Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Satvenni Ji Vel - Bhaag Bijo

Source: 
Gujrati Print
Author: 
Sayyad Noor Muhammad Shah Bin Imamshah
verses: 
221
Satvenni Ji Vel - Bhaag Bijo.jpg

Scroll down to download the original Gujrati Text PDF, as well as the transliteration PDF.

Page 1
Table of Contents

SATVENNI NI VEL ........................................................................................................................... 4
Gat Bakshaamnni-kaa Par-taa ....................................................................................................... 4
Jaafar Saadak-ki Kasnni.................................................................................................................. 5
Shaah Ismaail-ki Jaaheraat ............................................................................................................ 6
Shaahaa Ismaail-kaa Mojizaa......................................................................................................... 7
Shaah Ismaail-nu Sarag-vaas ......................................................................................................... 8
Imaamat Vafi Ahmad-ki ................................................................................................................... 9
Taki Mahamad-ki Imaamat........................................................................................................... 10
Imaamat Razi-Abdalaa-ki .............................................................................................................. 11
Imaamat Mahendi Mahamad-ki ................................................................................................... 12
Kaankann-ni Oop-maa .................................................................................................................... 13
Kaankann – Meaning (Not part of granth, information only)............................................. 14
GINAAN: Aavo rikhisaro tame tirath (Not part of granth, information only) ................ 14
Duaa-ki Praapti ................................................................................................................................19
Mahendi Imaam-kaa Parchaa ....................................................................................................... 20
Imaamat Kaayam Mansur va Moiz-ki ......................................................................................... 21
Imaamat-ki Jaaheraat..................................................................................................................... 22
Imaam Taki Jaaheraat ................................................................................................................... 23
Duaa Khaami-kaa Aazaab ............................................................................................................. 24
Bandagi-kaa Martabaa ................................................................................................................... 25
Amiras-kaa Prataap.........................................................................................................................26
Duaa-ki Tartib................................................................................................................................... 27
Nim Thaapnaa-kaa Pattuntaraa .................................................................................................. 28
Narji-kaa Sarag-vaas ...................................................................................................................... 29
Shaah Haadi-ki Zaaheraat ............................................................................................................ 30
Pir Salaamat-ki Rotti-ki Oop-maa................................................................................................ 31
Pir Salaamat-ki Rotti-ki Oop-maa................................................................................................ 32
Memaanni-kaa Dudh-kaa Partaap............................................................................................... 33
Gat Jamaat-naa Prataap ................................................................................................................ 34
Gat Jamaat-naa Prataap ................................................................................................................ 35
Shaahaa Mohatdi-ki Imaamat ...................................................................................................... 36
Imaam-ki Imaamat .......................................................................................................................... 37

Page 2
Gur Pir Shams-ki Tasnif................................................................................................................. 38
Gur Shams-ki Prabodh.................................................................................................................... 39
Gur Shams-kaa Partaa ................................................................................................................... 40
Gur Shams-kaa Partaa ................................................................................................................... 41
Gur Shams-kaa Partaa ................................................................................................................... 42
Gur Shams-kaa Partaa ................................................................................................................... 43
Shaahaa Shams-ki Imaamat ......................................................................................................... 44
Shaah Shams-ki Imaamat.............................................................................................................. 45
Shaahaa Shams-ki Imaamat ......................................................................................................... 46
Gurji-kaa Partaa............................................................................................................................... 47
Gurji-kaa Partaa............................................................................................................................... 48
Gurji-kaa Partaa............................................................................................................................... 49
Gurji-kaa Partaa............................................................................................................................... 50
Gurji-kaa Partaa............................................................................................................................... 51
Gurji-kaa Partaa............................................................................................................................... 52
Gurji-kaa Partaa............................................................................................................................... 53
Gurji-kaa Partaa............................................................................................................................... 54
Gurji-kaa Partaa............................................................................................................................... 55
Satgurji-kaa Partaa ......................................................................................................................... 56
Satgurji-kaa Partaa ......................................................................................................................... 57
Satgur-kaa Partaa ............................................................................................................................ 58
Satgurji-kaa Partaa ......................................................................................................................... 59
Nar Kaasam Shaah-ki Imaamat................................................................................................... 60
Nar Kaasam Shaah-ki Imaamat................................................................................................... 61
Pir Sadardin-ki Fakiri .................................................................................................................... 62
Pir Sadardin-ki Vinati .................................................................................................................... 63
Pir Sadardin-ki Vinati .................................................................................................................... 64
Pir Sadardin-ki Vinati .................................................................................................................... 65
Pir Sadardin-ki Venti ...................................................................................................................... 66
Pir Sadardin-ki Venti ...................................................................................................................... 67
Pir Sadardin-ki Venti ...................................................................................................................... 68
Pir Sadardin-ki Vinati-kaa Fal ..................................................................................................... 69
Ahunkaar-kaa Partaa ...................................................................................................................... 70

Page 3
Var Paannaa Gur Hasan Kabirdin-kaa ...................................................................................... 71
Duaa Karaane-kaa Tartib .............................................................................................................. 72
Satpanth-kaa Padd-daa Kholnne-kaa Fal .................................................................................. 73
Imaamo-ki Tasnif ............................................................................................................................. 74
Imaamo-ki Tasnif ............................................................................................................................. 75
Imaamo-ki Tasnif ............................................................................................................................. 76
Addhaar Farzand-kaa Vivechan ................................................................................................... 77
Noor Shaah-kaa Khat Imaamshaah Par .................................................................................... 78
Gur Imaamshaa-kaa Hujuri-me Jaannaa .................................................................................. 79
Imaamshaah-kaa Darkhaane Pochnaa ....................................................................................... 80
Gotam Rushi-kaa Vistaar ............................................................................................................... 81

Page 4
SATVENNI NI VEL
Rachnaar: Sayyad Noor Muhammad Shaah Bin Imaam Shaah
(Bhaag Bijo)
Gat Bakshaamnni-kaa Par-taa
Dojak aanch-thaa chhutte nirdhaar, paave fer munivar avtaar;
Fir te sukrit-thi sudh-j rahe, paap praachhat sab oos-ke gaye;
Esi Narji-e vaanni kahi, tab-to munivar-ku mer-j aahi;
Fanddanni kaaddhyaa tab aapas maanhe, aatth hajaar moman madine taanhe;
Aadhaa dinaar ek-ek par paddiyaa, iyun-kar chaar hajaar-j huaa;
Laa-kar Imaam-kun diyaa saar, tab-to chhaanttaa naakhyaa nirdhaar;
Savaan gaeb huaa tatkaar, Fir-te paayaa munivar avtaar;
Te-to moman fir esaa huaa, ek-so tasbi nit kaaddh-taa rahyaa;
Ginaan-jo sikhyaa ek hajaar, arbi bhaakhyaa te ginaan-j saar;
Esi pere te munivar huaa, putak aatth oon-kaa joog-me huaa;
Ek diyaa oos-me Narji-kun saar, chaalyaa dasond ant vevaar;
Haath-me paisaa te raakhtaa hotaa, to apnaa haath te retaa dotaa;
Aatth-me se ek paisaa deve, esi per-te munivar reve;
Re Tunhi – Panth kamaayaa so bahot-kar;
Ane jaagyaa anant apaar-re;
Ek thaavar nav chukyaa;
So esaa jiv huaa nirdhaar-re

Page 5
Jaafar Saadak-ki Kasnni
Jaafar Saadak iyun panth kamaayaa, aakhar maarag-kaa darjaa paayaa;
Oos-kaa ek dushman jo hotaa, so Imaam-kaa bhaai kilaataa;
Oos-ne bahot unu-se dagaa kiyaa, kaan Narji-ke shish otaayaa;
Iyun-kar Narji sarge gayaa, daint-kun lok tab bhaari huaa;
Paayaa une so apnaa kiyaa, naam daint-kaa bad-j huaa;
Savant aatth-so vis-j hotaa, pos-ki taarikh pandar kataa;
Budh-vaar-kaa so din nirdhaar, Satgur-e kahyaa sab vistaar;
Kubaa Gurji-kaa hay madinaa maanhe, jaaher Imaam Nar kahevaay;
Kaljoog sandhe Imaam baddaa huaa, jis-ne satpanth-kun sudhaa liyaa;
Saari duniyaa Imaam-j huaa, apnaa mazhab Nar-e aape kiyaa;
Aur kiyaa so duaa-ki rit, satpanth keri sab partit;
Esaa bhed Satgur-e samjaayaa, vaatt mushkil so de batlaayaa;
Mushkil vaatt satvarnni diyaa, jis-ne aapas-ke haathu liyaa;
Re Tunhi – Sudh maarag paave munivar,
Jine maanyaa Gur-kaa farmaan-re,
So jiv tar-kar paar gaye,
Jo saache-the nirvaann-re

Page 6
Shaah Ismaail-ki Jaaheraat
Shaahaa Ismaail Imaam jo huaa, aur Imaam to fokatt bhayaa;
E-to Imaam Narji-kaa avtaar, karraa jaaher bataayaa nirdhaar;
Jaaher roop Nar-e aap dikhaayaa, Musaa bhaai dushman-jo thayaa;
Oos-ne tthaam nav Shaahaa-kun diyaa, aakhar aur mulak-me rahyaa;
Jaaher marnne-kaa naam-jo kiyaa, baatun jaa-kar misar-me rahyaa;
Vahaann murid bahot-j miliyaa, jis-ne Nar-kaa avtaar jaannyaa;
Panth kiyaa sudh maarag saar, ek din jaataa Nar aap bazaar;
Jumlaa-ji sab saathe hotaa, firtaa talaav-ke upar jaataa;
Paar par dekhyaa ek kaag-j tiyaan, ek darkhat par betthaa huaa;
Khaanne na paave bahot bhukhe mare, ati pere te to kar-kare;
Tab-to jamaat-e Narji-kun kahyaa, Narji kaag ek kesaa rahyaa;
Tab-to Narji-e baat-j aankhi, kaag-ki baat sab kahi saankhi;
E-to thaa satpanth moman saar, chaaltaa satpanth-ke maarag vevaar;
Re Tunhi – Imaan na raakhtaa panth par,
Kabhi na paddyaa vakhat-re,
Gat-me kabhi na miliyaa,
Nav betthaa ek-j raat-re

Page 7
Shaahaa Ismaail-kaa Mojizaa
Esaa ho-kar joog-sun muaa, oos-ne kaag-kaa avtaar-j liyaa;
Ijaa apne par paataa bhaari, esi hoti jo oos-ki khuaari;
Pakh pakhaddaatti sab sadd gayaa, bahot maraz oos upar layaa;
Esaa dukh te paamyaa saar, esi lakh choraasi avtaar;
Mahaadan sudhi duniyaa-me rahe, dukh oose apne par rahe;
Pachhi te jaase dojak maanhe, tthaam-te tenun na hose kiyaan-ye;
Tab-to jumle ardaas-j karyaa, Narji saathe iyun-kar kahyaa;
Narji in-kun tame aashish diyo, duaa tame oos upar karo;
To te chhutte madam avtaar, tamaaraa bakshyaa-thi paame paar;
Tab Nar Ismaail iyun bolyaa, tame jumlaa-ji oose duaa-j dennaa;
Gat-ke duaa-thi e chhutti jaae, Gurnar sarve gat maanhe-jo paae;
Gat-kaa partaa hay sab-thi baddaa, gat-maa Gurnar donu parvariyaa;
Gat-ki mahimaa jesaa nav koi, gat-maa karraa vaar anant-j hoi;
Re Tunhi – Gat jumlo jiyaa mali rahe,
Tiyaan sol karraa bharpur-re,
Tetris karodd sab Dev mile,
Ane male te chandaa-ne sur-re

Page 8
Shaah Ismaail-nu Sarag-vaas
Tab-to jumle-ji-e aashish diyaa, Narji-e duaa bahot oos-kun kiyaa;
Chhuttaa te-to madam avtaar, paamyaa te-to pahele paar;
Esaa Nar Ismaail-kaa khel, sunno munivar esaa jo bol;
Aakhar oos Narji-e duniyaa chhoddi, vikh-mi oon-kun kuchh na paddi;
Satgur kahe oos Nar-kaa vichaar, savant aatth-so tris-j saar;
Kaartak mahine taarikh baar, jaai potaa Nar vaikuntth minjaar;
Ditvaar-kaa din saambhrro viraa, raakho apne man-me dhiraa;
Turbat oos Nar-kaa masir maanhe, jaanno bujo sat hogi taanhe;
Fir-to Mahamad Noor oos-thi huaa, oos-ne joogpat bahu kaam-jo kiyaa;
Rahyaa sohi Nar misar maanhe, bahu munivar milyaa taanhe;
Satpanth saache-sun kare vevaar, letaa hataa Narji dasond aahaar;
Sidak munivar-e saachaa raakhyaa, esaa panth Narji-e dikhaayaa;
Rikhisar-e vaatt-vaatt sudhaa paai, jenne panth maarag-jo piyaai;
Re Tunhi – Satpanth puraa bhettaaddyaa,
Fir gayaa vaikuntth vaas-re,
Aatth-so ugan-sinter thaa,
Bhaadarvaa addhaar khaas-re

Page 9
Imaamat Vafi Ahmad-ki
Fir to Vafi Ahmad Imaam thayaa, soi Narji misar maanhe rahyaa;
Pandraa baras karyaa baadshaahi, sarve fakiri raahaa chalaai;
Murid kiyaa une anant apaar, thaapyaa Mukhi Kaamaddiyaa saar;
Aahmad Mukhi tab hotaa jaann, Kaasam Kaamaddiyaa kahiye vakhaann;
Dhyaave dharam te sarve taare, jomun sifaaryo Narji-ye jaare;
Savant aatth-so choraasi kahiye, amraapuri potaa tahiye;
Shrivann taarikh vis-jo jaann, aatvaar-kaa din pramaann;
Kabar us-ki bhi karyaa taahe, baap daade-ke mukaam-j maanhe;
Suraj chhipaa oos din tatkhannaa, pashu pankhi-to rotaa ghannaa;
Darkhat parbat bahot vednaa kari, esi jaann joog-me parvari;
Satgur bhaakhi sat maarag saar, karo kriyaa to utaro paar;
Dije dasond Gur mukh aahaar, chaaliye sat tanne vevaar;
Namtaa khamtaa saburi saar, par-nindaa-su nav raakho pyaar;
Re Tunhi – Duniyaa durijan dur karo,
Jo chaaho Shaahaa-kaa didaar-re,
Satgur-e sab farmaavyaa,
Saachaa lang-se paar-re

Page 10
Taki Mahamad-ki Imaamat
Fir-to Taki Mahamad huaa, Nar avtaar so pragatt bhayaa;
Savant aatth-so chhanu hotaa, aakhar sargaa-puri maanhe pohotaa;
Ogann-tris taarikh-ne pos maas, tab-to Narji potaa vaikuntth vaas;
Kabar oos-ki uhaan-jo kiti, jiyaan baap daade-ki kabar hoti;
Esaa oos Gurji-e kahe diyaa, e sat maarag to sudhaa huaa;
Dharam dhyaayaa anant jo per, ttalaayaa sat keraa saghrraa andheraa;
Moman-e dharam dhiyaayaa saar, Gurji Abdalaa-kaa avtaar;
Satpanth maarag moman-e kamaayaa, saachaa maarag te sudh dhyaayaa;
Sat maarag dayaa-te lok saare, te sab gayaa sarge nirdhaare;
Je koi chaalyaa Gur-ke ginaan, Satgur bolyaa sat vachan;
Je koi munivar saambhrre ginaan, aal-se Gur mukhe dasond-nu daan;
Oon-kun mahaadan na lupe lagaar, amraapuri me jaave nirdhaar;
Satpanth maarage je sudhaa rahe, fal anant bhaai paave sohe;
Re Tunhi – Je munivar dharam dhyaav-se,
Te paave savaa laakh saar-re,
Satpanth maarag sab-thi baddaa,
Je Nabi-u keraa vevaar-re

