Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Kaachi kaaya mit-ki

Author: 
Pir Fazalshaah
Source: 
bhg5-045 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
4

Eji Kaachi kaayaa mittaki,
bande bhije to jaaere paraann;
kaanyre kaachi kaayaa mittaki
bande saaheb naam sadaae ... ...
mitthaa Shaah me samarun me tero naam,
yaa Shaah samarun me tero naam;
khudaavand samarum me tero naam 1

Eji Kiyaare oliyaa kiyaa anbiyaa,
bande kiyaa so paekaambar pir;
kuveke ghatt maal hae,
bande chal gayo sarve nir - mitthaa Shaah 2

Eji Mer parbhat gaddh chaalannaa,
bande chaalego hiare sonsaar;
haathe sun karannaa so kar lio,
jai utaro paele paar - mitthaa Shaah 3

Eji Chalante chalante ham thaakiyaa,
bande samaro saaheb jiko naam;
Pir Fajalshaah ki venati,
munse meher karo meherbaan - mithaa Shaah 4


Back to top