Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Kahe Pir Hassan Kabirdin srevo nar har

Author: 
Hassan Kabirdin
Source: 
bhg1-001 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
secondary_title: 
Sat Vachan
verses: 
41

Kahe Pir Hassan Kabirdin srevo Nar Har khaan
sarve jivun kaa thaapiyaa dhaam 1

Chor mukar raahaa na bhaat
ghar ghar Gur ne ghar ghar paat 2

Ghar ghar thaase mukar chor
thaan pirun kaa thaape aur 3

Gur sun vaade thakat sun bethaa
sohi nugraa narag maanhe pethaa 4

Bad kaam ki na maare dhaataa
uskaa jivun kaa bahest me jaataa 5

Vashnauv vayee to kilaave aap
din din adkaa karannaa paap 6

Tis kaa Gur to ajgar aap
chelaa thaase daidun saap 7

Duniyaa ke range jo raheve aapi
jaanni kari bhulaa so Nar paapi 8

Aasann choddi ne mukar thaane
kuddi kiriyaane saachi maane 9

Lobhi mukhi dasond-j khaave
Shaah ki zoli nahi chalaave 10

Ghar ghar dasond-j khaave
uske dil me dayaa nahi aave 11

Annsunni je vaat chalaave
kahe Pir Hassan Kabirdin so paar kiyun paave 12

Sati sat choddenge aap
jiskaa hove purann paap 13

Sati sat choddege aap
ghar ghar vartann lagaa paap 14

Saadh kaa to padde dukaar
purann jaanno aayaa kalikaar 15

Sat kaa pardha ughaare koi
Gur ki raahakaa par na chaale sohi 16

Moman ho kar vyaaj-j khaave
eysi karanni eh kiyun bahest me jaave 17

Dekho moman sat vichaaro sohi
athar vella aysi hoy 18

Ek til juth bolenga bhaai
to saare bhave ki jaavegi kamaai 19

Sati ki beddi maahen bhariyen sat kaa bhaar
to Sat Gur utaare pahele paar 20

Laanch lunch je moman khaave
aysi karanni eh kiyun paar-j paave 21

Harkhe Har-sun raakho man
to nishijal hove aapnnu tan 22

Janam saaraa jo khoi gamaave
to bin Pir so paar kiyun paave 23

Kal-jug kaa mahimaa aysaa hoi
nindaa pyaari kare sab koi 24

Ghar ghar mullah ne ghar ghar kaaji
kudd kapat ki rache baaji 25

Ghar ghar duraachaari aysi hoy
sat ki rah par na chaale koi 26

Shilvanti kushivanti kahaave
ghar ke dhanni sun chit na laave 27

Sat sun saachaa na kare vichaare
Gur ke upar na raakhe pyaar 28

Tab to Gur kun dukh hove bhaai
chelaa Gur saathe kare laddaai 29

Gur ki aann koi na maane
vaye to aap kun baddaa kari jaanne 30

Sat vachan kaa karo vichaar
dayaa dharam sun raakho pyaar 31

Toddaa ttaamann ghar ghar hoy
ginaan vichaari na chaale koi 32

Dharmi kaa to dharam na raheve
sagaa kutumb ki koi ghas na saheve 33

Pir Hassan Kabridin boliyaa saar
athar ved kaa ehi vichaar 34

Ghor andheri hove raat
maanek raakh aapnne saath 35

Jis maanek thi jyot-j hoy
uskun buje virlaa koi 36

So maanek kiyun choddo bhaai
so nit nit sat kun karo kamaai 37

Aysaa hove virlaa koi
chunn chunn maanak leve sohi 38

Parkho tame parkhan-haar
khare kotte kaa karo vichaar 39

Ginaan kattari haidde bhitar laai
is karanni eh amraapuri jaay 40

Kahe Pir Hassan Kabirdin Sat Vachan kaa karo vichaar
cheti chaalo to utaro paar 41


Back to top