Page 11
Imaamat Razi-Abdalaa-ki
Fir-to Razi-Abdalaa Imaam-j huaa, une saachaa panth chalaayaa;
Chhatis baras-to panth chalaayaa, fir Narji amraapuri gayaa;
Savant nav-so batris jaanno, kaartak taarikh sol pramaanno;
Ditvaar din Gurji sadhaaryaa, satpanth maarag tab sudhaa rahyaa;
Jine saache dil-se dhyaayaa, une Shaahaaji partak paayaa;
Kabar kiti saamraa maanhe, je koi saachaa pichhaanne aahe;
Kitne din uhaan pathar-e hote, kabar upar-to chhagal rete;
Fir-to kabar oos tthaar banaai, oos-ke upar haji-re karaai;
Baatun maanate oose moman saare, karte Narji-ke sab vevaar;
Bahot karaamat Narji-ki hoi, jaaher moman dekhyaa soi;
Kabar-se bahot Noor-jo aate, oos-kun moman sab partak paate;
Bahot huaa Narji-kaa zahoor, hotaa samaa kar so Noor-me Noor;
Aal Imaam je Huseini parivaar, paatra Nakalanki Nar avtaar;
Re Tunhi – Partak khel aape kariyaa,
So Huseini Nar avtaar-re,
Satgur-e piyu kar bhaakhiyaa,
So kanthiyaa amrat saar-re

Page 12
Imaamat Mahendi Mahamad-ki
Mahendi keraa tame sunno vichaar, kaankann baandhyaa so joog minjaar;
Ek moman adharmi-j hotaa, bahot une joog-me gunaa kiyaa;
Marne vakhat paayaa aajaar, ruh na nikalyaa teni vaar;
Tab-to ati ghannaa dukh jo thayaa, sudh budh oos-ki sarve gayaa;
Haath pag ati pachhaadde saar, bahot munjaann thayaa nirdhaar;
Oos-kaa bettaa to do-j hotaa, doye chal-kar paas-j potaa;
Narji-kun shish nami karyaa ardaas, haal pitaa-kaa karyaa prakaash;
Nar Mahendi tab esi jo kahyaa, oos-ku kaankann bandh-vo iyaa;
Tab kaankann bandhaavyaa saar, jumlaa milyaa un-ke duvaar;
Kaankann bandhaav-taa sudh-e na hoi, jumle-ji oose kaankann bandhaai;
Sudh binaa kaankann na bandhaanni teh, tab jumle-ji ko huaa sneh;
Oos-ke behosh jamaat-e kahyun, fir jaai Narji-ku puchhi aavo;
Fir donu Nar paas gayaa, sohi vachan prakaash-j karyaa;
Re Tunhi – Kaankann sudh binaa na bandhaat-he,
Ab kesaa kariye per-re,
Tab Narji fir hukam kare,
Jo kesi kariye bher-re

Page 13
Kaankann-ni Oop-maa
Tab to Narji fir esaa kahiye, tam me su ek kaankann bandhaavo;
Bettaa bandhaave te jaa-kar saar, dharam bette-kaa sat vevaar;
Baap aur bette-ki hoti milaann, kaam betto-ki jo ati karnni;
Tab jaa bette-ne kaankann bandhaai, baap-kun oon-se aaraam jo aai;
Fir jiv nikarryaa rahemat maanhe, paamyaa sarge te jaa-kar tthaam-he;
Esi kriyaa kaankann keri, savaa mohor oos-par denni kari;
Mahor addhaay-jo aurat hoy, ardhi mahor laddke-ki soy;
Esi kaankann hoygi rit, Gurji-e kaankann-ki kahi pratit;
Mahaadan keraa jab hoygaa din, mil-se tathaa sab moman jann;
Jenne kaankann bandhaavyaa joog maanhe, oos-ke haath-me Noor jap-ke aahe;
So Nar pichhaanne Nar un-kun jaanne, Gurji haath so un-kaa jaale;
Sarag maanhe un-kun le-kar jaay, oos-kaa amraapuri me vaas karaave;
Kaankann bandhaavjo moman saar, chhaanttaa naakhnnaa har baras minjaar;
Re Tunhi – Esi rit munivar tanni,
Tame bhuli na jaao gemaar-re,
Satgurji sohi farmaavyaa,
Je kanthe vaaram-vaar-re

Page 14
Kaankann – Meaning (Not part of granth, information only)
The act of tying kaankann was also one of the methods of finalising a contract of
allegiance between the Imam and the murid. In this ceremony, a murid would approach
the Spiritual Master with his palms folded and the Spiritual Master would dip his finger
in water and make a circle around the ankles of the murid in such a way that it would
become the shape of a bangle. The Spiritual Master would also tie a red silk thread
around the ankles of the murid which was called “kaankann doro” and it was considered
a guarantee of safety.
Mawlana Hazar Imam made a Farman in Hyderabad, Sindh on 27 th
February 1976:
“I also accept kaankann, kaangvaa and chhaanttaa because I have not accepted them
during my first mulaquat with the Jamat.”
Kaankann is mentioned in ginans and in the following Ginan has considerable details:
GINAAN: Aavo rikhisaro tame tirath (Not part of granth,
information only)
Jire bhaai aavo rikhisar tame tirath naavo
aapnnaa saahebe shun-shun farmaayaa ji ...ho jire bhaai 1
Jire bhaai saahebe farmaayaa te Gur-e kahi sambhrraavyaa
bhaai Gurji kahe tem chaalo ... ho jire bhaai 2
Jire bhaai Gur ghat Gangaa maanhe tame nirmal thai aavo
aavi sat dharam sun tame raacho ... ho jire bhaai 3
Jire bhaai kaayaa naa bandhann tame kaayaa maa baandho
bandh raakhiyaa vinaa kem paamsho ... ho jire bhaai 4
Jire bhaai moh maayaa ni tame mamtaa melo
purann karnni Gur ji sun raakho.... ho jire bhaai 5
Jire bhaai evi karnni Gur ji e farmaavi te dil sun raakho
to tame kaankann bandhaavo ... ho jire bhaai 6
O Brother, keep in heart the actions which the Spiritual Master has indicated to
you and tie the kaankann.
Jire bhaai kaankann bandhaavi tame sutak ttaarro
to kaankann sonaa-naa hoy ... ho jire bhaai 7
O Brother, after having tied the kaankann, if you shun impurity, then the
kaankann will be of gold.
Jire bhaai sutak ttaarri tame kaankann paarro
ane purann prit Hari sun raakho ... ho jire bhaai 8

Page 15
O Brother, by shunning impurity, follow the discipline of kaankann and keep
absolute love for your Lord Hari (Imam).
Jire bhaai kaankann vinaa viraa orrkhaann nahi
te to tame kaa(n)y na bandhaavo ... ho jire bhaai 9
O Brother, there is no recognition without kaankann, then why do you not tie it?
Jire bhaai kaankann bandhaavi ane sutak na raakhe
evi Gurji sun prit-j raakho.... ho jire bhaai 10
O Brother, wear kaankann and shun impurity; keep such love for the Spiritual
Master.
Jire bhaai kaankann bandhaaviyaa tyaare narag-e na jaavo
ane kaayaa maanhe evo rang aave ... ho jire bhaai 11
O Brother, when you have tied the kaankann, then you will not go to hell. Your
body will have such colour.
Jire bhaai kaankann bandhaavi tame surat nirat-j raakho
kaankann parsaade viraa bhaai chhutto ... ho jire bhaai 12
O Brother, after tying the kaankann, keep your thoughts pure. You will attain
salvation because of kaankann.
Jire bhaai haathe amraapuri tame kaa(n)y gamaavo
to aagal thay gayaa tevaa tame thaavo ... ho jire bhaai 13
Jire bhaai aagal thay gayaa te karnni kartaa
evo Sat Gur no bol sahi kari jaanno ... ho jire bhaai 14
Jire bhaai kalikaar maanhe tame tari kari jaasho
tyaare jiv janjaar thi chhutte ... ho jire bhaai 15
Jire bhaai aaj kal jug maanhe je satpanthi saachaa
te to feraa aatth fari sidhaa ... ho jire bhaai 16
Jire bhaai aatth feraa jiv-ne maankhaa-naa jaano
pahelo raajaa thay ne aave ... ho jire bhaai 17
Jire bhaai bijo avtaar to vazir no aave
ane trijo setth saahukaar ... ho jire bhaai 18
Jire bhaai chotho avtaar to bhraamann maanhe aave
ane paanch-mo kaapnni nu jaano ... ho jire bhaai 19

Page 16
Jire bhaai chhattho avtaar to mahaa bhaarthi jaanno
ane saat-mo nich pichhaanno ... ho jire bhaai 20
Jire bhaai aatthmo avtaar to sat panth maanhe aaviyaa
tyaare sat panth maarag sujiyaa ... ho jire bhaai 21
Jire bhaai dharam maarag to imaan jaanno
ane imaane kaankann bandhaavo ... ho jire bhaai 22
O Brother, the path of religion is faith; wear the kaankann with faith.
Jire bhaai chaar jug naa jivddaa feraa maanhe paddiyaa
kaankann bandhaavo tyaare jiv chhutte ... ho jire bhaai 23
O Brother, the jiv of the four joog went into cycles; tying the kaankann will break
the cycle and you will attain salvation.
Jire bhaai duniyaa maanhe jem agan-j kahiyen
tem dar maanhe laago te kem kari buje ... ho jire bhaai 24
Jire bhaai an(n) paanni naa parab chalaave
dav laage te kem kari buje ... ho jire bhaai 25
Jire bhaai dav laago tyaare kenu nahi chaale
pachhi sarve naanaa mottaa bari mare ... ho jire bhaai 26
Jire bhaai dav laago tyaare Hari e joyaa
tyaare meghaa damar varsaayaa ... ho jire bhaai 27
Jire bhaai aaviyaa megh tiyaan anant-j utthaa
tyaare tiyaan dav nu nahi chaaliyo ... ho jire bhaai 28
Jire bhaai taari kaayaa maanhe dav-j laago
te jug no dav sarve ne baare ... ho jire bhaai 29
Jire bhaai jug nu dav te maanhe kahink vinnse
te maanhe koi koi bachi aave ... ho jire bhaai 30
Jire bhaai khari dasond ne puro dharam-j aale
tene dav na laage ... ho jire bhaai 31
Jire bhaai jyaan lagi kaayaa maanhe dav rahe
tyaan lagi kaain kaam na aave ... ho jire bhaai 32
Jire bhaai kaankann bandhaaviyaa tyaare mehg-j maliyaa
tyaare dav-e tiyaan johr-j meliyaa ... ho jire bhaai 33

Page 17
Jire bhaai kaankann bandhaaviyaa tyaare ginaan jal aaviyaa
tyaare dav daannav nu tiyaan nahi chaale ... ho jire bhaai 34
Jire bhaai kaankann baandhiyaa tyaare kaayaa maanhethi dav-j uddiyaa
tyaare kaayaa maa niyaamat aave ...ho jire bhaai 35
Jire bhaai dav hato te baari-ne meliyo
tenu kastar kem kari kaaddho ... ho jire bhaai 36
Jire bhaai kaayaa paaki dav baari meliyaa
jyaare sutak paatak kholiyaa ... ho jire bhaai 37
Jire bhaai sutak paatak jyaare khuli ne jaay
tyaare kastar kaaddhi naakhe ... ho jire bhaai 38
Jire bhaai kaankann sutak jenne dil sun paaliyaa
tene aagal gunaah nahi hoy ... ho jire bhaai 39
O Brother, he who followed the teaching of shunning impurity through kaankann
will not have any sins in the life hereafter.
Jire bhaai dasond te to devun kari ne aaviyaa
te maanhe tamne Gur-e shun-shun farmaaviyaa ... ho jire bhaai 40
Jire bhaai kaankann sutak kaayaa ni vaaddi
tenu tamne te shun-shun kahiye ... ho jire bhaai 41
Jire bhaai daaridhra ghaddiyaa-naa eh chhe bhed
tame daaridhra duniyaa nu ttaarro ... ho jire bhaai 42
Jire bhaai daaridhra raakhi ne dharam-j aale
te to dharam ne daaridhra khaave ... ho jire bhaai 43
Jire bhaai dharti kheddi tame mol-j vaavo
te maanhe jo nindaamann na raakho ... ho jire bhaai 44
Jire bhaai nindaamann vaadhe tyaare mol nahi thaay motto
tyaare te mol nindaamaann maanhe jaave ... ho jire bhaai 45
Jire bhaai dharti kheddiyen te to Sat Panth jaanno
ane mol te dasond parmaanno ... ho jire bhaai 46
Jire bhaai nindaamann tame sutak jaanno
sutak hove taa(n) lagi mol nahi aave ... ho jire bhaai 47
Jire bhaai kaankann baandhiyaa tyaare haathe hathiyaar thayaa
tyaare nindaamann te dhrujvaane laage ... ho jire bhaai 48

Page 18
Jire bhaai sutak nindaamann te to bahu balvant kahiyen
tene kedde kaankann kije ... ho jire bhaai 49
Jire bhaai Sat Panthi thay, je sutak na paale
te to Sat Panthi kem kahevaay ... ho jire bhaai 50
Jire bhaai aare kaayaa maathe ettlaa chhe dukh
to tame sutak kem kari raakho ... ho jire bhaai 51
Jire bhaai kaankann bandhaaviyaa tyaare Gur-e diyaa haath
te to Gur nu haath kem kari melo ... ho jire bhaai 52
O Brother, when you wear the kaankann, it means that the Spiritual Master has
offered you his hand. How can you leave that hand of the Spiritual Master?
Jire bhaai Pir Hassan Kabirdin ginaan sunnaayaa
gat-kun kahi samjaayaa ... ho jire bhaai 53

Page 19
Duaa-ki Praapti
Duaa karaavo tame gat maanhe jaai, to tamaari hoy-se saachi kamaai;
Koddi damddi-kaa mul ghanneraa, dharam karjo tame saveraa;
Ek damddi maanhe kunjar fal, to dharam thaase safal;
Ek kann raandh-so duaa kaaj, palatra savaa laakh thaase aaj;
Aakhar-maa tame savaa laakh-j paave, esaa Guruji kahi samjaave;
Duniyaa-me bhi sab barkat paavo, bij vaavi-ne jiyun fal-j paavo;
Vaavi-e jevun tevo fal thaay, esaa duaa-kaa savaab lakhaay;
Paddyaa bagdaad-me jab dukaarr, thayaa dukhi tyaan lok apaar;
Bhukh-thi mar jaate sab koi, ek munivar tyaan retaa soi;
Soi nit-nit duaa karaataa, adki paisaa-me barkat paataa;
Aur jo khaanne-ki duaa karaai, dukaarr-me oose kaam jo aai;
Ek jo daannaa tyaan hotaa je, raandhi duaa kotthi-ye raakhyaa te;
Aakhaa baras te oos-kun khaayaa, to-bhi daanne-kaa paar na paayaa;
Re Tunhi – Dekho sat maarag saar-thi,
Jenne duaa karaavi nirdhaar-re,
Ek sai bahu baras raandhyaa,
Tenaa ghar-maa aatth jann saar-re

