Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Vimras

Kamaai karo tame

secondary_title: 
Jodilo - Jire bhai re
verses: 
15

Jire bhaaire kamaai karo tame madhraate jaago
Gur ne vachane Shaah ne aaraadho 1

Jire bhaaire Shaah ne srevantaa kaani vilamb na kije
to paamo amaraapuri maan tthaam 2

Jire bhaaire amaraapuri maa Gur Nar nu chhe vaas
tiyaan vechhaannaa vechhaannaa paak 3

Jire bhaaire duniyaa maahe je koi pinddh samaare
te jiv tiyaan kane aave 4

Jire bhaaire ghatt paatt ni vellaa-e Vimras kije
te nur saaheb ji nu pije 5

Surbhann ne saahebe mokaliya

verses: 
16

Eji Surbhann ne saaheb mokleaa,
Surjaade raanni ne paas;
daint ne ghare ek naar chhe
te chhe aapnni daas 1

Eji Surbhann vanni em ochare,
tame saanbhlo Surjaade;
tame prite Gur-e mokaleaa,
te daint ne des 2

Eji Taare Surjaa raani saanbhali uthhhi,
ane aaveaa mindar ne baar;
chhedaa choddi ne Gur ne paai paddeaa,
saami kidhi amaari saar 3

Eji Gur naa ginaan saanbhlaaveaa,
ane kidho te ved-no vichaar;
dharm niam tamne aal sun,
baai tame chho daint ghar nar 4

Vimras kari gat thaapiye

verses: 
9

Eji Vimras kari ghatt thaapie,
ane kijie Vimras prit;
pachhe ghatt-paatt thaapie,
ane karie te Vimras vaat 1

Eji Vimras vaatun chhaaniyun kijie
ane kijie ghatt-paatt maanhe;
ghatt-paatt maanhe evo kijie
jem aaveaa re Pahelaaj 2

Eji Enne kumbh jal sancheaa
ane jemaan chhe Gur-Nar no vaas
tiyaan sat saburi raakhie
jem aaveaa Harishchandra aap 3

Eji Kumbh jal saar saburi raakhie
ane kumbh jal vartaa aap;
Surbhaann kumbh jal sanchiyaa
bhaai Gur-Nar ne partaap 4

Eji Kumbh jal jiv raakhie,

note: 
Jodilo-2

Ho jio jire bhaai jisre gur kun

verses: 
7

Ho ji-o jire bhaai re jis-re Gur-kun
hoj yaaraa khannere umaayo e mu alaa;
yaraa sohi Gur ham ghar bhale aayaa 1

Ho ji-o jire bhaai re kamaavo anant
aanhi yaaraa tirath naavo e mu alaa;
to jugaa jug hi poho bhale paavo 2

Ho ji-o jire bhaai re viraa ho nirinjan
aanhi vayake chaalo e mu alaa;
to Vimras maanhe e samaavo 3

Ho ji-o jire bhaai re diante eh liante
jini yaare aap eh na lekhiyaa e mu alaa;
tini sachi karanni e kamaavo 4

Ho ji-o jire bhaai re utam paaval
lai je Shaah je dhar ubho e mu alaa;

Laavo to aanhi lodiyen

verses: 
9

Eji Laao to aanhi loddio,
e sunno bhaai amji ho yaaraa ji;
parbodh dio dil aapnne, viraa aapnne 1

Eji Sachi dil yaaraa aanhi dio,
e sunno bhaaiy amji ho yaaraa ji;
anal pankhi jia meddaa milo,
viraa meddaa milo 2

Eji Dhaave din yaaraa aanhi kariyo,
e sunno bhaayamaji ho yaaraa ji;
Vimras joddaa e moman bhaai je thio,
viraa bhaai je thio 3

Eji Tenne jivdde kaarann aapnne,
e sunno bhaayamaji ho yaaraa ji;
tenne aap sir diyaa kaattiyaa,
viraa sir kaattiyaa 4

Eji Mandhaa bhaannaa aanhi bhangyo,


Syndicate content

Back to top