Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Uth beth bandaa tun kaay suto

Author: 
Pir Sadardin
Source: 
bhg2-016 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
17

Eji Utth betth bandaa tun kaany suto,
sovann bhalaa nav hoy;
jaagatnnaa saaheb sab koi paave bandaa,
sutaa na paame koy 1

Eji Vismo veri bandhaa hoy tuj kedde,
dekh chalaave kesaa;
alakh sun man raakho aapnnu,
ghaddie ghaddie sanbhaaro 2

Eji Saaheb jeso bandaa he tero saanhiaa,
kareo ahorang kuchh paamo;
tero saaheb kabhi na sove bandaa,
tuj sovann kiyun bhaave 3

Eji Bohot nindraa bhali na hoy,
e koi kaam na sije;
esaa kaam karo tame bandaa,
jis thi saaheb rije 4

Eji Aapnni aapnni ahorang maatte
vaaraa te aapnnaa leso;
saaheb keri sevaa kartaa,
nachint thai tam raheso 5

Eji Jo sukh loddio bandaa to tame jaago,
sutaa sohi vigutaa;
gai veraa tuj fer nahi aave,
bandaa kesi tun nind bhar sotaa 6

Eji Aapnnu aap vichaari tame chaalo,
na samjeaa so bhulaa;
saaheb keri jo sevaa kartaa,
tis thi nahi koi ruddaa 7

Eji Aapnni aap orang rachnaa,
eti to sudh gamaai;
tran pohor upar ek na rehannaa bandaa,
sir upar harnni aai 8

Eji E vimasann hay tuj bhaari,
na jaanaa kiyaa hoi se;
godd andhaari maanhe-j rehannaa bandaa,
ekladdaa tiyaa raheso 9

Eji Godd andhaari maahaa vismu chhe daaddho,
ekladdaa tiyaan reheso;
doe jann tiyaan puchhvaane aave bandaa,
siaa utar tene deso 10

Eji Maai na baap kuttumb na koi,
ekladdaa tiyaa reheso;
sagaa tannaa tiyann mintar na koi,
sir upar tiyaan saheso 11

Eji Sahestr pachaas varas no ek din thaay-se,
aakhar kiyaamat puchhaannu;
sohoso kroddie tiyaan suraj tap-se,
ek din eso aave 12

Eji Traanbaa varanni tiyaan dharti tap-se,
so din nehanne aave;
tis vela kaanhe kartav joie bandaa,
puchhaanne kun bolaave 13

Eji Te velaa tune doeli thaae-se,
nahi koi aave tere paase;
sahastr pachaas maanhe mahiyer mil-se,
mili mili puchhaave 14

Eji Khaan malek ruh bi kaalab,
sab koi ektthaa mal-se;
te velaa tame saachi kari jaanno,
nafsaa nafsi karse 15

Eji Nafsaa nafsi sab koi karse,
tame saacho Shaah aaraadho;
jis upar tero piyaar ghannero,
so mayaa karengo moro saanhiaa 16

Eji Bhale bhalaai aakhar bure buraai,
kiaa so aapnnaa leso,
e ginaan maahaa ras bhanne Pir Sadardin,
tame saacho saaheb aaraadho 17


Back to top