Page 20
Mahendi Imaam-kaa Parchaa
Esi duaa-ki hay barkat viraa, je koi man maanhe raakhe dhiraa;
Esi Gurji-e vaanni kahi, rikhisar tame samjo sahi;
Rikhisar sunno sat dharam aachaar, kari liyo saachaa dharam vevaar;
Mahendi Imaam jab magrab gayaa, vahaann murid te be-had karyaa;
Chaalis hajaar satpanthi saar, oos-kaa hotaa saachaa vevaar;
Tab panth apnaa so jaaher karyaa, ek laakh upar bahot kaafar maaryaa;
Jaaher thai-ne karyaa kaaj, saaryaa munivar jumlaa-naa kaaj;
Esi karnni joog-me kamaai, aakhar mot-ki maarag paai;
Sargaa-puri-me vaas jo karyaa, vahaann-ke munivar par mer-j karyaa;
Savant nav-so par nevun hotaa, tab te Narji vaikuntth potaa;
Vaishaakh taarikh ter-mi saar, din thaavar-kaa hotaa nirdhaar;
Esaa vichaar Gurji-e kahyaa, mediyaa shaher-me turbat karyaa;
Jaa-kar Noor-me Noor samaannaa, Satgurji sohi kahi parmaannaa;
Re Tunhi – Satpanth Narji saabat karyaa,
Tame saambhrro saachi vaann-re,
Gur kahe dharam-ke saar-thi,
Jo mitthaa amrat ginaan-re

Page 21
Imaamat Kaayam Mansur va Moiz-ki
Narji Kaayam fir us-kaa huaa, kaaheriyaa shaher-me murid-j kiyaa;
Panth kamaayaa bahot nirdhaar, baaraa baras kahiye tatkaar;
Savant das-so upar ek, aakhar sarag maanhe gayaa nek;
Maahaa mahinaa tyaan tatkaar, chaud-mi taarikh oos-ki saar;
Fir-to Narji Mansur jo huaa, tenne din-kun sudh chalaayaa;
Tis par nav baras hotaa jaann, esaa panth karyaa nirvaann;
Savant das-so upar aatth, jetth maas-ki taarikh saat;
Potaa Narji vaikuntth nirdhaar, sargaa-puri vaasaa saar;
Oos-ki kabar te magrab maanhe, Satgur kahe sarve sat bhaai;
Fir-to Moiz Imaam jo thayaa, chovis baras tab raaj-j kiyaa;
Fir-to sadhaaryaa sarag vaas, umro hoti chaalis par paanch;
Savant das-so ekatris, sargaa-puri gayaa Jagdish;
Aasaad maas-ki paheli jo raat, te Nar-e chhoddyaa gat jamaat;
Re Tunhi – Ant-pad amrat karyaa,
Ane bodhyaa munivar lok-re,
Je satpanth-me na aavyaa,
Te huaa saghrraa fok-re

Page 22
Imaamat-ki Jaaheraat
Hu-e Aziz fir Nar joog maanhe, ati saach sohi dharam dhyaaye;
Ekis varas hotaa Nar avtaar, umro tris varas jo saar;
Savant das-so ne baavan saar, taarikh sataavis guruvaar;
Bhaadarvaa maanhe sarge sadhaaryaa, so Nar magrab-ke maanhe rahyaa;
Fir-to Haakam Ali joog-me huaa, vo-bhi aakhar vaikuntth gayaa;
Chovis varas karyaa baadshaahi, satpanth maarag une sudh chalaai;
Savant das-so chaunter saar, chaalyaa chaitar-e tith agiyaar;
Jaa-kar sarag-me vaas-j kiyaa, turbat medie hajiraa huaa;
Zaaher Husen fir jaaher thayaa, Nar avtaar ees joog-me rahyaa;
Baras pandar hotaa Imaam roop, ati ghanneraa une karyaa saroop;
Savant das-so upar ekaannu, aasu maas tith chhatthi jaannu;
Din mangal-kaa thaa Gurji kahe, sarge gayaa sab samji rahe;
E-to kathaa na kiyaa kitaab, oos-kaa kuraan-thi huaa khataab;
Re Tunhi – Ilam-me sab suj hay,
Tu mat ho murakh gemaar-re
Gur divaa haath-me diyaa,
Kahyaa e jis-kaa saar-re

Page 23
Imaam Taki Jaaheraat
Mustan Sirbillaah Nar avtaar, jaaher huaa sansaar minjaar;
Laakh murid Nar-e apnaa karyaa, so sab din-maa parvaryaa;
Ke te mulak Narji-e liyaa, roop Imaam-thi jaaher huaa;
Hukam duaa-kaa bahot karyaa, bahot kahi kahi-ne farmaayaa;
So Gurji baat kahe saghrre saari, sunno munivaro man vichaaro;
Je koi chuk-se vakhat savaar, bandagi na hoye oose din minjaar;
Oos din paatak likhyaa jaaye, barkat jaave sab dhandhe maanhe;
Esaa ek roj-kaa chuknnaa bhaai, dil-me apnne jine sudh-j paai;
Je koi chuk-se saanj-kaa ttaannaa, oos-kun gunaa das din parmaannaa;
Je oos das din-ke andar khaaye, so kann-kann sarve haraam lakhaaye;
Aur-jo savaab oos din maanhe, so kuchh kaam nav un-ke lakhaaye;
Aur-jo sumnni-kaa chuke vakhat, oon-thi to bejaar gat jamaat;
Oliyaa Anbiyaa sab paapi kaheve, chaar maas sudhi esaa raheve;
Re Tunhi – Fir sab chuke din thaki,
Te munkar chor lakhaay-re
Aur je do din nahi milyaa,
So sudh kaafar kahevaay-re

Page 24
Duaa Khaami-kaa Aazaab
Je koi chukse bhaai din chaar, oos-thi Oliyaa sab hoye bezaar;
Aur-jo chukegaa din saat, oos-kun dharam na aave haath;
Das din chuke so jaalam naam, oos-kaa na hove koi din kaam;
Maas oos-kaa sab kuchh jaay, je koi sarve jamaare dhyaay;
Til-bhi dharam oose kaam na aave, dasond sukrit sab fokatt jaave;
Esaa Gurji kahyaa sab maram, te jaanni dhyaavo tame sat dharam;
Je koi varas sudhi chuke jaay, te to shetaan-ni jaat kilaaye;
Je koi umar na male gat-ki chaal, to aakhar oos-kaa kyaa havaal;
Sudhaa aazaab madam-j paave, ghann-ki maar seer upar khaave;
Maatte mat chuko munivar bhaai, kar-jo kaljoog-me saachi kamaai;
Gat-me vkhat duaa-ke milo, gat-kun panjaa didaari aalo;
To vaikuntth-maa hove vadhaavaa, gat-ki bujaragi hay dharam-thi bhaavaa;
So to Narji-e sab samjaayaa, Gurji-e munivar-kun sarve bhaakhyaa;
Re Tunhi – Gat-kaa mahimaa hay baddaa,
Tame parkho parkhaann-haar-re,
Vakhat velaa nav chukiye,
So jaai-e gat minjaar-re

Page 25
Bandagi-kaa Martabaa
Vakhat bandagi-kaa savaab bahotera, sunno munivaro me-maa oos keraa;
Je koi gujaare vakhat savaar, barkat hove oose anant apaar;
Aur-bhi darjaa hay esaa bhaai, saat vaar darkhaanaa karvaa jaai;
Bhettyaa hoye Narji-kun nirdhaar, esaa savaab hay vakhat savaar;
Saanj-kaa vakhat jo jamaat-sun padde, chaalis dargaa so esi kare;
Aur-bhi savaayaa hotaa imaan, jesaa chaalis padde jo kuraan;
Aur sumnni je vakhat gujaare, so sestra dargaa-kaa fal-j paave;
Oliyaa Anbiyaa sab oos-thi saar, hoye khushiyaal te anant apaar;
Esi barkat Gurji-e farmaai, sohi Satgurji partak paai;
Thaavar raat-e je padd-se duaa, oos-kaa sarag-me hoye vadhaavaa;
Sestra jagan-kaa te fal paaye, je thaavar raat-e duaa paddaaye;
Sestra bandagi fal hoye saar, raat thaavar-ke sohi nirdhaar;
Esaa saachaa Satgurji-e bhaakhyaa, bhed amulakh sat-thi aankhyaa;
Re Tunhi – Satgur-e sat farmaavyaa,
So jaanno jugat-sun saar-re,
Amiras pije nirmalaa,
Te thaavar raat-e saar-re

Page 26
Amiras-kaa Prataap
Amiras pise je thaavar raat, oos-ke seer par na aave ghaat;
Jis-ke ang-me amiras aayaa, oos-kaa ang so Noor-j thayaa;
Oos-kun aag na jaale saar, bach-she dojak-thi te nirdhaar;
Oos ang-kun koi maar na keve, jab soi ang kabar-me jaave;
Amiras piye taa-kun nahi puchhaannaa, je koi pive har thaavar ttaannaa;
Je koi ek thaavar-thi chukyaa, so jiv iyun kar mar gayaa;
Te-to nistte avgatiyaa thaay, oos-ki kamaai sab fokatt jaay;
Har thaavar raat-e karras thapaavo, Nar-ke naam-e tyaan thaal karaavo;
Esaa Nar Mustan Sirbillaah kahe, so Gurji sab bhaakhat rahe;
Nistte duaa tame padd-jo saath, to ant bandagi hay pad haath;
Jo gat-thi chukaato turat-j paddnnaa, aur Shaahaa Pir-ki tasbi karnnaa;
Baar tasbi Shaahaa Pir-ke naam, to gat jesaa hoye savaab tamaam;
Aur jo paddnaa na jaann-taa hoy, to te dusre ke saath paddaay;
Re Tunhi – Paddnaa pichhe oos-ke bherraa,
Je jaanne bahotera jaann-re
Pratham Narji-kaa naam sab,
Aur Gurji-kaa naam nirvaann-re

Page 27
Duaa-ki Tartib
Aur-jo paanch sujde sab-hi pure, tyaan nit duaa-ke bahot bahotera;
Esi tamaam je jaanne saar, sos ginaan te jaanne nirdhaar;
Un-ke pichhe paddnnaa satijan, to hoyegaa Gurnar-kaa darshan;
Je koi munivar musaafar hoye, rann-maa duaa na jaannataa soye;
Sohi kaaddhe tyaan tasbi baar, to fal duaa-kaa hove nirdhaar;
Sijdaa baar upar baar karnnaa, oos-par saar-ki duaa-jo paddnnaa;
So nav jaanne so Pir Shaahaa padde, har ek tasbi-e sijdaa kare;
Esi per bhaai abuj keri, sudh-vant-kun sudh bahot bahoteri;
Tasbi baar sunno vichaar, Pir Shaahaa naam har tasbi baar;
Pratham tasbi gat-jumle keri, gat-gangaa oos-me kahe bahoteri;
Tasbi dusri fir Nar-ke naam, oos-me Shaahaa Pir kahevo har tthaam;
Tisri tasbi Ali Sirjann-haar, ehi naam Nar Har avtaar;
Chothi tasbi Gurji-ki paddiye, oos-me Shaahaa Pir-kun samariye;
Re Tunhi – Samarann kariye saach-sun,
To hove fal ant-re
Satgurji-e bhaakhyaa
Te munivar-kun nirdhaar-re

Page 28
Nim Thaapnaa-kaa Pattuntaraa
Kalas thapaavo tame oos-ke saath, je koi sat dharam-ki vaat;
Ekvis kalas-ki duaa-jo saari, jaannataa hoy sarve nirdhaari;
Nav sijdaa puraa hoye jabaan, aashaa puri kare oos-maanhe aan;
Sotaa satiyaa hay sudh vevaar, esaa satpanth dharam aachaar;
Je koi paaval na piye tatkaar, oos-ghar sinter balaa padde saar;
Duniyaa maanhe ant bhunddhaa so jaann, Noor na varse mukh par pramaann;
Paaval Noor bhaai raakho dhyaan, sat pramaanne so karjo aann;
Esi bodh Gurji-e kahi, murakh maram sab samjo sahi;
Gat maanhe bhagat-kun besaaddo, Gur-ke ginaan-sun un-kun pichhaanno;
Je koi samje samjaave saar, paarre parraave so dharam aachaar;
Satgur-e bhaakhyaa saachi vaanni, ilam likhyaa tame jaanno piraanni;
Esaa sunn-taa tame nito-nit, to te fal hoy janam marat;
Esaa samji-ne raakh-jo yaad, te to hoy-se rikhisar saar;
Re Tunhi – Satgur-e esaa bhaankhyaa,
Tame saambhrro munivar jan-re,
Esaa chaavaa sat dharam-kaa,
Te saambharr-jo nis-din-re;

Page 29
Narji-kaa Sarag-vaas
Nar Mustan Sirbillaah Imaam, kahiyaa joog maanhe jugpat kaam;
Bahot munivar une kariyaa saar, un-kun alaavyaa sat maarag vevaar;
Oos-ne vasiyat iyun-j kiyaa, Shaahaa Nizaar-kun gaadi diyaa;
Muste-Ali-ne fitnaa jagaayaa, Shaahaa-ke hukam-me seer firaayaa;
Esaa kartav joog maanhe kariyaa, aakhar duniyaa-thi aap sadhaariyaa;
Savant agiyaar ekaavan hotaa, tab te Narji vaikuntth potaa;
Faagann mahinaa hotaa tatkaar, oos-ki pandar-mi tith nirdhaar;
Satpanth maarag-kun sudh chalaayaa, satpanth-kun sudh partak paayaa;
Fir-to Narji Shaah Nizaar huaa, un-kaa dushman bahot-j thayaa;
Bhaai-e dushmani kariyaa apaar, aakhar pahonchaadd-yaa sarag duaar;
Tab-to munivar satijan milyaa, oos bhaai-kun-bhi tenne-j maaryaa;
Savant agiyaar pachaas par teen, vaikuntth gayaa Narji vo din;
Kaartak maas-jo hotaa jaann, taarikh ekvis-mi pramaann;
Re Tunhi – Din sumaar-kaa hataa tyaan,
Narji pahonchyaa sarag-j maanhe-re,
Satpanth sudh raakhyaa,
So Guruji-e kari taanhe-re

