunvar tame paarrjo sat dharm khari dasond aapjo sahi,
Te mane pahonche te petti maa ghaali dariyaa musaafar ne somp-jo jai 60

Esi Gur Shams bolyaa chhe vaanch,
Tyaare Kamlaa Kunvar shir didhaa chhe haath 61

Eso Pir Shams chaalyaa kahi,
Ke bhagat tuj shir bharann bharaav-shun sahi 62

Tyaan Surjaa Raanni Kamlaa Kunvar sarve Dev lok kare vichaar,
Jab chadde seinya tab dejo didaar 63

E raanni ame tam paase chhun ane didaar denne kun aavshun sahi,
Tyaan eso Gur Shams chaalyaa kahi 64

Tyaan thi Pir Shams bhagat sun vidaay thai ne sadhaaryaa,
Te darveshi veshe chovis mulak bodhi jampudip maanhe aavyaa 65

Tyaare Pir Shams chott naa Pir Nasirdin jaann,
Tenaa Pir Saahebdin huaa pramaann 66

Tenaa Gur to Pir Sadardin thayaa,
Te Gur-e kaljoog maanhe esaa kaam-j kiyaa 67

Te Gur-e kaljoog maanhe bhagat taarvaa naa kaam-j kariyaa,
Tyaare chhatris karodd ne niyam dharm prit bol-j diaa 68

Te maanhe thi baar karodd sahi saachaa aahe,
Temaa thi chovis karodd dojakh-e jaaye 69

Te maanhe thi baar karoddiyun puraa munivar bhayaa,
Te Pir Sadardin saathe dargaa-e gayaa 70

Te Gur saathe Pir Kabirdin te Gur-e kahyaa naanaa baarr,
To Saamiji vajar ni bhint utthaaddi tatkaarr 71

Te Gur-e kuchhuk man maa aanni mott,
Te kaarann Shaah naa didaar ni aavi chhe khott 72

Tyaan chha maas lagi Pir Sadardin tap-j kare,
Tyaan vajar ni bhint tabarkaa hoi ne padde 73

Jyaan chha maas lagi Pir Sadardin tok peri tap puro kare,
Tyaare Pir Hasan Kabirdin paanchso gaj ni paagh vanni ne dhare 74

Tyaare Pir Hasan Kabirdin paanchso gaj ni paagh vanni kari
Shaahaa aagarr dhare,
Tyaare gaj gaj pramaanne Shaahaa ni shafaayat kare 75

Tyaare je Gur chha maas lagi tok peri tap puro kare,
Tab lagi Shaahaa paase aavi sanchare 76

Tyaare Pir Sadardin ubhaa ek-j paaye,
Tyaare Gur-e shafaayat kari bhale aavyaa shaaye 77

Saamiji ame unniyaa-chaari tame bakshann-haar,
Have Saamiji e gat tamaari ne tame dejo didaar 78

Saamiji e gat tamaari upar tame chit-j dharo,
Saamiji tame khaak maanhe thi jiv paydaa karo 79

Saamiji ame naa kuchh tame tribhovar kirtaar,
Saamiji tamthi anant karodd jiv utare paar 80

E Saamiji tame bhagat sakhaaiaa sadaa chho krapaarr,
Saamiji tame dharnni-dhar chho din dayaarr 81

Te Gur-e vinati esi kari Shaahaa sun chint-j dai,
Saamiji tame pitaa ne ame baarrak sahi 82

Saamiji ame gunegaar tame bakshann-haar,
E naa-kuchh gat tamaari ne tame dejo didaar 83

Tyaare eso vachan sunni Shaahaa-ji bolyaa soye,
Pir ham tam ek, nahi kuchh doye 84

E Pir ham tam mali ek-j deh,
Tame itnaa kaahe kun dharo chho sneh 85

Eso bolyaa Shaahaa-ji Pir sun het man kari,
Te potaa ni shir bandh lai ne Gur naa mustak upar dhari 86

Te potaa nu mustak Shaahaa-ji ughaaddun kare,
Tyaare Pir Hasan Kabirdin shir-bandh no chheddo lai Shaahaa aagarr dhare87

Tyaare Gur-e shir-bandh no chheddo kaaddhi diyo Shaahaa-ji ne haath,
Tyaan Gur-e gaj gaj pramaanne vaanchi Shaahaa ni shafaayat 88

Tyaare Shaah-e shir-bandh paag baandhi nav chhugaa samet,
Tyaare Shaahaa-ji naa man maa upanun het 89

Tyaare Shaah-e het dhari Pir Kabirdin ne bolaavi liyaa,
Tyaare anant karodd nu Shaah-e var-j diyo 90

Tyaare nav chhugaa ni paag Gur upar Shaah-e muki tahi,
Shaah-e Gur Hasan Shaah ne thaapiyo sahi 91

Aaj Husen ni aal maa Hasan Shaah dhariyo Pir Kabirdin nu naam,
Te Gur kaljoog maa anant karodd jivun naa karshe kaam 92

Tyaare Pir Kabirdin ghannik vinanti kari Shaahaa sun sahi,
Saamiji amthi kaljoog naa loko no bhaar upadd-she nahi 93

Saamiji aaj kaljoog maa paap varte sab koy,
To amthi anant karodd ni nipaj kem hoy 94

Sunno Pir Hasan Shaahaa ame tamne kahun vaat,
Ame bhagtun ne kaaje raheshun tamaare saath 95

Gurji tame aagarr thai ne dekhaadd-jo amaaro tthaam,
Pachhe te ame karshun bhagato naa kaam 96

Tyaan thi anant karodd naa var lai Pir Hasan Shaahaa varryaa sahi,
Tyaare Gur-e Pir Shaah nu jaamp japaavyaa tahi 97

Je Pir Shaah jaamp jap-she naam,
Te aaj amraapuri paamshe tthaam 98

Je kaljoog lag-te sandh lagi Pir Shaahaa jaamp jap-she naam,
Te aaj sahi vaikuntth paamshe tthaam 99

Te Pir Shaahaa vinaa koi avar dujaa jaap jap-she naam,
Te kaljoog maa daint Kaalingaa naa chaalaa charbatt sahi kari maana 100

Tyaare anant karodd naa var lai Pir Hasan Shaahaa varryaa,
Te Gur jampudip maanhe aavi sancharyaa 101

Te Gur aaj nav khandd maa Pir Hasan Shaahaa jaann,
Te Gur naa Saiyad Imaam Shaahaa huvaa pramaann 102

Te Pir Hasan Shaahaa Saiyad Imaam Shaahaa kun pattaa diyaa,
Te Saiyad Imaam Shaahaa mulak Hindustaan maa prit bodhyaa 103

Te Gur naa Saiyad Mahamad Shaahaa huaa sahi jaann,
Saiyad Mahamad Shaahaa ne var aapyo pramaann 104

Aahin lagi Gurji-e aap dekhaaddyo raaj-j karyaa,
Te Saiyad Mahamad Shaahaa naa tan thi Pir Mustafaa kal maa avtaryaa 105

Te Gur tan tapasi Saiyad Noor Mahamad huaa pramaann,
Bhaai kal maa Kaayam tyaan aavshe sahi kari jaann 106

Te Gur tapasi ne thaan-ke mahaa mangarr varat-she soye,
Bhaai te aaj kal maa Kaayam pragatt padhaarshe
tyaare sahu nishaani puri hoye 107

Tyaare duniyaa nu paap ne munivar nu poon purun hoy,
Tyaare e nishaani lejo joy 108

Tyaare dariaa liyaa lup-she, ane beddi buddo nirvaann;
Tyaare mahimaa maakhann nahi tare, stri rotaa mele naanaa baarr 109

Tyaare paataal naa paanni khutt-she, ane dharti paap-e nahi jaale bhaar;
Tyaare braahmann shud gher parann-she, ane purush mel-she naar 110

Tyaare donu bandhav ladd-she, tenaa raday dayaa nahi nirvaann;
Tyaare evaa kudd kapatt kal maanhe vaapar-she, tyaare raajaa bol-she aarr 111

Tyaare baar-e betti paravas-she, ane gavaa do-do hoy;
Ek naari trann baarrak jann-she, tyaare e nishaani lejo joy 112

Tyaare kal maanhe an-n ochhun paak-she, tyaare varshaa ghatt-she nirdhaar;
Tyaare putra pitaa shun vaddh-she, tyaare be bandhav bol-she aarr 113

Tyaare braahmanno naa traag-ddaa tutt-she,
tyaare kshatri naa kshatra-vatt jaashe raaj;
Tyaare daasi putra raaj karshe, tyaare kuttumb maa vinnash-se kaaj 114

