Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Pandav

Jampume jampume shah aach anant karodiye

verses: 
32

Eji Janpume janpume var Shaah ache,
anat kroddie vadhaaiyun ji
alaa saaheb aayo 1

Eji Truttho raajaa truttho dharmi Shaah
tini ke fal de,
jini hek man aaraadheo ji - alaa 2

Eji Harichandra Harichandra (Pir Sadardin)
var baabo ache,
sete ghodde saami raajo aavse ji - alaa 3

Eji Jaanyian jaanyian Shaahaa jaa kedaai paar,
ubhi puchhe raanni Aamni ji - alaa 4

Eji Jaanyi jaanyi Shaahaa jaa sohi middan,
je kalikaar na bheleaa ji - alaa 5

Saami tamaara Pandav juve chhe vaat

verses: 
13

Saami taamaaraa Paanddhav juve chhe vaatt,
ghodde chadde sri Naklanki naath 1

Dul dul ghodde apnnu saamiji chaddse,
daint-naa haiddaa maan dharaasko paddse 2

Maataa Kuntaa jine saamie didho chhe kol,
chaddone maajati have potaa chhe kol 3

Chaddeaa maataaji aasmaan sun khele,
daint-naa Ragat dev na mele 4

Chaddeaa maataaji aasmaan maan jaay,
daint-naa ragat maae devi naahoy 5

Em re kartaa sen sannagaare shaay,
daint male tiyaan jagaddo manddaay 6

Chosatth laakh deviu malse,

Laagi re jene man vishe

verses: 
6

Laagire jene man vise,
ane antarmaa lije;
tenaa aacharan dhaankeaa na rahe
tame man vichaareni te 1

Laagire raay Pahelaaj ne,
vali Rukh Mugat bhupaal;
laagire Amarikh raay ne,
jem Dru-ne antar bhaal 2

Laagire raay Harichandra ne,
vali Rohidaas Taaraa naar;
laagire bhagat Bhabhikhsann-ne,
re jenne tejeaa kuttam parivaar 3

Laagire sarav barij naar ne,
vali paanche Paandhav vir;
laagire Vidur sukhdev ne,
jenne antar raakheaa dhir 4

Laagire Pir pegaambar ne,
vali ek laakh ensi hajaar;
deh kaso potaa tanno,


Syndicate content

Back to top