Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Sloko Moto - Satgur Kahere

Author: 
Pir Shamsh
verses: 
240

1. Satgoor Kahere, Dilmaahe deval poojiye,
Ane dil maahe dev duvar,
Dil maahe Mowla aape vase,
Ane dil maahe aape didar re.

2. Satgoor kahere, Aape hariyaa laher hai,
Ane aape Ali daataar,
Aape sabakoo dekhat hai,
Pan andheke man door re.

>
3. Satgoor kahere, Satpanthi te je satsoo rahe,
Ane booro na raakhe man,
Satpanthi te saachaa kahiye,
Baaki sarve rad re.

4. Satgoor kahere, Satpanthi te shooraa dhyaansoo,
Ane shooraa ne hai shoor,
Te oopar koi khanoo kaadhe kahernoo,
Toi shooraa na chore shoor re.

5. Satgoor kahere, Jene rang liyaa ama tanaa,
Tene kesaa hai goomaan,
Je jevaa hove momanaa,
Te tevo laave imaan re.

6. Satgoor kahere, Jesa jiv hove aapnaa,
Tesaa too avraane booj,
Jene parkoo dekhyaa bhoondkaa,
Teto aape hose jooth re.

7. Satgoor kahere, Hiraa moti laal hai,
Te sab bajaar chok bikaae,
Te jene kaanch liyaa jaaine haathma,
Tene laal moti na sohaay re.

8. Satgoor kahere, Ame sarve joog dekhiaa,
Ane dekhiaa saoonaa man,
Je moman jevoo bolshe,
Tenoo tan man tevoo praan re.

9. Satgoor kahere, Jene dharam joyaa satanaa,
Ane joyaa ginaan vichaar,
Te imaan raakhe satasoo,
Ane goor oopar raakhse pyaar re.

10. Satgoor kahere, Jene ginaan joine vichaariaa nahi,
Ane tenoo ginaansoo nahi kaam,
Te thaalaa aayaa ane bhoolaa gayaa,
Teni ginaan maahe na saankh re.

11. Satgoor kahere, Braham ginaan maahe jo rahya,
Vari daanat raakhe thaam,
Te to sor karaani jot maahe,
Tene sooje sarve kaam re.

12. Satgoor kahere, Jene karaa joi dinaki,
Te jiv parle nahi jaay,
Bhane Satgoor Shams,
Bhaai te ante bheraa thaay re.

13. Satgoor kahere, Amaara rang je dekhshe,
Tene din sooje saar,
Te jo laakh aavi veri mile,
Toi na mele santni sev re.

14. Satgoor kahere, Dekhyaa khel jene satsoo,
Te kem mele satsoo neh,
To jo laakh karor asti aavi mele,
Bhaai te maahe sarve teh re.

15. Satgoor kahere, Saar shoo thaaese te lokni,
Jene nathi ginaan vichaar,
Te vaan na bole sat dharamni,
Bhaai ginaan na bole teh re.

16. Satgoor kahere, Jene kaleje baan laagaa neh tanaa,
Teni dhrashti kem avar jaay,
Tenoo pind chaale mirat lokmaa,
Teni soorati aakashe jaay re.

17. Satgoor kahere, Soorat nirat jeni reni maahe,
Ane sat sohaay tene saar,
Chaar moorat sooje dipak tene dilmaa,
Te jape ajapiyaa jaap re.

18. Satgoor kahere, Ajampiyaa jaap jis ghat vase,
Tis ghat maahe sahi dipak jaan,
Sor karaa sooje tene dilmaa,
Bhaai tene kaljoog na lope jaan re.

19. Satgoor kahere, Te dipak jaagya jaapsoo
Te maahe soorat nirat samaay,
Satso tene jibhe rahe,
Goor kahe hoo(n) paas tene sahi jaan re.

20. Satgoor kahere, Jenaa dilmaa Shaah Pir vasi rahyaa,
Tene kem sooje nindaa ne chen,
Te sansaarni vaat saanbharse,
Toi na dolaave potaanoo man re.

21. Satgoor kahere, Je ghat maahe Pir Shaah vasiyaa,
Ane bharpoor bethaa jaan,
Tene setaan kem lopse,
Je dil maahethi maari kaadhse kaar,

22. Satgoor kahere, Setaan tene lopase,
Je jiv be-ginaani thaay,
Te jaani booji chaando raakhse,
Tene moove mokh na thaay re.

23. Satgoor kahere, Chaando neh na raakhiyo,
Ane chaande mookh na thaay,
Satgoor shrevo saachsoo,
To paap najik na thaay re.

24. Satgoor kahere, Paap to joog maahe ati ghanoo,
Ane sahoo sabhaa lootaay,
Satijan jooth na boliye,
Jo sehast maaran haaraa thaay re.

25. Satgoor kahere, Jis maahe noor paragatiyaa,
Teni aa(n)khiyoo hooi anant,
Tene laakh andhaara aavi vase,
Toi na mele satnoo thaar re.

26. Satgoor kahere, Ginaan vichaari je chaalyaa,
Te dooniyaasoo rahese door,
Sansaar saagar to mahaa dookh hai
Ane satgoor bijo ma jaan re.

27. Satgoor kahere, Tirath naahiye traveni,
Jeyan nirinjan he hajoor,
Te paap choorave joog charna,
Jo man maahe na aano mot re.

28. Satgoor kahere, Goor Nar donoo ek hai,
Te vase che milchaa maahe,
Tene shrevjo radeh soo,
Ane man maahe na laavjo khot re.

29. Satgoor kahere, Jyaa Noor pragat padhariyaa,
Tyaa daint noo che bahoo jor,
Tyaa jootho boline jiv choraavse,
Bhaai tenoo daint che naam re.

30. Satgoor kahere, Patang ek til tol hai,
Ane vanaspati bhaar adhaar,
Te ek til patang jo jalaavse,
To adhaar bhaar thool moor jalaay re.

