Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Jugesar banbe teri kaaya sar jire abadu

Author: 
Pir Hassan Kabirdin
Source: 
bgh6-107 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
9

Eji Jisre banbe teri kaayaa sirjire abdhu,
sohi banb kem kari raaddo ji;
jaago jugesar jaago moraa bhaai ji,
jaagatannaa mat bhulo mere bhaai ji 1

Eji Alakh nirinjan jaare lekhaa maangshe re abdhu,
te puchhe aap aap ki kamaai ji - jaago 2

Eji Rikhisar hoi ne kalas kunbh thapaave re abdhu,
te kunjar megh jagan fal leshe ji - jaago 3

Eji Rikhisar hoi ne gat gangaa maan aavere abdhu,
te asav megh jagan fal leshe ji - jaago 4

Eji Rikhisar hoi ne dharam kiriaa paalere abdhu,
te gau megh jagan fal leshe ji - jaago 5

Eji Nar ne naari be saadh kevaaeshe re abdhu,
te asav megh jagan fal leshe ji - jaago 6

Eji Nar ne naari be lunddh kevaaeshere abdhu,
te pilaaeshe loho keri ghaanni ji - jaago 7

Eji Ek na bhulaa abdhu doe na bhulaa abdhu,
bhulo bhulo saghlo sansaar ji - jaago 8

Eji Satgur parsaade jati gorakhnna bhulaa abdhu,
naath machhandar ji kaa chelaa ji - jaago 9


Back to top