Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Ame naa aaviye gaam maa- jodilo - 18

Author: 
Pir Shams
Source: 
bgh6-050 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
40

Eji Ame na aavie gaam maa,
ane rahie enne tthaam;
ek darvaajo ughaadd jo,
tiaa lejo amaaro naam 1

Eji Atit aaveaa utaavalaa,
ane dijo raajaa ne javaab;
ek darvaajo ugaaddjo,
tiaan lejo amaaro naam 2

Eji Raajaa tarat uttheaa,
aaveaa darvaaje saam;
ubhi ardaas kari,
Pir fakir no lidho naam 3

Eji Raajaa saamaa chaaleaa,
ane saathe maannaas laakh;
sarve van sun-maan aaveaa,
ubhaa chhe Pir ne paas 4

Eji Raajaa paae laagi kari,
ane ubho kare ardaas;
saami tame padhaarjo,
gaam madhe karo vaas 5

Eji Pir Shams tab boleaa,
ame bes sun aanne van;
amne tamaare maannas-e besaaddeaa,
aavi khetar sun 6

Eji Satgur Shams ne vinavi,
ane raajaa laagaa paae,
Pir ji tame padhaaro,
taare sarag thi utaai ek gaay 7

Eji Satgur Shams vaachaa ochare,
ane saambhlo bhagat vir;
gaay naa paay pakhaaro,
laavo pottario nir 8

Eji Satgur Shams farmaaviyaa,
ane bhagat laaviyaa nir;
gangaa jal chhantttaaveo,
sarve khalak ne sarir 9

Eji Vaattko Vimras-e kaaddhio,
aaveaa gaay ne paas;
dudh doi kari raakeaa,
Pir Shams ne haath 10

Eji Satgur Shams boleaa,
raajaa tame raakho haath;
sahu ne dudh aap jo,
je aaveaa tamaare saath 11

Eji Raajaa kahe rakhe koi jaato,
vali Bhott nagar maae;
Pir no dudh pi kari,
pachhe sarve jaae 12

Eji Sahu ne sinche raajaa,
ane vali vaattke vichaar;
sahue pidho prem sun,
vaattkaa no na aaveo paar 13

Eji Raajaa Devsang raanni bolaaveaa,
ane aaveaa paadar maanhe;
chheddo chhoddi kari,
Pir ne laagaa paae 14

Eji Satgur Shams-e aasis didhi,
baai tamaaro hojo vaikuntth vaas;
raanni no naam silvanti sadaaji,
te aavi raajaa ne paas 15

Eji Raajaa Raamsang dev,
ane raanni silvanti sadaaji aae;
e be jann ubhaa chhe,
te venti kare ati jaae 16

Eji Tame jaao mindar potaa tanne,
amaaro to iaan vaas;
Pir ne paase ubhaa raheaa,
Vimras Surbhaann daas 17

Eji Raajaa bahu royaa,
ane raanni kare vichaar;
Satgur ji mottaa chho,
saami amne lejo ugaar 18

Eji Raanni-e rajaa ne kahiyun,
ane Pir ne laagie paae;
aapnne enaa thai rahie,
pachhe aapnne jaaie ghar maae 19

Eji Raaajaa boleaa bahu pere,
saami naath karo paavan;
amne tamaara karo,
pachhe aarog sun an 20

Eji Satgur Shams em boleaa,
ame utareaa hataa ole paar;
tiaa tamaaraa lok boleaa,
muslamaan kem rahe uparvaar 21

Eji Pachham paaddaano vaannio,
Rugji Rannchodd tenu naam;
Trikamji taare aaveaa,
ane aaveo saaro gaam 22

Eji Parbhu ji ame na jaanio,
tame mottaa puras parmaann;
have ame sadaa sevak tamaaraa,
tame chho din dayaal 23

Eji Raajaa ko raiat tamaari varo,
ane karo amaari saar;
have din aaveo aathmi,
ane thai chhe sanj ni vaar 24

Eji Savant agiaar atthlotar,
kaartak vid umaas;
Gurji thaanak kareo,
taare hato budhvaar 25

Eji Dharam virat ni vaat maandi,
ane maanddio gatt-paatt;
gaam sarve niamio,
lok maleaa chhe tthaatth 26

Eji Sinter khaanaa kareaa,
ane trannso saatth matthdhaar;
sarve gat bheddi kari,
aaveaa raaj duvaar 27

Eji Satgur Shams dharam oleo,
bhagat Vimras Surbhaann jaann;
Gur ginaani boleaa,
raajaa sanbhali vaann 28

Eji Pir ni paanti dasond aapjo,
dejo musaafar ne haath;
kodi damddi je thaae,
te raajaa raako paas 29

Eji Raakho raajaa ni darbaar maanhe,
je nipaj Gur ni thaae;
sarve mili ektthi karo,
te amne ponche thaanak maae 30

Eji Pachham darvaaje gat male,
Rugji Rannchhodd Trikam jaann;
sarve aavi male,
Gur jine thaanak nirvaann 31

Eji Matthadaari trannso saatth,
vali male ektthaa aae;
varat dharam tthekaanne kari,
Sivbhatt banddhaare jaae 32

Eji Sivbhatt aaveo devaasang,
ane gaaek vaannaa jaat;
te sarve ne samjaav se,
Gur naa ginaan ni vaat 33

Eji Dharam niam thaapi kari,
ane Gur-jie aalio jaap;
Satgur-e sahu ne bataaveaa,
ame chhaie tamaare paas 34

Eji Bhagat paatte besaaddeaa,
ane japaaveaa Gur naa jaap;
sahu mane raliaat thayaa,
aaveaa Gur jine paas 35

Eji Raajaa raanni em ochare,
Gur ji aavjo amaare gher;
tam uttheaa pachhe saami ji;
amaari si per 36

Eji Satgur Shams em boleaa,
ame aavsun tamaare paas;
ek mane aaraadhajo,
tamaaru thaase vaikuntth vaas 37

Eji Satgur Shams em boleaa,
ame jaasun janpudip minjaar;
tiyaan thaanak amaarun chhe,
tame karjo teni sanbhaar 38

Eji Satgur Shams uttheaa,
raajaa ne kahi ek vaat;
sahune parchhaav-jo,
jape aajapeaa jaap 39

Eji Satgur Shams vaachaa ochareaa,
raajaa raakh jo visvaas;
amaaraa bhagat be chhe,
te chhe amaaraa daas 40

note: 
Instructional story


Back to top