Tyaare sarve lok paap-e paakhandd-e raach-she,
tyaare daint Kaalingaa naa chelaa chaaraa bartt karshe nirdhaar;
Tyaare evaa mahaa paap pragatt thai ne vaap-she,
tyaare vaasing chhodd-she bhaar 115

Tyaare aavardaa ochhi upaj-she, tyaare jutthe jaay-she soy;
Tyaare lobh kapatt kaljoog maa vyaap-she,
tyaare raajaa vaachaa didhi nahi paarre koy 116

Tyaare lok vishvaas ghaat ghanni karshe, tene raday-e dayaa nahi nirvaann;
Te lok jiv hinsaa bahu kare, te kudd kapatt kari jodd-she daam 117

Te daam joddi ne dharti par dhare, upar fire fann-dhar jaann;
Evaa kudd kapatt kari kal maanhe avtare, te sarp roope shir kutte nirvaann 118

Te charbatt chaaraa kare daannavaa, je ame tirath-vaasi chhun tthaam;
Te puraj thai ne par-maa bol-she, te raanyaa Ajaajil naa kaam 119

Tyaare evaa charbatt chaaraa kaljoog maanhe vyaap-she,
ane jutthaa charbatt karshe joy;
Anek aachaar-e Kaalingo luntt-she,
bahu jutthaa karm kari dekhaadd-she soy 120

Tyaare je moman naa poon padd-tar hashe, te chit chaarraa kare nirvaann;
Te andhaare garj-naa utth-she, tenun Hari upar het nahi nirvaann 121

Te maas chha maas-e gat maanhe aavshe, te Dev kriyaa velaa jaashe Dev;
Te Gur ni farmaash verraa firi padde, e nishaani velaa aavi tatkhev 122

Tyaare moman naa merraa bhaang-she,
tyaare te moman nu man mottun kari jaann;
Te Gur nu ilam ochhun pat karshe, tenun gat upar het nahi nirvaann 123

Tenaa paase Mukhi musaafar maage haal maal, tyaare Dev naa darshan thi jaay;
Evaa rorryaa raanyaa ati ghannaa, braahmann shuddra nu khaay 124

Tyaare moman naa man aagam thi utthshe,
tyaare moman naa man maa khof-j thaase;
Tyaare Kaalingo chaaraa charbatt karshe, Gur kahe ant lai jaay so-e 125

Tyaare Gur kahe kurtiyaa farr aavshe, tyaare van farr kaljoog maanhe ochhun hoy;
Tyaare sinh harann ek aare char-she, Gur kahe so gat puri hoy 126

E sarve Nabi Mahamad bhaakhyaa, bhaai tame aagarr nishaani lejo joy;
Je tambaaku pive te dojakhi, tenu bhed na jaanne koy 127

Shaahaaji-e hukam esaa partthaavyaa, tame sunnore dojakh aanch joy;
Dojakh naa dhunvaa bhejyaa ees joog maa, tene sati khaaye piye sab koy 128

Tab dojakh ne to kiyaa karyaa, jo ek ttaank dhunvaa diyaa uddaay;
Te chinn mahaa chinn maa aavyo,
trann divas Kaalingaa naa pett maa rahyo chhe jaay 129

Tyaan thi Kaalingo kutthaa-me vaasriyo,
tenne dojakh naa dhunvaa naakhyo kaadd;
Te dhunvaa dilli khuraashaan maa aavyo,
temaan thi ugyo tambaaku no chhodd 130

Tenaa paap-e Dev kaljoog puro kare, tyaare varas das daaddale jaave saar;
Tyaare sandh saghrri aavi marre, tyaare hoy-she ekaa-kaar 131

Jyaare evi kapatt velaa aavshe, tyaare kaljoog maanhe thi jaay-she dharm;
Tyaare ek avichal satpanth jaann-jo, bhaai sahu maathe leshe karm 132

Tyaare shuddhra nahi maane braahmanno ne, ane Gangaa nu nir jaayshe suk;
Jyaare evo paap pragatt thai ne vaapar-she,
tyaare addhaar varann thaayashe ek 133

Tenne paap-e Nabi Mahamad ni maher utth-she,
tyaare dharm-saraa maanhe thi paap nahi utare lagaar;
Tyaare anant vanaspati nahi fale, stri nahi prasave baarr 134

Tyaare kal maa Kaayam pragatt padhaar-she,
jyaare e nishaani puri padde nirvaann;
Tyaare moman naa ghare ochhav mangarr vart-she,
ane duniyaa maa traashe tutt-she praann 135

E nishaani je hasti ne dudh aavshe, ane dariyaa nu nir mitthun nirvaann;
Pipar naa paan naagar vel jevaa paratth-she,
ane paschim thi ugam-she bhaann 136

Jyaare e nishaani sarve puri padde, tyaare tun Shaahaa ne sahi aavyo jaann;
Saiyad Imaam Shaahaa sat bolyaa, bhaai e chhe chhelun endhaann 137

Tyaare ek Shaahaa no Mir Ismaail aavshe, teni saathe baannun laakh kotal hoy;
Teto duaa-i Shaahaa ni feraav-she, setaa Samarkand bes-she soy 138

Jyaare kaljoog maa paap varte sab koi,
Tyaare Saamiji naa ghare seinya melaavaa hoy 139

Te kaljoog maa Hari nu setar dip maa rahevaa nu tthaam,
Te Gur Hasan Shaahaa sut Saiyad Imaam Shaahaa
kanthi ne sunnaavyaa gnaan 140

Te virchaa shaher maa bettho soy,
Tene raajaa raiyat nav jaanne koi 141

Shaahaa ne akhandd dehi ne rakhaakaar,
Shaahaa ne akhandd vaago perann saar 142

Te Saami seinya melaavaa kare,
Te Dev jampudip maanhe aavi sanchare 143

Tenaa saathe baannun laakh kotal hove sahi,
Te Dev Shaahaa ni duaa-i feraav-she nav khandd maanhe jai 144

Tyaare je saachaa munivar hashe te marr-she aahin,
Tyaare pelaa jutthaa ne shir gaahaa deshe tahi 145

Tyaare pahelaa Mir Ismaail jaay-she mahaa chinn minjaar,
Te jai ubhaa raheshe paschim ne duaar 146

Tyaare haank maare Mir Ismaail tatkaar,
Have tun kem suto Kaalingaa gemaar 147

Have aave abhang ne tuj kaatte shish,
Em bole Dev krodh kari mahaa rish 148

Tyaare Dev ni haank sunni ne daint khadd-vadde,
Tyaare pahelaa kott naa kungaraa padde 149

Tyaare sarve nagar maanhe thaay-she hal hal-kaar,
Tyaan esi Dev kari chhe pukaar 150

Tyaare Mir Ismaail paachhaa fari Shaahaa paase jaay,
Tyaare daint naa man maa krodh na maay 151

Tyaare daint naa yodhdhaa sarve mali ektthaa thaay,
Bhaai have taaro dushman jivte kem jaay 152

Tyaare ati krodh kari ne chhutti kasanni,
Ke aaj hun chhun chhaasatth karodd yodhdhaa no dhanni 153

Tenun fulyun ang ne chaddi salol aahe,
Tene be sahstra yodhdhaa varragyaa baahe 154

Te ek maas ne din sorr bakhtar utam pere saar,
Tyaare daint yodhdhaa baandhe hathiyaar 155

Tyaare sarve pere shil-e bakhtar saal jeh,
Daint sapatt kari ne paan naa biddaa chaave teh 156

Tame sunnore yodhdhaa Kaalingo kahe nishank,
Tame rann maanhe jujtaa ma aann-jo shank 157

Tyaare daint malkeshchar kahe hun to Paanch Paanddav sun laddun,
Bijaa avar yodhdhaa hun to nahi ghannun 158

Tyaare daint gajkeshchar kahe tatkaarr,
Hun karodd jin bhut no chhun vikraarr 159

Tyaare daint rannkeshchar bolyo tenni vaar,
Hun to baannun laakh pachaash maarun nirdhaar 160

Tyaare daint rannkeshchar bolyaa barr-vaai,
Hun to vaasing naag nu seinya maarun utthaai 161

Tyaare daint Kaalingo bole bol,
Hun to abhang sarikhaa maarun karoddaa karodd 162

Tyaare Kamlaa Kunvar bolyaa daint ni sabhaa maanhe jai,
Bhaai aapnne raaj kshatri-vatt paarvun sahi 163

Pann yodhdhaa hashe te chhupyaa nahi rahe,
Pann ghann-kaa ghaahaa to erann sahe 164