Page 30
Shaah Haadi-ki Zaaheraat
Pragatt rahyaa te Nar avtaar, oos-kaa Shaahaa Haadi karyaa aakaar;
Gubti rahyaa so ees joog maanhe, baatun moman te un-kun dhyaaye;
Je koi pure imaan-sun rahyaa, tenne Shaahaa Haadi-kun dhyaayaa;
Gaddh Aalamot khanddh Iraak, pahaadd aalburaj unch athaak;
Pahonchyaa Shaah Haadi oos makaan, kilaa baddaa missal aasmaan;
Hasan Sabaa murid ruddh imaan, oos-ne Shaah Haadi-kun liyaa pichhaan;
Paaun aa-ke Shaahji-kun paddyaa, araj bahoteri Shaah paas-j dhariyaa;
Shaah Haadi aalamot-maa rahyaa, bahot lok-kun moman kariyaa;
Shaahaa Haadi-e kanthiyaa bahu ginaan, sat-kaa maarag chalaavyaa nirdhaar;
Esaa chaavaa gat-maa hay kariyaa, sohi kaljoog maanhe parvariyaa;
Gurnar roop do te oos-maanhe, Haadi naam dharaaye oos-ttaanne;
Sudh kariyaa sab dharam aachaar, je koi chaalyaa tyaan pure vevaar;
Sat-kaa maarag te sudh chalaayaa, saachaa maarag le dikhlaayaa;
Re Tunhi – Sat-kaa maarag saach-thi,
Em bolyaa Gurji saach-re,
Ilam-kaa fal sufal hay,
Gur esi bolyaa vaach-re

Page 31
Pir Salaamat-ki Rotti-ki Oop-maa
Gurnar-e sat dharam chalaayaa, Gurji-ki rotti denni farmaayaa;
Oos-me fal hay jaa anant apaar, je koi devegaa saache vevaar;
Sohi munivar sargaa-puri jaay, duniyaa maanhe bahu kaam so-hoy;
Esi pere so Gurji bataayaa, tab kai moman chit maanhe laayaa;
Detaa rotti so thaavar raat, saache man-thi so maanhe jamaat;
Chaar varas soye rotti-yaa diyaa, ek sakht moman esaa huaa;
Oos-kaa Fajar-Ali kahiye naam, sidak dil-se so diyaa tamaam;
Fir vo chal gayaa aur-jo desh, chhoddyaa saamraa maanhe apnnaa khesh;
Jaataa basre-ki taraf-e soy, saagar furaat-par chaddyaa hoy;
Hukam Khudaavand-kaa esaa huaa, beddi jaaj hataa soi ddubyaa;
Tab-to maanhe je hotaa saar, ddubann laagaa sarve nirdhaar;
Maalam naa-khudaa sarve ddubyaa, oos dariyaa maanhe dudde maryaa;
Te to moman nav ddubyaa taanhe, rotti-yaa aakar na un-kun taraahe;
Re Tunhi – Do rotti-yaa jo une diyaa,
Soye nichal-e aavi taanhe-re,
Tab te aavyaa anad-taa,
Oose kaantthe taraf taraay-re

Page 32
Pir Salaamat-ki Rotti-ki Oop-maa
Aur je ddub-te-hate lok-j saare, je koi maatniye hate nirdhaare;
Tenne jab te munivar-kun dekhyaa, rotti-yaa upar te tar-taa aavyaa;
Tab te pukaare tam ham-kun bachaao, baahaa girhi-ne te paas betthaao;
Tab te munivar-kun rahem aayaa, sab-kun pakddi-ne upar laayaa;
Ugriyaa tyaan te to saghrro saath, sab-kun jaalyaa apnne haath;
Rotti-yaa taraa-kar kaantthe pahonchaaddyaa, sohi saghrre salaamat aavyaa;
Fir te rotti-yaa gaayab-j hoi, Gur avtaar paase aavyaa soi;
Jin-kun rotti-ye bachaayaa saar, oos-ne Gurji-kun kahyaa vichaar;
Oos munivar keraa naam jo liyaa, jis-kun rotti-yaa-ne aval taraavyaa;
Tab Nar avtaar-ji bolyaa ev, e to sat-dharmi hay tatkhev;
Rotti-yaa detaa hataa Gur-ke naam, so sab aavyaa is-ke kaam;
Tab oon sab-kun imaan aavyaa, satpanth dharam-e aap kasaavyaa;
Apnnaa kabilaa te sarve laavyaa, ataa ilaahaa te aap kasaavyaa;
Re Tunhi – Bahot lok aalamot-e rahiyaa,
Te rahyaa Khuraasaan maanhe-re,
Ddhraddh vishvaas-e dhyaayaa,
So satpanth dharam maanhe-re

Page 33
Memaanni-kaa Dudh-kaa Partaap
Aur-bhi dudh-kaa hukam jo kariyaa, so-bhi Gurnar anvar parvariyaa;
Dennaa shukarvaar-e dudh-j saar, te-to dudh-ki dasond aahaar;
Esaa hukam Gur anvar kariyaa, te-to munivar bahu detaa huaa;
Ek munivar kabhi chukyaa nahi, oos-ghar ek bakri hoti sahi;
Esi barkat hui bakri maanhe, das bacche bakri-ke hu-e taanhe;
So sab do mann dudh jo deti, esi barkat so paayaa soti;
Ek din oos paadde-me agni hui, tis jaal sab oos ghar par aai;
Tab-to chintaa bahu oos-kun thayaa, tab oos ghar par dudh jo varsyaa;
Esaa dudh to varsyaa taaye, oos ghar aag nav aavi kees tthaaye;
Tab-to bahot khushiyaal-j huaa, aur sab dekh-kar acharaj thayaa;
Gur anvar-kun tenne puchhyaa jaai, kesi achrat e Narji hui;
Tab Nar anvar-e un-kun samjaayaa, dudh-ke denne-ki baataa jo kahyaa;
Tab kai jan oos panth-me aaye, shukarvaar-e dudh sab dete taaye;
Re Tunhi – Esaa khel satpanth tannaa,
Te jaanno joog sansaar-re,
Satgur-e esaa bhaankhyaa,
Te munivar-kun nirdhaar-re

Page 34
Gat Jamaat-naa Prataap
Shaahaa Haadi-e tab iyun farmaayaa, munivar saathe samjaavann kahyaa;
Jis-par musibat hove soi, aave khaane-ke andar soi;
Tasbi baar to kaaddhe saar, daddh vishvaas-e taa-kun nirdhaar;
Jape Shaahaa Pir-kaa oos-me naam, to oos munivar-kaa hove kaam;
Mushkil sab oos-thi ttal jaaye, tu sukh maarag joog maanhe paaye;
Ek munivar je aagal hotaa, so to madine maanhe-j rahetaa;
Raaj kare ek abbasi taai, moman dekh oos-ne badiyaa chaddaai;
Hukam kiyaa tab oos-ne saar, is-kun ddaalo ees vakhat jo maar;
Tab to kai jan pakaddyaa gayaa, ees jan-kun taaki khabaraa thayaa;
Tab khaanaa maanhe gayaa te saar, ruddh-thi tasbi kaaddhi baar;
Fir-te daint oose pakddi gayaa, jaalam raay-ke aagal aayaa;
Tab tenne hukam karyaa esaa, aag-me oos-ko le baarro vesaa;
Tab-to aag-me oos-kun ddaalyaa, saat divas ane raat jo baaryaa;
Re Tunhi – Moman soi nahi jalyaa,
Jenne karyaa daddh vishvaas-re
Jab oose aag-thi kaaddhyaa,
Tab jivtaa huaa prakaash-re

Page 35
Gat Jamaat-naa Prataap
Raajaa thaa jaalam daint jo saar, oos-ne jaannyaa je jaadu nirdhaar;
Chhodd diyaa munivar-kun taanhe, lokaa bahu taare acharaj thaay;
Puchhyaa oss-kun tab sarve vichaar, kiyun na jalyaa tame aag minjaar;
Tab tenne tasbi-ki baataa kahi, khaanaa-maa kaaddhi hataa je sahi;
Tab kitne-kun aavyaa imaan, satpanth maanhe aavyaa nirvaann;
Tasbi nit kaaddh-taa thaa saar, paayaa maksud oos-ne apaar;
Aakhar khuraashaani maanhe baddhyaa, bahot aaraadh aur bandagi karyaa;
Raakhi javaa-mardi jiyun farmaan, satpanth par chaalyaa nirvaann;
Esaa munivar satpanthi huaa, satpanth maarag-kun sudh chalaayaa;
Dasond sukrite sab-hi jo puraa, koi nav hotaa oos-maanhe adhuraa;
Aakhar padmi maanhe hose kharaa, so to jugpat maanhe parvariyaa;
Gubat panth bahu dharam dhyaave, nit-nit gat-maanhe-j jaave;
Satgurji-e saachaa farmaayaa, sohi dharam-kun partak paayaa;
Re Tunhi – Dekho khel satpanth-kaa,
Gur bolyaa sat vachan-re,
Amiras amrat soi,
To nisdin pijo jan-re

Page 36
Shaahaa Mohatdi-ki Imaamat
Esaa kartav Nar Haadi karyaa, aakhar soi Nar sarge gayaa;
Savant agiyaar-so upar ekaannu, sarge sadhaaryaa Shaah Haadi jaannu;
Jo bettaa unkaa-thaa jaann, us-kaa huvaa so Mahamad naam;
Mahamad dhariyaa te Nar avtaar, Mohotadi naam kariyaa tatkaar;
Ees Nar-e esaa kaam jo karyaa, bahot murid tyaan parte bodhyaa;
So sab aavyaa satpanth maanhe, daddh vishvaas-e dharam dhyaaye;
Mahamad Mohotadi-e dharam chalaayaa, gubat munivar-e panth jo paayaa;
Bis baras par do nirdhaar, aayaa esaa farmaan tatkaar;
Aakhar so Nar sarag sadhaayaa, amraapuri-kaa tthaam vasaayaa;
Savant baar-so ne hotaa ter, sarag maanhe vaasaa kiyaa tatkhev;
Shravann maas-me sarge gayaa, amraapuri-kaa vaasaa liyaa;
Tith dasmi tab hoti jaann, aatvaar-kaa din pramaann;
Baavis varas kiyaa baadshaahi, esaa bhaankhi Gurji samjaai;
Re Tunhi – Mahammad joog-thi sadhaaryaa,
Te vasyaa sarag duaar-re,
Satpanthi-e shreviyaa,
Gaafal bhulaa gemaar-re

Page 37
Imaam-ki Imaamat
Fir-to Shaahaa Kaaher Narji huaa, paanch baras panth upar rahyaa;
Savant baar-so upar addhaar, jetth maas-ne tith agiyaar;
Sargaa-puri maanhe karyaa mukaam, Zikariyaa Salaam fir huaa Imaam;
Chaar baras une panth kamaayaa, aakhar te Nar sarge sadhaaryaa;
Savant baar-so baavis jaann, bhaadarve-ki taarikh paanch;
Aalaa Mahammad fir huaa tatkaar, joog-maa hay jaaher thayaa nirdhaar;
Chumaalis baras kiyaa baadshaahi, savant baar-so chhaasatth maai;
Amraapuri maanhe Narji gayaa, Jalaaludin Hasan fir jaaher thayaa;
Baaraa baras une panth kamaayaa, savant baar-so satoter bhayaa;
Tab te Narji sarge gayaa, fir Alaaudin Mahammad thayaa;
Savant ter-so-ne agiyaar, sadhaaryaa Narji sarag duvaar;
Ruknudin Khurshaah Nar avtaar, savant ter-so upar baar;
Ek baras tak panth kamaayaa, aakhar bo bhi sarag sadhaavyaa;
Re Tunhi – Vaikuntth-me vaasaa kiyaa,
Shaahaa Ruknudin nirvaann-re,
Toddyaa gaddh aalamot-kun,
Halaakunkhaa taataari-e jaann-re

Page 38
Gur Pir Shams-ki Tasnif
Fir Pir Shams huaa jo saar, jaaher thayaa so Nar avtaar;
Chovis mulak-me faryaa jaann, bodhyaa moman-kun mitthi vaann;
Esaa Gur-e bodhann karyaa apaar, satpanth maarag-e laavyaa saar;
Zaaher roop Gurnar Niraakaari, aape Satgur sohi avtaari;
Gayaa panjaab maanhe Shams Pir, raakhyaa dil-maanhe ati dhir;
Bodh-taa hataa te anant apaar, gaafal hote tyaan sab sansaar;
Suni hataa te trann yaar-kun maane, so sat maarag-kun kesaa jaane;
Kaazi mullaa tyaan hotaa ghannaa, Gur-sun adaavat karyaa tatkhannaa;
Gur-kaa masit-me hotaa utaaraa, tiyaan-thi Gurji-kun tenne nikaalaa;
Tab Gur-e man-maanhe karyaa vichaar, ab-to kijiye kesaa jo kaar;
Bodhyaa bhiraamann ek jo e, satpanth maarag maanhe aavyaa te;
Gurji-kun tenne apnne ghare raakhyaa, khijmat mij-maani bahot-j karyaa;
Tab kaazi aur mullaa jo saar, nindaa karte Gurji-ki apaar;
Re Tunhi – Esi nindaa ati karyaa,
Te bhulyaa lok gemaar-re,
Satgur-kun nahi orrakhyaa,
Ne kariyaa adaavat apaar-re

Page 39
Gur Shams-ki Prabodh
Kehevaa laagaa ati badh-bol, khoyaa fakir-e apnnaa tol;
Hindu-ke ghar vaas banaayaa, kaafar saathe jo tenne khaayaa;
Esi nindaa karte sansaare, karyaa adaavat bahot apaar-e;
Aur jo un-ke taabe jo rahe-te, Gur-ke mukh par nit-nit kahe-te;
Tab fakir kiyun din-jo chhoddyaa, rojaa nimaaz sab par haryaa;
Esaa fakir-kun khub-jo naahi, musalmaan hove jo hindu kaahi;
Musalmaan-kun jo esaa chaahiye, hindu-kun le-kar din-me laai-ye;
Satgur bhiraamann ghar retaa hotaa, te sat maarag kari sev-taa hataa;
In-kun imaan iyun-kar aayaa, putar maataa-me oos-kaa muaa;
Tab rote hue bhiraamann saare, karte hote bahu ant pukaare;
Tab Gurji-e oos-kun jivtaa karyaa, aanand man-thi sohi thayaa;
Gur-kun raakhyaa apne ghar-ke maanhe, ant ghanneraa te aaraadhi dhyaaye;
Kaazi mullaa tyaan jalyaa ghannun, Gur-kun dekh detaa tatkhannun;
Re Tunhi – Bodh-taa hataa Gurji ghannun,
Toye maan-e na murakh jan-re,
Kaaj kamaave je gaafal,
So kesaa jaanne ratan-re

Page 40
Gur Shams-kaa Partaa
Ek din kaazi aur mullaa malyaa, Gurji Shams paase aavyaa;
Aa-kar baataa une karyaa apaar, kiyun tum Hindu-me baddiyaa saar;
Mukh te daaddhi te raakhi-jo kesi, jalnni hindu-ki lidhi jesi;
Kiyun masit hay tamaari saar, kiyun tame namaaz padd-te nirdhaar;
Kesaa musallaa tame aagal raakhyaa, kesaa kaazi apnaa-kar dhariyaa;
Kesaa masotan upar-jo karo, is-kaa bhed sab ham-se kaho;
Tab-to Gurji-e farmaavi baat, ham-dil khaalak bastaa hay saath;
Jis-ne kudrat kiti hay saari, ham-kun maanakh diye jo avtaari;
Soon mullaa soon kaazi nirdhaar, tenne srashtti rachaai saar;
Tam kete jo hindu ghar rete, oos-kaa bhed ham tum-se kete;
Sarve maatti-ki rachnaa saar, tis-me konn hindu konn musalmaan;
Itnaa farak sab oos-me rahyaa, Hindu addsatth tirath-kun dhyaayaa;
Musalmaan sab masit-e jaay, so sab Sirjann-haar dhyaay;
Re Tunhi – So Raam ne Rahemaan hay,
Hay Allaah ne Bhagvaan-re,
Moulaa sohi Naaraayann hay,
Kaadar sohi saarang praann-re

