Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Man aashiq-i-yaktaa'stam

Author: 
Anoymous

Ai aashiqaan ai aashiqaan man aashiq-i-yaktaa'stam
Ishq'am chu sar bar mehzanad, man waala-o-shaidaa'stam

Ham aashiq-i-yaktaa'stam, ham waal-o-shaidaa'stam
Ein jaa'stam, aan jaa'stam, ham zeer-o-ham baalaa'stam

Aalam nabud-o-man budam, aadam nabud-o-man budam
Aan noor-i-wahdat man budam, ham Khezr-o-ham Eliaa'stam

Aalam monawar shud ze Man , aadam mosawar shud ze Man
Ham Aalemam, ham Faazelam, ham Qaazi-ul-qazaa'stam

Bar harsh-o-bar kursi Manam, Al-asl-u-laa yakhtaa Manam
Baa haamelaan-i-harz go man peish as ein barkhwaa'stam

Yar laa ya laa yar laa bego, Tar laa talaa tar laa bego
Khwaja ma raa man khwaja raa kamtar ze har laa-laa'stam

Ham Aashiq-i-yaktaa'stam, ham delbar-i-zibaa'stam
Andar makaan-o-laa makaan, penhaan-o-ham paidaa'stam

Ham janat-o-hooraan Manam, ham dozakh-o-nairaan manam
Ham Malik-i dunya Manam, ham haakim-i-huqbaa'stam


Back to top