31. Satgoor kahere, Kaayaa maahe adhaar bhaar vanaspati che,
Ane tene laage anat khelnoo far,
Kaar kirodh jooth kare aatmaa,
Te patang jyoo jalaave saar re.

32. Satgoor kahere, Jis mookhthi Ali naam japiye,
Tis mookh varse noor,
Tis mookhthi jo jooth boliye,
Te Satpanthi nahi saar re.

33. Satgoor kahere, Satpanthi thai ne je milcha maahe malshe,
Tenoon iman oochoo thai,
Te to char joog maahe boliya,
Pachi aakhar narge jaie re,

34. Satgoor kahere, Feraa hataa te fari rahyaa,
Ane e che Satgoorni saankh,
Have imaan jo tamo dolaavsho,
Evo avtaar fari nahi thaay re,

35. Satgoor kahere, Cheli nishaani e kahoo,
Ane terso sanghno dor,
Have chetanhaaraa tame chetjo,
Em bolyaa satgoor Shams Pir re.

36. Satgoor kahere, Cheli sanghe aaviyaa,
Ane aavyaa gat maahe jaan,
Have gat maahe jene nav chetiyaa,
Te narage parshe nirvaan re.

37. Satgoor kahere, Gat maahe sarve vyaapiyaa,
Ane vyaapiyaa Shaah Pir jaan,
Jene jaani gat maahe jooth boliyaa,
Tene nahi mele Goornar jaan re.

38. Satgoor kahere, Veraa aavi jam tani,
Temaa kenoo na chaale jor,
Aa jamne jori je chaalshe,
Tene jot dithi che aae re.

39. Satgoor kahere, Jamne jori je chaalshe,
Tene jot dithi sahi saar,
Te to jot che din ni,
Tene dooniyaa na jaane koi re.

40. Satgoor kahere, Dooniyaa to sagri patang tol hai,
Ane vase che adhaar bhaar maanhe,
Te patang jis ghat vaapiyaa,
Bhaai taasoo prit ma raakh re.

41. Satgoor kahere, Aanche virgiyo patangiyo,
Nahi te jot dekhi naasi jaay,
Tene jotno bhed nav jaaniyo,
Te aape bari bari jaay re.

42. Satgoor kahere, Sarve dooniyaa jot nav dekhe,
Ane jot dekhi naasi jaay,
Te jotno bhed jo bahaar kaadhie,
To dooniyaa maahe ghelo kahevaay re.

43. Satgoor kahere, Dooniyaa sarikho chaalie,
To dooniyaano maanas kahevaae,
Pache sarag to karme mile,
Ane dooniyaa sariko thaay re.

44. Satgoor kahere, Dooniyaa sarikho je chaalshe,
Tenoo man raakhe sab koi,
Je vaat chori oovaate chaalshe,
Tene kaai na kahevaay re.

45. Satgoor kahere, Dooniyaa chori je dinsoo chaalshe,
Tenoo aasan che Shaah Pir ne paas,
Tyaa darshan dekhe te Noor naa,
Tyaa dooniyaa thaayshe halaak re.

46. Satgoor kahere, Dooniyaa kaale fanaa ho jaayshe,
Tame mat choro Shaah Pir soo rang,
Jo sir kaapi sansaar liye,
Bhaai toy na choro Shaah soo sang re.

47. Satgoor kahere, Piyoo to vase che jotmaa,
Te aavashe ghat maahe jaan,
Te ghat maahe divo kije dharamno,
To dharam ootaare paar re.

48. Satgoor kahere, Dharam to motoo saahnoo,
Te saacho saach kahevaay,
Jenaa ghat maahe nooraj vaapityaa,
Te kooraaso na raakhe het re.

49. Satgoor kahere, Koorsoo dharamaj jaayse,
Ane ghat maahe pare andhkaar,
Te mookhthi ginaanaj bolshe,
Ane man maahe baaji kaar re.

50. Satgoor kahere, Evaa kur kapat sarve meljo,
Ane lejo dharam aachaa,
Kaayaa kaachi kaale gari jaayshe,
Pache aagal thaashe dookh apaar re.

51. Satgoor kahere, Kaale kaaraj aavse,
Ane leshe jiv oothaai,
Tyaa eklo sahoo koi thaaese,
Tyaa kooraa thaaese khoovar re.

52. Satgoor kahere, Kharaane shir chatra dharaavshe,
Ane besashe Shaah Pir ne hajoor,
Kuraa tyaa bahoo roese,
Ane roeshe sabhaani paas re.

53. Satgoor kahere, Dharam amaaro ootam che,
Te ootam sadaa sahi jaan,
Satpanth sor karaasoo oogiyo,
Jene jaaniyo amaaro bhed re.

54. Satgoor kahere, Amaaro bhed jene jaaniyoo,
Ane jaani antarni vaat,
Tis ghat nindaa na hose paarki,
Te satni karse vaat re.

55. Satgoor kahere, Jis ghat nindaa vaapri
Ane vaapri ajaani vaat,
Tis ghat shetaan vaapiyaa,
Te adhooraa dilnaa kahevaay re.

56. Satgoor kahere, Jis ghat ocho vaapareaa,
Ane nahi tyaa ootam vaat,
Tis ghat dal oolatyaa,
Te dal daanavnoo nirvaan re.

57. Satgoor kahere, Dal daanav noon tyan oolte,
Tyaa satna sooje lagaar,
Te gat maahe aavine besase,
Pan nindaa soo raakhshe vevaar re.

58. Satgoor kahere, Paapi to ghanoo jivse,
Tene amaari che aashish,
Tenoo koi jiv nahi choraavse,
Te parse narag doovaar re.

59. Satgoor kahere, Jis ghat nindaa vaapri,
Tis ghat shetaan prakaash,
Te aeb kaadhe sahoo tanaa,
Tene bekoli sahi jaan re.

60. Satgoor kahere, Sansaar naago ne din soonoo,
Te maahe je aeb dha(n)ke jaan,
Satpanthi tenoo naam kahiye,
Jo kenoo aeb na kaadhe bahaar re.

