Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Aaraadh

in
Author: 
Pir Sadardin
secondary_title: 
Worship

Aaraadh (Worship)
Pir Sadardeen

Shree Naklanki Naaraaeannam, alakh Nirinjanam paataar abharam thaapantaa manddhannam Saami sirijan haarjanam... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1

Kesavam Maahaavam Maadhavam Madh Sudhanam garvaa pooj Naaraaennam Visanam devtaa ahunkaar madhee-e Chhatris joog choraa-esi chokaddi-e thaapantaa tees madhee-e toe-am Saami annaad Budh naam dhaaraj te sunkaal madhie toy Saami teeski saankhe-aa na vidhi-ate toe-am aparam apaar anant atint agam agochar saput bharmaddhann toe-am sarjuaa chandr shuram taaraa manddhann toe-am saput saagunn sanpurann saput paee-aar toe-am Saami das disi-eme vaachaa ashtt karodd parbat manddhann, toe-am navkhanddh pirothami aadhaaraj te dees chatur dipme vaachaa tees madhee-e toe-a Saami kalaa dhaarajtaa Kesav chaturaas, lakh jiv toe-am sarjuaa utam taaraayann utam kartuaa naraat roop Saami sirijan haarjan... ... ... ...2

Sarva-ee devantaa nar puras thaapantaa ta partak joog madhee-e anant jiv nistaari-e nar puras kalaa dhari-e Saami nargur kartuaa maadhvanj neeaan Saami sirijan haarjan... ... ...3

Bhaakhiate sartuaa chikartuaa nar jiv kaare jae-a toe-a ta chatur joog madhee-e mokh rukhi naam dhaarajtaa karodd panj sat nav baarehi nastaari-e seedh saadheekame vaachaa, darsann nirichann kartuaa seedh naath anek dhaarajtaa ta chatur joog madhee-e astathaa anant jiv nistaari-e nav gareh sataavis nakhi-atra thaapantaa Saami dokh sokh tees madhee-e kartuaa Saami sirijan haarjan... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

Chatur khaanni-u sanpurann tees madhee-e maahaav visan mae-a paadki-a nav saran rikhiaa karot Saami sarva-ee visan toe-a Shaam devtaa ta nakhi-atra ja tushtt maan mam karot purkhaay devantaa vid darsann parsaad ta purkhi-ya ja dashtt te tav ddhrashannaj trushtt maan toe-a Saami sirijan haarjan... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

Tam parsaad tam jiv nistaari-e anat purkhia(n) toe Saami aasaa gati-e echhaa purante maadh-va chatur kalap parvartante ant tees madhaa-e sat mathi-e chatur kalap aadhaarajante seedh rikhi naam dhaarajantaa Navaannun karodd Jakh, Chhapan karodd megh maalaa, batris karodd kinar, tetris karodd devantaa. Saami sirijan haarjan... ... ... ... ... ... 6

Toe-am dharam dharmi Raajaa Dharam toe-am devaa joog kalap sarvei naasat duniaame vaachaaj toe-am paadkia(n) bhaakhaa-ante toe-am Saami triloke sanpurann Kesav avtaar roop toe-am kartuaa toe-am Saami anant roop sidhaari-ej toe-am Saami sirijan haarjan... 7

Toeam dhiaeante tam jivam nistaarie mamam naasat katham katham chi sarevaa gati-e toeam devaa Siri Naklanki Shaahaa Garib Mirjaa naamam dhaarajtaa kalijoog madhee-e jivam pinddham toeam detuaa mokh maargam toeam dadu-aamem aap parsaadam nistaarie-am karotam Saami Maadhavam ali-a naamam purkhi-am utamam anant chalatra chidhaarie anant chalatra toeam Saami ant toeam na labhiante kirpaa dayaa karot Saami aasaa gatie icchhaa purante chi mamam Maadhavam annaad purkhiam utam toeam anant piritham naam nirichann na pasante toeam agochar govandh ja toeam sarvei upaarjante. So joog pargann ja toeam devaa gubat ja toeam devaa astathaa sarvei icchhaa ja toeam devaa icchhaa puranta Saami Maadhavam ja sarvei upaarajante toeam so anant sarvei jivam sarvei pirit paarie dharti aakaash vaaek tharam kirpaa karot mamam devantaa tam purkhiam ja naamchujam pirit toeam jivantaa ja panjbhu-a vasi-a kartuaa ja silam satokhiam radeh dhaarjantaa ja dhiaanam dhiaa-eante devaa ahonish Saami sirijan haarjan... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

