Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Melo rikhisar mella milo

Author: 
Pir Sadardin
Source: 
bhg3-033 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
46

Eji Milo rikhisaro melaa milo,
mili kariyo re aanand 1

Eji Faddi faddiyaa Tribhovar,
bhamardde kidho chhe basant 2

Dharnni rachaai sohi,
maanhe chhe Tribhovar kaan 3

Eji Chaare hi disun daannaav rudhiyun,
saami raajaa aashaa chhe tamaari 4

Eji Sukrit hoy tame sancho,
sukrit sancho to tame chhutto 5

Eji Noor Nijaar Shaah nu jabke,
jeso punam kero chand 6

Eji Vaachaa didhi Machh rup-e,
saami raajaa aj-kal prit paalo 7

Eji Karo asvaari maaelaa,
dur chukaavo unniyaachaari
dur chukaavo 8

Eji Paanch kroddiye Raajaa Pahelaaj vinave,
baanvaddi saanhi ne gatiyun taare 9

Eji Saat-e kroddiye Raajaa Harichandr vinave,
baanhaavaddi saahi ne gatiyun taaro 10

Eji Nauv-e kroddiye Raajaa Jujeshttann vinave,
saami baanhaavaddi saahi ne gatiyun taaro 11

Eji Baar-e kroddiye Pir Sadardin orakheyaa,
saami raajaa aashaa chhe tamaari 12

Eji Dhan dhan aaj no daaddlo,
dhan dhan sufal ni raat 13

Eji Dhan jenne raate Kaan dev janamiyaa,
janamiyaa Kaan-ji bhale dev 14

Eji Em kari das maase sirjiyaa,
sirjiyaa siaaraa ni raat 15

Eji Traambaa ni kuntthi jal bhari,
naahyo chhe naanakddo tiyaan baal 16

Eji Tilak sonaa keraa saankaddaa,
tilak pachheddo odhaayo 17

Eji Paalrane gugraa gam game,
maay podhiyaa Tribhovar Kaan 18

Eji Teddo tiyaan teddo sati-yun chaar,
gaavan mangal tiyaan joiye 19

Ansiyaa Kuntaa maataa Drupati,
chothi Harichandru ghar naar 20

Eji Teddo Taaraa Raanni Lochni,
gaavan mangal tiyaan chaar 21

Eji Thaar bharo sag motiye,
maannek vadhaavaa tiyaan joiye 22

Eji Shun shun kari ne bolaavi shun,
ane shun shun dharshun enu naam 23

Eji Kaan Dev karine bolaav-shun,
Sri Karsan dharshun enu naam 24

Eji Jamnaa ne kaanddhe jaan juo,
Kaan Dev charaave chhe gaay 25

Eji Maamo bhaannej bei juvaa rameyaa,
haariyaa saat nu paiyaar 26

Eji Haath maay sonaa kero geduddo,
motiye jaddiyo chhe jeduddo 27

Eji Kaan Dev daddlo uddaaddiyo,
jaai paddiyo jal jamnaa tiyaan maay 28

Eji Jal Jamnaa tiyaan kampeyaa,
Nauv Kull naag naa tiyaan kampe 29
Eji Naagnniye naag jagaaddeyaa,
vismaa baalak chho tame aaviyaa 30

Eji Ke tun-to vaat visariyo baalak,
ke taaro khuttddo chhe kaal 31

Eji Ke tun-ne maai baap-e duviyo baalak,
ke taari vismi chhe ghar ni naar 32

Eji Nathi hun vaat visareyo naag-nniye,
nathi maaro khuttddo chhe kaal 33

Eji Nathi maare maai paap-e duviyo,
nathi maari vismi chhe ghar ni naar 34

Eji Naag-nniye naag jagaaddiyo,
Kaan Dev saamaa jai ubhaa 35

Eji Sah sah fanniyaaro kariyo naag naathi ne,
Kaan Dev potthiyaddo palaanniyo 36

Eji Naagnniyu noraa kare,
kiyaare melaavsho moraa kanth 37

Eji Aaj thi aatth daadde mil-se,
tuj-ne naag-nni kero kanth 38

Eji Sir re kamal kero bhaar lo,
Kaan Dev jiti ne ghare aayaa 39

Eji Vaasing naag-naa mograa,
aanni ne aangnne bandhiyaa 40

Eji Gokul maanhe vadhaamnna,
Mathuraa maanhe mangal vartiyaa chaar 41

Eji Sohol-seh gopionaa man rijiaa,
Kaan Dev vaanslri vajaavi 42

Eji Maamo bhaanej bahu bhiddiyaa,
Kansaa sah paaddi chhe tiyaan chis 43

Eji Dru mandhal sariko mayero,
Chandru sariko Shaah nu tej 44

Eji Maataa ne haathe kancholddaa,
Kaan Dev dudhiaa tame piyo 45

Eji Pir Sadardin boliyaa,
Kal maanhe Kaayam ji bhale aayaa 46

note: 
Instructional stories


Back to top