61. Satgoor kahere, Dharamni vaanie chaaljo,
Ane dharamno chaanoo karjo neh,
Je dharamne paare satpanthi,
Bhaai Satpanthi tenoo naam re.

62. Satgoor kahere, Jyaa nindaa thaay dooniyaa tani,
Tyaa nahi amaaro thaam,
Tyaa besi je koi saambhre,
Te jaano shetaan-naa kaam re.

63. Satgoor kahere, Nindaa Ravan mariyo,
Ane mariyo kovrav duryodhan rai,
Nindaa gagiyo bikham gayo,
Ane gai hemavanti nar re,

64. Satgoor kahere, Nindaa sankho mariyo,
Ane nindaa haranakans jai,
Nindaa trishanko gayo,
Jenoon kol harichandra kahevaay re.

65. Satgoor kahere, Nindaa panch ne boriya,
Vari prahaladn akoor kahevaay,
Ne dharam Karta aektaa
Te nindaa thi avgatiya thaay re,

66. Satgoor kahere, Nindaa sat ne haraviya,
Te hari Chandra no koor kahevaay,
Tene aeb charaviya Tara rani ne,
Te pariya ghor andhar re.

67. Satgoor kahere, Je dharam kartaa ekthaa,
Ane rachtaa Nar jot hajoor,
Te jaani ajaani vaatoo kartaa paarkiyoo,
Tethi pariyaa gor andhaare jaay re.

68. Satgoor kahere, Je dharami ne aeb charavata,
Te dharami ghat maahe besta jan,
Sat sarag maahe te parachiya.
Sati Tara rani Harichandra jan re.

69. Satgoor kahere, Nav karorni nindaa manravi,
Te saatavis karor ni maahe
Te didar karta sarve aektha,
Te pandav ne duaare jaie re.

70. Satgoor kahere, Te didaar karta Ali tanaa,
Vari te nindaa kartaa teh,
Je nindaa kartaa sat dharamni,
Te pariyaa naragaj maahe re.

71. Satgoor kahere, Pandav sarikha bagat koi nahi,
Je maahe kool Shaah ni aaye,
Te dekhta nav karor pahoonchiye,
Te abiyagat ne aadhar re.

72. Satgoor kahere, Nindaa sarikho paap to koi nahi,
Jene lootiyaa aalam sansaar,
Satpanthi ni je nindaa kartaa,
Tene habhiaa dojak na raakhe jaan re.

73. Satgoor kahere, Habhiaa dojak maahe te jiv parshe,
Tene tyaa sookh nahi lagaar,
Tene ek khaai bijo aarogase,
Tenaa evaa havaalaj thaay re.

74. Satgoor kahere, Te saatvish karor maahe thi parlegya,
Jene raakhyo par nindaa soo neh,
Te thala aavya boola gaya,
Te pandav dekhta jan re.

75. Satgoor kahere, Nindaa chovis karor ne booliya,
Ane booliya hajara hajoor,
Satgoor Brahma Pir Sadardin kahiye,
Teno Nabi Mohammad naam re.

76. Satgoor kahere, Ali na saacha jivre,
Chaalya te darshan karta nitinit,
Te maahe thi potano bori chaliya,
Te chovis karor tene tham re.

77. Satgoor kahere, Nindaa kartaa te jivni,
Vari te ekthaa bestaa jaan,
Te nindaa maahethi etloo paamiyaa,
Te narag maahe gayaa nirvaan re.

78. Satgoor kahere, Je goor saachaa saaivaa,
Te goor shest naa sirjanhaar,
Jene Goornar pichaniyaa imaansoo,
Tesoo nindaanoo na chaale jor re.

79. Satgoor kahere, Ame apraadhi bahoo laaviyaa,
Ane laavyaa sansaar saagar maahe,
Amaaraa vachan je maanshe nahi,
Te jaashe narag maahe re.

80. Satgoor kahere, Ame athar ved bhaakhiyaa,
Te amaaraa mookhathi jaan,
Te amaaraa mookhni bhaakhyaa nahi saa(n)bhre,
Ane raakhse nindaa soo neh re.

81. Satgoor kahere, Nindaa evi jaanie,
Jesi koovaari kanyaa jaan,
Nindaa paarki je kare,
Tene koovaari kanyaa noo kalankaj jaan re.

82. Satgoor kahere, Koovaari kanyaa dharam thaam che,
Tene pitaa laage paay,
Te pitaane kanyaa noo kalank chare,
Je kare paarki nindaa jaan re.

83. Satgoor kahere, Das aasmaan ame joyaa,
Ane joyaa sarve sansaar,
Te sahoo maahe ame joyaa,
To nindaa ni bahoo che pookaaar re,

84. Satgoor kahere, Satpanth sarikho koi nahi,
Jeni Nar paase che saankh,
Te satpanth sireviyaonoo dharam sarve jaese,
Je nindaa soo raakhe vevaar re

85. Satgoor kahere, Nindaae dharamaj jaaese,
Ane nindaae jaaese vevaar,
Nindaae saragaj jaaese,
Ane nindaae jaaese didaar re.

86. Satgoor kahere, Nindaae bandhav larse,
Ane nindaae pootra pitaane kare ghaat,
Nindaae naarine kalank charaavse,
Nindaae maataane pootra maare laat re.

87. Satgoor kahere, Nindaae kalank charaavse,
Te satpanthine che haraam,
Nindaa evi che paapni,
Jethi bagre sarve kaam re.

88. Satgoor kahere, Jyaare evi paanch hatyaa satpanthimaa thaashe,
Tyaare ame te chapi jaay,
Jo gat melaa mili paap ootaarse,
Bhaai toy paap na jaay re.

89. Satgoor kahere, Jyaare paanch hatyaa evi vaapre,
Taare nar te niraakaar thaay,
Te gat mili besase,
Te karse adharam anyaay re.

90. Satgoor kahere, Te pote paap na ootarshe,
Ane je gat kare te saar,
Kalas satgoor aape jot mahe raakhshe,
Aape karshe raaj doovaar re.

