Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Jiv ti vaar vaaje viraa tan laakddi

Author: 
Pir Sadardin
Source: 
bgh6-003 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
5

Jitivaar vaaje viraa tan laakaddi,
bhaai kase to taansu sarir;
saami tun maataa saami tun pitaa,
bhaai kaaem sirjannhaar 1

Dolan laagaa te jiv ddubse,
bhaai rachane laagaa sachaa yaar;
vaaraa nekire viraa vaattaddi,
bhaai panth khanddaa keri dhaar 2

Viraa panth valaavi gayaa,
bhaai karan beli sachaa yaar;
kaayaa vaddi viraa kaarmi,
bhaai fal ma chuko gemaar 3

Viraa jutthun na bolie,
ane jutthadde hoe anaachar;
jivaddo kasaavse bhaai jantar maanhe,
bhaai ek guno so so vaar 4

Khaal toddavse viraa saannsaa,
bhaai dohelo saami no didaar;
viraa itkaa so bhelse,
Gur Sohodev bolanhaar 5


Back to top