Ghann keraa ghaahaa te to paak bhupaarr,
Tamaaro lakhyo hashe te thaay-she karm niraarr 165

Pann te to baap bhogav-she em Kamlaa Kunvar kahe,
Pann tamaaraa kshatri hashe te chhupyaa nahi rahe 166

Tyaare daint turing chanchal palaanne tenni vaar,
Te daint naa haath maa saaddaa baar mann ni kamaan pramaann 167

Tenun saaddi baavis sher nu ek taraksh nu tir,
Jethi padde vajar ni bhint 168

Te paanch chhuri kattaari baandhe hathiyaar mandagar talvaar,
Te daint chha maas lagann baandhe hathiyaar 169

Tyaare ghodde paakhar baandhi ev,
Tyaare daint thai taiyaar ne chaale tatkhev 170

Tyaare daint Kaalingo ghar maanhe thi chaalyo thai asvaar,
Tyaare Saami ek roi utthi vidhvaa naar 171

Te daint ne suke kaantthe kaag karr-karre,
Tyaan naak vaaddhi naar ek Saami marre 172

Je have aahin bahot katthann shakan daint ne thaay,
Pann krodh kari ne man bolyo raay 173

Bhaai maarun bahu seinya tenun paar na paaye,
Pann have muj saamun abhang jivto kem jaay 174

Bhaai maari saathe yodhdhaa chhe mahaa ati baliaa raay,
Tyaare abhang nu seinya te maarun darr melaay 175

Te evo mahaa garva kari nishare,
Te utar ne darvaaje jai sanchare 176

Te utar ni dishe ekvis darvaajaa utam-j saar,
Te gaau-gaau pahorraa chhe vistaar 177

Te daint naa seinya nu paar na levaay,
Te darr ekvis darvaaje sapatt chaalyo jaay 178

Tyaare chhaasatth por lagi darr ekvis darvaaje nisare,
Te jai paschim dishe piaannaa kare 179

Tyaare daint Kaalingo Kamlaa Kunvar ne raaj-e besaaddi ne nisare,
Tyaare Kamlaa Kunvar Surjaa Raanni Gurnar ni vinati kare 180

Tyaare Mukhi Kamlaa Kunvar sarve loko ne haathe smarnni lai ne jikar-j karaay,
To ham kun didaar denne kun aavjo pitaay 181

Esi shafaayat kare sarve Dev,
Tyaare man vege aavi Pir Shams pragatt thaay tatkhev 182

Te Dev paschim ne darvaaje ubh-she aahe,
Tyaare Surjaa Raanni Kamlaa Kunvar sarav naa man maa harsh na maay 183

Tyaare Dev ne kari salaam sarve dev ubhaa kar jodd,
Tyaare Kamlaa Kunvar vinanti kari kar jodd 184

Tame sunno Gur pitaa vinanti am tanni,
Tame mahaadan amne najare ma dekhaaddjo ho dhanni 185

Saamiji ame naa-kuchh gat tamaari aay,
Ame gunegaar jiv laagun tamaare paay 186

Saamiji ame unniyaa-chaari tame bakshann-haar,
Saami ame gunegaar chhiye anant apaar 187

Tyaare Gur Shams sarve bhagat sun emaj kahi,
E Kamlaa Kunvar tam shir bharann bharaav-shun sahi 188

Have tame sarve rakhisar chinn chhoddi nisaro,
Te jampudip maa jai sancharo 189

Tame dev rakhisar Naaraayann Dev naa seinya maanhe mal-jo jaay,
Have chinn mahaa chinn paanni maa ddubaav-she Shaah-e 190

Tyaare eso kahi Pir Shams chaalshe sahi,
Tyaare sarve dev rakhisar paay laag-she tahi 191

Tyaare Surjaa Raanni Kamlaa Kunvar vinanti kare chhe ghanni,
Saami amne ant-kaarre ma visaarjo ho dhanni 192

Tyaare sarve rakhisar chinn chhoddi nisare,
Jai jampudip maanhe sanchare 193

Tyaare sarve rakhisar Shaahaa paase jai ubhaa rahe,
Tyaare sarve dev sun Shaahaa vaat kare 194

Tyaare sarve dev rakhisar kahe-she sunno din dayaarr,
Have Saamiji seinya melaavo karo pratipaarr 195

Tyaare Saamiji daint maarvaa nu kare vichaar,
Tyaare bahu seinya marre khann ek minjaar 196

Tyaare Shaahaaji Dul-dul ghoddo palaanne tatakshannaa,
Tyaare Shaahaaji naa ghoddaa ne ratan jaddit suvarnn tannaa 197

Tyaare Shaahaaji naa ghoddaa ne lagaam paatti suvarnn naa ghaddyaa,
Tene bahu hiraa ratan maannak moti jaddyaa 198

Te ghoddaa ne kotte hiraa ratan ni maarr jalkaar,
Te ghoddaa ne moti parovyaa vaaro-vaar 199

Tene suvarnn sahstra baandhyaa fud-ddaa,
Gur kahe teni shobhaa ati ghannaa 200

Tyaare Dul-dul ghoddo shanngaaryo bharpur,
Jevaa sahstra kalaa sun ugyo sur 201

Tyaare hasi kari Saamiji bole jog,
Shaahaa ne ratan perann sanjog 202

Shaahaa ni pag ni mojddi suvarnn ni jalak-ti apaar,
Shaahaa ne perann ijaar bahu rangi saar 203

Te kedd no patt-ko baandhyo yaadav raay,
Gur kahe amul-ya kedde kahyo nav jaay 204

Tyaare Shaahaaji mukh tamborr khaashe Jibraail paan naa biddaa diye jaann,
Tyaare Shaahaaji ne kotte maannak hiraa ratan ni maarr 205

Shaahaa no amulakh chahero jarr-ke apaar,
Shaahaa naa tej saamun na jovaay saar 206

Shaahaaji chhuri kattaari baandhe hathiyaar,
Tyaan khannang tridhaaro haathe leshe Moraar 207

Bhaai jyaare Dul-dul ghodde Shaahaa maaro thaay asvaar,
Tyaare trann brahmaandd maa paddshe pukaar 208

Tyaare hasi kari Shaahaa bol-she vaat,
Shaahaa ne haathe chaabako bahu rangi bhaat 209

Tyaare Shaahaaji paase chosatth laakh joganniyun aave tenni vaar,
Haath maa ddumaarun vajaave bol jejekaar 210

Tyaare Gur Hasan Shaahaa saathe je anant karodd jiv udhare,
Te Shaahaaji paase aavi sanchare 211

Je dev navaannun karodd jakhesar raay,
Te pann aave Shaahaa naa paase tyaan-y 212

Je chhapan karoddiyun megaa dev vikhyaat,
Te pann aave Shaahaa ke saath 213

Je batris karodd kinar dev,
Te pann aavi kare Shaahaaji ni sev 214

Je tetris karodd devtaa munivar bhaai,
Te pann Shaahaa paase aave dhaai 215

Je karodd paanche sun Pelaaj aahe,
Te aave Shaahaa paase dhaai 216

Te saate karodd sun Raajaa Harichandra Taaraa Raanni Kunvar Rohidaas,
Te pann aave Shaahaaji ne paas 217

Je bhagat Raajaa Jujeshtthann mahaa sujaann,
Te nave karodd sun aave Shaahaa paase sahi jaann 218

Je baar karodd Pir Sadardin saathe chhuttaa sahi jaann,
Te pann aave Shaahaa paase nirvaann 219

Je Sohodev Arjun Nakurr Raay,
Te Bhim seinya nu darr kaa(n)i kahyo nav jaay 220

Te yodhdhaa ne haathe gadaa ne mahaa barriyaa vir,
Te chaalis laakh kunddhaa dhaari sun chadde-re sudhir 221

Tyaan Nakurr naa darr nu ant na paar,
Te paantris laakh nejaa-dhaari thaay asvaar 222

Je Sohodev nu darr mahaa barriyaa vir,
Te chaud laakh chakraa-dhaari chadde-re sudhir 223

Te Arjun na darr no ant na paar,
Te chhatris laakh dhankaa-dhaari thaay asvaar 224

Te Paanddav no darr sarve maliyo ek tthaay,
Tenaa ab-lakh ghoddaa kaa(n)i kahyaa nav jaay 225

Te ghoddaa harannaa hansalaa aarabi saar,
Tyaan teji turaki ne tukhaar 226

Tyaan kattaariaa kaaheriaa kaabaraa saar,
Lilaa jattriaa ab-lakh tukhaar 227

Avar teji nu ant na paar,
Tyaan chaddyaa sarve yodhdhaa mahaa junjaar 228

Te Paanddavaa no seinya chaaltaa lupe sur,
Jem samuddra nadi-e aave pur 229

Te darr aavi poto jyaan Shri Hari,
Te Dev ne paay laagi vinati kari 230

Tyaan hasi kari Shaahaaji bolyaa sujaann,
Have Paanddavo naa darr ne karshun aagevaan 231

