Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Munajat

MUNJAJAT-E SYYEDANA HASAN BIN SABBAH

secondary_title: 
KHUDAWANDA TU SULTAN-E KARIMI

KHUDAWANDA TU SULTAN-E KARIMI
TU BISMILLHIR - RAHMANIR - RAHIMI

BI BAKHSHA BAR MAN-E ZAR-U MUQASSIR
GHAFURA RAHIMA YA RABB BA AKHIR

GHALAD KARDAM ZE DAFTARNAM-E KHWESH
SIYAH KARDAM ZE GHAFLAT JAMA-E KHWESH

MAN ANDAR GHARQA-E BAHR-E GUNAHAM
TU DANI CHARA-E BAKHT-E SIYAHAM

BA AH-U NALA-U ZARI-U HASRAT
ZE GHAFLAT MANDA DUR AZ RAH-E DAULAT

MAN BI DAULAT-U BADBAKHT-U MAHRUM
NAKARDAM KHIDMATI DAR KHURD-E MAKHDUM

KUNUN AZ RAH-E MAKHZULI-U HIRMAN
PESHMANAM PESHMANAM PESHMANAM

ZE TAQSIRAT-E KHUD SHARMANDA ‘AM MAN
ZE KHAJLAT SAR FARO AFGANDA ‘AM MAN

HAMA JAMAL-E BINAM CHU CHASHM BAZ KUNAM

secondary_title: 
MANAJAT OF MAWLANA RUMI

HAMA JAMAL-E BINAM CHU CHASHM BAZ KUNAM
HAMA SHARAB TU NUSHAM CHU LAB FARAZ KUNAM

HARAM DARAM BA MARDUMAN SUKHAN GUFTAN
WA CHUN HADITH-E TU AYAT SUKHAN DARAZ KUNAM

HAZAR GUNA BILANGAM BAHAR RAHAM KE BARAND
RAHI KE AN BASUYI TU-ST TURKTAZ KUNAM

AGAT BADAST-E MAN AYAT CHU KHIZR AB-E HAYAT
ZI KHAK-E TU AN AB RA TARAZ KUNAM

ZI KHAR KHAR-E CHAM-E TU CHU KHAR CHIN KARDAM
ZI NARGIS-U GUL-E SAD BARG AHTIRAZ KUNAM

ZI AFTAB-U ZI MAHTAB BIGUZARAT NURAM
CHU RUY-E KHUD BA SHAHANSHAH-E DILNAWAZ KUNAM

CHU PAR-U BAL BAR ARAM SI SHAUQ-E CHUN BAHRAM


Syndicate content

Back to top