Page 41
Gur Shams-kaa Partaa
So hay Rab soy Sirjann-haar, so hay Gafur so hay Kirtaar;
So Machh-roop so hay Allaah, sohi Korabh sohi Lillaah;
Sohi Varaah sohi Gani Sultaan, Narsang sohi Hukal Must-aan;
Vaaymann huaa so Kaafi huaa, Farsiraam-kaa te roop-j liyaa;
Huaa Aziz te Gani Sultaan, naam Jabbaar dharaavyaa nirvaann;
Kaan roope tenne chalam kiyaa, sol sestra gopi-ke saathe ramiyaa;
Govardan-kun tolyaa nirvaann, Naag Naath Kans-kun maaryaa jaann;
So fir huaa hay jo roop Jabbaar, Budh roope huaa sohi Sataar;
Tenne Nakalanki dharyaa avtaar, sohi Moulaa Ali hay nirdhaar;
So nav jaanne Hindu musalmaan, aap Nirinjan so hay Rahemaan;
Tam jo namaaz puchh-te ho saari, zaaher sohi fokatt nirdhaari;
Ham-to andar namaaz-jo padd-te, man-kun apnne musallaa karte;
Kaazi hamaaraa so aap Rahemaan, kaayaa masit hay nirvaann
Re Tunhi – Roop saroop sab te tannaa,
Sab rachnaa kari nirvaann-re,
Duniyaa duvekh donu huaa,
Te Hindu musalmaan-re

Page 42
Gur Shams-kaa Partaa
Tam kiyaa taayat hamaari jaanne, sarve jan te fokatt nirvaann-e;
Aave roji aur nahi to rojaa, esaa dhyaan Shaahji-sun hamaaraa;
Tam-to zaahel hay lok jo saare, jutth masale karte nirdhaare;
Tab-to ilam-kaa bhaav parharyaa, zaaher-thi sab masalaa karyaa;
Khoj na karte ilam keri, ginaan duaa-ki sudh parhari;
Raahaa kiyun paaoge zaaher-jo paar, karte bin Pir Murshid vevaar;
Esaa Gurji-e un-sun kahyaa, tab-to zaahel bahot Gur-se bharyaa;
Bolyaa fakir tam ham-kun bataao, kese mase jo karte karaavo;
Tab-te Gurji-e un-kun jo kahyaa, masaa andar-kaa hamaaraa bhayaa;
Tam-to baaher dote ho jo saare, so kiyun paak hoyge nirdhaare;
Tab te ati Gur-se jo bharyaa, Gur-kun zaali-ne esaa-jo kahyaa;
Masaa andar-kaa ham-kun bataao; kese andar dote so dikhaao;
Esaa kahi tenne paanni laayaa, Gurji Shams-ke aagal dharyaa;
Re Tunhi – Gur-e haathe paanni liyaa,
Ne diyaa pett-me utaar-re,
Fir paanni mukh-se kaaddhyaa,
Esaa kiyaa saat-jo vaar-re

Page 43
Gur Shams-kaa Partaa
Fir Gur-e un-kun kahyaa-jo saar, esaa masaa tame karo nirdhaar;
Tab-to mullaa sarve malyaa, paanni apne haath-me liyaa;
Kogrraa pett-e utaaryaa tahi, ang hannyaa sarve sahi;
Bahot kuchh ang-te oos-ne hannyaa, to-bhi ang nav oos-kaa dujyaa;
To-bhi kogrraa na nisaryaa bahaar, heraan hoi rahyaa sarve saar;
Sharam maanhe te to aavyaa ghannaa, Gurji tab to bolyaa tatkhannaa;
Dekh liye zaahel log-jo saare, bhule saghrre ees duniyaa vevaar-e;
Tab Gurji-kun sab paay-jo paddyaa, satpanth maarag temnne kabulyaa;
Chaalyaa sarve te sat vevaar, biddyaa bhiraamann mullaa nirdhaar;
Doye jo aapas-me meli-ne rahyaa, satpanth maarag-kaa shodh jo karyaa;
Esaa Gur Shams-e karyaa khel, Nar-kaa partaa so letaa bhel;
Gurji Shams-e bahot karaamat kari, so sab ees joog-me parvari;
Satvarnni-me sab Gurji bhaakhyaa, sat maarag-kaa raahaa bataayaa;
Re Tunhi – Khel ramat joog-e anant kari,
Gur ketaa kahe samjaay-re,
Je ramat satpanth-ki,
Te-to Gurji-e bhaakhyaa aay-re

Page 44
Shaahaa Shams-ki Imaamat
Pir Shams-e bahot munivar kiyaa, satpanth maarag-e sudh chalaayaa;
Hindustaan maanhe aavyaa aap, Gurji hotaa oos-ke saath;
Gurji te-to jaa-isar avtaar, ilam maanhe te-to anant apaar;
Donu jomaa te aape dharyaa, sat maarag-ki fakiri varyaa;
Do jomaa Nar Shams saath, bandagi kartaa din aur raat;
Chovis haj karyaa shaam, esaa jugpat karte kaam;
Chovis mulak Narji faryaa, bahot munivar-kun prabodh karyaa;
Hameshaa bandagi duaa padde, ek raat-me hajaar tasbi kare;
Esaa bujarag Gurji hotaa, satpanth maarag sudhaa diyaataa;
Aap kilaataa fakiri naam, rete fakiri ves-e mukaam;
Esaa Gurji huaa avtaar, kanthyaa ilam bahot nirdhaar;
Zaaher musalmaani aakaar karyaa, mukh-thi amrat vaanni ocharyaa;
Shaahaa Shams bhaankh-te ginaan, tab munivar sunn-te nirvaann;
Re Tunhi – Esaa khel ati kiyaa,
So Gur Shams avtaar-re,
Esaa prabodh joog-me kiyaa,
So Nabiji-kaa parivaar-re

Page 45
Shaah Shams-ki Imaamat
Shaahaa Shams hind maanhe aayaa, jaaher roop te kar dikhlaayaa;
Munivar Satgur Noor-e karyaa, oos-me Gurji aavi parvaryaa;
Oos-kaa jot-sun hotaa vevaar, Gurji oose karyaa sudh aachaar;
Bahot murid une aape karyaa, Gurji ho-kar raahaa bataayaa;
Karyaa munivar-kun Shaahaa farmaan, tab kanthyaa amrat ginaan;
Gurji moman-kun sab sambhrraa-te, satpanth maarage sudhaa chalaate;
Karyaa karaamat Narji tyaan, Nar Shaahaa Shams naam-jo dharyaa;
Esaa dharaayaa apnaa naam, munivar-kun karyaa farmaan;
Dekhyaa karaamat Narji keri, laayaa imaan oos-thi bahoteri;
Tis kaarann satpanth vadhaayaa, Gurnar donu te aap kilaayaa;
Maisar Bhirmaa te do avtaar, Gurji ketaa so vaaro-vaar;
Dasond sukrit-e sudh raakhtaa, sab moman-thi letaa hataa;
Jab daam-ki joli thaay, tab Narji so aap-j paay;
Re Tunhi – Joli rakhte aapak-ne,
Tab bistar chhodd-te kaam-re,
Munivar un-kun maan-te,
Sab aavi karte prannaam-re

Page 46
Shaahaa Shams-ki Imaamat
Te Gurji jab fir-kar aate, jo kuchh Narji-ke hukam le-aate;
Munivar chalaav-te oos-hi per, sat maarag raakhyaa sab-kun gher;
Esaa prabodh Gurji-e karyaa, aavi hindustaan-e parvariyaa;
Hote hindustaan-e sab munivar, so pur paattann nevaar nagar;
Ees do nagari-me munivar rete, oon-kun Gurji sudh chalaate;
Munivar Gurji-kun Narji kete, Nar-kaa hukam sab samji rete;
Ees-kaa bhed te esaa jo hotaa, Nar-ke aagarr jab Gurji jaataa;
Tab Gur Shams-kun Nar baap jo kete, Gurji-kun baap kari bolaate;
Ees kaarann sarve munivar saar, Gur-kun kete so Nar avtaar;
Gurji bandagi karte din raat, chaalte Narji-ke vachan saath;
Esi chalanni ees munivar keri, jenne jot-kar fokatt jo chhoddi;
Satpanth maarage te sudhaa rahyaa, Gurji-ke so farmaan-e chaalyaa;
Te sat-kaa vachan huaa nirdhaar, Narji Gur-kun kahejo saar;
Re Tunhi – Sohi vachan Gur saambhrri,
Narji-kaa vachan-j saar-re,
Fir Gurji kanthi sambhrraavyaa,
Te sunn-te sab nirdhaar-re

Page 47
Gurji-kaa Partaa
Fir ek jume-kaa din jo huaa, Gurji tab mukaam-e gayaa;
Kariyaa bandagi aur duaa ghanni, vasyaa munivar-ki ruh tatkhanni;
Har-koi jaate mukaam minjaar, jab hote din shukarvaar;
Saathe jamaat sab jaate, Gur-ki putth-thi duaa kilvaate;
Munivar keraa so hotaa mukaam, sohi nagar an-al paattann gaam;
Tyaan ati ghanneri kibraa hoti, munivar ruhaa-ki jaagyaa jyoti;
Sab-koi dotte hate oos minjaar, kis-kaa had nav gayaa baahaar;
Ek kibar-to padd-gai hoi, varas vis-ki kabaraa soi;
Seer oos murde-kaa paddyaa baahaar, so ragadd-taa oos mukaam minjaar;
Gaai-aa dhann jab jangal-me jaate, oos seer-kun apni khuri-e uddaate;
Jaa-kar uddaa so jangal ponchaate, uhaan-bhi saaraa din te ragddaate;
Fir jab aave taraf jo gaam, khuriye uddaa chhodde tthaar mukaam;
Esi pere nit esaa-jo karte, oos seer-ke ese haal-j hote;
Re Tunhi – So gat jumle dekh-te,
Jab aave te Gur-ke saath-re,
Achrat kar rote hate,
Je dekhe gat jamaat-re

Page 48
Gurji-kaa Partaa
Ek din jume-ke aavyaa jamaat, hotaa taare Gurji sangaat;
Tab-bhi esaa te sab joi-aa, jab nnann seer te uddaate laai-aa;
Aavi kibar per chhoddaa taaye, tab gat Gurji-kun shish namaaye;
Ardaas jumleji-e kiyaa ghanni, ees-ki sudh Gurji kaho tatkhanni;
Jiv-taa kari oos-kun mukaam-e besaaddo, saath hamaare ees-e baat karaavo;
Esi venti kare sab-jo saar, Gurji-e meher tab kari nirdhaar;
Ardaas maangi Saaheb darbaar, barkat Narji-ke utthaa-vo tthaar;
Esi venti jab Gurji-e kariyaa, tab kibar thaki-ne utthyaa;
Aa-kar betthaa te jamaat-ke paas, rotaa bahot te bhari-ne saans;
Tab jumle mil-kar un-kun kahyaa, tuj-se esaa to kiyun kar huaa;
Seer teraa uddtaa hay nit jaann, gaayaa rann-me le jaaye nirvaann;
Esaa gunaa te-to kesaa kariyaa, mue pichhe esaa haal-j huaa;
Esaa kahyaa oos-kun sarve jamaat, tab-bhi royaa bhari-ne saans;
Re Tunhi – Fir so jivtaa utthyaa,
Jaai paddyaa Gur-ke paay-re,
Gurji tame mayaa karo,
To paatak meraa jaay-re

Page 49
Gurji-kaa Partaa
Tab-to Gurji-e oos-kun kahyaa, jumlaa paase tame karaavo duaa;
Haajat oos-kun apni kahi sambhrraavo, oon-thaki tame chhutt-kaa paavo;
Tej amaaraa gat jumlaa maanhe, je koi nistte kari oos-kun dhyaaye;
Baar karraa Narji-ki nirdhaari, so-bhi gat maanhe hay nistaari;
Aur Gur-ki sorr karraa je, Gur gat gangaa maanhe hay te;
Esaa hay gat-kaa martabaa bhaari, gat-thi paai-e safal bhav paari;
Esaa Gurji jyaare oon-kun kahyaa, tab tenne Gur-kun shish namaayaa;
Ati pere une kari ardaas, jumle vachan karyaa prakaash;
Pratham saghrri tame baat-j kaho, dukh honnaa teraa ham-kun sunaavo;
To fir baksh kariye nirdhaar, Gurji-thi bakhshaaviye saar;
Taare te bolyaa apni baat, saambhrro jumlaa tame gat jamaat;
Me hun satpanth lok nirdhaar, Satgur Noor-e liyaa dharam minjaar;
Hukam dasond-kaa Gurji-e karyaa, sohi ham maanhe panth parvariyaa;
Re Tunhi – Ham sohi dharam dhyaavante,
Ane milte so dharam maanhe-re,
Dhyaavante satpanth-kun,
Pann dasond na didhaa taanhe-re

Page 50
Gurji-kaa Partaa
Do laakh ibraami hati muj paas, oos-kun kartaa nahi kuchh prakaash;
Dasond na diyaa oos-me ek damddi, khaayaa na jiv kariyaa chamddi;
Esi pere duniyaa-me rahyaa, putar saat tab meraa huaa;
So-bhi bahot kamaataa daam, raakhyaa daam-sun te apnaa kaam;
Jumlo jamaat sab dasond maangtaa, tab ek ibraami oon-kun detaa;
So-bhi baras-me ek do vaar, esaa jugpat karyaa vevaar;
Baras pachaas-kaa me joog-me huaa, bahot nasihat jumleji-e kiyaa;
Kahetaa Mukhi muj-kun e murakh lok, duniyaa na hoysi kuchh teraa bhog;
Rahi jaay marti verraa iyaan daam, aave dasond sukrit jo kaam;
Maatte lobh na kar e murakh praanni, hoygaa savaar-e ees joog-sun faani;
Esi bodh muj-kun jamaat detaa, kuchh na ketaa me sarve sunn-taa;
Denne dasond kartaa ddhil apaar, kahetaa muje sarve hardam saar;
Kuchh na maanyaa jumle-kaa kahyaa, damddi ek na me-ne diyaa;
Re Tunhi – Ilam sunnyaa bahot kar,
Sab sunnyaa dasond vevaar-re,
To-bhi damddi ek na diyaa,
Ane liyaa madham avtaar-re

Page 51
Gurji-kaa Partaa
Daattyaa oon-kun me tab nirdhaar, je doulat ibraami-ni saar;
Donu khajaane to oon-ke kiye, betto-kun oon-ki khabar na diye;
Aakhar thaakaa me kar joog kaam, kuchh na paayaa na kharchyaa daam;
Kapddaa na kiyaa aur nahi shanngaar, nahi dharnnaa nahi pad vevaar;
Kuchh duniyaa maanhe nav karvaayaa, it-ni doulat so kaam na aayaa;
Ek din savaar-kaa jab sutaa huaa, ochintaa muj-kun taap chadd aayaa;
Utthann na shaktaa bichhaann-thi saar, to-bhi utth-taa karann dhandh-kaar;
Tin-vaar utthe fir ghar gayaa, tab-to bettaa baddaa tyaan aayaa;
Bolyaa baap utth karyo kaam, it-ne chadde din sute ees tthaam;
Tab me chothi baar fir utthyaa, to-bhi ghar kar uaa-jo paddyaa;
Bettaa dekh-kar gayaa nirdhaar, apnaa kariyaa jaa udham vevaar;
Aur chhotte-kun nav khabaraa hote, me to esi haalat me-j rote;
Din jab savaa-por chaddyaa nirdhaar, chhottu-ne muj-kun nav paayaa baahaar;
Re Tunhi – Tab chhotte padde vimaas-me,
Fir ddhunddhyaa har-har tthaar-re,
Jab une kiyaan-thi na paayaa,
Tab aavyaa ghar minjaar-re