Je vaasang naag vase paiaar,
Te pann Shaahaa naa seinya maa aavi marrshe tatkaarr 232

Je nav kul naag divaa-dhaari vir,
Te naago naa darr chadde-re sudhir 233

Te saathe auntth karodd joonn bhut te saach,
Te baannun laakh chadde pisaach 234

Je gorakh naath mahaa munivar vir,
Te paanch laakh sun chadde sudhir 235

Te aave gorakh Shaahaa ne saath,
Te singanni-e puraave naad 236

Je maanhe savaa karodd shankh tanno jannkaar,
Te din dev jovaa aave apaar 237

Ek laakh ne chovis hajaar Paygambar dev,
Te Shaahaaji naa seinya maanhe aavi marrshe tatkhev 238

Te maanhe sinter sahstra Huseni sat-j bhaaye,
Te pahelaa Shaahaa naa seinya maanhe marrshe aaye 239

Je saat Firastaa bujarak aaye,
Teto Shaahaa ne chamar ddharaaye 240

Je addhaar bhaar vanaspati bahu rangi bhaat,
Te pann aave Shaahaaji ne saath 241

Je saat samuddra bhalaa sat-j bhaai,
Teto Shaahaa naa seinya maa marrshe jai 242

Je nadi navso navaannun nirvaann,
Te Shaahaa naa seinya maa aavi marrshe sahi jaann 243

Je paanni pavan mahaa mottaa bahu barriyaa jaann,
Tenun barr kahyun nav jaay pramaann 244

Je koi aahin chaal-she Shaahaaji ke farmaan,
Te Shaahaa naa seinya maa aavi marrshe nirvaann 245

Tyaan marre dev munivar vir,
Tyaan anant karodd Pir Hasan Shaahaa saathe chadde sudhir 246

Je aaj kaljoog maanhe sarve munivar vir sat-j bhaay,
Teto sarve laage Satgur ne paay 247

Te maanhe je saachaa hashe aaye,
Teto Shaahaa naa seinya maa marrshe jaaye 248

Je aad-e ant-e sidhaa munivar dev,
Te pann aave Shaahaaji ni karvaa sev 249

Je satpanth-e munivar chaal-she sahi,
Teto Shaahaaji naa seinya maanhe mal-she jai 250

Tyaan aave Haddmat vir raay,
Teto parvat maathe leshe utthaay 251

Te sundar yodhdhaa mahaa barriyaa aay,
Te sarve aavi male jyaan chhe Shri Yaadav Raay 252

Te sarve paay laagi ne ubhaa rahe,
Tyaare sahu kon-e rath-e beso em Shaahaaji kahe 253

Tyaare ek munivar saathe ensi laakh untt samar leshe saath,
Tene chaar laakh doraa dhaari haath 254

Te ek-ek munivar saathe evaa darr chaalshe sahi jaann,
Ek-ek munivar putthe saat laakh jul-e nishaan 255

Te sarve Shaahaaji aagarr nishaan bahu vajaave sur,
Bijaa kshonn addhaar vaaje rann-tur 256

Tyaan vaaje dadhaamaa bheriyun gar-hare,
Tyaan bahu naad nishaan dharti thar-thare 257

Tyaan vaaje anant danddh rann-sang saar,
Tyaan vaaje maandhal thaay dham-dhamkaar 258

Tyaan vaaje chang or vaasarriyun venn,
Tyaan av-dhut ki naari vajaave venn 259

Tyaan bijaa vaajintra vaaje anopam vann,
Bijaa avar vaajintra nu paar na jaann 260

Shaahaaji nu malyun seinya kaa(n)i kahyun nav jaay,
Paay darr-to dharti-e nahi samaay 261

Tyaare Ishvar Brahmaa Shaahaa paase haajar hoy,
Te Shaahaaji ke paase rath-e bese joy 262

Tyaan sarve male munivar dev vikhyaat,
Tyaan nav grah chaale Shaahaaji ke saath 263

Tyaan utar dakshinn purva paschim je koi hove munivar dev,
Te tyaare Shaahaaji nu seinya marrshe tyaare doddi aave tatkhev 264

Je Shaahaaji nu male seinya anopam saar,
Tyaan dhajaa nejaa nu ant nahi paar 265

Te Shaahaa naa seinya ditthe aanand thaay,
Ek-ek munivar kaa(n)i vakhaannyo nav jaay 266

Te sarve yodhdhaa ne sil-e paakhar jal-ke ghanni,
Sil-e bakhtar peri bese Gurnar dhanni 267

Te Dev no chehero amulakh bahu rangi bhaat,
Te Dev ne das mann ni kamaan haath 268

Tenun addhaar sher nu targas nu tir,
Jethi padde daint daannav nu shir 269

Shaahaaji ne kedde kattaari chhuri mandagar tarvaar,
Tyaare sarve dev tyaan baandhe hathiyaar 270

Te gaaje garj-e jem kaatte shish,
Tethi maari dainto ne kare niraash 271

Te sarve yodhdhaa baandhi hathiyaar sarve ektthaa thaaye,
Te aavi laage Gurnar ne paaye 272

Tyaare Shaahaa nu chaar dis nu seinya ektthun thaay,
Te munivar bahu roop-vantaa kaa(n)i kahyun nav jaay 273

Kartaa joog naa munivar huvaa sujaann,
Tenun sarad seinya hu-o vakhaann 274

Te dev nu sarad ghoddaa sarad roop apaar,
Tenaa sarad vastra perann saar 275

Tenun sarad vaago sarad shir-bandh jaann,
Tenaa kedd no patt-ko sarad vakhaann 276

Etaa kartaa joog naa munivar jaann,
Tenun sarad seinya huvaa pramaann 277

Kartaa joog maa roog ved sarad-j jaann,
Tethi sarad seinya huaa pramaann 278

Tretaa joog naa je munivar bhayaa,
Tenaa jarad rang-j thayaa 279

Tenaa jarad ghoddaa ne jarad palaann,
Tenaa jarad dhajaa potaa nu nishaan 280

Tenaa jarad vaago sarv ko aahe,
Ne jarad mojddi perann paahe 281

Tenaa jarad shir-bandh ne vastra jaann,
Tenaa jarad kedd naa patt-kaa vakhaann 282

Etaa sarve tretaa joog naa munivar jaann,
Teno jarad seinya hu-o pramaann 283

Je tretaa joog maa jujar ved jarad-j jaann,
Tethi sarve seinya jarad huvo nirvaann 284

Je duaapur joog maa munivar huaa sujaann,
Tenun shaam ved hu-o pramaann 285

Tenaa shaam ghoddaa ne shaam palaann,
Tenaa shaam dhajaa potaa nu nishaan 286

Tenaa shaam vastra perann saar,
Teni shaam mojddi pere jannkaar 287

Tenaa shaam shir-bandh vastra jaann,
Tenaa kedd naa patt-kaa shaam vakhaann 288

Jyaare duaapur joog maa shaam ved-j jaann,
Tethi shaam ved huaa pramaann 289

Aaj kaljoog maanhe munivar huaa sujaann,
Aaj sahstra anant karodd sujaann 290

Tenaa setar ghoddaa Shaahaa Dul-dul asvaar,
Te setar vaago Shaahaa ne perann saar 291

Teni setar tarvaar ne setar kamaan,
Tene setar dhajaa potaa nu nishaan 292

Te setar shir-bandh ne vastra jaann,
Tenaa pag ni mojddi setar vakhaann 293

Te setar seinya Shaahaa nu aaye,
Megaa damar chhatra Shaahaa maaro shir par ddharaaye 294

Aaj kaljoog maa setar athar ved-j saar,
Tethi setar seinya huaa vakhaann 295

E chaar joog naa cho-varnnaa seinya utam-j jaann,
Gur kahe baaki avar rang nu ant na paar 296

Jyaare sarve seinya ne Shaahaaji nayanne dekhe jaann,
Tyaare hasi harakhi Shaahaaji bole vaann 297

E sarve devo ne kahe Shaahaaji tame chaalo sujaare,
Have tame sarve jampudip maa karo melaann 298

Je Dev chham-chhar chilotar chaitar ne guruvaar,
Te din Shaahaa maaro chaddaavi seinya thaay asvaar 299

E ghar thi paglaa chaar Shaahaaji chaali nisare,
Tene naar shaami ek aavi sanchare 300

