Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Unchaa re kot

Author: 
Pir Hassan Shah
Source: 
bhg1-002 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
4

Eji Unchaare kott bahu vechanaa
niche vahe dariyaa
hure dariyaa vandi maachhali
saanhiyaa taarann aav
hunre darshan vinaa baavari
baalam gher aav saajan gher aav
bando bhuliyo taari bandagi
saanhiyaa surat bataav ...hunre 1

Eji Agar chandan ni kottddi
sufal rachiyaa kamaadd
taallaa didhaa chhe prem naa
saanhiyaa kholann aav ...hunre 2

Eji Pinjar paddiyo parivaar no
koik bujat jaan
mere tan-ki vednaa
saanhiyaa tapat bujaav ...hunre 3

Eji Itnaa kop na kijiye
saanhiyaa dije didaar
Pir Hasan Shaah ni vinanti
saanhiyaa taarann aav ...hunre 4


Translation & Transcription

U(n)chaare Kott Bahu Vechanaa - Translation

trans_of: 
Unchaa re kot

U(n)chaare Kott Bahu Vechanaa
By: Peer Hassan Kabeerdeen

ejee u(n)chaare kott bahu vechanaa
neeche vahe daree-aav
hure dareeyaa vandee maachhalee
saa(n)heeyaa taarann aav
hure darshan veenaa baavaree
baalam gher aav saajan gher aav
ba(n)do bhuleeyo taaree ba(n)dagee
saa(n)heeyaa surat bataav...hure...........................1

The citadel(fort) is built very tall and very far on the high ground,
down below flows the sea, I am a fish in the sea, O my Master!,
come to save me.

U(n)chaare Koyy Bahu Vechanaa - Translation

in
trans_of: 
Unchaa re kot

U(N)CHAARE KOTT BAHU VECHANAA
BY PEER HASSAN KABEERDEEN

ejee u(n)chaare kott bahu vechanaa
neeche vahe daree-aav
hure dareeyaa vandee maachhalee
saa(n)heeyaa taarann aav
hure darshan veenaa baavaree
baalam gher aav saajan gher aav
ba(n)do bhuleeyo taaree ba(n)dagee
saa(n)heeyaa surat bataav...hure...........................1

The citadel(fort) is built very tall and very far on the high ground,
down below flows the sea, I am a fish in the sea, O my Master!,
come to save me.

Back to top