Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Pir Shamsh kahe sunno bhaai momano

Author: 
Pir Shams
Source: 
bhg5-059 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
22

Pir Shams kahe suno bhai momano,
ane kahun aad unaad ki vaanni ji;
chhatris jug choraasi chokaddiyun,
chaud baras addhar ghaddiun;
Shaah more ahukaaraje kiyaa,
te til dhandhukaar ki nisaani ji 1

Eji Anant kalp to aagere potaa,
tiskaa hisaab na jaanni ji;
taare alakh nirinjan aape hotaa,
na hoti ved ki vaanni ji 2

Eji Jab khudaavand ahunkar-j kiaa,
tab Pirkun paas teddaaviaa ji;
tiskaa hisaab sunno bhai momano,
ame partak kahi paramaanniyaa ji 3

Eji Satar jugne atthaavis ghaddiyun,
Shaah indd upaakara dhariyaaji;
mero saaheb kahe,
me kesi karun upenni ji 4

Eji Taare indd foddine jami aasmaan kiaa;
ane dujaa kiaa pavan ne paanni ji;
ek palak-maan coraasi laakh jivaa jodd sirjiyaa;
mere saahebki esi baddai ji 5

Eji Varann addhaar kun vaachaa upani,
saaheb sarve jiv kun aapnne maarge laayaa ji;
chaar baataa khudaavand kiaa,
tame sunno munivar bhaai ji 6

Eji Ek baat to jami aasmaane suni,
taansu jami aasamaan thanbhaayaa ji;
saat manddap sejesun rahiaa,
saaheb mere najar kar laayaa ji 7

Eji Jami aasmaan kun saahebe aank dekhalaai,
ane taasun aaraamaj paaeaa ji;
duji baat te duniaa suni,
te hindu ke haathaj aahiji 8

Eji Hindu puje patharne parsaadej kare,
maanhe murat kari betthlaai ji;
baat suni pann bhed na paaiaa,
enne munaafake janam haraaviyaa ji 9

Eji Pathar pujte koi arath na sije,
tame sunno munivar bhaai ji;
baat trijikaa bhed parvariaa,
te kalaa Quraan me aahi ji 10

Eji Te Quraan paddengaa pann parchhengaa nahi,
tenne bhitar bhed na paaeaa ji;
ved kahe te sarve saachu,
pann rennaa mushkil bhaari ji 11

Eji Chaar-mi baat khudaavand kiaa,
te baar Gur Pir mukhe paayaa ji;
Athar ved usthi parvariaa,
tame sunno munivar bhaai ji 12

Eji Kal-jug kaa jamaanaa katthann parvariaa,
jutth bole tiskun baddaai ji;
silvanti-kun koi tthaamaj naahi;
kam asil hove raaj duvaar ji 13

Eji Hastikaa bhaarto gardhavaa utthaaigaa,
Pir Shams Sat Gur iyunj kahiaa ji;
chugal chaaddaa tiyaan bot milegaa,
te mili karegaa baddaai ji 14

Eji Saache kun to buraa kahegaa,
ane bure kun bahot devengaa baddaai;
pann aakhar bi saach tarengaa,
Pir Shams kahi sunnaayaa ji 15

Eji Jutthe kun tab maar paddegi,
jab din aakharat-kaa aavengaa bhaai ji;
saaheb aafataab kun aavaaj karengaa,
to najik aavengo bhaai ji 16

Eji Tab *sad chasmasun suraj dekhengo,
jaare farmaan thiaa Ilaahi ji;
aam khalakto ubhaa rovengaa,
jenne aapnnaa amal chalaayaa ji 17
*sad - (100)

Eji Aape mowlaanaa Shaah kaaji hovengaa,
jenne saahebe nauv khandd par najar dhariaaji;
araj mor Shaah moro kiski maanego nahi,
Pir Shams kahine sunnaayaa ji 18

Eji Pir pekaambar khaddaare dhrujengaa,
saaheb aagal araj kuchu kayaa nav jaai ji;
saaheb jomeki esi jot dharengaa,
Pir Shams kahi sunnaayaa ji 19

Eji Paap punko saaheb tapaas karengo,
taare jami aasmaan dhrujanne laagegaa bhaai ji;
til til hisaab khudaavand puchhego,
tame sunno munivar bhaai ji 20

Eji *Duj kun tiyaan dur karengaa,
saache kun mere Ali jiki baadshaahi ji;
Pir Shams kalandar iyunj kayaa,
khudaavand tere antko ant na paayaa ji 21
*Duj - khotta - those who are not true)

Eji Bhesti jiv to bhest-me jaahenge,
jenne Pir Shamsne parsaade paai ji;
Pir Shams kahe suno bhaai momano,
kahi ek aad unnadki vaanni ji; 22


Back to top