Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Shukranlillah - AGAR BIKHWAANEE TOO ASH AARE NAASIRE KHUSRAW

in
Author: 
Nasir Khusraw
verses: 
5

AGAR BIKHWAANEE TOO ASH’AARE NAASIRE KHUSRAW

RASAD BEJAANE TOO ZAAN NOORE ILME DEEN PARTAW

KHUDAA SHINAAS SHAWEE RAAHE DEEN BIYAAMOOZEE

AGAR TOO BAR SUKHNE NAASIREE SHAWEE PAYRAW

ZE HAR QASEEDA KE KHWAANEE AGAR TOO BAA KHIRADEE

BA CHASHME MA’NEE BIBEENEE AJAAYEBEE AZ NAW

BIRAW TOO DAAMANE MAWLAAYE KHEESH AZ JAAN GEER

BADEEGARAAN MINIGAR MONKIRANDO DEEN BIGIRAW

HADEESE NAASIRE KHUSRAW HAQAAYIQ ASTO ROMOOZ

BACHASHME SIRR BISHINAASO BAGOOSHO JAAN BISHINAW


Audio for Shukranlillah - AGAR BIKHWAANEE TOO ASH AARE NAASIRE KHUSRAW

Back to top