Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Mithaa Mahammad naam sunno

Author: 
Sayyad Saaleh
Source: 
bgh6-009 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
10

Ye mitha Muhammad naam sunno bhai munivaro 1

Bin thambh jamin aasman - sunno 2

Chaar jug ne chaar khaan - sunno 3

Aaj kal vaari subhaan - sunno 4

Nauv rupe Nirnijan - sunno 5

Nar Ali avatar jaann - sunno 6

Nar Ali jaaniyen to naa jaanaa
avaro saath - sunno 7

Chaar jugni beli sohi Muhammad aaj - sunno 8

Nabi sarikhaa chaandnaa so
dono divlaa haath - sunno 9

Sayyed Saaleh boliyaa ginaan - sunno 10


Audio for Mithaa Mahammad naam sunno

Translation & Transcription

Translation of Mithaa Mahammad naam sunno

trans_of: 
Mithaa Mahammad naam sunno

Ye mitha Muhammad naam sunno bhai munivaro

Ye mitha Muhammad naam sunno bhai munivaro 1

O my momin brother! Listen, the name of Muhammad is sweet.

Bin thambh jamin aasman - sunno bhai munivaro 2

O my momin brother! Listen, earth and sky have been created without pillars.

Chaar jug ne chaar khaan - sunno bhai munivaro 3

O my momin brother! Listen, four yugas and four levels of creation (came into existence).

Aaj kal vaari subhaan - sunno bhai munivaro 4

O my momin brother! Listen, today is the time for Glory (Subhaan).

Translation of Mithaa Mahammad naam sunno

trans_of: 
Mithaa Mahammad naam sunno

Ye mitthaa Muhammad naam

Ye mitha Muhammad naam sunno bhai munivaro 1

O my momin brothers! Listen, the name Muhammad is sweet.

Bin thambh jamin aasman - sunno bhai munivaro 2

O my momin brothers! Listen, the earth and the heavens have been created without pillars.

Chaar jug ne chaar khaan - sunno bhai munivaro 3

O my momin brothers! Listen, four yugas and four stages of creation (came into existence).

Aaj kal vaari subhaan - sunno bhai munivaro 4

O my momin brothers! Listen, today is the time for Glory (Subhaan).

Nauv rupe Nirnijan - sunno bhai munivaro5

Back to top