Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Bibi Fatima

Bibi Fatima Tasbih at Chandrat

In observing Chandraat, rememer the significance of the Bibi Fatima tasbih.

One day Hazrat Bibi Fatima asked her father, the Prophet Muhammad (peace be upon them and their progeny), if she could have a maidservant to help her, as her duties were onerous.

Prophet Muhammed replied: “O Fatima! I have granted you something that is superior to a maidservant and to the world and everything in it.”

He then bestowed her with the tasbih which today bears her name. The Prophet told his daughter to recite:
Allahu Akbar,
Alhamdulillah
Subhan'Allah

Bhom mandhnn e ghat kaya patan

verses: 
10

Bhom mandhann eh ghadd kaayaa paatann
shaam sir jandharedhaa ek chalatra kiya 1

Kaachi teri kaayaa bhaai teraa but mittidhaa
hansadhe raajedhaa e ghar baniyaa 2

Nave re dwaar bhaai teraa chandruddaa hoy rahiyaa
addsatth divaa tere ghatt maanhe bariyaa 3

Diyo dasond ghar Ali Shaah Bibi Faatmaa
kariyo kamaai bande amar-j milannaa 4

Paanche kroddi se Raajaa Pahelaaj ponhonchiyaa
jenne amar saaheb dhaa sir dhariyaa 5

Saate karoddi sun Raajaa Harish Chandra har huwaa


Syndicate content

Back to top