Te paheri aabhushann sorr shanngaar,
Tenne kumbh be nir naa bhariaa saar 301

Te upar-e ek suvarnn no thaar,
Te maanhe chhe paanche amrat bhojan saar 302

Esaa shakan Shaahaaji ne thaaye sahi,
Tyaare Gur Brahmaaji bolyaa tahi 303

Shaahaaji bohot shakan mahaa barriyaa aahe,
Saami sarve daint nu seinya khuri maa jaaye 304

Tyaan thi Shaahaaji nu seinya sarve chaalyo jampudip-e aaye,
Tyaare Shaahaaji gaddh parvat sarve funk-e uddaay 305

Jyaare evaa darr khuraashaani ulatt-yaa mahaa sudhir,
Tyaare nadi samuddhra nahi paave nir 306

Shaahaaji nu chaalyo seinya bahu ghoddaa untt-j aaye,
Tyaare paanni paheli foj ne ek ghuntt-j karaaye 307

Tyaare paachhli foj ne rahemat thaaye,
Tyaare sarve seinya chaalyo jaaye 308

Te anant seinya tenun paar na paaye,
Te seinya mer shikhar vacche chaalyo jaaye 309

Te Lankaa gaddh aave saathe Shaah-e,
Te Shaahaaji nu seinya mer shikhar vacche nahi samaay 310

E seinya chaaltaa bahu kheh udde,
Tyaare raat divas ni maalam nahi padde 311

Lupe suraj jem bhaadarvaa ni raat andhaar,
Tyaare dharti paa(n)he na jaale bhaar 312

Tyaare Shaahaaji khannang tridhaaro haathe dhare,
Jem sahstra karraa sun suraj parvare 313

Tyaare khaddang ne ajvaarre sarve seinya chaalyo jaaye,
Tyaare Shaahaaji aavi pahonche jampudip-j maanhe 314

Tyaare Dev daannav nishaan vajaave sur,
Tyaare anek nishaan vajaave rann-tur 315

Te seinya chaaltaa dharti kampe apaar,
Dev dhamddaa dhori shir thambhe bhaar 316

E paschim thi darr aave jaann,
Bharat khandd jampudip utam nirvaann 317

Jampudip Bharat khandd kunvaar-kaa kshetra jaann,
Guruji naa thaanak Shaahaaji maaro kare melaann 318

Jyaare jampudip maanhe Shaahaaji deshe paay,
Tyaare Gur Imaam Shaahaa nu rojo suvarnn no thaay 319

Jyaan Gur Imaam Shaahaa betthaa chhe aaye,
Tyaan saachaa munivaro ni bakshaamnni thaaye 320

Tyaare takht sinhaasann bese Shaah-e,
Tyaare Gur Imaam Shaahaa saathe vaat karaaye 321

Je jampudip maanhe Shaahaaji vajddaave tur,
Baaki bijaa nagar sarve churaa-chur 322

Tyaare sarve rakhisar ubhaa Saahebji ke sharanne aay,
Tyaare Shaahaa naa darr vacche nadi sarasvati jaay 323

Tyaare Gurnar nu darr ekttho thaaye,
Tyaan daint Kaalingaa nu darr pahonche aahe 324

Tyaare seinya chaaltaa dharti vaaje dham dham-kaar,
Paay darr nu to ant nahi paar 325

Tyaare daint charbatt karto aave sahi,
Aasann-puri antriksh thi aave tahi 326

Te aasann-puri chaalshe aakaash,
Esaa charbatt daint karshe prakaash 327

Te daint an-n tannaa to parab nipaave,
Paanni mantri ne dhrat upaave 328

Te daint verru mantri ne khaandd nipaave sahi,
Te kal maanhe maai baap dekhaadde tahi 329

Te kaatth naa ghoddaa ne khavraave khaann,
Evaa charbatt daint karto aave nirvaann 330

Tyaan be-imaani jiv marrshe jaann,
Tyaan ultti nadi daint vahe-varaavshe aann 331

Te daint ne aavtaa na laage vaar,
Te chaali aave nadi sarasvati ne paar 332

Te daint paanni naa aare utare jaay,
Tenun ann-ganniyo seinya kaa(n)i kahyo nav jaay 333

Te sarve darr yodhdhaa utaryaa chhe aaye,
Te daint nu darr kaa(n)i gannyo nav jaaye 334

Tene bohoter din aavte thaaye,
Te aavi utare tenne tthaaye 335

Te daint paavariyaa ne kore utarshe aaye,
Te daint nu darr kaa(n)i kahyo nav jaaye 336

Te daint naa darr maanhe an-n na khaay koy,
Shaahaa naa darr maanhe to sonaa mahore rotti hoy 337

Te be seinya ddhrashtto ddhrashtte marre,
Te vacche muni naarad chaaraa charbatt kare 338

Te do-e darr ne jujvaaye,
Te nahi raakhe mannaa 339

Tyaan aave Haddmat dhajaa dhaari kare kalol apaar,
Teni haank sunni kampe sansaar 340

Tyaan chosatth laakh joganniyun Shaahaa ne puchhe vichaar,
Kaho to Saami daint naa darr ne sonsi karun sandhaar 341

Tyaare puchhe pavan Saami amne rajaa diyo sahi,
To daint naa darr ne maarun utthaai 342

Tyaare Bhimsen bole Shaahaaji ame vinati karun,
Tame rajaa diyo to ame rann maa laddun 343

Saamiji kaho to svarg manddarr feraavi ne dharnni ulatt karun,
Kaho to kaannaa dajaal ne lai tam aagal dharun 344

Tyaare Shaahaaji bole Bhim sun sat-j bhaaye,
Tame paanche putra mahaa barriyaa raay 345

Tyaare esi vaat Shaahaaji Bhim sun kare sahi,
Tyaare Surjaa Raanni Kamlaa Kunvar aave tahi 346

Jyaan Shri Gurnar Naaraayann betthaa ektthaa aahe,
Tyaan Surjaa Raanni Kamlaa Kunvar prannaam kari ne laage paaye 347

Tyaare Surjaa Raanni Kamlaa Kunvar vinati kare aap,
Saamiji amaaraa purva janam naa baksho paap 348

E Saamiji purva janam naa paap amaaraa gayaa,
Tyaare amone Gurnar naa charann naa darshan thayaa 349

Saamiji ame madham maanhe thi utam thayaa aaj,
Sarve dukh daaridhra gayaa bhaaj 350

Tyaan het dhari ne Shaahaaji vikhyaat,
Sunno Surjaa Raanni kahun ek vaat 351

Aaj kaljoog maa daint Kaalingo aay,
Have saghrri sandh poti tame ene maaro jaay 352

Tyaare Shaahaaji naa darr maanhe thi
Surjaa Raanni Kamlaa Kunvar rajaa lai ne nisare,
Te daint Kaalingaa naa darr maa jai sanchare 353

Jyaare daint aavtaa dekhe putra ne naar,
Tyaare daint Kaalingo bole pukaar 354

Tame sunno Kamlaa Kunvar sat-j bhaay,
Tame aahin aavyaa te kaarann kaay 355

To amo tamne sompyo chinnab nagari nu raaj,
Te desh chhoddi kem aavyaa aaj 356

Tyaare bole Surjaa Raanni Kamlaa Kunvar sat-j bhaaye,
Je abhang sun yudhdh kaa(n)i karyo nav jaaye 357

E Dev trann brahmaandd no Sirjann-haar srashtti no dhanni aahe,
Te abhang sun yudhdh kem karsho ho raay 358

E Dev Shri Macchh roope ved vaaryaa sahi,
Tyaare Sankhaasar daint nu mustak maroddyun tahi 359

E Dev Korabh roope daint Madhukittak sanghaari dhari,
Tyaare tyaan chaud ratan kaaddhyaa Shri Hari 360

E Dev-e Vaaraah roope dharyo kevlaash,
Te Dev-e prathvi daaddh vacche raakhiyaa vinaash 361

E Dev-e sabrro Harnnaakans hannyo,
Shri Vaaemann roope Raajaa Bal ne chhannyo 362

E Dev-e Farsiraam roope Sahstra Arjann ne kashtt paanjre diyo,
Shri Raam roope das mustak no Raavann chhedyo 363

Tyaare Shri Raam-e Raavann maaryo parivaar samet,
Tyaare bhagat Vibhikshann ne raaj sompyo man aanni het 364

