Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Ek vaar maare ghamre avo ho sirtaj amara avo Karim Shah pyara

Source: 
Khursheed - Mehfil eh Karim
verses: 
3

Title: Ek vaar amare ghamre avo Page: 42
Chord: Em
________________________________________________________________________

Chorus: Ho Ho ho

Ek vaar maare ghamre avo (2)

Ho, sirtaj amara, avo Karim Shah pyara, Ek vaar... (2)

Vatu juve che Jamato deedar diyo (2)

Oh nainon na tara, avo Karim Shah pyara .. Vatu juve (2)

Verse 1

Avo to dudh na pyala pivraviye, una una rotla ne makhan khavraviye (2)

Ghee thi nitarta bhojan jamariyen, madhuras mevani larni faraviyen (2)

Chorus: Ho Ho ho, Ah ah ah

Ame ghamariya, bhora bichara (2)

Ankhon maan dayen utara, avo Karim Shah pyara (2)

EK vaar maare ghamre avo (2) Ho sirtaj amara, avo Karim Shah pyara (2)

Verse 2

Magmag ta mogra ne raata gulabo, chunti ne sunder mala banavo (2)

Bhakhti ni bhavna dil maan dharine, pyara Imam ni kanthe dipavoun (2)

Chorus: Ho Ho ho, ah ah

Varsha ashish ni, ver sa venara (2)

Savni ankhona na anjvara, avo Karim Shah pyara (2)

EK vaar maare ghamre avo (2) Ho sirtaj amara, avo Karim Shah pyara (2)

Verse 3

Mowlani waat maan, ankhon bichavun, gnan keri jyoti thi antar jagavun ? (2)

Haya maan Suman ni sejj sajavoun, vala Karim ni preete podharoun (2)

Chorus: Ho Ho ho, ah ah

Door karo sav, dard humara (2)

Antar na ordakh nara, avo Karim Shah pyara

Ek vaar maare ghamre avo (2)

Ho, sirtaj amara, avo Karim Shah pyara, Ek vaar...

Vatu juve che Jamato deedar diyo (2)

Oh nainon na tara, avo Karim Shah pyara (4)


Audio for Ek vaar maare ghamre avo ho sirtaj amara avo Karim Shah pyara

Back to top