Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Alaf niraale Khaalakh raaja

Author: 
Pir Sadardin
Source: 
bhg4-062 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
11

Eji Alaf niraale khaalak raajaa,
alaah ghattbi andar sohi ji 1

Eji Jis ghatt andar sevaa teri ,
alaah sohi ghatt nirmal hoi ji 2

Eji Imaam pichhanno to sidak durast
tusaa jinat paa-oge thaan ji 3

Eji Sone rupe dhaa rang durastaa
Gur vaayek bhanne nur jaanno ji 4

Eji Shaytaan taait bahot-j ki-aa
saat jamin aasmaan ji 5

Eji Aadam khalifaa aage namiyaa naahi
so takbar kiyaa naadaan ji 6

Eji Ruh jajidhaa sag pindd paayaa
so hoy rahyaa hayraan ji 7

Eji Koho kaaf garadhe paanni
so kaayamat tan-i hayraan 8

Eji Dojakh ghatt andar kuvaa agandhaa
tiyaa shaytaan keraa thaan ji 9

Eji Bujore bhaai chhatra konn tannaan
chhatra Mahamad Mustafaa tannaa ji. 10

Eji Pir Sadardin Pir Hasan Kabirdin
mede saaheb dhaa divaan ji 11


Audio for Alaf niraale Khaalakh raaja

Translation & Transcription

Alaf Niraale Khaalak Raajaa - Translation

trans_of: 
Alaf niraale Khaalakh raaja

ALAF NIRAALE KHAALAK RAAJAA
BY PEER HASSAN KABEERDEEN

alaf niraale khaalak raajaa -
allaah ghattbee a(n)dar soheejee.............................1

The Creator King to the thousands,
is indeed the Lord who is within your heart.

ejee jees ghatt a(n)dar sirevaa teree -
allaah sohee ghatt nirmal hoijee...............................2

The body within which lies your worship (service),
is Divine and is indeed the body which stays pure.

ejee imaam peechhanno to seedak durast
tusaa jeenat paa-oge thaan jee...............................3

Back to top