E Dev-e Kaan roope bahu chalitra karyaa,
Chaud bhavan te mukh maanhe dharyaa 365

E Dev-e Kans maaryo te Kaanu-dde avtaar,
Tyaare yaadav kurr no kidho sangaar 366

E Dev-e Shri Budh roope daint Duryodhan hanni dharyaa,
Te Paanddavaa ne duaare jai ubhaa rahyaa 367

E Dev bhagat sakhaaiaa sadaa kirpaar,
E Dev dharnni-dhar chhe din dayaarr 368

Te Dev aaj Kaljoog maa dasmun Nakalanki abhang avtaar,
Te tun aaj bharthaar kem na chete gemaar 369

Tyaare Dev naa das avtaar naa gunn raanni-e kahyo chhe aahe,
Tyaare daint Kaalingaa naa man maa krodh na maaye 370

Haare raanni tun an-n paanni khaaye amaaro ane vakhaanne Shri Hari,
Te tun am ghar naar kesi stri 371

E raanni tun jenaa seve chhe paaye,
Te abhang ne hun maarun utthaaye 372

Jenun tun smarann kare chhe raat ne divas,
Te abhang ne hun kaapi laavun shish 373

Have tenun seinya maari dekhaaddun sahi,
To daint Kaalingo mahaa barrvant tahi 374

Tyaare bolyaa Surjaa Raanni kopiaa tatkaar,
Haathe danddo raanni lidho sambhaar 375

Te janam madhe sati naa mukh maa maar na nisaryo,
Tyaare danddo lai ne daint naa gardan maathe dharyo 376

Jyaare te sati naa mukh maanhe thi maar-j nisare,
Tyaare daint nu mustak dharnni-e tutti padde 377

Tyaare sarve seinya maa paddi pukaar,
Je Surjaa Raanni-e maaryo potaa no bharthaar 378

Tyaare sarve yodhdhaa utthyaa mahaa ris-j kari,
Have enun seinya maarun, kiyaan jaay Shri Hari 379

E raanni tame shaa maatte maaryo potaa no bharthaar,
Te abhang nu shish kaatti laavun tatkaar 380

Tyaare hal-halkaar be darr maanhe hoy,
Rann kshetra saam-saamaa aavi joy 381

Jem prabhaate ugyo sur,
Tem saam-saamaa nishaan vajaave rann-tur 382

Te doye darr maa yodhdhaa upar jem bhanne chaar,
Te doye darr maa ek na aave haar 383

Te daint Malkeshvar sun ladde Bhim jo roye,
Te maare gadaa ne kaaddhe praann aaye 384

Te Gajkeshvar daint sun ladde Nakurr Raay,
Tenaa barr nu ant paar na paay 385

Je Rannkeshvar daint sun ladde bhut pishaach,
Ladde yodhdhaa na bole vaach 386

Te daint Gajkeshvar mahaa barrvant,
Taasun ladde vir Haddmat 387

Te Haddmat vir parvat leshe utthaaye,
Te daint Gajkeshvar naa rath maathe deshe dhaaye 388

Te daint aavtaa parvat leshe sambhaar,
Te kattkaa vacche thi karshe nirdhaar 389

Te Haddmat vir parvat leshe utthaay,
Te daint Gajkeshvar ne maare saaye 390

Te mahaa yodhdhaa krodh kari ne maare jeh,
Te daint Gajkeshvar sun yudhdh kare teh 391

Tyaan ladde bijaa yodhdhaa utar bhanni chaar,
Te doye darr maa ek na aave haar 392

Tene kedde chhuri kattaari jem faas,
Tyaan varse tir ne padde rann traas 393

Te yodhdhaa gaaje garje ladde apaar,
Tyaan doye darr maa ek na aave haar 394

Tyaan hasi kari Shaahaaji bole kirtaar,
Tyaan khaddang tridhaaro Shaahaaji leshe sambhaar 395

Tyaare khaaddun man vichaari lidhun yaadav raaye,
Te daint nu darr maare tenne tthaaye 396

Tyaare nadi sarasvati daint naa rakate pur jo vahe,
Tyaare rakate chaalyo em sahu koi kahe 397

Te chaar Gur ni sandh lang-te nadi sarasvati pur emaj rahi,
Te daint Kaalingaa naa rakate thi pure-j vahi 398

Te dev ladde sarve Shaahaaji ne het,
Tyaare daint Kaalingaa nu seinya maaryo rann-kshetra 399

Tyaare Shaahaa nu seinya chaalyo sarve ekttho aaye,
Tyaare daint nu shir khuri-e chaddaavyo jaaye 400

E Dul-dul ghoddaa ni khuri-e daint nu shir chaddaaye,
Te lai naakhe chinnab nagari maanhe 401

Te chinn mahaa chinn daint nu nagar soye,
Te nagar paanni maanhe Shaahaa ddabaav-she soye 402

Tyaare sarve daannav maari nirvash-j kare,
Tyaare Kamlaa Kunvar shir bharann-j bhare 403

Bhagat ne shir bharann bharaavi Shaahaaji maaro bole vaann,
Tyaare Ajraail firastaa ne deshe farmaan 404

Je nav khandd maa choraasi laakh jivaa jodd chhe jaat,
Te sarve naa ruh kabaj kari raakho tamaare haath 405

Te sarve jiv Ajraail kabaj kare,
Tyaare Shaahaa paase aavi sanchare 406

Have Saamiji tame farmaan diyo te ame karun,
Shri prit raahe jiv kabaj kari tam aagarr dharun 407

Tyaare Shaahaaji bolyaa sat-j bhaaye,
Tame sahu naa jiv kabaj-e karjo jaaye 408

Tyaare Shaahaaji naa farmaan-e firasto Ajraail emaj kare,
Nav khandd maanhe je jenaa praann te lai ne dhare 409

Tyaare Asraafil firasto sur deshe aaye,
Tyaare je satpanthi hashe te akhandd utthi betthaa thaaye 410

Munivar bhaai jenne satpanth sirevyaa saach sun saar,
Tene mahaadan nahi lupe lagaar 411

Tyaare pachhi Shaahaaji srashtti sanjog rachnaa karaay,
Tyaare sarve rakhiyaa ne Shaahaa puro raaj karaay 412

Tyaare Shaahaaji mahel-e bes-she sahi,
Tyaare Gur Nabi Mahamad Mustafaa Shaahaa paase vajir thaay-she tahi 413

Tyaare trann brahmaandd nu raaj karaave vir,
Tyaare sarve rakhisar ne raaj karaave sudhir 414

Je aad Dev anant karoddiyun nipanaa aahe,
Te sarve sakhiyaa ne Shaahaa raaj karaaye 415

Tyaare loddhi amraapuri naa mahel vakhaannyaa nav jaay,
Te kshann ek maa Gurnar rachnaa karaavi shaaye 416

Tyaan kanku naa gaaraa sonaa rupaa ni intt,
Tyaan bahot anopam utthaaddi bhint 417

Te dise unchaa mahel anopam saar,
Tyaan suvarnn kaddaa bahu shobhitaa apaar 418

Tenaa kamaadd baar saankh kahyaa nav jaaye,
Tene bahu ratan hiraa jaddyaa maanhe 419

Tyaan moti amulakh palang-e jarr-ke tatakshannaa,
Tyaan esaa palang bichhaavyaa chhe ghannaa 420

Tyaan kanku ni reti sarve munivar ne gher duaar,
Tyaan baarrak naanaa lekhe apaar 421

Sarve munivar ne vastra man gamtaa jaann,
Teni shobhaa anopam shun karun vakhaann 422

Te munivar ne vaadho suvarnn ni jaat,
Tene perann ijaar bahu rangi bhaat 423

Tene suvarnn mojddi perann paaye,
Tenaa kedd no patt-ko kaa(n)i kahyo nav jaay 424

Tene suvarnn paaghaddi baandhi saar,
Tene oddhanni paambaddi suvarnn ni jannkaar 425

Te sarve munivar ne vaagho chhuttek band,
Te munivar raaj bese jevaa punam chand 426

Te munivar dev pahere evaa shanngaar,
Te munivar ek ne ghare satiyun pachaas naar 427

Te roop-vantiyun dise sarve naar,
Te pahere aabhushann ne sorr shanngaar 428

Te satiyun pahere kaancharri shidhonni bhaat,
Te pahere pattori nav rangi jaat 429

Te pahere chaddaa ratan jadditra saal,
Paanch hiraa ratan maanhe jarr-ke laal 430

Tenaa oddhanni chir anopam saar,
Pag naa nevar vaaje jam-jamkaar 431

Te sarve satiyun kare evaa shanngaar,
Te sarve munivar ne ghare sat-vantiyun naar 432

Te sarve munivar ne man vaanchint fal hoy,
Te man vaanchint farr khaay sab koy 433

