Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Ilaahi dar guzar azma

Author: 
Anonymous

Talaf kardim-u-omri khud ilaahi dar guzar azma
Gunaa-i-maa guzasht az had ilaahi dar guzar azma

Pa-i- nafsu hawaa raftim na dar raahi khuda raftim
Ghalad kardim kujaa raftim ilaahi dar guzar azma

Ba haqi aan ki mabuti Mohammad raa tu bistudi
Ba har kaari ki khushnudi ilaahi dar guzar azma

Ba haqi sura-i-furqaan ba yaaseen-u-ba ar-rahmaan
Ba yak yak aayati qur-aan ilaahi dar guzar azma

Ba haqi hazrati aadam ki ast baabi bani aadam
Khalaasi day maara az ghma ilaahi dar guzar azma

Ba musaa-u-ba turay-o-ba daawud-u- zaburay-o
Ba ayud-u-saburay-o- ilaahi dar guzar azma

Ba ibraahim-u-mihmaanash ba ismaail –u-qurbaanash
Ba isaa-u-ba yaa-raa-nash ilaahi dar guzar azma

Tufaili sa-idi aalam ki ast fakhray ban-i aadam
Nijaati day maraa az gham ilaahi dar guzar azma

Ba haqi haidar-u-safdar ki bar kanda dar-i-khaibar
Ba aabi chashma-i-kawsar ilaahi dar guzar azma

Ba sidiqaani aagaahad ba nazdikaan-i-dargaahad
Ba piraani sahar gaahad ilaahi dar guzar azma

Nizaami gar gunah-kaari mashaw nawmid-u-az baari
Hami kun ruz-u-shab zaari ilaahi dar guzar azma


Back to top