Page 52
Gurji-kaa Partaa
Dekhaa sotaa hay apnaa jo taat, ati rotaa te maltaa haath;
Tab tenne muj-kun esaa kahyaa, esi haalat me kyun sote paddyaa;
Tab me un-kun kahi sunnaayaa, jo kuchh taap-se-thi haalat huaa;
Tab tenne davaai kitni-k laai, so le-kar muj-kun khilvaai;
Oos-se bahot muje darad jo huaa, jis-thi tobaa-tobaa-j kiyaa;
Davaa-se kuchh na huaa aasaan, pett-me darad fir huaa nirvaann;
Baadi-kaa tab to gatthaa chaddyaa, oos-ne aajaar muje bahot jo kiyaa;
Tab bette-kun bahot-j jo huaa vichaar, aur davaai karyaa nirdhaar;
Jiyun-jiyun davaa khilaate je, tiyun-tiyun aajaar vadh-taa te;
Saaraa divas esaa-hi gujaryaa, vakhat raat tab aa-kar huaa;
Tab ghar-kaa lok milyaa meraa, milyaa kuttumb kabilaa saaraa;
Tab bolnnaa meraa bandh huaa, bette-kun ati vimaasann bhayaa;
Puchhyaa dhaat tum rakhe ho kyaaye, ham-sun bolo hamaare pitaa-ye;
Re Tunhi – Esaa ati muje puchhyaa,
Tab jiv-e kariyaa tol-re,
Boltaa hataa me ati ghannaa,
Koi sunn-te na meraa bol-re

Page 53
Gurji-kaa Partaa
Me tab un-kun ati ghannaa kahyaa, maaddi niche me ek jo daattyaa;
Dusraa daattyaa hay kotthaddi hetth, esaa kahaa me un-kun vivek;
To nav sunnyaa une meraa kennaa, rotaa daam ke kaarann so ghannaa;
Bahot puchh-lann aur bahot kar-kare, ati ghanneri so venti kare;
Man-me kar-kare aur jule apaar, kuchh na paayaa ek damddi bhaar;
Aakhar kar-kari chup-jo karyaa, karyaa-thi to kuchh na saryaa;
Tab-to kuttumb parivaar je hotaa, tenne bette-kun esaa jo kahetaa;
Ab nahi bachnne tumhaare pitaa, turant chhaanttaa le un-kun nakhaavo;
To gat-me jaa pahonche nirvaann, nahi-kaa avgatiyaa hoygaa praann;
Khaayaa na piyaa na liyaa diyaa, dharam maarag sat vevaar na kiyaa;
Paisaa enne mil-kar bherraa kiyaa, so kuchh un-ke kaam na aayaa;
Esaa kahyaa jyaare kuttumb saar, tab chhottaa bettaa doddaa nirdhaar;
Jaa Mukhi gat-ko tedd-nne gayaa, pichhaa to jiv meraa nikal gayaa;
Re Tunhi – Kuchh muje kaam na aayaa,
Dhan maal kuttumb parivaar-re,
Katthnni mot-ki chaakhyaa,
So kahi na suge lagaar-re

Page 54
Gurji-kaa Partaa
Fir hamaaraa vo bettaa aayaa, gat jumle-kun saathe laayaa;
Tab do marad aayaa muj paas, aa-kar khechyaa tenne meraa saans;
Esi aajaar tab muj-kun hui, maataa-ki dhaavan so mukh-me aai;
Tab-to fir ek maannas aayaa, aa-kar muj-kun tenne esaa kahyaa;
Me jaannyaa e-to Mukhi aayaa, Mukhi-kaa roop te dhari dikhlaayaa;
Kapdde safed une paheryaa je, kenne laagaa muje aa-kar te;
Kahe e paapi paakhanddi avtaar, me dhan doulat teraa tatkaar;
Muj-kun mat jaann Mukhi aur jan, me hun teraa sab maal ne dhan;
Muj-se dasond tu-ne na diyaa, khaayaa na kharchyaa na liyaa diyaa;
So sab dasond keraa aakaar, jo te na diyaa sab gayaa vevaar;
Agar tun dasond muj-maa-thi detaa, to me ab tuj kaam jo aataa;
Duniyaa-me bahu sukh dikhlaayaa, tu-ne dasond na muj-se dilaai;
Jo tun detaa muj-me-sun dasond, to te neki tuje aavti haath;
Re Tunhi – Dasond daam muj-me rahyaa,
Tenne tuj-kun kiyaa kharaab-re,
Ab tun dojak paaegaa,
Tiyaan jal-kar hoye kabaab-re

Page 55
Gurji-kaa Partaa
Esaa oos-ne jab muj-kun kahyaa, tab-to ati ghannaa me royaa;
Tab do aangrre tamaachaa maaryaa, ati jor-ke saath lagaayaa;
Esaa laagyaa jo pugyaa aakaash, gaal huaa laal lohu prakaash;
Tab-to ati ghannaa me royaa, ronnaa meraa aakaash-e gayaa;
Esaa barr-thi maaraa me to rotaa, koi kuttumb so sunn-taa hotaa;
Tab-to donu ek piyaale laaye, so laa-kar muj-kun pilvaaye;
Esaa khaaraa vikh jesaa te, bad-bu aakaash-e pahonche the;
Jer khaaraa-jo esaa huaa, mitthi ras ttaale khaaraa ho gayaa;
Esaa pilaayaa te muj-kun piaalaa, jis-se aantar-ddaa meraa jal-gayaa;
Meraa jiv jab oos-ne kaaddhyaa, tab bahot une jutiyaa maaryaa;
Maarte-maarte le-gayaa bahaar, jaai besaaddyaa kabar kinaar;
Fir-to ghar-me bahot ruddaa huaa, mahaadan jesaa ghonghaatt machaayaa;
Ang mere-kun so ghar-se laaye, kabar khodaa-kar so oos-me rakhaaye;
Re Tunhi – Kahi na saku e baatiyaa,
Jo kabar-me hui muj saath-re,
Tam jab muj-kun puchh-taa,
To ek me ketaa baat-re

Page 56
Satgurji-kaa Partaa
Jab muj-kun kabar me raakhyaa, fir donu malaaek aavyaa;
Jesi dive-ki bati-yaa saar, esi donu hote nirdhaar;
Une muj-se savaal-jo kiyaa, kaho ham-se teraa konn hay Allaah;
Gunn-j aag-kaa te jal-taa hotaa, sohi lagaavann isaarat kartaa;
Jaannu turat muje maare saar, vaar na kare soye kuchhu lagaar;
Tab-to ddaryaa me ati saar, karyaa khushaamat un-ki nirdhaar;
Tam ho Saaheb hamaare Allaah, me-to aayaa-hun tumaaraa bandaa;
Esaa bolaa jab mukh-thi saar, tab-to guranj maaryaa nirdhaar;
So-to guranj jab muj-kun laagaa, jaannyaa me tof keraa galol;
Saaraa jushaa jal-taa bal-taa ghannaa, raakh huaa fir te tatkhannaa;
Oos-par paanni le ddaal-te saar, jiv-taa hotaa me tab nirdhaar;
Fir-bhi ketaa te muj-se baat, bhulaa Khudaa-kun tun daint-ki jaat;
It-naa daam jo ghar-me raakhyaa, dasond ek damddi na diyaa;
Re Tunhi – Ilam-me sarve sunnyaa,
Tamaare paase bhejaa Gur avtaar-re,
In-ki baat na maanyaa,
Ab khaate maar nirdhaar-re

Page 57
Satgurji-kaa Partaa
Esaa kahi sohi maartaa hataa, muj-par so maher na aannataa;
Fir ek naag aavyaa nirdhaar, tis-kaa mo to anant apaar;
So e aa muj-kun varrgaa taae, oos-kaa zer kuchh kahyaa na jaae;
So kahe me-to dhan maal-j teraa, tu-ne na khaayaa muj-kun ek feraa;
Dasond sidak-e nav muj-se diyaa, damddi-ki na karaavi duaa;
Tu-ne na khaayaa me tuj-kun khaau, apnnaa zer sarve chusaau;
Esaa kahi-ne te varrgaa muj-kun, haal kettlaa kahu jumlaa gat-kun;
Aag lagaaviyaa tab gor-ke maanhe, jal-taa bal-taa dukh setaa maanhe;
Esaa haal jo hamaaraa kariyaa, koi tab mere vaar-e na chaddiyaa;
Ketaa hotaa me oos-ke jo saath, bhejo duniyaa-me muje ek saaet;
Sab dhan maal Nar-kun pahonchaau, fer me gor-ke andar aau;
Tab-te malaaek kahe muje saar, ab diyaa kaam na aave lagaar;
Jo Gur bakshe to-tun bakshaae, nahi-to jale aur maar-j khaae;
Kiyun gurgat tuje baksh-she,
Na maaniyaa unu-kaa farmaan-re,
Ame kiyun-kar tuje chhoddie,
Jo sunaa na kitaa kaan-re

Page 58
Satgur-kaa Partaa
Dhan doulat sarve daatti rahi, jab me ghar-kun mar-kar parhari;
Fir-to bettaa-ne kiyaa bichaar, ho-e-se doulat sab ghar minjaar;
Tenne ghar-kun bahu khodiyaa ghanni, to-e na miliyaa daam tatkhanni;
Tab-to sarve bejaar ho rahyaa, dhoaa safaa-bhi nav meri kariyaa;
Doulat gai sarve jamin-j maanhe, kaam na aavi kisi-ke taanhe;
Bette ek dusre-kun taanaa-jo maare, tam-kun baavaa-ne daam-j dite;
Ese ladd-kar sab dur-jo huaa, paaiyaa margi te saat-e muaa;
Dhan putra meraa na rahyaa koi, jo me dasond nav diti ho-e;
Saaraa ghar ho-gayaa fanaa mukaam, koi na rahyaa oosi tthaam;
Doulat dhurr-me paddi hay saari, ab ham gat-thi paau-me paari;
Je koi haal hotaa sohi sunnaayaa, jumlaaji muj-par karnaa maiyaa;
Ghar-thi meraa sohi padd-gayaa, ghar-ke andar te koi na rahyaa;
Me joiyaa paav tak aajaar, baksho jumlaaji gangaa parvaar;
Re Tunhi – Esi venti tenne kari,
Taare kirpaa kari jamaat-re,
Gurji paase so gayaa,
Taa-kun paae paddiyaa sahu saath-re

Page 59
Satgurji-kaa Partaa
Venti kariyaa sahu anant apaar, Gurji baksho bando gunegaar;
Tab Gurji-e maher-jo kariyaa, apne mukh-thi un-kun kahiyaa;
Jo kuchh daam tame daattyaa ho-e, gat jumle-kun te bataa-o so-e;
Tab tenne kahyaa je daattiyaa hotaa, jis tthaam daattiyaa so kahi detaa;
Tab do jamaati-kun bhejyaa taa-e, daattiyaa daam sab kaaddhiyaa jaa-e;
Sarve lai-ne Gur paase aaviyaa, tab Gurji-e joli-me ddaaliyaa;
Fir tenne bakshaamnni-ki duaa karaavi, jumle paaval un-kun pivraavi;
Chhaanttaa bakshaamnni-kaa un-kun naakhyaa, sohi moman bakshaae gayaa;
Jumle diyaa bahot aashish-ye, tab oos-kaa khushi-se niklaa shvaas;
Vaikuntth-me so vaasaa paayaa, jugpat apnnaa te naam dharaayaa;
Saambhrro dasond-jo ditaa naahi, oos-kaa ghar-to fanaa ho-jaai;
Hote naanne na deve je, esaa haal to sahese te;
Satgurji-e esaa sat-jo bhaakhyaa, Gurji-e diyaa ilam-me saakhyaa;
Re Tunhi – Satgurji-e karnni kari,
Aashish diyaa nidaan-re,
Jab jumlaa ginaan-j kanth-taa,
Tab kahetaa khaanaavaadaan-re

Page 60
Nar Kaasam Shaah-ki Imaamat
Fir Pir Shams panjaab-e gayaa, Nar Kaasam Shaah-kun imaamat diyaa;
Savant ter-so chhaasatth jaann, tab Kaasam Shaah Nar pramaann;
Gur-kaa jotaa Pir Shams paas, shar-kaa jomaa Kaasam Shaah khaas;
Satpanth maarag tenne sudh chalaayaa, munivar-kun mahaadan-kaa ddar
bataayaa;
Mahaadan-kaa sab kahyaa vichaar, ddariyaa moman tab anant apaar;
Dasond sukrit-e saabit rahyaa, ginaan maarge tenne sudh chalaayaa;
Narji-e kirpaa jo ati kari, aavyaa jumlaa maanhe parvari;
Gat jumlaa maanhe aavi rahyaa, jaai Khuraasaan-e vaasaa vasyaa;
Te Gurji-e kari ati kamaai, jis-ki saakhyaa te aagarr lai;
Gurji panjaab-maa gayaa jyaare, bodhyaa munivar tyaan jo saare;
Gurji-e bahu tyaan ginaan kanthiyaa, sat-kaa bhaavaa te tab dikhlaayaa;
Munivar-e ginaan sunnyaa saar, avichal padmi paayaa nirdhaar;
Oos-kaa Pir Nasirdin huaa, Gur-kaa jomaa so oos-ne liyaa;
Re Tunhi – Panth kamaayaa saach-kar,
Tab kalas thapavyaa saar-re,
Gur-e ginaan sambhrraavyaa,
Bataavyaa Nar avtaar-re

Page 61
Nar Kaasam Shaah-ki Imaamat
Nar Kaasam Shaahaa karte shikaar, ek din gayaa jangal minjaar;
Saathe Gur Nasirdin jaann, Narji thiyaa tyaan antar dhyaan;
Gurji-e ddhunddhyaa ghannaa jangal minjaar, to-bhi na laadhyaa Nar avtaar;
Bahot venti-e Gur kar-garyaa, sevak thai-ne samarann karyaa;
Chaalis din tyaan karyaa jaai, ati venti Gur-e karyaa tyaan-ye;
Gurji-kaa tap jab puraa thayaa, Narji tab tyaan aavi milyaa;
Lok Noori sahu aavi sanchariyaa, Gur-ke aagarr tenne shish-j dhariyaa;
Gurji jai laagaa Nar-ne paay, ati venti-e shish namaaye;
Nar-e Gurji-ke pitthe haath-j dharyaa, Gurji upar raliyaat thayaa;
Shaabaash Gurji bahu ruddaa karyaa, jo tame gat maanhe parvaryaa;
Esaa Nar Kaasam Shaahaa karyaa saar, Gurji jevaa nahi koi up-kaar;
Navaajyaa Narji tyaan ghannaa, khijmat dekhi-ne tatkhannaa;
Gurji-kun bahot rang ramaaddyaa, aanand ochhav bahot karaayaa;
Re Tunhi – Tab Gur-e farmaavyaa,
Tame saambhrro Nar avtaar-re,
Tame gat upar-e kirpaa karo,
To-te paame pahele paar-re