Tyaan dhup ttaaddh moman ne nahi hoy,
Jene jevaa bhaave tevaa khaaye soy 434

Tyaan raatre kasturi naa vaahaaj vaaye,
Tyaan divas-e ambar jaraave Shaah-e 435

Te munivar esaa sukh bhogav-she sahi,
Tyaan linnaa laadd karshe tahi 436

Te paachharr ghoddaa fare tukhaar,
Te munivar bhaai sukh paamshe apaar 437

Jenne panj-bhu vaaryaa man,
Jenne munivar-e satpanth puraa sirevyaa jan 438

Te rakhisar ne Shaahaa evaa raaj karaave barrvant,
Savaa laakh varas lagi raaj karaave nav khandd 439

Jyaare nav khandd maa raaj rakhisar nu hove saar,
Tyaare Shaahaaji parnne vishva kunvaari naar 440

Tyaare Gurnar takht-e bese Shaahaa nu Noor,
Jem sahstra kalaa sun ugyo sur 441

Tyaan puro raaj karaave Shaahaa satiyun ne jeh,
Je nit-nit haal gujaare dasond sukrit puri deh 442

Je munivar nit-nit ami pive haal gujaare tatakshann,
Te munivar sukh bhogavshe ghannaa 443

Je puri dasond na aale dharm-shaarraa maa jataan aarras kare,
Te paaye darr maa piyaado thai ne fare 444

Je aahin dasond sukrit nav kare ane aarrsu apaar,
Te tyaan kaatthiyun ghaas veche maathe bese bhaar 445

Je kharaa dasondi munivar aaj,
Te sahi amraapuri maa karshe raaj 446

Gur kahe jenne satpanth puro kamaavyo aaj,
Te moman sahi tyaan karshe raaj 447

Je duniyaa maanhe sat dharm ni nindaa kare,
Te tenne din maathun kutti ne mare 448

Je rakhisar nu raaj duniyaa nayanne dekhe tatakshannaa,
Te chhaati kutti marshe ghannaa 449

Jenne aahin pathar ni pujaa kari chhe aaye,
Te to tyaan bahu paakhandd maa jaaye 450

Je koi duniyaa maanhe bahu pathar pujyaa aaye,
Te tenne din tesaa fal paaye 451

Je koi aahin jesaa bij boyashe jaann,
Te tesaa fal paave nirvaann 452

Je koi aahin jutthaa pathar paathariyaa ni pujaa kare,
Te tenne din chhaati upar lai ne fare 453

Je koi paanni pathar ni jaatraa tirath jaay jaann,
Tene tenne din savaa pahor lagi paanni maa Shaahaa ddubaavshe nirvaann 454

Je koi aahin braahmann jogi Shiv-ddaa chha darshan naa gur ni pujaa kare,
Te tenne din nit-nit savaa por lagi kaandhe lai ne fare 455

Je koi gaay pip-rraa ni pujaa karshe jaann,
Te tenne din nit-nit savaa pahor lagi kaandhe leshe nirvaann 456

Je koi vrat varkuliyaa upvaas kare,
Te tenne din dehi ruddi paamshe
pann kaatthiyun ghaas vechi ne bhukhe mare 457

Je sarve duniyaa bijaa dev ni jap-tap pujaa kare saar,
Tene raanyaa Ajaajil naa haathe deshe nirdhaar 458

Je kaljoog maa braahmann jogi ne jamaadde jaann,
Tene aahin nu dharm aahin aape sahi nirvaann 459

Te sarve lok aahin ni kamaai aahin khaai rahyaa,
Te nidaan vadd verraa-e tthaale haathe Hari paase gayaa 460

Je koi aahin jesi pujaa kare,
Te tenne din savaa pahor kaandhe lai ne fare 461

Je vann-veraa maa adal daan karshe jaann,
Jenne aahin jesi pujaa kari hashe te tenne din tesaa fal paame nirvaann 462

Je satpanth dhiyaav-she Gur mukh jaay,
Je aahin dasmo avtaar naa puj-she paay 463

Je puro paarre satpanth jyaan na jaanne koy,
Te praanni ne sahi amraapuri hoy 464

Tyaare savaa laakh varas lagi rakhiyaa ne raaj karaave Shaah-e,
Pachhi feraavi ne srashtti ne sanhaari dharaay-e 465

Te sarve srashtti ne sanhaari sansaar sapatt karaaye,
Nav dhronni gaaje Dev musharr ne dhaare megh varsaaye 466

Tyaare Asraafil sur deshe aanhe,
tyaare sarve praanni akhandd utthi betthaa thaaye;
Tyaare sarve gunegaar duniyaa ne dojak-e ghaalvaa jaaye,
tyaare aarabi roop kari ne bes-she Shaah-e 467

Tyaare aasmaan nav nejaa upar aave sudhir,
Tyaare sahstra kalaa sun ugashe sur 468

Tyaare agan ni jaarr paddshe dharti upar aahe,
Tyaare traambaa varnni te dharti thaae 469

Te verraa-e Saami maaro eso kare,
Je megaa damar chhatra Saami maaro dharti upar dhare 470

Tyaare aarabi roop Shaahaa nu kahyo na jaave jaann,
Tyaare Shaahaaji keni araj mor nahi maane farmaan 471

Tyaare sahstra mann ni erann jaann,
Tyaare sahstra mann nu upar ghann pramaann 472

Je munivar aahin maal bijaa nu khaaye,
Nahi haal gujaare nahi gat maanhe jaaye 473

Tene maathe gunaah raheshe tatakshannaa,
Tene ghann keri maar devraavshe ghannaa 474

Tyaare til-til nu lekho Shaahaa maaro puchh-she sahu Shaah-e,
Je jenaa kaagarr hashe te tenaa haathe deshe taahe 475

Te auntth karodd rom raahe enaa kartavya joye,
Te tyaan teni gavaahi puraav-she soye 476

Teto auntth karodd rom loddhaa naa thai,
Je juttho bole tenaa ange paachho fari khunche sahi 477

Te upar dese agan ni jaar,
Ane dharti ne jaanne nir vaheshe lohi netra ni dhaar 478

Tyaan undhe mustak jiv ne agan dhag dhagaaye,
Tenaa maathaa naa bhejaa te kaane nisari jaaye 479

Te roshe gunegaar karshe bahu shor,
Jenne gunaah nahi bakshaavyaa te tyaan thaashe chor 480

Tyaan Shaahaaji aarabi roop-e najar feraaye,
Tyaan Gur Brahmaa ni mor na maane Shaah-e 481

Tyaan nahi vraksh nahi vaas chhaayaa saar,
Tyaan nahi an-n paanni tenne tthaar 482

Tyaare tyaan nahi baap maai bandhav vir,
Aap aapnnaa kartavya bhogave sharir 483

Tyaan nahi stri purush eklo aap,
Te aap aapnnaa kartavya bhogavshe paap 484

Tyaan rove gunegaar bumb-jo deh,
Agan ni jaarr-e bahu daaj-e teni deh 485

Tyaan barri deh sarve khaak hoi jaaye,
Fari paavarr chhantaavi betthi karaave Shaah-e 486

Evi so vaar ek dehi bhaange ghadde jaann,
Tyaare ek gunaah Shaahaa mahaadan maa utaare nirvaann 487

Tyaan ensi tare Shaahaaji gunaah mahaadan maa utaare tatakshannaa aaye,
Tyaare pachaas hajaar varsh nu ek din karshe Shaah-e 488

Tyaare pachaas hajaar varsh nu roj kiyaamat kaa(n)i kahyo nav jaay,
Jem vaaghe jaali chhe gaay 489

Tyaan evo jiv no hisaab mahaadan maa thaaye,
Temaan saachaa munivar hashe te utari amraapuri maanhe jaaye 490

Pann gunegaar hashe te nahi utarshe duji vaar,
Je saachaa munivar hashe te pahonchyaa bahest minjaar 491

E Satgur-e bahest ni vaatte munivar chalaavyaa saar,
Te jai potaa vaikuntth minjaar 492

Je adal naa kol purann kare,
Te munivar jai vaikuntth maanhe sanchare 493

Te munivar ne Gurnar bahest maa leshe bolaaye,
Tyaare munivar naa man maa harsh na maaye 494

Te munivar dekhe bahest anopam saar,
Te suvarnn karraa jarr-ke apaar 495

Te munivar naa mindar kasturi naa gaaraa sonaa rupaa ni intt shobhit,
Tyaan bahu Gurnar-e utthaaddi chhe bhint 496

Tenaa kamaadd baar saakh suvarnn naa ghaddyaa,
Tene ratan padaarath hiraa maannak jaddyaa 497