91. Satgoor kahere, Hakikati ginaan Satpanthi,
Tenoo sadaai saachsoo vevaar,
Te nindaa jooththi arge rahese,
Ane doorthi raakhse imaan re.

92. Satgoor kahere, Nar to aage saa(n) hiyaa,
Ane teni sarve jotaj jaan,
Tenoo ghari ghari maahe roop che koraamanoo,
Bhaai taasoo raakho imaan re.

93. Satgoor kahere, Imaan raakhsho to chootsho,
Ane Goor kare che pookaar,
Saachi dasondaj aaljo,
Ane doorthi laagjo paay re.

94. Satgoor kahere, Kol dasondno tame aaliyo,
Ane te maataanaa girbhaa-vaas-maa jaan,
Tem nindaano kol pan aaliyo,
Je nahi karvi keni vaat re.

95. Satgoor kahere, Dasond aalo tame saachsoo,
Te Narne hajooraj jaan,
Te paato lidho savaa laakhno,
Te lidho tank-shaarno jaan re.

96. Satgoor kahere, Savaa laakh tyiaa paamso,
Ane jevaa didhaa hashe daan,
Jiyaa nahi milshe an-na paani ek til,
Tiyaa lesho dasond daan-na far re.

97. Satgoor kahere, Satpanthi tame rahejo satsoo,
Ane tame aalyaa kol tenoo karjo vichaar,
Te chaapo lidho traanbaa paatno,
Te kabi na khoto thaay re.

98. Satgoor kahere, Evo dharam kem haariye,
Ane duniyaani laajej jaan,
Te laaj raakho cho sa(n)sarni,
Ane raakho cho nindaa soo neh re.

99. Satgoor kahere, Laalach dekho jivni,
Je kare paarki nindaa jaan,
Taare te be tarthi doli parse,
Evo jaase dharam niyaam nirvaan re.

100. Satgoor kahere, Nindaa kidhe shoo aave,
Ane vari jethi imaanaj jaay,
Goornar naa tyaa chor kahevaa o,
Bhaai aakhar naragmaa thaam re,

101. Satgoor kahere, Soofal kaame sarve tarase,
Ane aagar che tol mizaan,
Tyaa til tilno lekho Saheb maangse,
Te haajar Goor besaari jaan re.

102. Satgoor kahere, Tol mizaan ame janaaviyaa,
Ane tame karjo sarve sansaar,
Te aagar jaata jaanso,
Bhaai taare ma karjo pookaar re.

103. Satgoor kahere, Ame pokaaryoo ati ghanoo,
Ane chaute chari jaan,
Pan amaari pokaar saa(n)bhri beraa thaae se,
Tyaa teni nahi chaale pokaar re.

104. Satgoor kahere, Ammari pokaar je saa(n)bhre,
Te saa(n)bhre ekaante jaan,
Te paanch hatyaathi algaa raheshe,
Bhaai te maahe amaaro thaam re.

105. Satgoor kahere, Ame aavi te maahe besiye,
Ane boter kothaa maahe thaay avaaj,
Raheni jaay teni jaagta,
Tyaa rachnaa ginaan-ni thaay re.

106. Satgoor kahere, Ajampiyaa jaap tene ghat vase,
Ane kaayaa maahe thaay jantrino avaaj,
Tyaa boter kothmaa taal tambal vaaje,
Teni ghaat jaane virlaa koi re.

107. Satgoor kahere, Te jivni jibh amtani,
Ane vase te sansaaraj maahe,
Tene bandh bandhaana amtanaa,
Teni ghaat jaane koi re.

108. Satgoor kahere, Das aasmaan te maahe vase,
Te maahe soorat nirat samaay,
Je bhiraant kaadhe manthi,
Teni dhrashti imaani thaaay re.

109. Satgoor kahere, Saacha imaani te kahiye,
Je maahe vase saachaa imaan,
Te eb na kaadhe paarkaa,
Ane dookh deve aapne man re.

110. Satgoor kahere, Gat sagrimaa Shaah Pir vase,
Ane gat maahe jotaj jaan,
Te jot prakaash kaaink raakhsho,
To tamaaraa jivani raheshe sharam re.

111. Satgoor kahere, Dharam daan Goor mookhe aaliya,
Ane dije dasond noo daan,
Goorgat hajoor jo aaliye,
To Saheb poore man-ni aash re.

112. Satgoor kahere, Jap tap ootam thaam noo,
Te ekaante besi kijiye kaam,
Pan jo nindaa karsho paarki,
To vanas se dharamna kaam re.

113. Satgoor kahere, Satsoo kol nav aalie,
Ane sat kaaran pote lootaay,
Te pindhe soorataj laavie,
Ane soorate te sat kol paar re.

114. Satgoor kahere, Shooraa te je ran maahe lare.
Ane sir kapaave jaay,
Te paacho paglo nav dhare,
Te sanmookh chaalyo jaay re.

115. Satgoor kahere, Eb par didhe e kaam che,
Ane dooniyaa maahe kathni thaae,
Te jyaa tame beso hetsoo,
Tyaa bhaav na raakhe koi re.

116. Satgoor kahere, Te be bhaave kem rahie,
Ane prit potaani raakh,
Evaa bhaavsoo koi saacho mile,
Bhai tene kolaj aap re.

117. Satgoor kahere, Be bhaave je koi rahe,
Te oopar bhaav na raakhe koi,
Te jene kaaje ame aaviyaa,
Bhaai taasoo bhaavaj raakh re.

118. Satgoor kahere, Ame aavi jene miliye,
Teni koi aagar na karvi vaat,
Jo antarno bhed kene aalsho,
To risaamanoo amaaroo thaay re.

119. Satgoor kahere, Risaamanoo ama tanoo doyaloo,
Te doyaloo ghan ghanoo jaan,
Vari oobhaa thai jo tap karsho,
Bhaai toy na malshoo jaan re.

120. Satgoor kahere, Mili paanch saat thaine besasho,
Ane moteraa thai besasho jaan,
Tyaa aamne ma jaanjo,
Jyaa nindaa thaay nirvaan re.