Toeam rehataa sarvei joog ddhrashtt dhaarajantaa Kesavam jisia jedaa mokh tisia tedaa fal end fal toeam duduaame nirijam mamam naasat kartabhiam Saami panjbhua viaapantaa tam ditam paran mokh karo jae Shaam nirichann mamam hinn tamam aho Govandh dhuddi doaaram toeam astathaa pirsaadam tam dhuddi karot ja janam rakheaa karot jae parbhu aasaa gatie toeam anant dokhiann mai-ao na pasante Saami mamam mustti dhuddi aho chaivatam tam dhuddi bhaavat katham katham ja toeam vivarjante visnam tisie na halatra na palatra na dharam na mokh na maarag dhuram na narge gataa joog madhie janam maankhiam dituaa so seerevaa kaaranne Saami sirijan haarjan... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

Jisiaa seerevaa na kartam tisie janam chi haarantaa. Jisia seerevaa karatam Saami tisiam radeh pirit aaraadhante tisia mokham toeam duduaame aap parsaad so amar sarag thaan evaa doaar toeam agochar Saami halantra palantra Shaam devantaa ja rakhi chatur joog madhie tam doaar toeam sirevantaa tees gatie toeam devaa tees icchhaa purante Kesavam mamam chi sharann toeam aasaa gatie Saami sirijan haarjan... ... ... ... ... ... ... 10

Annaad purkhiam nirichann paadkiam pujann diem Saami mamam naasat katham chi karat bhiam toeam karo jap Shaam nirichann mamam hinn tatam aho govandh dhuddi doaar toeam patitam Saami sirijan haarjan... ... ... ... ... ... ... ... 11

Toeam agochar dev ant toeam na labhiante sarvei jivam toeam sartuaa dayaa roopi pirit paarie kirpaa parbhu aasaa gatie toeam dhaarajantaa dayaa radeh dharmi raazaa toeam Kirsan chaturaasi lakham jiv toeam pirit paarie triloke rehtaa dharam toeam anant kartuaa Maadhav parsaad karot Saami jiv daan diem Saami sirijan haarjan... ... ... ... ... ... ... 12

Ja icchhaa visan kartabhiam nav icchhaa purte Kesavam kirpaa karot toeam Saami devantaa mamam toeam sach sharir toeam aashaa gatie Saami sirijan haarjan... ... ... 13

Naam toeam nar murti kushal murti Saami sirijan haarjan... ... ... ... ... 14

Maahaavam visan mamam artham nav darsann pirsaad karot Saami darsann diem Saami sirijan haarjan... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15

Tam Imaam roopi kali madhie Pachham thaane setar dip sure vaadhaai-u tisia thaane avtaaram kartuaa Saami sirijan haarjan... ... ... ... ... ... ... ... 16

Annaad roopi Maahaavam Visanam Govandam sachraa charam dharam paap ginat vichaar maeam lajeaa rade maeam kukarmao kartuaa joog madhie kam kathiam nav parbhu aap parsaad nistaarie visnav maan bharam ahunkaar vaad sokham chintaa dokh sansaar madhie joog paavat kaam krodh haras maeam astathaa sarvei paap par na mokh gataa ja toeam Saami sirijan haarjan... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

Toeam sarvei dhiaayante chintaa mamam par na mokh karo jay kirpaa karot mamam devantaa pirsaadam tam purkhiam ja sarvei upaarjante toeam anant sarvei jivam sarvei pirit paarie dharti aakaash vaaek thar kirpaa karot mam devantaa parsaad tam purkhiam ja naam chujam pirit toeam jivantaa ja panjbhua vasia kartuaa ja silam santokhiam radeh dhaarajantaa ja mek dhiaan dhiaa-eante devaa ahonish Saami sirijan haarjan... ... ... ... ... ... ... 18

