Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Aanhi srevo man dhilkar

Author: 
Pir Sadardin
Source: 
bhg2-056 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
11

Saanhi srevo ma ddhilkar,
baanaa jaan jie diaa koy;
jiyaa virkhaa tiyaan maankhaa,
ten-ji chhaayaa firanti hoy;
halann-haro sabe jug,
avichal na rahedho koi ... ...

Saanhiaa-ji bhi e milaai-e,
bhi milaai-e tini sajanne khe,
saanhiaa-ji bhi e milaai-e;
mujaa saaheb jo tun ride me(n) piaariaa emu alaa
jo tun bhot gun gaaie e mu alaa;
saanhiaa-ji bhi e milaai-e 1

Eji Saanhi srevo ma ddhil kar,
baanaa jaan ji(n)e di(n)a chaar;
hi paraaio dehnno,
te me(n) samar vakhar saar
ek chalante dhoe chaleaa,
hiaa thir na rahedho sansaar - saanhiaa-ji 2

Eji Sevaa-ne kaarann aayo,
baanaa sajo hia sansaar;
jini sreveo Shaah ke hek man,
setaa pamidhaa mokh dhidhaar;
puri karanni-jaa sachaa yaar,
bhavnis langidhaa paar - saanhiaa-ji 3

Eji Saanhise sajann meddie,
alaa je munje manmen vasan;
se mukhe boline anbharat,
sir kevadde jithaa vaasan,
kenjo avgunn ek na sanbhare,
gunn karan dos khaman - saanhiaa-ji 4

Eji Saanhi vichhoddaama die,
alaa bhi meddaavo hoe;
je vasan soho kosadde;
munje haidde andhar soe;
alaa jinikhe mokh piaaro,
molaa tini meddaavo ho - saanhiaa-ji 5

Eji Rang kasunbaa baanaako Gur-e,
Gur unchi chodd mijitth;
jiun kamal me bhamaro,
ti(n)aa Shaah ride maanhe vettho;
so tun saaheb kiaatho visaarie,
jo ghatt andhar akhie dittho - saanhiaa-ji 6

Eji Ala(n)m bheriun chhatra sir,
baanaa na nibhaayo ke;
hite jivtaa je kandhaa,
yaaraa ma(n)dhaa loha(n)se;
alaa dharm toro hathme(n),
saaheb kasidho sabhkhe - saanhiaa-ji 7

Eji Kotthaa ma(n)ddhap meddiu(n),
ghar ghoddaa ne bhanddhaar;
hi kehe na nehaddaa paannse,
baanaa jiv chalante vaar;
vaaraa niki vaatddi,
setaa langidhaa sachaa yar - saanhiaa-ji 8

Eji Doe janne middi jaayo,
baanu(n) chai utthaaeo yaar;
tite maai na baapko,
yaaraa tite ke aadhaar;
tite dhaadh su(n)nnidho mu(n) dhanni,
saaheb kharaa khottaa niaar - saanhiaa-ji 9

Eji Hi pinddhi sovan tanni,
neh raakhidhe kalar maanhe;
tite na meheri na mitr ko,
baanaa tite na saathi koe;
hia jaa(n) pinddh nipaayo sukhse,
setaa juri juri mittaddi hoe - saanhia-ji 10

Eji Pir Sadardin boleaa venti,
sachaa saaheb to aadhaar;
hia jug i(n)a kari jaannjo,
ji(n)a naatthi maanhe sansaar;
unnaa puraa aasvaa(n)taa
moulaa sabe langaaie tun paar;
saanhiaaji bhi e milaai-e 11


Audio for Aanhi srevo man dhilkar

Back to top