121. Satgoor kahere, Jyaa nindaa thaayne ris ghaneri,
Ane krodh motero thaay,
Te kaare modhe chaalse,
Te tame saane karo evaa kaam re.

122. Satgoor kahere, Jyan anant dev aavi malshe,
Ane malshe te aalam ne sansaar,
Te maahe kaare modhe chaalshe,
Ane ghanaa thashe khovaar re

123. Satgoor kahere, Chaar din tame jivsho,
Te maahe laagi che prit apaar,
Te kaale pritaj tootshe,
Taare aagal shoo desho javaab re.

124. Satgoor kahere, Kaayaa kaachi kaale gari jaashe,
Taare jivne thaashe dookh apaar,
Te jivne tame raakhjo satsoo,
Ane paarki nindaa ma karjo lagaar re.

125. Satgoor kahere, Chetanhaaraa tame chetjo,
Ane kahoo choo cheli vaar,
Tyaa ame akhaare chari pookaarshoo,
Tyaa chor thaasho nirvaan re.

126. Satgoor kahere, Khat ghari tame jaagjo,
Je veraa noorni kahevaay,
Potaanoo pind tame saachavjo,
Bhaai bijanoo shoo kaam re.

127. Satgoor kahere, Antarnoo bhed kene nav aaliye,
Jo sir kaapi diye haath,
Te jo sir kaapi diye aapnoo,
Bhaai toy bhed na aap re.

128. Satgoor kahere, Sir didho to shoo thayoo,
Jo radeh na bhinoo jaan,
Pan katkaa kare kaaya tanaa,
Toy ajampiyaa jaap vinaa karaa kaam re.

129. Satgoor kahere, Dharam tene aaliye,
Jo hove dharami mahaa soojaan,
Avar koi maathe aavi pare,
Koi dooshman-ni fojaj jaan re.

130. Satgoor kahere, Foj dar to dait tani,
Tenoo ante laage jor,
Pan Alinoo naam jene radehe vase,
Te jape ajampiyaa jaap re.

131. Satgoor kahere, Hir pare to sahi rahiye,
Pan na kaadhie potaano bhedaj behaar,
Te jivne ame kolaj aaliye,
Goor kahe te ama saathe jaan re.

132. Satgoor kahere, Sangat amaari che saachni,
Ane saache bhaave hoo(n) taaranhaar,
Te to oovaate nahi chaalshe,
Jene amaari sangataj thaay re.

133. Satgoor kahere, Sate thaine chaalie,
Ane satnoo karie shangaar,
Sat naame jo soofal kaam kijie,
To paamo sat didaar re.

134. Satgoor kahere, Didaar kije Shaah Ali tanaa,
Ane kijiye poore vishvaas,
Imaan raakhie saachnoo,
To paamie Shaahnaa didaar re.

135. Satgoor kahere, Didaar kije Shaahaa tanoo,
Vari tenoo jaaniye bhed,
To jem paavaiyaa ne paano chare,
Bhai tene tevo didaar re.

136. Satgoor kahere, Radeh nirmal kijiye,
Ane man maahe mel ma aan,
Jo kaayaa kasaavo aapni,
To dharamne aalo maan re.

137. Satgoor kahere, Reheni kijiye dharam maahe,
Ane dine saachoo bol,
Saachaa thaine chaaliye dhradha thai,
Jem bijo na jaane koi re.

138. Satgoor kahere, Jis ghat imaan nahi saachsoo,
Te kooraa charaave aar,
Tene dithe saach to game nahi,
Tene sahi naragi jaan re.

139. Satgoor kahere, Daas hamaara te kahiye,
Je diye dasond noo daan,
Te hoi garib koi eb charaave,
Toi mookhthi na bole vaan re,

140. Satgoor kahere, Daas hamaaraa te kahiye,
Je kene na aale aeb,
Baaki to sarve daas che,
Pan aakhar parshe rad re,

141. Satgoor kahere, Daas amaaraa te kahiye,
Je dooniyaa soo andhaa jaan,
Jyaa nindaa thay koi vaatni,
Tyaa soorti na raakhe jaan re.

142. Satgoor kahere, Daas hamaraa hoi rahiyaa,
Jyaare kahevaanaa Satpanthi jiv,
Je aeb dhondhe paarkaa,
Te Sat panthi nahi te chor re.

143. Satgoor kahere, Satpanthi to ootam avtaar che,
Tene sahoo kahe che daas,
Te Satpanthi jaare joothoo bolase,
Taare jaano madham avtaar re,

144. Satgoor kahere, Chaar joog maahe jivraa aaviyaa,
Ane firtaa satpanthaj maahe,
Jyaare koostiyaane sangate bestaa,
Taare thayaa che Goornarnaa chor re.

145. Satgoor kahere, Satpanthi have tame chetjo,
Ane vaaro potaanoo man,
Have ek til jooth bolaso,
To Goor kahe nahi paamso mokh re.

146. Satgoor kahere, Chaar joogna jivraa chootiyaa,
Te bethaa joove che vaat,
Te maahe jootho thai je chaalse,
To soo dekhaarse mookh re.

147. Satgoor kahere, Jene potaanoo jiv nav vaariyo,
Ane bijane de che dookh,
Te aagar jaataa jootho parse,
Bhaai te jivthi rahejo door re.

148. Satgoor kahere, Sevaa kije satpanthni,
Ane te goorgatsoo dhiyae,
Pan nindaae man nav raakhie aapnoo,
Jethi dharam sarve jaay re.

149. Satgoor kahere, Ame pookaario bahot kar,
Ane ginan maahe didhi saankh,
Goorgat saathe bestaa,
Pan jiv na raakhe thaam re.

150. Satgoor kahere, Poorav janamnaa je paapi thayaa,
Te na mele potaanoo thaam,
Te gat joomlaamaa aavi bhare,
Toi na mele paapnoo kaam re.

151. Satgoor kahere, Limb karvaa te mithaa na hove,
Jo dije sarve joogkaa ras,
Te didaar dekhe Shaah ali tanaa,
Toi karvaainoo na jaay kas re.