Tyaan suvarnn mahel jarr-ke tej apaar,
Tyaan sahstra suraj tenne gharbaar 498

Ek-ek moman naa mindar sonaa naa ghaddyaa,
Ek-ek mindar ne hiraa maannak aanganne jaddyaa 499

Ek-ek moman naa mindar ne moti jaddyaa aaye,
Te moman nu roop kaa(n)i vakhaannyo nav jaaye 500

E mindar par dise saat khandd-karraa bharpur,
Jeso sahstra karraa sun ugyo sue 501

Tyaan sat rangi palang mukyo bichhaaye,
Hiraa ratan jadditra hinddorraa khaatt aahe 502

Te munivaro esaa sukh bhogavshe saar,
Tyaan Surjaa rang-niyun naar sahstra hajaar 503

Tyaan chandra-vanniyun naar sahstra hajaar,
Tyaan chaar dev kanyaa naar 504

Je kaljoog ni ardho ang ni dhanni saathe dharm kamaaye,
Te sahu naa upar patt-raanni thaaye 505

Te munivar ne ghare sarve Satvanti naar,
Tene paanchso putra nuraani khele ghar ne baar 506

Te ratan jadditra jinddhu-dde apaar,
Haath maa genddi suvarnn ni anupam saar 507

Te sarve munivar ni dehi nuraani hoy,
Te dev nuraani vastra pahere sab koi 508

Evi rachnaa Gurnar-e bahest maa rachaavi sahi,
Tyaan saat sarovar Gurnar-e ami naa bharyaa chhe tahi 509

Te sarovar ni suvarnn ni intt kasturi naa gaare baandhi paarr,
Tene maannak moti Dev-e jaddyaa chhe apaar 510

Te sarovar maa maannak moti ni verru ghanni,
Te saat sarovar maa amrat bhariyaa chhe ghanni 511

E sarovar ni saame paare ek mahaa kalp vraksh chheh,
Te Gurnar nipaavio te saghrri amraapuri chhaa(n)hi rahyo teh 512

Te sarovar ni paare Gurnar vraksh nipaavio aahe,
Te bahu gheri rahyo kaa(n)i kahyun nav jaay 513

Te anant pankhi popatt range rame marre jyaan,
Tenne vraksh-e besi kalol kare chhe tyaan 514

E sarve bahest ni rachnaa Gurnar kahi te kahi nav jaay,
Te dhare ratan padaarath Gurnar jaddyaa tyaan-ye 515

Je chhe chaando suraj joog maanhe saar,
Evaa anant Shaahaaji-e jaddyaa apaar 516

To munivar bhaai amraapuri maa vaaso tamaaro, upar kalp vraksh ni chhaa(n)-e;
Savaa bhaar nu ahaar bhogavsho, munivaro man vaachintaa fal khaaye 517

To munivar bhaai je saachaa satpanth puro kamaav-she,
ane saacho imaan raakhshe aahe;
Tenaa ekoter maai naa puriyaa, ekoter baap naa puriyaa,
saat puri saasraa ni te lai ne amraapuri maanhe jaaye 518

Tyaan evun bahest maa sukh bhogavsho saar,
Tyaan vaaro-vaar paamsho Shaah nu didaar 519

To munivar bhaai pratham aatth laakh karann Saamiji-e sirajyaa,
te Satgurji ne farmaan;
Te Saamiji naa than maanhe thi anant karoddi jiv udharyaa,
tenne Saamiji sun raakhyun avichal dhyaan 520

Je munivar jab meg kinar sirajyaa, dev tetris anant karodd;
Ettlaa sarve jivan udharyaa, te Satgur naa farmaan 521

E Gur no athar ved pramaann,
Te athar ved nu kahyun karshe jaann 522

Eso vachan Dev-e aagarr bhaankhyaa saach,
Evi Gur Imaam Shaah bolyaa vaach 523

Evaa Gur Imaam Shaahaa dasmun avtaar bhaankhyaa ved,
Das maa avtaar ni dasturi sahi paarrsho tenaa paatak jaayshe chhed 524

Je koi das maa avtaar ni dasturi pramaanne chaalshe nar ne naar,
Tene aavaa-gamann nahi-re sansaar 525

Je koi ek man Naaraayann Dev nu dasmun avtaar bhanne ne saambhrre saar,
Te bhagat ni Nar Naaraayann kare saar tene mahaadan nahi lupe lagaar 526

Je koi munivar das maa avtaar sun harfe-harfe puro paarrshe joy,
Tene ek-ek haraf naa karodd-karodd hasti aapyaa nu farr hoy 527

Tyaare dasmun roop tyaan Nakalanki Naaraayann roop saar,
Tyaan Dev-e dharyo Shri Moulaa Murtazaa Ali no avtaar 528

Tyaare Dev daint Kaalingaa ne maarshe jenni vaar,
Pachhi sansaar maa pragatt thaayashe Moraar 529

Tyaare dasme Kaalingaa ne maarshe nirdhaar,
Te Dev-e baar karodd sun Pir Sadardin ne taariyaa saar 530

Jyaare sansaar maa pragatt thaashe Dev Muraar,
Tyaare sansaar sarve orrakhshe sahi nirdhaar 531

Tyaare Shri das maanhe Shaahaa Moulaa Murtazaa Ali roope
naam bhannaavyaa sahi jaann,
Tyaare anant karodd sun Pir Hasan Kabirdin ne taarshe nirvaann 532

Shaahaa Moulaa Murtazaa Ali ni maataa to Bibi Julekhaa kahie,
Ane pitaa to Haashmi Abu Taalab kahie 533

Tyaare Gur to Nabi Mahamad Mustafaa Salallaahu alehi va salam jaann,
Ane Shakti to Maataa Bibi Faatmaa pramaann 534

Tyaare svasthaan to Kahekpur nagari jaann,
Ane kshetra to Sitpur kuvaarkaa nagari pramaann 535

Tyaare nar daarshe daannav daint Kaalingo unniyaa-chaari jaann,
Baar karodd sun Pir Sadardin udharyaa nirvaann 536

Tyaare chaar laakh ne batris sahstra Shaahaa Moulaa Murtazaa Ali roope jaann,
Tyaare athar ved huaa pramaann 537

Chaar laakh ne batris sahstra kaljoog nu pramaann jaann,
Baar karodd sun Pir Sadardin amraapuri maa pahonchyaa nirvaann 538

Tenne to gupt panth aaraadhyaa jaann,
Tenne to sahi amraapuri no vaaso paamyaa nirvaann 539

Tyaare Shri Nakalanki no dasmo avtaar sampurann thayo sahi,
Evi Gur Brahmaaji-e vaanni kahi 540

Aahin thi Shri Naaraayann Dev naa das maa avtaar ni dasturi sampurann saach,
Evi Gur Hasan Shaahaa sut Saiyad Imaam Shaahaa bolyaa vaach 541

AttachmentSize
Das Avtaar Motto - Sayyad Imaamshaah.pdf261.94 KB


Translation & Transcription

The `Das Avatara' of Satpanthi Ismailis and Imam Shahis of Indo-Pakistan.

trans_of: 
Das Avtar - Motto
Publication Type  Thesis
Year of Publication  1972
Authors  Khakee, Gulshan.
University  Harvard University
Key Words  English; Bibliography
Notes  

The entire Thesis can now be downloaded - see links below the text. The first part contains the 60 pages introduction to the work, a must read.

This thesis contains a transliteration and a translation of the Das Avatara of Imam Shah ; Dr Gulshan Khakee died of cancer in Bombay at the age of 58, Saturday January 12, 2002. She graduated in teacher training in Nairobi where she taught at the AK Girl School and at the Kenya High School. She did her M.A. at Trinity College in Dublin - Ireland and her PhD. at Harvard in 1972.

Gulshan Khakee should be credited for collecting the manuscripts and books now in the Khojki collection of Harvard (catalogued by Ali Asani) While on a research tour in 1988, the Kaka of Pirana told us that he remembered when she came to visit Pirana and they gave her themanuscript of Das Avatar she had taken to Harvard.

She was among the pioniers of Ginanic research and some of her works are listed here. ; DETAILS: "The `Das Avatara' of Satpanthi Ismailis and Imam Shahis of Indo-Pakistan." Ph.D. diss., Harvard University, 1972. [Contains a transliteration and translation of the Das Avatara of Imam Shah from a manuscript dated 1736AD.] She offered a copy of her Thesis to The Heritage Society on 20th January 1991. She was one of our lecturesr at the SOS Khojki Conference organized in Toronto by the Ismaili Heritage Society now on www.ismaili.net.

Back to top