Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Allah ek khasam sab kaa

Author: 
Pir Sadardin
Source: 
bhg4-080 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
17

Eji Alaah ek khasam sabukaa,
duniyaa uski saari;
avichal naam khudaavand bhanniye,
aur sab mittiyaa keri baaji.
varaanni:
alaah bhed tantav naam lije
aapnne jivdde ki chintaa re moman bhaai kije
aapne jivdde kun dojakh na dije
alaah bhed tantav naam lije 1

Eji Nabi Mahamad bujo bhaai,
to tame paamo Imaam;
musharak man to kaafar kahiye,
moman dil kuraan alaah 2

Eji Loho kalam nit utth dekhyaa,
to ek kun rad-j kiyaa;
fome mukar dhaave paddiyaa,
so lekhaa rada-j kiyaa alaah 3

Eji Jumale firashte sujidaa kiyaa,
Aadam sujidaa liyaa;
Ajaajil farmaan na maanyaa,
so lekhaa radaj kiyaa alaah 4

Eji Addhaar laakh baras ki umaro,
us kun Khaalak diyaa;
anant ilam ne anant dolat,
so lekhaa radaj kiyaa alaah 5

Eji Ajaajil firashtaa bujarag kahiye
ane budhivant kahiye tesaa;
chhatris karodd kitaabaa paddiyaa
pann bhitar bhed na paayaa alaah 6

Eji Hindu ke ghar bettaa aayaa,
huvaa musalmaan;
pahelaa naam Ibhraahim bhannaayaa
din huvaa rahemaan alaah 7

Eji Aadhaa gandum bahot amrat,
Aadam khaayaa etaa;
kanik daanaa Aadam khaayaa
tise naankhyaa bahesht thi hetthaa alaah 8

Eji Us bhedathi andesaa kiyaa,
Nabi Mahamad chetyaa;
ek mann ne sher addhaai,
tresatth khaayaa etaa alaah 9

Eji Sag poski misak banaai,
us maanhe bhariye jam jam kuvekaa paani;
kutaa kabhi paak na hove
jo dhove soho paani alaah 10

Eji Paak paani farmaane huvaa,
sarovar nadiyaa jaanni;
be farmaani paak na hove,
jo dhove so paani alaah 11

Eji Bhanne sunne ne buje nahi,
eysaa bhed na jaanne tesaa;
vann Kalame jo nimaaj gujaare,
sir binaa dhadd kesaa alaah 12

Eji Kalamaa kunchi mindar teraa,
petth na sage aneraa;
kalame binaa mokh na hove
so kalamaa kunchi teraa alaah 13

Eji Shaah Ali julfikaare duniyaa samjaayaa,
ilam je na pati-annaa;
savaa laakh jab raajaa maaryaa
Mahamad kalamaa kiyaa alaah 14

Eji Gaafal thaa taakun munivar kiyaa
haajar Shaah dikhlaayaa;
Shaah dekhi je daave paddiyaa
so nishtte dojakhe sadhaariyaa alaah 15

Eji Bhrahmaa, Vishnav, Maheshar bhanniye,
kal maanhe Vishnun Imaam,
je jiv farmaane chaalyaa,
so pahotaa bahesht makaan alaah 16

Eji Aal Ali Islaamshaah raajaa,
Alaah ehi Imaam;
Pir bhanne Sadardin kahet Kabirdin
mere momane kun bahesht makaan alaah 17


Translation & Transcription

Aallah Ek Khasam Subukaa - Translation

trans_of: 
Allah ek khasam sab kaa

ALLAAH EK KHASAM SABUKAA
BY PEER HASSAN KABEERDEEN

ejee allaah ek khasam sabukaa, duneeyaa usakee saaree
aveechal naam khudaava(n)d bhanneeye
or sab meetteeyaa keree baajee
illaahee bhed ta(n)tav naam leeje
aapnne jeevdde kee chee(n)taa re momanbhaai keeje
aapne jeevddeku(n) dozakh na deeje..illaahee.................1

Allah is the only Lord of everything, the entire world is His(or under His command).
Understand the name(attribute) of the Lord as being eternal and everlasting and

Back to top