152. Satgoor kahere, Te fokat dooniyaa tene maanve,
Te limbthi na choote paap,
Te bheraa jo kaai boliye,
To oolto dojake jaay re.

153. Satgoor kahere, Jis mookhe Ali naam japie,
Ane naam dhaninoo jaan,
Tis mookhthi kene aar boliye,
To kem kari pamiye mokh re.

154. Satgoor kahere, Jis mookhthi amrat jamiye,
Ane tis mookhthi khir ne khaand,
Tis mookhthi kene eb charaaviye,
Tare te jamiyaanaa kevaa fal re.

155. Satgoor kahere, Tame nehaj raakho Goornar Shaahsoo,
Ane Goornarni jaano vaat,
Tame chint maahe cheti bolaso,
To lakhe Jabaraail haath re.

156. Satgoor kahere, Jyaa thaki tame avtariyaa,
Ane avtariyaa sansaaraj maahe,
Te dinthi ame lekho maangshoo,
Ane dharam paapnoo jaan re.

157. Satgoor kahere, Lekho thaashe Goornar na hajoormaa,
Ane paase Goor besaadi jan,
Tyaa dharam tamaaro toolse,
Ane charshe kaagare jaan re.

158. Satgoor kahere, Dharam dasond detaa je pooraa parse,
Te thaashe tolaa tol,
Pache to Goornarne haath che,
To tolyaani soodhaj jaan re.

159. Satgoor kahere, Paap jo ek til vaadhshe,
Vari Saahebne hajoor,
Tyaa jiv ghanoo pachtaaese,
Ane parshe ghaahaa maathaamaa jaan re.

160. Satgoor kahere, Adal karse moro saahiyaa,
Tyaa khamiyaana falaj jaan,
Je khamiyaa raakhe dehimaa,
Tene tyaa thaaese salaam re.

161. Satgoor kahere, Paanch tantav maa sardaar che,
Bhaai tenoo khamiyaa naam,
Je khamiyaa raakhe dehimaa,
Tene tyaa sahoo oothi kare salaam re.

162. Satgoor kahere, Vigat raakhiye aapni,
Kene mookhthi na boliye lagaar,
Ekaante chaaliye mansoo,
To aagar paamso varnoo mokh re.

163. Satgoor kahere, Ekaante dharamaj kijiye,
Ane gatne kije salaam,
Haal vaayake gatmaa aaliye,
To aagal paamsho mokh re.

164. Satgoor kahere, Chaanoo dharamaj raakhiye,
Jem bijo na jaane koi,
Gat aagal araj ja kijiye,
To chaoote charine lesho didaar re.

165. Satgoor kahere, Raheni jaagiye baapre,
Jaagi japie Shaah Pirko naam,
Nindaa thaay tyaathi oothi jaiye,
To raheninoo mool paamo amar thaam re.

166. Satgoor kahere, Ved pookaare chomookhthi,
Je maahe Satgoorni saankh,
Je ved vichaar nahi chaalshe,
Te kem aave hamaare doovaar re.

167. Satgoor kahere, Raheni jaage baapre,
Pan manthi na mele ahankaar,
Tene soodho choraj jaanjo,
Teni ginaan maahe che pookar re.

168. Satgoor kahere, Ghar amaaro che doylo,
Te maahe ghaatioo che apaar,
Ek ek ghaati maahe sor chok che,
Te bin khamiyaa na aave haath re.

169. Satgoor kahere, Khamiyaa kije sat dharamni,
Je maahe moman che anant apaar,
Te moman-ni sabhaa to paamiye,
Jo raheni rahie jaagi zikar saar re.

170. Satgoor kahere, Dharami kaaran ame aaviyaa,
Ane jovaa Satpanthi jiv,
Je Satpanthi saachaa imaansoo,
Te amaara saachaa ootaak mint re.

171. Satgoor kahere, Satpanthi tenoo naam kahiye,
Jene panj bhoo maariyaa thaar,
Khamiyaanaa kharang tene radeh samaana,
Bhaai tene kahiye ootaak mint re.

172. Satgoor kahere, Satpanth maahe char devta,
Ane bagat tena naam,
Pelag Harichandra Yodhishthar
Pir Sadardin tene sath re.

173. Satgoor kahere, Hataj khaan maahethi te nipna,
Aaj chak fad vera maahe jaan,
Sukawari bijnoon farman che,
Pir Hasan Kabirdin tenoon nam re.

174. Satgoor kahere, Nar niranjan to nirakar che,
Tenoon Mowla ali che nam,
Satgoor Sohodev aem bakhiya,
Shaahno pachim desha maahe tham re.

175. Satgoor kahere, Hooraaoo pachaas teni jaayse,
Ane vari sarag vaaso na jaan,
Tene fitkaar laage Satgoor tani,
Je raakhe par strisoo neh re.

176. Satgoor kahere, Par strisoo dharam jaayse,
Ane goomaavioo sarag vaaso jaan,
Sahoo maahethi saankhaj jaase,
To tame sene karo evaa kaam re.

177. Satgoor kahere, Saankh gai ane sil gayoo,
Ane gai potaani pat,
Soi kaamaj kijiye,
Je maahe chaale potaanoo virat re.

178. Satgoor kahere, Satno virat Sookarvaari bij che,
Ane baar pahor pooraa jaan,
Ardho aahaar kari je raakhse,
Te paamse amar thaam re.

179. Satgoor kahere, Sehejaa daanaj dijie,
Ane dije gat Goor mookhe jaan,
Vari gat maahe sookarvaari bij chorso,
To paamso mokh didaar re.

180. Satgoor kahere, Niyam thaapnaa jiyaa kijiye,
Tiyaa keso jooth noo vevaar,
Te thaame je ajaanyoo bolshe,
Tenoo jaashe dharam niyam nirvaan.

181. Satgoor kahere, Dharam niyam to mahor chaap kahiye,
Ane vari Goorni mahor chaap jaan,
Tyaa mahor maari chaap Narni,
Te mahor Nar Alini jaan re.

