Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Mukhi

Tame sunno minivaro ved vichaaro

verses: 
23

Tame suno munivaro ved vichaar;
ane mukhi tannaa kiriaa aachaar 1

Aavi gat maanhe hejandaa kahe;
ek man thaine ubhaa rahe 2

Gur gat paase maange vachan;
nirmal karaave jiv ne tan 3

Taanhaa gat mali ne kare aasis;
aaj gat maan Gurnar chhe jagdis 4

Taan to naanaa mottaa sahu kargare;
taare jape Pir Shaahaa ne tobhaa kare 5

Kahi farmaan ne maan jo lahe;
taanhaa nar vakh thaine ubhaa rahe 6

Radaah maan raakhe Pir Shaahaa naa jaaap;

Pratham aatth laakh karann med Gur

verses: 
32

Partham aatth laakh karann madhe
Gur Hassan Shaah bandagi kiti;
taare haal maal behestki kunchi te lai
Imaame Gur kun diti 1

Behest ni kunchi Gur Hassan Shaah ne haath;
ane dojakhi jiv firastaa Ajaajil naa daas 2

Roj iyaan dharam ne maarage chaalse;
te sahi amraapuri lese 3

Taan male Satgur Shaahaa naa didaar;
taare chaud bhavan so Hasan Shaah ne haath 4

Je sarag marat ne paataal;
te Satgur saaheb surijanhaar 5

Bhaai tenaa bhed na jaanne koi;


Syndicate content

Back to top