Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Pahelaa kartaa jug maahe sonna naare ghat

Author: 
Pir Sadardin
Source: 
bhg3-052 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
4

Eji Pahelaa kartaa jug maan he sonaa naa re ghatt
Shaah-naa sonaa naare paatt
sonaane singhaasanne betthaa sri Narsang ji raay
Gur Bhirmaa jini aarti-ne chamar ddharaay
kesar kanku naa Shaahne chhaanttannaa chhanttaay 1

Eji Bije tretaa jug maanhe rupaa naa re ghatt
Shaah naa rupaa naa re paatt
rupaa ne singhaasanne betthaa Sri Raam-chandra ji raay
Gur Vijeshtthann ni aarti ne chamar ddharaay
kesar ne kanku naa Shaahne chhaanttannaa chhanttaay 2

Eji Trije duaapur jugmaanhe traambaa naa re ghatt
Shaah naa traambaa naa re paatt
traambaa ne singhaasanne betthaa Sri Karasan ji raay
Gur Vidurvyaas ni aarti ne chamar ddharaay
kesar ne kanku naa Shaahne chhaanttannaa chhanttaay 3

Eji Aaj kaljug maanhe maatti naa re ghatt
Shaah naa maatti naa re paatt
maatti ne singhaasanne betthaa Sri Nakalanki raay
Gur Nabi Muhamad ni aartine chamar ddharaay
kesar ne kanku naa Shaahne chhaantannaa chhanttaay
Pir Sadardin ni aarti ne chamar ddharaay
kesar kanku naa Shaahne chhaantannaa chhanttaay 4

note: 
Instructional stories


Translation & Transcription

Pahelaa Kartaa Jugamaa(n)he Sonaanaare Ghatt - Translation

trans_of: 
Pahelaa kartaa jug maahe sonna naare ghat

PAHELAA KARTAA JUGAMAA(N)HE SONAANAARE GHATT
PEER SADARDEEN

ejee pahelaa kartaa jugmaa(n) he sonaanaare ghatt shaahnaa sonaanaare paatt
sonaane see(n)ghaasanne betthaa shree narsha(n)g jee raay
gur bheermaajee nee aartee ne chamar ddhallaay
kesar ne ka(n)kunaa shaahne chhaa(n)ttannaa chha(n)ttaay.....1

During the first era of Kartaa, the Path was golden and the Lord's stage or'paat'
(as in ghatpaat) was also golden. Lord Narsang was seated on a golden throne
as the king. Through the supplications and invocations of the Guide, the Creator

Translation of Pahelaa kartaa jug maahe sonna naare ghat

trans_of: 
Pahelaa kartaa jug maahe sonna naare ghat

Pahelaa Kartaa Jug Maa(n)he Shaahnaa

ejee pahelaa kartaa jugmaa(n) he sonaanaare ghatt shaahnaa sonaanaare paatt
sonaane see(n)ghaasanne betthaa shree narsha(n)g jee raay
gur bheermaajee nee aartee ne chamar ddhallaay
kesar ne ka(n)kunaa shaahne chhaa(n)ttannaa chha(n)ttaay.....1

Back to top