Retaaso Kaaem Maedi hashe raajaa Sirie Salaam Shaahaa nirichann avtaaram roopam ddhrashtt tam sakhiam na labhiante tam odharegataa tisia sarvei naasat dutiame vaachaa jantrushttmaan toeam parbhu tam parsaad ja ddhrashttante. Chatur kalap joog madhie sidh rikhi naamu dhaarajantaa tam jivam parsaad toeam kartuaa Saami sirijan haarjan... ... ... 19

Tam amar amraapuri dituaa toeam hase Raajaa Parsaad.
Tam saamat roop naam chujam toeam satoter paatra naam dhaarajantaa parsaad, tam saamat roop naam chujam toeam siri das avtaar naam parsaad.
Tam saamat roop naam chujam toeam chaalis Imaam naamum dhaarajantaa parsaad tam saamat roop naam chujam toeam Sirie Salaam Shaahaa naamum dhaarajantaa parsaad.
am saamat roop naam chujam toeam bhirmaa toeam visnavam toeam maesar parsaad.
Gur Nar Siri Karsan Parsaad. Nar puras pirsaad narvantaa aalaa parsaad.
Moman Aalaabhdin Nijaar Shaahaa Parsaad. Hazrate Maadar maataa Bibi Fatmat Jahera Janat Khaatun Saaheb salwaatulaah alehi parsaad.
Hazrat Maadar maataa Bibi Sultaan Khaatun Saaheb salwaatulaah alehi parsaad.
Hazrat Maadar Maataa Bibi Khudkaar Khaatun Saaheb salwaatulaah aleh parsaad.
Alaaekaa momnaa parsaad.
Auliaa anbhiaa parsaad.
Paekaanbar Nabiaa parsaad.
Sidham saadhak parsaad Hazrat Pir Imaam Hasan Molaanaa Shaahaa Husen Saaheb salwaatulaah ahel parsaad devaa deviun parsaad.
Jakh megh kinar tetris karodd devantaa parsaad.
Karodd panch sat nav baarhi parsaad.
Triloke rahetaa dharam parsaad.
Tam chatur kalap chatur joog parsaad chatur ved puraann parsaad.
Chatur khaanni chatur vaanni chaturaasi lakh jiv parsaad.
Gagan dhar paiaar lok parsaad navkhanddh vasundhraa parsaad.
Saputar saagar parsaad.
Saputar paiaar parsaad.
Saputar aakaas parsaad ashtt karodd parbat parsaad.
Navkul naag parsaad.
Sarag mirat paiaar lok parsaad.
Tam parukhiam ja sarvaai upaarjante so joog parsaad.
Chandra sur parsaad.
Taaraa maddhhann parsaad.
Nav gareh sataavis nakhetra parsaad.
Addhaar bhaar vanaspati parsaad.
Maankhiam janam parsaad.
Tam purkhiam ja sarvei upaarajante so joog parsaad.
So delam desh gaddh aalamot sure vaadhaaiun virchaa Kahek anguaa thaane avtaar kartuaa nirichann Siri Naklanki Naaraayann so Kaaem Maedi hanse Raajaa Siri Eslaam Shaahaa vase Shaahaa Garibh Mirjaa naame dhaarajantaa Gur Sohodev aaraadhante Pir Sadardin aadaadhante Siri Naklanki Naaraayann Ya Ali tun Kaaem Maedi hanse Raajaa Aaraadh saamtul sanpurann Shaahaa Garib Mirjaa fajal kar Molaanaa Shaah Sultaan Mahamad Shaah (Haalmaa Shaah Karim Al Huseni).

AttachmentSize
Aaraadh - English transliteration.pdf50.94 KB


Translation & Transcription

Translation of Aaradh - Granth

in
trans_of: 
Aaraadh

Aaraadh (Worship)
Pir Sadardeen

Shree Naklanki Naaraaeannam, alakh Nirinjanam paataar abharam thaapantaa manddhannam Saami sirijan haarjanam... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1

Meaning: Shree-Holy, Kalank - loose character, Naklank - One who cannot be blamed, one without sin, one to whom nothing is applicable, Naaraayann - The best of all, Alakh - cannot be described, Nirinjan - cannot be seen with eyes, Paataar - land under ocean, ocean bed, Abhar - complete, thaap - establish or created, Mandhann - foundation, Saami - Lord, Sirijanhaar - Creator of all.

Back to top