Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Kiriyaa kaarann ahonish

Author: 
Pir Shamsh
Source: 
bhg1-089
verses: 
0

Kiriyaa kaarann ahonish jaago
te man chevaa kholo ...bhaai hotaa 1

Shaah sarannaa sidhak patiyanna
tri raahaa fari var diyaa ...bhaai hotaa 2

Sur tentris sun sadaa rang liyannaa
paacham me purakh upanaa ...bhaai hotaa 3

Surinar garup naath dhiyaai-yaa
hinyaansaa tribhovar upanaa ...bhaai hotaa 4

Maariyo Sankhaasar ved-j liyaa
jalethi mach upanaa ...bhaai hotaa 5

Madhukittak mudd daannav ghelo
pop kari sahi chhinaa ...bhaai hotaa 6

Nar sang Nar utam saami
tenne Harannaa Kans daint chhinaa ...bhaai hotaa 7

Bal-Raajaa Budh hinnaa-j huwaa
taake mustak paaun dinaa ...bhaai hotaa 8

Sahestra Arjun-e aage tero ant na jaaniyo
mat kari sahi chhinaa ...bhaai hotaa 9

Nar Naaraayann tenne na lekhiyo saami
paaye sinh zareko dinaa ...bhaai hotaa 10

Sri Raam saarandhar saami
nav khand vase vanaa ...bhaai hotaa 11

Daint Dashaasur girabhe gaajiyo
huwo so mirag sovan naa ...bhaai hotaa 12

Sitaa kaarann Shaah to lankaa lunttay
Mandodari var dinaa ...bhaai hotaa 13

Kanth so Bhabhikshann ghar Mandodari
taanku lankaa ghad dinaa ...bhaai hotaa 14

Raavann sangaare upraajaann saami
Sri Nar gunn upanaa ...bhaai hotaa 15

Solle soh gopiyen var baalaa
hinsaa tribovar Krashanaa ...bhaai hotaa 16

Kans kesav chandrunnaa sangaariyaa
vaasang naathi chalaay-yaa ...bhaai hotaa 17

Budh rupe Naaraayaann rakhiyo
dwaapur so vaaraa aayaa ...bhaai hotaa 18

Naaradh rikhisar Vishnu ho kaare
Duriyodhan puchaayaa ...bhaai hotaa 19

Dhol dhandhaamaa bheriyun bhunke
raay Duriyodhan aayaa ...bhaai hotaa 20

Danak chaadde rath Arjun bethaa
Duriyodhan teddaayaa ...bhaai hotaa 21

Bhim ghadaapati gagan-e gaajiyo
haak maare dall tthaayaa ...bhaai hotaa 22

Dhamlaa druje je sir dharti
nakal duk sahiyaa ...bhaai hotaa 23

Arjun Karann dhrashto dhrastta-j miliyaa
rayann suraj dhaayaa ...bhaai hotaa 24

Korav maare ne Paandav taariyaa
saami eh sen-j chalaay-yaa ...bhaai hotaa 25

Korav maare ne Paandav taariyaa
Kaayam so kaaj rachaay-yaa ...bhaai hotaa 26

Panje so Paandav chattho Naaraayaann
vich so maha din aayaa ...bhaai hotaa 27

Korav maare rikhiyaa fal miliyaa
Arjun so anant sun vadhaay-yaa ...bhaai hotaa 28

Chinnab chinnab dasiyo daannav sunna-je
Surjaa kanth na naahiyaa ...bhaai hotaa 29

Nar par saade Nizar ne paaye laagaa
Sri Islaam Shaah naam bhannaayaa ...bhaai hotaa 30

Shaah sharannaaghat Pir Shamash boliyaa
Shaah-e Sri Islaam Shaah naam bhannaayaa ...bhaai hotaa 31


Back to top