Page 62
Pir Sadardin-ki Fakiri
Nar Kaasam Shaah-e padmi diyaa, te-to pad moman aape paamyaa;
Esaa jugpat karyaa kaam, joog-me bahot rachaayaa naam;
Aakhar sohi Nar sarge gayaa, amraapuri-me vaasaa kiyaa;
Savant chaud-so chhavis saar, paase maas tith addhaar nirdhaar;
Potaa vaikuntth Nar Kaasam Shaahaa naam, saaryaa rikhisar sab-kaa kaam;
Oos-kaa Shri Islaam Shaah huaa, te Nar-e khel ramat bahot-j karyaa;
Raaj karyaa changaapoor jaahi, jis-ki baat aagarr sambhrraahi;
Pir Nasirdin-kaa Saahebdin, oos-kaa huaa Pir Sadardin;
Gur-ke jome par aayaa te, ddhunddhvaa laagaa Narji-kun e;
Baaraa baras Narji-kun ddhunddhyaa, kaatth-ki rotti te kamar-e baandhyaa;
Esi per karyaa tatkhannun, shreshtti maanhe Gur karyaa ghannun;
Jaataa Nar-ke paase jab saar, raste chaaltaa te Gurji nirdhaar;
Giriyaa ati kartaa ghannaa, chhoddi duniyaa-ki aas tatkhannaa;
Re Tunhi – Giriyaa Gur-e ati karyaa,
Kyaa kahun oos-kaa vistaar-re,
Gur Nar-kun ddhunddh-ne laagyaa,
Tab keti kari ardaas-re

Page 63
Pir Sadardin-ki Vinati
Narji dharyaa baarrak avtaar, tame jivun-kaa chho taarann-haar;
Roop tamaaraa te ant ghanneraa, ees joog maanhe te-to parvaryaa;
Pratham karyaa tame dhandhukaar, tethi sirji fir Murat chaar;
Bhirmaa-kun oos-ki maat-jo kiaa, esaa ahunkaar un-ku diyaa;
Fir-to Maayaa rachaavi nirdhaar, oos-kun diyaa fir te par aakaar;
Srashtti maayaa te jaal-jo maanddhi, oos-thi prathvi saghrri saandhi;
Chaar ghaddi-kaa chaar joog-kar diyaa, ees saaet-kaa avtaar kar liyaa;
Rikhisar kaaranne so rachnaa kari, aape aayaa ees joog parvari;
Saaer upaavyaa be-had apaar, fir-te un-kun velonnyaa saar;
Madhya samundar tame jiyaan, meru parbat-kaa karyaa ravaaiyaa;
Vaasang Naag-kaa netraa taannyaa, bharmanddh madhiyaa-nnaa kar-ke
ddhaalyaa;
Madhya samundar tame jenni-vaar, oos-thi kaaddhvaa ratan das chaar;
Maakhann te je te Noor nipaayaa, oos-thi chandaa-ne suraj paayaa;
Re Tunhi – Esaa khel tam Nar tannaa,
So ramat rachaavyaa eh-re,
Tame tap karte var aalyaa,
Taare karyaa vaachaa the-re

Page 64
Pir Sadardin-ki Vinati
Vaachaa ham-sun tame karyaa saar, khel ramat karvi nirdhaar;
Fir-kar munivar-kaa karnnaa kaaj, aapyaa un-kun te avichal raaj;
So tame ramat karyaa bahu per, ab-to chaalo tame munivar gher;
Esi paarro tame hamaari-jo vaachaa, ham-to karnni-ke ho-rahe kaachaa;
Ham-par karyo tame Narji maher, saar karyo muman-ki saver;
Tam-to karyaa jo khel apaar, oos-kaa paar kuchh nahi nirdhaar;
Bhirmaaji-kun chaar ved kar diyaa, sohi sankhe-kun hukam-jo kiyaa;
So sab chhodd-kar gayaa paataal, kare srashtti maanhe jo andh-kaar;
Fir tame putthe sankhe-ke gayaa, oos-kun roop dhar-ke maaryaa;
Ved laa-diyaa Bhirmaa-kun taaye, sohi Bhirmaa kuchh kaam na aaye;
Chandaa suraj do pedaa kiyaa, esaa khel Korab roop-e jo kiyaa;
Madhukittak ahunkaar-j kiyaa, oos-kun tame sangaaryaa saar;
Fir-to dharyaa Vaaraa avtaar, raakhyaa prathmi-kun daaddhe nirdhaar;
Re Tunhi – Esi khel ramat ati kari,
Sohi Nirinjan Niraakaar-re,
Narsang roop iyun-kar dharyaa,
So-to jugpatiyaa vevaar-re

Page 65
Pir Sadardin-ki Vinati
Narsang roop-e tame jyaare dharyaa, taataa thambh futti-ne parvaryaa;
Taare taaryaa bhagat Pahelaaj, Harnnaa Kans-ki gamaai laaj;
Oos-kun maaryaa tame khel-jo kari, maaryaa Narsang roop-jo dhari;
Paanch karoddi tab jiv-j taaryaa, bhagat Pahelaaj-ke saathe odhaaryaa;
Fir tame kis-kaa havaal jo karyaa, saap vichhu maannak-sun kar-dhaaryaa;
Be-imaani tab hataa nirdhaar, sohi huaa ees joog-me khuaar;
Esi khel ramat tame rachaai, sohi ramat ham partak paai;
Hay jo sadaai-e khel tamaaraa, jugpat hovegaa jo vevaar;
Vaaymann roop tame fir-kar dharyaa, kapatt manddaavi-ne Bal-ne chhaddyaa;
Maangi dharnni autth kadam saar, kadam bhannaave-ne karyaa gaar;
Esi ramat-me Bal-kun chhaliyaa, dharam kiyaa oos-kaa bigaaddyaa;
Fir tame Farsiraam roop-jo dharyaa, pinjre-me Sesaa Arjann puryaa;
Raam roope van gayaa nirdhaar, maataa vachane dukh saahyaa apaar;
Re Tunhi – Van maanhe tap tame karyaa,
Fir Lankaa-me judh kiyaa jaa-e-re,
Dusaasann Raavann maaryaa,
Ane viraa Sitaa-ji taanhe-re

Page 66
Pir Sadardin-ki Venti
Karsan roope bahu rang ras karyaa, jaare Vaasudev-ke ghare avtaryaa;
Pratham Putnaa-kaa sonsyaa praann, pachhi naag naathyaa nirvaann;
Kali-naag par asvaari karyaa, maamaa Kans-kun tame tyaan maaryaa;
Ramyaa gopi rang sol hajaar, esaa khel kiyaa Mathuraa minjaar;
Mai khaadhaa maiyaari keraa, kapddaa liyaa naanne vaaliu keraa;
Esaa Kaan roope ramat-j kiyaa, fir-to Duaarkaa-kaa raaj-j liyaa;
Daalidhr Sudaame-kun diyaa tame ghanni, fir doulat oos-kun di tatkhanni;
Dhruv-kun diyaa avichal raaj, saaryaa Vidur bhagat keraa kaaj;
Paanddav bhagat-kun kashtt-jo diyaa, jaare ramat maanhe te haaryaa;
Dhropadi-kun puryaa chir hajaar, ek chir ek traagadde-kaa saar;
Laakhaa mindar-thi un-kun ugaaryaa, un-ke saathe fir judh karaayaa;
Maaryaa taare Duryodhan raay, paanch Paanddav-kun raaj karaay;
Hom jagan le Paanddav-e karyaa, vikatt roope tame tyaan parvaryaa;
Re Tunhi – Braahmann-kun bhulaavyaa,
Jenne chanddaann ttheraayaa taanhe-re,
Gaay-kaa darjaa firaayaa,
Tenne apnnaa shish hattaay-re

Page 67
Pir Sadardin-ki Venti
Fir-to Paanddav-kun tam ddaraayaa, un-kaa himaalya-me haadd giraayaa;
Deval deraa sab rad-kar diyaa, addsatth tirath-kun karraa-me liyaa;
Bhutun-kaa le tyaan vaasaa kiyaa, pathar murat-kun tasti diyaa;
Aadam sarag-ke hetthe dharyaa, Nuhu-kun maatami-ki kudrat diyaa;
Aag Ibraahim-ki tthanddaa kiyaa, Ismaail tthaame dumbaa dharyaa;
Muse laatth paayaa nirdhaar, oos-ki karaamat anant apaar;
Jab Musaa-e mijmaani kiyaa, oos-kun bahotera khel dikhlaayaa;
Hoke fakir tame khaannaa liyaa, machhli sang khilvaa pramaann;
Esaa bhed kudrat karyaa, Jusab Nabi-kun rang roop dharyaa;
Maans Saabar-kaa kidde khaayaa, to-bhi man-sun nav dhiraj chhoddyaa;
Yunas dharyaa machhi pett maanhe, Lut-ke mulak sab fuke uddaahe;
Isaa-kun ruhu-kaa mukarab kiyaa, Daaud teraa jo khalifaa huaa;
Diti Sulemaan-kun baadshaahi, esi kudrat-jo aap rachaai;
Re Tunhi – Khel ramat tame karyaa,
Te kari Mahamad avtaar-re,
So sab-thi buzarag huaa,
Te huaa Noor nistaar-re

Page 68
Pir Sadardin-ki Venti
Esaa khel sab tum-ne jo kiyaa, Ali roope fir naam dharaayaa;
Tiyaan bahot judh kiyaa parvaar-e, kaafar bahot Zulfikaar-sun maare;
Din-kun diyaa te kaayam mudaam, dharyaa apnaa te Talab naam;
Esi ramat tame sarve karyaa, ab-to baarrak thai-ne avtaryaa;
Venti karyaa Gur-e anant apaar, kahiyaa kitnaa-k un-kaa saar;
Fir-to changaapoor nagar-jo aayaa, Shri Islaamshaah-kaa pataa paayaa;
Nar rahete-the Nas nagar maanhe, Pir Sadardin aavyaa taanhe;
Gur-kun miliyaa Narji nirvaann, Vinati-kaa tab kanthiyaa ginaan;
Tab-to Narji huaa raliyaat, utthi bhettyaa Gurji saath;
Fir-to Narji-e esaa kahyaa, jis Gur-kun ham khadde umaayaa;
Sohi Gur ham ghare bhale aayaa, bahot aanand aaj ham-kun thayaa;
It-ni baddaai Gur-kun diyaa, Gur-to shish namvi rahyaa;
Fir kitni-k kiti baataa, aur na jaanne oos-ki daataa;
Re Tunhi – Gurji-e didaar dekhyaa,
Tab aanand huaa man-re,
Nirmal paaval sab huaa,
Jab thiyaa Nar prasans-re

Page 69
Pir Sadardin-ki Vinati-kaa Fal
Bahot din Gur Nar paase rahyaa, fir-to Narji-e var-jo diyaa;
Jaa-o Gurji gat-maa parvaro, satijan-kaa sab kaaraj karo;
Un-kun bataavo sat dharam aachaar, jin-thi paave bhav-saagar paar;
But-parast-kun din-me laanaa, satpanth dharam par sudh chalaanaa;
Pir Sadardin hindustaan-e aayaa, bahot murid-kun bodh-jo diyaa;
Gurji gat-maa aavyaa nirdhaar, kanthiyaa amrat ginaan saar;
Munivar-kaa sab karyaa kaam, kanthiyaa mottaa tab ved puraann;
Fir munivar-kun kasiyaa ghannun, khottaa e sab tab chhoddyaa tatkhannun;
Kit-ne baras Gur gat-me rahyaa, fir Narji-kun Gur lene gayaa;
Tab Pir Hasan Kabirdin saar, tenne pitaa-kun kahyaa tatkaar;
Baap muj-kun tum lenaa saath, ham-kun le-jaao tumaare sangaath;
Tab Pir Sadardin-e kahyaa saar, tum-to ab ho chhotte baal;
It-ni Gurji-e kari jab mott, raste-me huaa tab loho-kaa kott;
Re Tunhi – Pir Sadardin-e hatth kari,
Ane laavi badderi mott-re,
Saath na liyaa sut-kun,
Tab didaar-ki thai khott-re

Page 70
Ahunkaar-kaa Partaa
Gur-ke cho-taraf kott-jo huaa, loho-kaa gaddh aage ho rahyaa;
Tab Gur karyaa ati ardaas, karyaa aaraadh te bahu prakaash;
Aur bahot vinovi-ne venati kari, das avtaar-ki sudh kari dhari;
Bolyaa venati-thi Gurji Dev, Saaheb baksho gunaah tatkhev;
Bahot din hue didaar na dekhyaa, didaar dekhne-ki raah-j takyaa;
Jesaa maa baap vinaa chhoru kar-gare, esi didaar-ki aashaa man dhare;
Haiddaa maanhe bahot agan jo saar, so sab aayaa hay shok didaar;
Jesi jal binaa machhli tadd-fadde, esi venati so Gurji kare;
Vaachaa paarro tame Sirjann-haar, muj-kun bataavo apnaa didaar;
Esaa Gurji kahe kar-gari, donu haath joddi-ne venati kari;
Ek pagle Gurji ubhaa hataa, venati vidhaat-nni kartaa hataa;
Tab so gaddh saaraa gal gayaa, loho-kaa katt so hoi-ne rahyaa;
Gurji bhettnne-kun gayaa didaar, jaa-kar potaa so Kahek minjaar;
Re Tunhi – Tab Gur Hasan Kabirdin,
Milyaa tyaan tat-kaal-re,
Gur Sadardin-e kahyaa hataa,
Sut tam-to naanaa baal-re

Page 71
Var Paannaa Gur Hasan Kabirdin-kaa
Gur Hasan Kabirdin-e esaa kiyaa, baap-e muj-kun apni saathe na liyaa;
Jab Gur Sadardin-e na liyaa, pichhe Gurji eklaa chaalyaa;
Khel ramat Gur-e esi joddi, aakdde-thi sab faliyaa toddi;
Oos-ke kapaas-kaa sutar kaantyaa, so vann-kar sirbandh banaayaa;
Karyaa lambaa gaj paanch-so khaas, oos-ke bich likhyaa-jo ardaas;
Venati lakhyaa oos-me ghanni, naari thai-ne vinavi tatkhanni;
Esaa sirbandh banaavi gayaa, apnne baap-thi aagarr pahonchyaa;
Sirbandh hadiyaa-kar Nar-kun diyaa, Narji lai-kari aanand huaa;
Baandhi le-kar seer upar saar, Nar-ni sirbandh le-utaar;
So le baandhyaa Gurji-kun tyaan, anant karodd-kaa var-jo diyaa;
So var le-kar Gur gat-me aayaa, Gurji Hasan Shaahaa naam dharaayaa;
Munivar bodhyaa ati-j saar, satpanth maarag-sun sudh vevaar;
Niyam dharam Gur-e aalyaa ghannaa, sat-ke maarge sarve tatkhannaa;
Re Tunhi – Niyam dharam bahu aalyaa,
Gur Hasan Shaah nirdhaar-re,
Oos-kaa mahimaa ati ghannaa,
Kahun kitnaa-k vichaar-re