182. Satgoor kahere, Noor Narayan aek che,
Ane Maesar murat teni jaan,
Dev shakit aavi che te maahe,
Brant raakhe te boolo gemar re.

183. Satgoor kahere, Satgoor dharamaj thaapiyoo,
Te Satgoor Saaheb aapohi aap,
Sookarvaari bij je thaapse,
Tene mokh moogat noo thaam re.

184. Satgoor kahere, Sookarvaari bij je koi kal maahe thaapse,
Ane thaapse poore visvaas,
Te jivane moogataj thaayse,
Ane saahi thaase amaaro didaar re.

185. Satgoor kahere, Amaare duare te fal paamshe,
Ane tetris karor devtane hajoor,
Jene par strisoo gevan karya,
Te aamthi raheshe door re.

186. Satgoor kahere, Dharam sarve khoi raheshe
Ane na hoyse Aline hajoor,
Te par naarine kaarne,
Te aamthi thaayse door re.

187. Satgoor kahere, Jene par naari taji ginaan tatavsoo,
Ane radeh maahe raakhiyo dharam neh,
Te amthi aagal jai besase,
Jyaa che amaaro thaam re.

188. Satgoor kahere, Amaaraa dharam maahe je jiv rahyaa,
Ane tene che amaaro rang,
Tene Ali hetesoo hooraaoo dese,
Ane tene dese ghanaa ghanaa maan re,

189. Satgoor kahere, Hooraa maahe jaai te jiv raheshe,
Tenoo amaraapoori maahe vaas,
Te ghar ame jaai besashoo,
Tenoo karshoo ghanoo memaay re.

190. Satgoor kahere, Mahimaa amaaro maataa tano,
Ane pitaa amane jaan,
Pan par strine kaarne amane melsho,
To ame maataa pitaa kem thaaiye Nirvaan re.

191. Satgoor kahere, Mahimaa amaaro raakhjo,
Ane vachan amaara sir charaai,
Te to paanch hatyaa thi chooteshe,
Te amaaraa vachaane prataap re.

192. Satgoor kahere, Amaaraa vachan je maanshe,
Ane te hoese amaare paas,
Te paanch hatyaathi algo raheshe,
Te paamshe amaaro didaar re.

193. Satgoor kahere, Te didaar amaaro paamshe,
Vari bes-she amaare paas,
Te mevaa pame ati ghanaa,
Ane paamshe Shaahaa-no didaar re.

194. Satgoor kahere, Tyaa mevaa paamshe ati ghanaa,
Ane malaayak aave hajooraj maahe,
Tyaa anat khidmat aavi karshe,
Em kahe satgoor Shams nirvaan re.

195. Satgoor kahere, Kaayaa naav kijie Ali naamaki,
Maahe bharie satnoo bhaar,
Dasond sookrit gat aagal dijie,
Bhaai te Satgoorke farmaan re.

196. Satgoor kahere, Gat gangaa maahe sookrit kijiye,
Ane kije radeh nirmal jaan,
Te radeh maahe kaahink kaaeli aansho,
To tene goorgatnoo nahi farmaan re.

197. Satgoor kahere, Gat farmaane mahaadan ootre,
Ane gat farmaane paatak jaay,
Gat farmaane chaanto nakhaaviye,
Je maahe gat gangaa noo snaanj thaay re.

198. Satgoor kahere, Goorjiye Nar dekhaariyaa,
Ane Goorjiye didho bhed,
Te Goor Nar ek che,
Teni ginaan maahe Goore didhi saankh re.

199. Satgoor kahere, Ginaan pramaane je chaalshe,
Ane te gat gangaa maa aavshe jaan,
Te gat gangaa maahe Goornar jaaher che,
Bhaai rakhe adhooraa doi kari jaan re.

200. Satgoor kahere, Jene adhoori kari jaani,
Te jiv sahi naragi jaan,
Paanch hatyaa tene sir besase,
Em kahe Pir Shams nirvaan re.

201. Satgoor kahere, Pir Shams to ootam janiye,
Jene Quran maahe che saankh,
Te pir Shams gat maahe jaher che bhaai,
Te tyan gat ganga tirath jaan re.

202. Satgoor kahere, Pir Shamse Quranaj bhaakhiyaa,
Ane bhaakhiyaa chaar vedaj jaan,
Te gat ganga maahe besi kari,
Kidhi saachi saankh nirvaan re.

203. Satgoor kahere, Saachi saankh to elam tani,
Ame chaiye Shaahaanaa daas,
Gat ganga maahe je mali gayaa,
Ane saambharo teno bhed re.

204. Satgoor kahere, Surbhan Vimras hoi raahya,
Te raahya amare paas,
Aem farmaaviya tem kariya
Te gat ganga ne partaap re.

205. Satgoor kahere, Gat gangaane ame tran vachan kahyaa,
Ane farmaan bolyaa teh,
Jyaare farmaan amaaro sir charaaviyo,
Taare ame elam-maa aali saankh re.

206. Satgoor kahere, Vimras Surbhan donoon aek hai,
Te hai gat ganga maahe jaan,
Te gat gangaane vachane chaliya,
Tr pota vaikoonth mojar re.

207. Satgoor kahere, Amaare vachane sir didho,
Te didho amaare haath,
Taare ame man maahe bahoo raaji hoovaa,
Te gat gangaane partaap re.

208. Satgoor kahere, Sir diyaa te amane,
Ane ame aarogya aap,
Te am bheraa vase ehe,
Tame rakhe jaano door re.

209. Satgoor kahere, Amaaraa vachan je maanshe,
Te che hamaare galekaa haar,
Tene galekaa haar kari raakhshoo,
Tis momanke sookh-ka ant na paar.

210. Satgoor kahere, Te Vimras moman hoi rahyaa,
Te gat ganga ne partaap,
Te gat ganga na vachan je manshe,
Te moman saachaa nirdhaar re.

