Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Bavan Bodh - Preamble to So Kiriya

in
Author: 
Pir Sadardin
verses: 
54

Bavan Bodh Fifty two advices - Preamble to So Kiriya

1. satgur tannee shikhaamann saachee,
2. saa(m)bhalo rikheesaro mallee man raachee.
3. din ooge karo dharamshu(n) dha(n)dhaa,
4. saa(n)j padde thaee raho saahebjee naa ba(n)daa.
5. koe kenee ma karasho ni(n)daa,
6. gatmaa(n)he aaveene karo hayjee(n)daa.
7. satgur vachane chit raakho cha(n)daa,
8. rikheesar keree veeraa e chhe sa(n)jaa.
9. sa(n)jaa baa(n)dho munivar bhaaee,
10. milee karo gatmaa(n)he dharam oopaaee
11. man maaro to mamataa muee,
12. dharamsaraae aavee na rahee-e suee.
13. dharamsaraa-e aavee kenee vaat na karee-e,
14. aahaar ghannero karee pett na bharee-e.
15. jo pett bharasho to bhaare thaasho,
16. aavashe niddhraa ne bahu pastaasho.
17. harave pette veeraa ho(n)sh-j thaashe,
18. jaagataa japee-e to satgur paase.
19. vaddaa naanaanee adabe rahee-e,
20. vaddaa tannaa be avagunn sahee-e.
21. daaddo vaddo tene varas vaddo karee jaanno,
22. bolaavo bhaare moddhe paramaanno.
23. aapann thakee je naanero bhaaee,
24. tene kahee bolaavo mottero raaee.
25. meetthe vachane bolaavo veeraa,
26. to tamaaraa mukh maa(n)he zallake heeraa.
27. satgur mallayaa naa e chhe bhed,
28. rikheesar keno ma karasho khed.
29. aallas niddhraa na karee-e jaannee,
30. jutth tajo ved vachan paramaannee.
31. saa(m)bhalle ruddo ne ochare bhu(n)ddo.
32. te tame jaanno nishche thaaeshe bhu(n)ddo.
33. kaam karodh veeraa naakho kaaddhee,
34. ameeras peevo nishaanee laavo daaddee.
35. gher thakee dharam duvaare aavo,
36. oopaje laabh nishaanee laavo.
37. sa(m)pat hoy tevu(n) laavo,
38. mukhee saathe na karee-e daavo.
39. daavo kare tene duniyaa shu(n) aave,
40. aavashe daariddhr ne deen na paave.
41. adharmee te je oonneeaachaaree,
42. jaann ajaann ne dekh pichhaannee.
43. sutak bhariyaa je nar raheshe,
44. oopaje haann ne bahu dukh saheshe.
45. dharamee dhi(n)gaannaa nee vaat na jaanne,
46. adharamee man maa(n)he ochhu(n) aanne.
47. dhyaan dharee haathe liyo samarannee,
48. chhaanee chhapanee karo utam karannee.
49. ginaan dhiyaan maa(n)he juo vimaasee,
50 haann vradhdh shodho tapaasee.
51. je moman ameeras peeve nishaanee laave daaddee,
52. tene satgur mele sarave kashtt thee ttaalee.
53. enne gunne munivar bhariyaa,
54. rikheesar saa(m)bhallo tame soe kiriyaa.


Audio for Bavan Bodh - Preamble to So Kiriya

Translation & Transcription

Bavan Bodh - Translation

trans_of: 
Bavan Bodh - Preamble to So Kiriya

BAVAN BODH

By Pir Sadardeen

1. The advice of Sat Gur is true.

2. Listen to it, O devotees! and enjoy it in your minds.

3. When the sun rises, go about your worldly affairs, acting honestly.

4. When the sun sets, devote yourselves to the worship of God.

5. Abstain from speaking ill of anyone.

6. Say: 'He Zinda' (O, ever-living!) when stepping into Jamat Khana.

7. Keep your minds shining as the moon to receive the precepts of Sat Gur.

8. This is the 'sandhya' (evening prayer) of devotees.

9. O devotees, keep your minds concentrated on prayer.

Translation of BAAVAN BODH - Fifty two advices - Preamble to So Kiriya

trans_of: 
Bavan Bodh - Preamble to So Kiriya

BAAVAN BODH(Fifty two advices) - BY PEER SADARDEEN

Preamble to the So Kriyaa.

1. satgur tannee shikhaamann saachee,

2. saa(m)bhalo rikheesaro mallee man raachee.

1. The precepts(teachings) of the True Guide are true.

2. Listen o believers, earn(gain) them and thereby make your heart joyful and happy.

3. din ooge karo dharamshu(n) dha(n)dhaa,

4. saa(n)j padde thaee raho saahebjee naa ba(n)daa.

3. When the day arises perform your worldly activities according to the principles of religion.

4. In the evenings remain the creatures of the Lord(in devotion).

Back to top