Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Shah ji chade gaja gemar gur je

Author: 
Pir Hassan Shaah
Source: 
bhg2-040 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
8

Eji Shaah ji chadde gajaa gemar Gur-je,
bhaai maaraa turi upar tanbal vaaje-se;
ruddaa moman bhaai ji,
jaago jaago re tam sumio ... ...
ghaddie ghaddie din potaa 1

Eji Paachham desthi saami raajo chadd-se,
bhaai maaraa fal sachaa yaaraa
moman lese - rudda 2

Pir-ne vachane tame ubhaa reso,
to tame anant-naa lekhe lakhaaso - rudda 3

Eji Kas sahi-ne kasotti sehejo,
bhaai maaraa jivddaane daag ma dejo - rudda 4

Eji Chandar thaavar Shaah Pir ne maane,
te jiv vaanne chaddi-ne vagutaa - rudda 5

Eji Dennaa dai muman lennaa leso,
bhaai maaraa haiddaanaa hirashne vaaro- rudda 6

Eji Aage pastaalis kroddi godd andhaar,
sarvanne sunniaane na aaraadheaa - rudda 7

Eji Eso ginaan Pir bhanaae Hassan Shaah,
fal sachaa yaaraa moman leso - rudda 8


Back to top