211. Satgoor kahere, Moman tenoo naam che,
Je man maahe na raakhe bhiraant,
Je moman bhiraant raakhshe,
Bhaai te kaachaa hove nirdhaar re.

212. Satgoor kahere, Dooniyaa sarve doorijan che,
Ana koi kisike sang na thaay,
Lobhe aavi kaink malyaa,
Pan khaal sir didho na jaay re.

213. Satgoor kahere, Surbhane khaal ootari amne didhi,
Teto dekhaataa sarve sansaar,
Tyan anek aadami am saathe hataa,
Bhaai tema koi na aave pass re.

214. Satgoor kahere, Man hoe to khaalaj dijie,
Ane man vine-aa na hove kaam,
Te man dhoondhi kaadhie,
Te lok man doorijan jaan re.

215. Satgoor kahere, Surbhan amaane aavi malyaa,
Te aaviya moochike gher,
Ane tene harakhesoo teravyaa,
Te aavi potaa amaari paas re.

216. Satgoor kahere, Amaaraa hajoor maahe te rahe-aa,
Ane hookam amaaraa maahe jaan,
Ame sarve taaefe Shaah Nazafane,
Ame Shaah Nazaf-thi karaavsoo maaf.

217. Satgoor kahere, Surbhan ne surti amaari,
Vari amaaro tene laago neh,
Tyare piyalo ame aetho aalyo,
Bhaai tyare pamiya bhed re.

218. Satgoor kahere, Bhed paaeaa ne jot paragati,
Tej roop hoovaa saroop,
Taare ame paarkhoo joioo,
Te gat gangaane partaap re.

219. Satgoor kahere, Gat gangaane ame aagarthi,
Ane vanchan kahyaa tran,
Te gat tran var vachan maniya,
Tyare ame kidha guptaj kaam re.

220. Satgoor kahere, Kaam kidha gat partaape
Ane Suebhanne aavi jot,
Tyare Surbhan aavi am pase oobha rahiya,
Te gat gangaane partaap re.

221. Satgoor kahere, Vachan amaara je maanse,
Te maahe chhe amaari jot,
Te jot prakashe khaal didhi,
Te didhi bagat Surbhan aap re.

222. Satgoor kahere, Tene khaal ootaari potaani dilani,
Te didhi naarine haath,
Te amne aanine so(n)pi,
Te maahethi pagni mojari kidhi jaan re.

223. Satgoor kahere, Evaa rikhisar jaare aavi mileaa,
Taare ame thaiaa raliaat,
Tene chaapo didho saragano,
Te gayaa amarapoori maahe re.

224. Satgoor kahere, Dharam to saacho imaan noo,
Te imaan saacho jaan,
Te imaan je laavse farmaan soo,
Te daas hamaaraa jaan e.

225. Satgoor kahere, Jo dharam karsho Iman sachsoo,
Te bease Surbhanni paas,
Tene khaal didhi hamkoon,
Ane aape hooyaa paak re.

226. Satgoor kahere, Paak naam to Saahebji-noo che,
Ane avichal vachan Satgoor-noo jaan,
Goor ginaan jenere jaaniyaa,
Te bhagat hoovaa saachaa jaan re.

227. Satgoor kahere, Haamaari dehi to Surbhan che,
Ane Surbhan dehi amaari jaan.
Te moman adaai maahe thi kahiye,
Ardho moman te saar re.

228. Satgoor kahere, Surbhan Vimras doo moman kahiye,
Ane ardho moman aeni nari jaan,
Ardho moman harji moochi kahiye,
Jene sievi amaara pagni mojari jaan re.

229. Satgoor kahere, Bhaav vonaa koi moman nahi hove,
Em kahe Pir Shams nirvaan,
Gat gangaa maahe chootiye,
Jisthi jaay sarve paap re.

230. Satgoor kahere, Sor karaa Satgoor tani,
Ane baar karaa Narni jaan,
Te maahe chaar karaa gat maahe vase,
Te karaa Narni parmaan re.

231. Satgoor kahere, Goorji ginaanaj bhaakhiyaa,
Ane ginaan parmaane vaat,
Satgoor maahe je tej varte,
Te Pir Shamsnoo avtaar re.

232. Satgoor kahere, Pir Shams thaanak kari rahyaa,
Ane rahyaa te mool-staan maahe,
Aasmaanthi sooraj mangaaviyaa,
Te Pir Shamske farmaan re.

233. Satgoor kahere, Chetaanharaa tame chetjo,
Ane ae chello avtaar,
Shaah Mowla Ali tenoon naam che,
Te betha pachim desha moojar re,

234. Satgoor kahere, Dasond e Narne aaliye,
Ane bolyaa bolaj paar,
Je dasond detaa khandat karshe,
To kiyaa thaki paame amaaro didaar re.

235. Satgoor kahere, Didaar to amaaro doelo,
Ane te raate jagoo lok,
Nindaa tene shoo kare,
Je raakhe Pir Shams soo het re.

236. Satgoor kahere, Lok dektaa nehaj raakhshe,
Ane dil maahe nindhraane kaar,
Aayoo amar je oraangase,
Te nindhraa maahe parshe nirdhaar re.

237. Satgoor kahere, Aahaar potaanoo aarogiye,
Ane ardho aahaar che saar,
Hak kamaai karine hak khaaiye,
Bhaai tene nindaa na thaay lagaar.

238. Satgoor kahere, Nindaa to jam-ni daasi jaaniye,
Ane kaayaa kasie aap,
Potaani hakni kamaai karine khaaiye,
Bhaai to nindaa na aave paas re.

239. Satgoor kahere, Kiriyaa dharam dasond saachi aapiye,
Te dijie aapne haathe imaan,
Tenoo moovaaa pachi far paamiye,
Jo haathe dije dasond noo daan re.

240. Satgoor kahere, Haathe dharam dasond dije saachsoo,
Satgoor bole tame saach raakho vishvaas,
Pir Sahams kahe tene savaa laakh ghanero aapshoo,
Te aapsoo Satgoor Saahebjike paas re.


Back to top