Page 72
Duaa Karaane-kaa Tartib
Je koi gat maanhe karaave duaa, najare Mukhi-kun te dekhe jo savaa;
Aur Mukhi oos-ke saamu jo joy, to fal duaa keraa puraa-jo hoy;
Aur jab falas-kaa paddnnaa duaa, do sujidaa karnnaa jiyaadaa huaa;
Gur Hasan Shaah-e esi baat-j kahi, munivar jan-kun sambhrraavyaa sahi;
Ek din jangal-me Gurji jaataa, gat jumlo sarve saath-jo hotaa;
Dekhyaa tab ek virakh minjaar, ek ttaangyaa janaavar kare pukaar;
Upar paaun seer niche-jo ttare, ati pere te bahu kar-gare;
Tab-to jamaat-e Gur-kun puchhyaa, is-kaa ttaangnnaa so kiyun-kar huaa;
Hukam karo to ees-e chhoddiye aaj, to sar jaave-jo isi-kaa kaaj;
Tab-to Gurji-e un-kun kahyaa, is-kaa ttaangnnaa so kudrati huaa;
Chhutegaa nahi e jo nirdhaar, jo kudrat-thi ttaangyaa tatkaar;
Tab-to jumleji kari ardaas, vachan isi-kaa Gur karo prakaash;
Kis kaarann iyun ttaangyaa e, naa-hak dukh-ddaa jo sehtaa te;
Re Tunhi – Tab kit-ne mili-ne aadmi,
Jo hotaa jamaat-ke saath-re,
Chhuttaavann laagaa jaanvar,
Jaai ubhaa tene paas-re

Page 73
Satpanth-kaa Padd-daa Kholnne-kaa Fal
Ati jor tab tenne jo karyaa, to-bhi jaanvar nahi chhuttyaa;
Tab-to ttaangyaa rahyaa sohi, kartaa fariyaad ati joi;
Taare Gurji-kun puchhe sab saar, meher kari-ne Gur kaho nirdhaar;
Kesaa jaanvar kare fariyaad, kesaa karyaa joog-me apraadh;
Tab Gur Hasan Shaah gat-kun kahyaa, e-to satpanthi munivar huaa;
Imaan na raakhyaa satpanth par saar, padd-daa faas karyaa nirdhaar;
Tis-ki piddaa te paamyaa e, sajaa mahaadan sudhi bhogave te;
Je koi satpanth-kaa padd-daa khole, so to azaab esaa-jo lodde;
Sambhrro munivar sat dharam dhyaavo, padd-daa faas mat oos-kaa karo;
Shri Islaamshaah bahu ramat-j kari, sohi sarve joog maanhe parvari;
Aakhar te Nar sarag sadhaaryaa, amraapuri vaasaa paayaa;
Savant chaud soho-vis saar, maagsar maas taarikh agiyaar;
Jaa-kar sargaa-puri vaasaa vasaayaa, ees din mangal-vaar-j huaa;
Re Tunhi – Kahe Gur Hasan Kabirdin,
Tame sunno munivar saar-re,
Satpanth jenne shreviyaa,
Te tar-kar landhiyaa paar-re

Page 74
Imaamo-ki Tasnif
Fir-to Mahamad Bin Islaamshaah huaa, chaalis baras te jugpat rahyaa;
Is-ne bhi murid bahot-j kiyaa, satpanthi-e tab dharam dhyaayaa;
Bahot bandagi Hasan Shaahaa kari, aakhar gayaa duniyaa parhari;
Savant pandar-so paanch-j saar, amraapuri pohotaa nirdhaar;
Kaartak maas-me sarge gayaa, tab Pir Taajdin Gur thayaa;
Mahamad Bin Islaamshaah saar, oos-ne bhi chhoddyaa ehi sansaar;
Savant pandar-so upar vis, asaad maas-ki taarikh tris;
Tab-te Narji amraapuri pohotaa, jume-kaa tab din-jo hotaa;
Mustan Sirbillaah fir huvaa Imaam, oos-ne bahot kiyaa joog-me kaam;
Kanthiyaa Pandiyaat ajmi maanhe, aur Javaa-mardi bhi kanthiyaa taanhe;
Batlaayaa sab din-kaa kaam, rakhiyaa joog-me avichal naam;
Din-ki raahaa muman-kun bataayaa, Pandiyaat par un-kun chalaayaa;
Aakhar sohi Nar sarge sadhaayaa, amraapuri-kaa vaasaa vasaayaa;
Re Tunhi – Savant pandar-so kahiye,
Ane upar be ne tris-re,
Maahaa maas tith ter-mi,
Sarge gayaa Jagdish-re

Page 75
Imaamo-ki Tasnif
Fir-to huaa Nar Abdasalaam, oos-ne bhi kariyaa jugpat kaam;
Addhaar baras kariyaa baadshaahi, aakhar amraapuri-me potaa jaai;
Savant pandar-so pachaas jaanno, sargaa-puri gayaa pramaanno;
Oos-kaa Garib Mirzaa huaa nirdhaar, so Nar dhyaavant-e maanhi sansaar;
Tin baras rahyaa Nar avtaar, aakhar sarge potaa nirdhaar;
Savant pandar pachaas par tin, maagsar maas jume-kaa din;
Abudar Ali-kaa fir aayaa vaaraa, panth par rahyaa so varas baaraa;
Savant pandarso paasatth jaann, sarge sadhaavyaa Narji pramaann;
Fir huaa Muraad Mirzaa saar, oos-ne bhi panth kamaayaa nirdhaar;
Paanch varas kiyaa baadshaahi, sarve hakiki raahaa chalaai;
Sohi Nar aakhar sarge gayaa, amraapuri-me vaasaa kiyaa;
Savant pandar-so sinter hoi, maas bhaadarve-kaa hotaa soi;
Tab-te Narji vaikuntth gayaa, fir Zulfikaar Ali nar thayaa;
Re Tunhi – Nar Naaraayann ek hay,
Tum mat dujaa jaanno-re,
Daddh vishvaas-e shreviyaa,
Oos-kaa ttalyaa choraasi khaann-re

Page 76
Imaamo-ki Tasnif
Zulfikaar Ali Nar avtaar, do baras rahyaa maanhe sansaar;
Aakhar chhoddyaa duniyaa faani, savant pandar-so bohoter jaanni;
Tab-to hotaa maagsar maas, jab-jo kiyaa sarag-me vaas;
Aatvaar-kaa din pramaann, Narji vaikuntth gayaa nirvaann;
Fir-to huaa Noordin Ali Imaam, oos-kaa-thaa so Noor Shaah naam;
Oos-ne khel ramat bahu kari, so sab ees joog-me parvari;
Munivar karte dharam aachaar, dete Gur mukhe dasond-kaa aahaar;
Ghatt kalas-ki pujaa karte, koddi damddi-kaa daan-j dete;
Rikhisar dharam dhyaave nirdhaar, gat-maa milte nito-nit saar;
Hasan Kabirdin jab sarge potaa, farzand oos-kaa addhaar-j hotaa;
Paati-kaa oos-ne jagddaa kariyaa, aap aapas-me bahot jo laddiyaa;
Imaamshaah tab na hotaa tiyaan, paati bhaai-ye is-kun na diyaa;
Tab-to aavyaa janaaje paas, Gur-sun paati une maangi khaas;
Re Tunhi – Gur Hasan Shaah-e aalyaa,
Tasbi ne saakar saar-re,
Tab janaaje-kun chhoddyaa,
Imaamshaah nirdhaar-re

Page 77
Addhaar Farzand-kaa Vivechan
Jab Gur Imaamshaah-e paati na paayaa, tab ghar aapnne betth-jo rahyaa;
Bhaai-ye karnni bahu apnni chalaai, unch nagar-me hui aap laddaai;
Oos-me Jalaal Shaah-jo sab-se baddaa, satpanth dharam-kun pele chhoddaa;
Lidhaa suni-u-kaa aap vevaar, maanvaa laagaa te tran-e yaar;
Joog-me bhulaavyaa bahu murakh lok, satpanth dharam tenne karyaa fok;
Fir kesaa oos-kaa havaal huaa, addhaar baras-kaa te ho-kar muaa;
Tab suni-u-ne oos-e apnnaa jaanni, chhottaa kubaa oos-upar banaanni;
Naam na raakhyaa-jo duniyaa maanhe, kete munivar une bhulaaye;
Oos-ke pichhe fir dulaa-jo huaa, oos-kun oos-ki jaagaa bitthaayaa;
So-bhi rahyaa fir khatt-j maas, tarat uddaaddiyaa oos-kaa saas;
Tab-to mast-kachandar bitthaayaa, oos-ne do baras kuchh jamaayaa;
Aakhar oos-ne-bhi duniyaa chhoddi, maut-ke saathe jo prit-j joddi;
Tab-to Laal-kachandar huaa, so-to Pandraa din-tak rahyaa;
Re Tunhi – Esaa buraa oos-me huaa,
Sab huaa ese haal-re,
So kiyun saare hoyege,
Je khaave dasondi maal-re

Page 78
Noor Shaah-kaa Khat Imaamshaah Par
Esaa haal un-kaa-jo huaa, addhaar maanhe-sun satar-jo muaa;
Saare munivar gaye tab fari, Gur-ke bodhaa-sun nav aahe vari;
Tab Gur Imaamshaah-e chhodd-j diyaa, ghar aapnne samarann-jo kiyaa;
Narji-kun khabar jab sarve hui, Gurji Taajdin-se hoi soi;
Ab-to rahyaa ek Gur Imaam, jis-kaa hotaa Imaamshaah naam;
Taare Narji-e khat-jo likhyaa, Chandar Vir-ke haathu-jo diyaa;
Tenne Gur Imaamshaah-kun pochaavyaa, Gur Imaamshaah oos-kun vaanchyaa;
Ati ghannaa man thayaa raliyaat, Narji-e maher-kari muj saath;
Tab-to fikar bahu Gur-kun hui, kis rite jaau Nar kane soi;
Hoye-jo paankh to uddi jaau, jaa-kar Narji-kun shish namaau;
Chaaraa nahi muj paase kaai, jin chaave-thi chal jaau vaai;
Fir-to fikar bahu man-me karyaa, aakhar tyaan-thi ravaanaa thayaa;
Thal upar-thi Gur chaali jaay, saadd-tris divas-e kinaaraa paay;
Re Tunhi – Dariyaa gaaje ati ghannaa,
Jiyun kaayar chhodde praann-re,
Tab Gurji kuchh na ddaryaa,
Te chaalyaa tyaan nirvaann-re

Page 79
Gur Imaamshaa-kaa Hujuri-me Jaannaa
Tab-to dariyaa-ke andar gayaa, paau aapann paanni-me dharyaa;
Paanni-e rastaa diyaa saveraa, rastaa hotaa so thal-jo keraa;
Oos-me chaalyaa Gurji saar, chaalis din tak chaalyaa nirdhaar;
Fir-te dariyaa-kun chhoddi gayaa, aur jangal-me chaali aayaa;
Tyaan-to ddungar unchaa ghanneraa, kaayer man-me ddare saveraa;
Gur-to oos-me nav ddaryaa kaay, oos ddungar vacche chaalyaa jaay;
Vaatte vaagh sinh chitaa hotaa, so-to Gurji-kaa voraavaa jotaa;
Tab-to potaa Gur Kahek-j maanhe, ati rang dekhyaa Gur-e taanhe;
Bahot raliyaa-manni Kahek-jo nagari, jyaan vase Tribhovar Dhanni;
Tab-to bhette jaai Narji Naath, Mukhi Gulaam-ke hoi-ne saath;
Mukhi Gulaam tyaan bujarag hotaa, Narji-ke te-to hujur-e rahetaa;
Ilam-me te bahu hotaa bhaari, ilam oos-kaa te anant apaari;
Oos-ke saathe bhettyaa-jo saar, so-bhi hote munivar avtaar;
Re Tunhi – Mukhi Gulaam vakil thaa,
So Gur-ke kaarann jaann-re,
Tenne Gur-kun saathe liyaa,
Ane bhettaaddyaa Bhagvaan-re

Page 80
Imaamshaah-kaa Darkhaane Pochnaa
Gur Imaamshaah Nar paase gayaa, jaa-kar Narji-ke paay paddyaa;
Venati karyaa tab anant apaar, tab Narji thayaa var daataar;
Bolyaa Narji tame maango aaj, je kaai maango te saariye kaaj;
Tab Gur Imaamshaah-e baat-j kahi, muj-kun sarag dekhaaddo sahi;
Taare bolyaa Nar sunno Imaam, kenne nav kidhaa esaa kalaam;
Tam je sarag jovaa-kun kahyaa, boteraa maangnnaa te esaa maangyaa;
Fir Jibraail-kun Nar-e teddaayaa, Gur-kun oos-ke le saathe bhejaayaa;
Chaalyaa donu so mil-kar saath, lidhi gaar keri tab vaatt;
Pratham naane gaar maanhe aavyaa, Gotam roopi tyaan betthaa huaa;
Gur-kun dekh-kar une shish namaayaa, haath joddi-ne ardaas-jo karyaa;
Gurji krapaa muj upar karo, muj-par meher-kari parvaro;
Muj-thi bhul huaa te esaa, jab Inddhr muj ghar maanhe betthaa;
Bad-najar jo oos-kaa huaa, suraj-kun tenne pratham kahyaa;
Re Tunhi – Suraj-kun esaa kahyaa,
Tam dekh-te sab sansaar-re,
Bahot sundariyaa oos-maani,
Kis-kaa hay roop apaar-re

Page 81
Gotam Rushi-kaa Vistaar
Esaa kaho oos-me kon hay roop, aur nahi hove oos-ke saroop;
Tab-to suraj Inddhr-kun kahyaa, me-to dekh-taa-hun saari duniyaa;
Esaa ghar-me hay mere memaay, koi kisikaa muje dekhaa na jaay;
Is-ke kaarann-me kaai na pichhaannu, roop saroop nav kiskaa jaannu;
Maatte chandhr-ke aage jaao, bhed sab puchh un-se paao;
Chandhr kahegaa sab tum-kun saar, vo sab dekh-taa hay nirdhaar;
Sab-kun pichhaanne chandaa-jo soi, duniyaa-me je roopvanti hoi;
Esi suraj-e jab vaanni kahi, tab Inddhr gayaa vahaann-se sahi;
Chandhr-kun une esaa-jo kahyaa, jesaa suraj-kun hogaa puchhyaa;
Tab chandhr-ne oos-e kahyaa vichaar, sab-thi saroop Gotam-ki naar;
Tab oos naari-par aashak huaa, meraa dharam-to esaa-j bhayaa;
Jab kukadd Dev-e laat-jo saar, tab jaau naanne-kun samudar paar;
Esaa nit-nit virat-jo hotaa, oos-kaa bhed so Inddhr jotaa;
Re Tunhi – Inddhr fir-to kyaa kiyaa,
So kukadd banyaa saar-re,
Muj ghar aavi ubhyaa,
Tab laat diyaa nirdhaar-re
END

note: 
If anyone has Bhaag Pahelo in their collection, then we will be happy to have it transferred into electronic format
AttachmentSize
BOOK 197 satve(n)i ni vel.pdf4.52 MB
Satvenni Ji Vel - Bhaag Bijo.pdf385.64 KB


Back to top